4A PSYKOPATEN OG TERAPI

Hjælper samtaleterapi psykopaten

Er han en "ægte" psykopat, så er udbyttet af samtaleterapi meget usikkert.

 

Nr.4.A


Redigeret af psykolog

Henrik Carsten Krarup

Den 11. nov. 2021.


Hvis du ønsker at hjælpe sin partner, som du mistænker for at have en personlighedsændring (psykopati)  vil du sandsynligvis overveje, at han kan få glæde af samtaleterapi eller gennemgå en udredning.


Samtaleterapi

Samtaleterapi kan under normale omstændigheder fungere godt, hvis klienten har erkendt, at samtaler kunne nytte, dvs. at han har en erkendelse om, at noget kunne være bedre i forbindelse med sine sociale engagementer.og at han er motiveret til at gøre noget ved parforhold få stor glæde af nogle psykolog samtaler.


Hvis han ikke anerkender sin andel af nogle fejlslagne handlinger eller udtalelser er samaleterapi nytteløst. Den psykopat mistænkte kan gå med til samtalerne for at vise sin gode vilje f.eks. i forbindelse med en forsoning. Psykopaten kommer i reglen kun få gange til samtalerne, da han ofte rager uklar med psykologen eller mener, at han ikke får noget ud af det. Han mener generelt, at han selv er fejlfri og kan derfor ikke se nogen nytte ved disse dyre samtaler.


Læs nr. 3.0 om årsagerne til psykopati.


Men hvis han er psykopat, vil han næsten pr. automatik føle en mistænkeliggørelse af sin person. Tilmeldingen til psykolog og de efterfølgende samtalerne stiller i udsigt, at der er noget alvorligt at kritisere, og kritik kan en psykopaten ikke tolerere. Han kan dog tænke, at det måske er en fordel for ham at tage samtalerne, fordi det kan være medvirkende til, at han igen får den kontrol han ønsker over kvinden.


Han ved at samtalerne vil stille ham i et positivt lys overfor partneren og familien, da det åbner et nyt håb om bedre relationer. Problemet er, at samtalerne i bund og grund ikke vil have nogen form for varig indflydelse på hans tanker og handninger. Resultatet er typisk, at han kommer 1-2 gange og dropper ud.


Psykopaten kan normalt ikke nås via terapi. 

Andre psykologer fremfører, at der er en terapeutisk udvej! igennem samtale med både psykopaten og hans nærmeste.

Undertegnede mener, at indsamling af data og viden og en forbedring af terapiformer netop er umuliggjort, fordi en psykopatisk person ikke er i stand til, eller vil erkende sin sine fejl.


Kompromis er udelukket.

Muligheden for at indgå i kompromislignende forhold, også kaldet win win forhold, er for psykopaten at tabe kontrollen med hende. Derfor vil han blokere. Men han kan dog i første omgang alligevel acceptere en win win, Men i praksis er den intet værd, da han ikke vil overholde aftalen.


Typisk samtaleforløb.

I samtalesituationen er det ofte sådan, at han fører ordet eller næsten fastholder, at ville have ordet hele tiden. Derudover kan han fremføre, at de andre ikke har den rigtige forståelse af hans eller familiens situation, eller at han er blivet misforstået.


Han kan i sin fremstilling af sagen være meget empatisk og give indtryk af, at han er et offer for situationen. Han kan modsat også fortælle om hans store tålmodighed og alle de ofre, som han gjort af kærlighed til hende og familien.


Farlig mand.

Havde det været en retssag, vil hans troværdighed samt dygtige advokat let kunne bringe ham sejren. Han målrettethed og veltalenhed giver stor troværdighed, så han bryder aller gense normer og fremfører store kæder af løgne uden nogen form for blusel, og uden nogen form for skam. 


Psykopaten tænke nok således: 

"Det er de andres handlinger, som er årsagen til min adfærd, som  nu åbenbart ikke accepteres. Det er således fejl hos de andre og på ingen måde hos mig selv. Da jeg har overvejet mine hanlinger, ser jeg ingen som helst grund til, at jeg skulle ændre mig for at tækkes andre, som ovenikøbet har fået en gal opfattelse af situationen.

Jeg er fuldt ud tilfreds med mine handlinger. Jeg har ingen grund til at lade mig se ting på en ny måde, da jeg altid har ret i mine anskuelser. Jeg kan dog spille med på, at gå et par timer hos en psykolog, for at vise min gode vilje, så andre kan se, at jeg er samarbejdsvillig".


Jeg kan også fælde en tåre, eller indrømme fejl og på mine knæ bede om tilgivelse. Dette skuelspil plejer at virke, selvom det er lidt pinligt, men i tilgift får jeg min vilje på længere sigt.


Psykopat-lignende-adfærd

Det er vigtigt at huske for læseren, at hvis psykopaten har en psykopat-lignende-adfærd, er der stor mulighed for en reel forsoning. Han kan bringes til at indse, at noget kan korrigeres, og parterapi og psykolog kan være meget nyttige her.dvs.han er da ikke psykopat, da de væsentligste og alvorligste symptomer ikke opfyldes

 

Igennem psykopatens optik,

psykopaten vil ikke kunne klare at han har tabt magt og indflydelse, men det vil også bevirke at hans ser sig selv om svag, og at hans egen fantasioplevelse af egen handlemåde og måden at leve på bliver underkendt. Denne underkendelse vil mærkes som en dyb personlig kritik, hvilket ikke accepteres.

