HOME/ARTIKEL     PSYKOPATI    SPØRGSMÅL    PROFIL    LINKS

 

Din status hos din psykopat

Se på dit virkelige objektive forhold til psykopaten, nøgternt uden følelser

 

Kommer du sammen med en psykopat, er det klogt at du får en afklaring, så du ved, hvor du står, set med objektive øjne. Det er en afklaring som du muligvis kan klare selv. Men er du for indfanget, skal der sædvanligvis professionel støtte til. En afklaring er en nødvendighed, hvis du ønsker at handle, så du ikke handler i blinde.

 

Objektivt billede. Du skal danne dig et objektivt billede af din hele situation, hvor følelser holdes væk. Hvis du finder, at din situation er uden fremtidig håb, må du overveje dit liv og hvad du ønsker at gøre. Ønsker du alvorligt ønsker at fraflytte, anbefales det at gøre det effektivt, da det er en vanskelig sag at flytte specielt fra en psykopat. Der er mange stadier, du må overveje. 

 

Statusartiklen

vil komme ind på nogle af de spørgsmål, som du har tumlet med over tid.

Er der spørgsmål, som trænger sig på, må du nedskrive disse spørgsmål og få dem vendt."hom/register" kan tilbyde dig en gratis men meget kort vejledning.

 

Eksempelvis kan psykopaten være opfarende, være voldelig, lyve meget, fortie sandheden, være utro, være ude af stand til at modtage kritik, være kontrolfreak, anklage dig og andre helt umotiveret, forfølge andre, påføre skyld, være ligeglad med, hvordan du og andre har det mentalt, undlade at respektere dig, undlade at give dig kærlighed.
 

Med slet skjult fornøjelse kan han anklage dig uden grund, blot fordi han skal bekræfte sin egen styrke.

Han er ikke i stand til at forstå dig, selvom du gentagne gange har forsøgt af forklare dig. Det værste er, at det virker ødelæggende på dit livsmod og din egen selvforståelse.

 

Hvad kan jeg gøre.

Hvad skal jeg med al den viden om hans symptomer. Kan denne viden ændre min umiddelbare situation?

Du skal bruge dine dyrekøbte erfaringer. Du kan lægge en strategi. Men du må være i stand til at handle, og ikke bøje af for hans argumentation. Er det for uoverskueligt må du bede om ex tern hjælp.

 

En psykolog vil bede om din historie samt dine erfaringer, og hvad du har foretaget dig for at komme fri. Formålet er på afstand at se din egen rolle i forholdet. Det virker positivt, men der skal arbejdes. Det er ofte et led i en samtaleterapi.

 

Hvis du har forladt ham, er det også nødvendigt med en status. Du skal finde dig selv igen. Du bør også se på, hvorfor du lod dig fange i psykopatens net. Nogle bliver fri, men kan gå frivilligt tilbage til psykopaten. Vedkommende må have hjælp for at undgå denne handling. 

 

Objektivisering.

Der sker under samtaleterapien en psykologisk objektivisering af det, som er sket over årene. Din fornuft vil kunne se nogle gennemgående træk, inklusiv din egen indsats over tid. Er det svært at forholde sig til det, må du overveje, om de tanker af skyld, du kan have, også har noget på sig.

 

Hvad du er oppe imod.

Hvis du har været offer i nogle år sammen med en psykopat, er det normalt, at du kan have vanskeligheder med at fornemme, hvad du er oppe imod, og hvor det hele bærer hen. Det er forståeligt, da du ikke har prøvet det før. Du har oftest kun få ressourcer at sætte ind, hvis du vil ud af forholdet. Men forsøg alligevel. 

 

Husk på, at han har været en endog meget betydelig person for dig i lang tid, så du skal ligesom have et godt tilløb for at få styrke til at komme ud af forholdet. Mange gange er du blivet isoleret fra de venner, som er tæt på dig, da de simpelthen ikke kan forstå dine handlinger. De kan føle, at du må være kisteglad for at have en så charmerende og dejlig mand.

 

Ofte ses det, at kvinden reagerer som om hun er delvis besat af ham. Det sker så længe hun ikke har ham ude af sit system. Denne fantastiske mand, som fortæller dig, hvor højt han elsker dig, og hvor højt du elsker ham. Af og til fortæller han også, hvor undværlige og fantastiske du er.

 

Han lader dig blive i troen.

Det har medført, at du ikke har taget dig i agt for de mange advarsels signaler som du møder hos ham, dvs. mærkelige handlinger, løgn etc. Som du har modtaget over tid. Du har da heller ikke ønsket at se realiteterne. Du har også konsekvent lukket øjnene for dem, fordi du er bange for at miste ham.

 

Det du ønsker at høre...

Du ser kun det, som du ønsker at se og høre. Erkendelsen af realiteterne har ganske naturligt været på et lavt niveau, hvilket er fuldt ud forståeligt, set ud fra din situation.

 

Udgangspunktet.

Udgangsmaterialet er din nuværende situation. Du kan være i forholdet eller afbrud forholdet med psykopaten. Din situation er særlig, fordi det er dine følelser og særligt din opfattelse af situationen, som du skal arbejde med, når du ønsker at gøre status. Status er en nødvendig ting, hvis du ikke ønsker at undgå ambivalente følelser.

