2.0 offer for en psykopat

Psykopatens offer


Artikel Nr.2.0


Forfattet og redigeret af

psykolog Henrik  C Krarup.

Den 11 august 2021


Forvirret og frustreret 

Har du tusind bekymrede tanker om hvorfor forholdet er dårligt. 

Tag et tjeck og se på hans adfædrd. Føler du dig reelt misbrugt? Ja, psykopater misbruger altid deres omgivelser, særligt dem de har tæt forbindelse med.


Blindgyde.

De gør det med forsæt, og de anvender manipulative fremgangsmåder, som fører deres offer ind i en blindgyde. Han manipulerer dem til at tro, at de er anderledes og at det er dem, som adlyder ham, og er til for ham. Samtidig siger han, på de rigtige tidspunkter, at hun er det bedste han har oplevet, og at han vil elske hende uendelig højt.


Han fortæller hende også, at hun er noget særligt, noget som hun skal udvikle, eventuelt sammen med psykopaten. Psykopaten har en helt særlig evne til at virke yderst troværdig og det understreges af hans position i samfundet, hans dygtighed men også hans store dynamik, som får ting til at ske.


Besat

Offeret er besat af psykopaten, da hun bliver udsat for en så massiv omsorg og oplever at være midtpunkt i et et trygt socialt forhold, som står i grel modsætning til det omsorgssvigt, som mange offre har oplevet i deres opvækst. Hans troværdighed får hende til at tro på, hvad han siger.


Ord.

Han bruger de rigtige ord for at understrege at hun er ham dyrebar og at han elsker hende overalt på jorden. Disse ord, som understreger hans gentleman agtige handlinger hænger ved. Hun tror fuldt og fast på ham, og hans senere grænseoverskridende hanlinger preller af i begyndelsen, da hun ikke kan undvære ham.


Forskellen

mellem hendes fortidige tanker omkring sig selv og den nye mulighed for at blive ophøjet og elsket er så stor, at det ikke undrer, at hun vil knytte stor tiltro til forholdet. Selv med dette i mente, vil det alligevel undre, at tilknytningen eller afhængigheden er så kraftig som vi har oplevet det igennem samtaler.


Trods viden om...

Selv til trods for at de kan se, at han virkelig er psykopat. De er mod al fornuft alligevel ikke er i stand til at løsrive sig. Denne afhængighed til psykopaten er desværre næsten skæbnebestemt og meget stabil, og giver en kraftig følelse af magt hos psykopaten.


Så længe han har chancen for at få sin magt dækket, vil han alene gå efter denne magt. De menneskelige omkostninger og den fortvivlelse han påfører andre ligger ham fjernt


Ligeglade

Psykopater er syngende ligeglæde med dig og deres eventuelt andre tætte relationer (dig og dine allernærmeste) så længe relationerne ikke gør oprør og forsvinder fra hans magtbase. Det er derfor praktisk men også nødvendigt for psykopaten at isolere de tætte relationerne, så ofrene ikke får andre tanker. Isolationen begrænser deres viden så de ikke ser hvad der er grænseoverskridende.


Det kan psykopater gøre, da de ikke føler skam. De tåler ikke, at andre får indsigt i deres private affærer, da psykopaten private handlinger viser hans psykopatiske handlemåde, og hans skuespil vil falde til jorden.


Denne artikel

giver dig mulighed for at få et fingerpeg, om du er et offer for en psykopat, således at du kan tage dine forholdsregler.

 

Igennem indsamling af data, som fortæller det du har oplevet med ham, vil der komme et mønster af generelle træk, som peger på, at han har nogle psykopatiske træk. Men du vil i dit stille jeg undre dig og dine venner vil mene, at han er en dejlig mand. Han kan umuligt være psykopat, og de eksempler du har oplevet er blot undtagelser, mener du.


At tænke på om han er psykopat, men kan være en stor mundfuld for mange, som stædigt tror på sin partner, som måske er psykopat. 


Kan det menneske, som du har knyttet dig til, have kraftige psykopatisk træk? Umiddelbart kan nogle mene, at det kun kan ske for andre. Men hvis der er mange gentagne og uforklarlige handlinger, som er grænseoverskridende, må du være på vagt.


Hvis der f.eks. er mange situationer med en eklatant manglende empati, bør du overveje din situation, og se om dit parforhold er ok. Ved gentagne mærkværdig og rå adfærd over længere tid, ses det ofte, at du kan tvinges til at gå på kompromis, please, eller simulere, at alt er ok.


Det er vigtigt, at du benytter din vurdering, eventuelt dagsnotater af ham, da det handler om  dit liv og din ret til at handle frit.. Det er primært kun dig, som kan identificere ham som psykopat. Denne vurdering bør vile på udtalelser og adfærd, for at du kan være sikker i din sag.


Stadig i tvivl.