 

Han har netop den specielle selvforsåelse, at han er pragtfuld, dygtig og kærlig. Taber han den falske forståelse som han har opbygget igennem sit liv, vil han blive personligt berørt, da hans skrøbelige og lave identitetsopfattelse og selvværd vil bryde sammen. Det vil især overfor arbejdskolleger, og bekendte være fatalt for ham.


Forvreden selvforståelse.

Hans psykopatiske forvredne selvforståelse og adfærd er ekstrem vanskelig at få stabilt  indpasset i hjemmet. Han søger igennem overtalelsestaler og senere ofte med vold og kontollerende blikke at omdanne hjemmet efter sit ønske. Han vil ikke høre på andre, end sig selv. Empati og kærlighed er ikke med i hans program.


Hjemmet er psykopatens hjemmebane.

Hjemmet er således det eneste forum, hvor psykopaten kan udfolde sin psykopatiske handlinger, uden at vise omverdenen sit sande jeg. Han kan her opføre sig som han lyster.


Hjemmet lider normalt ved at have en psykopat boende da der er meget lidt forståelse og omsorg i hjemmet, ligesom kvinden er hårdt trængt, da hun søger at få familien eller parforholdet til at få en dagligdag. Der tages derfor vidtstrækkende hensyn til psykopaten, da han ved sin tilstedeværelse opretholder en stærk følelsesmæssig spænding. Impulsivitet hører til sjældenhederne.

 

Er der børn

De vokser op i en verden, hvor de udsættes for omsorgssvigt med de mange psykiske følelser, dette involvere. Det er fremkaldt af børnenes følsomhed i deres tidlige udvikling. De får ingen støtte fra psykopaten og moderen har ofte svære forhold, splittet mellem børn og psykopat. 


Hvis psykopatens kontrol mislykkes, lader han sin frustration gå ud over familien, eventuel med vold. Overfor hans bekendte er han meget positiv overfor empati og følelseser, og dette er magtpåliggende for ham at de har den opfattelse.

--

Kender ikke følelser

Da han virkelig ikke kan forstå følelser, empati og kærlighed, så tvinges han til at handle anderledes, han benytter  indflydelse og magt som kompensation, og får han ikke sin vilje, kan han være iskold og beregnende og kynisk.


Det går langt bedre i vennekredse, da de ikke kan gennemskue ham, men tror, at han er en verdensmand, en god mand overfor sine kone og vidunderlig far til sine børn. Han frygter følelser da han ikke forstår dem. Det er grunden til at han i næsten alle sociale relationer skyr ansvar.

     

Psykopater er ofte højtbegavet,

Psykopaten er normalt meget charmerende og indtagende. Han vil normalt udnytte hele sit potentiale til det yderste for at nå sine mål. Det gør ham stærk, da han ikke bruger ressourcer på at bibeholde følelser overfor andre mennesker.

Han har ingen bekymring omkring eventuelle skader, han forvolder.


Hans målrettede dynamik.

Hans målrettethed og stædighed gør, at han også kan være stærk indenfor sit erhverv, hvor han mange gange kan komme langt, eks. leder af butiksafdelinger mv., særligt på lederplan, da denne stilling ofte kan kræve ubehagelige beslutninger. Det passer ham godt, da han er i sand til at tage svære beslutninger, dvs. fyringer mv. uden at det går ham på.


Undervurdering 

Psykopaten har infiltreret sig så dybt i offerets sind, hvilket medfører, at kvinden nok kan se, at de usædvanlige og overskridende handlinger, som han har kørende med hende. Men alligevel er den psykiske afhængighed så stærk, at kvinden forsætter med at adlyde ham. Det er muligt at de læser om andre kvinder, som er involveret med psykopater, men det skærper ikke deres syn på urimelighederne de selv oplever.


Det er blot de andres subjektive opfattelse, mener de. Det vedrører ikke min elskede (psykopat). Alt i alt undervurderer ofrene, dvs. kvinderne psykopatens magt. Han er farlig og effektiv, netop fordi du har let ved at tilgive ham hans gerninger, af frygt for at tabe forbindelsen eller skræmt af mulig vold fra hans side.


Han mangler i stor grad den sociale og følelsesmæssige side, som hos andre mennesker virker almindeligt regulerende i sociale sammenhænge, hvor man følger mange uskrevne regler.


Han bryder disse sociale uskrevne love, hvis det er nødvendigt for ham. Dvs. de fleste mennesker behandler hinanden venligt og har en naturlig tolerance. Men en psykopat vil udnytte denne "almindelige tolerance" uden at skamme sig, da han føler, at det er hans ret, da reglerne ikke står nogen steder.


Hvis du agerer overfor psykopaten..

Hvis du vil gennemføre noget overfor en psykopat, må du handle og desværre også tænke på samme måde som en psykopat, og ikke behandle psykopaten som andre almindelige mennesker. Det kan være ekstremt vanskeligt at omstille sig i en given situation. B.l.a, på grund af din opdragelse.

Dvs. når du handler som en psykopat, må du således handle uden skam og uden at du føler skyld, din interne begrundelse er, at du føler dig tvunget til handlingen, udfra sin situation med psykopaten. Den måde er naturligvis stik mod din natur og derfor vanskeligt. Kniber det, så søg støtte hos en kognitiv psykolog, så du kan gennemføre dine handlinger, selvom psykopaten truer dig.


Den anden og yderst effektive løsning er at rejse væk eller lægge fysisk afstand til ham, men det kan være vanskeligt at gennemføreslut


      
slut