 

Spørgsmål.

 

Nedenstående spørgsmål kan trænge sig på. Det kan være en hjælp, hvis du vil finde din status i forholdet.

 

Blot tanken om at overveje at se på den virkelige virkelighed kan få de fleste til at bakke. Selve statusarbejdet kan også være så overvældende, at du finder ud af, at du må udskyde. Andre igen erkender simpelthed, at de ikke psykisk orker at beskæftige sig med området.

En del af nedenstående spørgsmål kræver objektivitet og kan derfor kun besvares, hvis du bliver klar over egne vigtige personlighedstræk. Den objektivitet kan du få ved samtale med en kognitiv psykog.

 

1) Tror du, at han alligevel et eller andet sted har dårlig samvittighed over det, han har udsat dig for?

2) Hvorledes vil fremtiden fremstå for dig om 5 år? 

3) Handler han bevidst, når han skader og nedgører dig, eller roser dig?

 

4) Hvad føler du, når han er jaloux på dig?

5) Hvorfor går han ikke til en psykolog?

6) Hvorfor føler du at han er svær at tale med, når dukommer ind på personlige forhold omkring ham og dig?

 

7) Ved du hvad han inderst inde ønsker af dig? ,

8) Ønsker du inderst inde at få ham tilbage? et komplekst spørgsmål, som har mange vinkler.

9) Har du nogen forestillinger om, hvad du skal gøre?

 

10) Vil du kunne klare dig uden ham.?

11) Vil han tage imod din tilgivelse? For at tilgive ham, skal han acceptere, at han har gjort noget galt, kan han det?.'

12) Har jeg ressourcer til at forsætte sammen med ham?

 

13) Skal/kan jeg støtte ham?

14) Kan jeg få støtte fra venner?

15) Hvordan er jeg stillet økonomisk, hvis jeg forlader ham.

 

16) Hvordan kan jeg tøjle min indre bitterhed og raseri over at være blevet behandlet så dårligt igennem lang tid?

17) Kan jeg elske ham igen, som i gamle dage, hvor jeg kan mindes den fantastisk mand?

 

18) Er det egentlig ikke synd for ham? eller er jeg angrebet af ”stockholm syndromet” hvor gidslerne ender med at holde med bankrøverne i den Stockholmske bank?

 

19) Hvordan reagerer han, hvis du taler om følelser? Det er et centralt område som behandles i samtale.

 

Status- teknik

Samtalen søger at udrede dit forhold til ham, ser på dit håb og hvordan du i virkeligheden har det sammen med ham. Der anvendes også spørgsmål og svar i en eventuel samtaleterapi, de stilles udfra psykologens viden om emnerne samt fra oplysninger fra dig.

 

Samtaler.

Igennem samtaler vil du langsomt opdage, at der eksisterer en reelt kamp mellem din fornuften og dine følelser. Den sammensparede forkrampethed udløses, og du får energi. Det er den afgrundsdybe angst, som er vanskelig at være alene med, som kan komme frem under samtaler.

Det er din kamp, som du kan få støtte til. Der må eksistere en balance mellem følelseområder og din kognitive område.

 

På dette punkt kan en psykolog være en stor hjælp som støtte og tovholder, da små fejltrin i begyndelsen kan betyde, at du trækker dig selv tilbage i forholdet, eller du lader dig trække tilbage i forholdet.

Den nye verden. Når du finder den rette vægtning , efter at du er kommet over psykopaten, vil du opleve, at respekten omkring dig og dine handlinger er vokset. Du vil føle dig fri til at handle på egen vilje og erfaring.

 

Omgivelserne

viser langsom stigende reel respekt overfor dig. Det ses på baggrund af, at du i mange år har været en tjenende og pleasende (please artiklen: klik her) stille person, som ikke har været i stand til for alvor at tage ordet i vigtige forhold, af frygt for at blive irettesat eller nedgjort af ham, når I er på tomandshold.

 

Dit ansvar. Noget som ofte glemmes i skyndingen er at:

Det påhviler dig alene, at tage ansvaret for dig og dit liv. Du har et vist ansvar overfor dine nære, læs partner, men dette ansvar bortfalder, hvis forudsætningerne for ansvaret falder bort. Du har i så fald kun ansvar for dig selv.

 

Det er derfor også dig, som må arbejde med dig selv, andre kan ikke gøre det for dig, men du kan få hjælp til selvhjælp. Piller kan hjælpe i en fastlåst situation, men piller i sig selv løser intet problem. Psykofarmaka medfører altid bivirkninger og ofte en sløvende effekt, således at du er mindre tilbøjelig til at undlade egne vigtige, men ubehagelige beslutninger. Du kan med medicin føle dig som i en glasklokke.

 

Respekt. Forhold som få tænker på: Hvordan skal du kunne respektere dig selv og vinde andres respekt, hvis du ikke tager ansvaret for dit liv? Hvordan kan du forlange, at nogen vil kunne elske dig, hvis du ikke kan lide sig selv.

 

Home

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bb