Hvis du alvorligt gennemarbejder nedenstående spørgsmål, og stadig er i dyb tvivl, må du tale med en psykolog. Du kan få en lille afklaring ved at benytte en ultra kort rådgivning, som tilbydes. klik her. og find afsnittet  "Usikker"


Tvivl.

Ved en tæt forbindelse med en psykopat, kan du være så hårdt trængt, at du let kommer til den konklusion, at det er dig som har alle fejl.  At det er dig, som er skyld i, at forholdet går dårligt. Det er desværre en normal mental mekanisme, som går i gang,  når du er tæt på en psykopat. Psykologen skal kunne hjælpe med at trænge igennem denne holdning.


Husk på ikke at overvurdere ham. Han er ofte fremragende dygtig til at overbevise dig om, at du er den skyldige, og at du må forbedre dig, ikke at han skal forbedre sig, han vil normalt finde nye områder, som han kan bebrejde dig og give dig skylden for.


Men dine bestræbelser på at undgå fejl, vil som nævnt blot blive mødt med nye beskyldninger, da det stadig handler om hans kontrol over dig og nye beskyldninger viser ham, at han statig har magt.


Beskyt dine tanker og optegnelser. 

Hold dine undersøgelser tæt ind til kroppen, da han nemt kan se, at der er et eller andet galt. Du er måske nervøsitet eller angst for at røbe, at du mistænker ham for at være psykopat. Det kan gøre dig så nervøs, at du opgiver at arbejde med sagen.


En  advarsel:

Det vil være uovervejet, hvis du farer ud og påstår, at  han er psykopat, uden at være klædt på til det, og selv da er det uklogt. Derfor må du undersøge dine formodninger grundigt, evt. læse om det. via bøger og artikler, også dem her på hjemmesiden, om der er noget om snakken. Hvis du mener, at meget tyder på, at han er det, du tror han er, må du undersøge det nærmere, dog uden at inddrage ham på nogen måde.


Hvert enkelt spørgsmål skal vendes og drejes. Måske finder du, at der er ret kraftige symptomer på psykopati, men det afgørende er, hvordan du har det med vedkommende, og om du kan acceptere at leve med ham, og især må du spørge sig selv, om du er tryg ved ham. 


Specifikke handlinger vurderes.

Du skal netop se på dine negative specifikke oplevelser med ham. Det er dine egne erfaringer som du skal sammenholde med egne behov og hvad der er normal adfærd i samfundet. Det er især de mange krav og anklager og den dybt sårende adfærd, han viser mod dig, som du kan have det hårdt med. .


Enkelte symptomer på psykopati

Her er nogle spørgsmål af mange, som kan give mening i psykopatiske sammenhænge. Det er bedst at nedskriver dine svar, så du kan tage dem op senere og overveje dem. Du mindes om, at det er dine helt private noter, som du må opbevare, så de er utilgængelige for alle incl. ham.


Spørgsmål

 

1) Hvordan oplevede du ham i den første tid? og efter 6 måneder ?


2) Hvordan oplevede du hans empati overfor dig.?  Ikke overfor andre.

3) Ville han flytte til dig efter kort tids bekendtskab?


4) Hvornår begyndte du første gang at undre dig over hans opførsel.? noter det ned, med  eksempler. f.eks. aftenen 2.3.2008 eller en helt anden dag. Men det skal være en specifik oplevelse.


5) Hvilke særlige begivenheder fik dig til at studse, da de faldt udenfor din normale normer

  

 6) Hvorfor tror du, at du ikke ønsker at blive konfronteret med disse fejl? mange svar


7) Hvordan tror du han har det inderst inde?


8) Skriv nogle eksempler på, hvor du aktivt søger at bortforklare de mærkværdige ting du oplever med ham.


9) Lyve, Du bedes nedskrive nogle af de værste eksempler på hans løgne, eller eksempler på hans brudte aftaler eller løfter.


10) Hvis du er på vej ud.. Hvordan handler han, når han det går op for ham, at du er på vej ud. Han vil uden tvivl handle, men hvordan? nedskriv eksempler.

 

Dine drømmes mand

Han kan appellere til dig på en så fin og smuk måde, at du kan have ekstremt vanskeligt ved at finde dine egne ben og se virkelighed i øjnene.

Han er klart den mand, som du havde drømt om i årevis. Han er en mand som virkelig forstår dig og dine problemer. Drømmen (manden) siger, at han vil ofre alt, for at du skal have det lykkeligt og trygt.


Ekspert i spin og forførelse 

En person med kraftige psykopatiske træk er normalt ekspert i at forføre dig lige derhen, hvor han har brug for dig. Han besidder ofte en grundighed og forudseenhed, som overrasker.

Der kan være nogle undtagelser i denne forudseenhed, som bevirker, at han ikke viger tilbage for at lyve, uden først at have tænkt sig om. Løgnene er et led i at kunne fastholde dig.


Dybe psykopatiske træk 

Er der tale om dybe psykopatisk træk, vil du hæmningsløst blive udnyttet af ham, hvis han gør det, kan han tage hensyn til dig, for at beholde sin magt over dig, for sin egen skyld, ikke for din skyld- selvom han siger at han elsker dig højt.


Giv dig tid til observationer.

Du må, hvis du undersøger ham for psykopatiske træk, tage det helt roligt. Dine observationer vil gavne dig, de er især nyttige, da de kan skabe overblik. At se på nedskrevne erfaringer, kan virke skræmmende og smertefulde.


Det kan også være en hjælp ved samtale med en kognitiv psykolog. Begge dele kan kombineres, da din udvikling fra ham foregår hjemme hos dig selv og eventuelt under samtaler hos en kognitiv orienteret psykolog.

 

Vigtigt spørgsmål

Hvis du er i tvivl om, at han kan forstå dine følelser, kan du via dine oplevelser se, om det er tilfældet, men det er svært, hvis du mentalt er omsluttet af ham og hans meninger og krav. 


Venner.

Venner og bekendte, ikke familien eller andre tætte relationer.

Socialt set er de fleste som kommer i berørig med psykopaten, overbevist om at han er meget sød, overbevisende og en som forstår at føre sig. Samtidig føler de, at han er i centrum i selsskabet, men at de også medinddrages i dette sociale selsskab, men ofte bruger han det som et forum, hvor psykopaten viser sin sociale evner ved at være omsorgsfuld, uden at gå i dybden.


Han kan let benytte sin overfladiske empati og engagement mod dig. Og du vil elske det. Men modsat kan han anklage dig for at være hård og ufølsom og uden empati. Det gør han, fordi du ikke passer ind i hans univers. Vil du ikke ham, vil du ikke indordne dig, bliver du fjernet, eventuelt skadet og forfulgt.


Disse personer har han netop ikke magt over, de kan da være en trussel mod hans egne magtinteresser, derfor nærmest jager ham dem bort.

Passer det med dine erfaringer? skriv.


Er psykopaten klar over dette selv, tror du?

Du må igennem kendskab til ham finde ud af, hvorfor han søger at opstille en facade. Facaden synes at have det formål at vise ham som en helt almindelig men dygtig mand som søger stor anerkendelse, som f.eks. har nogle borgerlige ønsker som VVV. Vovse, villa og volvo.


Venner og verdensmanden i psykopaten 

Overfor bekendte kan han fremtræde som yderst kultiveret, omsorgsfuld empatisk. Der er næsten ingen grænser for hans selvopofrelse, når han er ude i selsskabslivet. Kan du genkende disse træk? Du kan også undersøge, hvorfor han kun maximalt har en måske to venner. Psykopaten gør al skjule sine private hjemlige forhold overfor omverdenen.


Når du er syg eller svag hvordan tage han det?

Du må kunne finde nogle eksempler på dette spørgsmål, skriv det ned, så du kan forstå hvad der sker.


Kulde og ansvar.

Oplever du nogle eksempler på, at han er kold og komplet uden medfølelse overfor dit liv og dine ønsker. Noter de værste eksempler ned? Føles han ganske ligeglad med dig og dine, når det kommer til stykket? Undersøg om han handler med ansvar på det personlige område (ikke i erhverv) i den tid du har haft sammen med ham. Har du eventuelt forbindelse med hans x kæreste?.


Skyldfølelse og skam eksisterer ikke for psykopaten,

Han handler som han er guddommelig, dvs han alene vide, typisk omnipotens adfærd)


Har du eksempler på det?

Det kan virke, som om psykopaten bliver besat af sin egen styrke. (omnipotens). Denne tendens kan forstærkes over tid, således at psykopaten vil bruge alle ressourcer på at forfølge deres mål.


Undersøg

om der er nogle generelle træk, som viser, at han vægter egen magt og indflydelse som det vigtigste.


Kvinder.

Har du berettiget mistanke om skjulte damebekendtskaber, eller uafsluttede forhold til tidligere x kærester? I så fald, hvordan har du tænkt dig at forholde dig?


Svaghed og Øjnene.

Hvordan reagerer han, hvis du viser din svaghed bl.a. ved sygdom? kan det påvirke hans forhold til dig. Kutume er, at psykopaten ser ned på svagheder og kan foragte dem der er syge eller svage.

 

Love og regler. 

Psykopaten tror inderst inde, at regler påbud og normer kun gælder andre end ham selv, Han handler stort set som han vil. Prøv at finde eksempler på en sådan adfærd. 


Hvis du ønsker at kende nogle af de teorier om hvordan han blev psykopat, kan du klikke her, der er også et link til en stor norsk undersøgelse om dette emne, Det er på artikel nr 3