4A PSYKOPATEN OG TERAPI

Hjælper samtaleterapi psykopaten

Er han en "ægte" psykopat, så er udbyttet af samtaleterapi meget usikkert.

 

Nr.4.A


Hvis du ønsker at hjælpe sin partner, som du mistænker for at have en personlighedsændring (psykopati)  vil du sandsynligvis overveje at han kan få glæde af samtaleterapi eller gennemgå en udredning.


Samtaleterapi

Samtaleterapi kan fungere godt i de tilfælde, hvor partnerens grænseoverskridelser er små og sjældne. Er de hyppige kan partneren og alvorlige, kan normale parforhold få stor glæde af nogle psykologsamaler.

Hvis adfærdsoverskridelserne ligner psykopatiske symptomer og tilmed er kraftige og hyppige, er samaleterapi næsten nytteløst. Den psykopat mistænkte kan for at vise sig positiv, gå til nogen psykologsamtaler, men kun nogle få gange, da han finder sig selv fejlfri, og derfor ikke finder er nogen grund til samtaler.


Læs nr. 3.0 om årsager til psykopati


Redigeret af psykolog

Henrik c. p. Krarup

den 26 nov. 2020. p


Men hvis han er psykopat, vil han næsten pr. automatik føle en mistænkeliggørelse af sin person. Tilmeldingen og samtalerne stiller i udsigt, at der er noget alvorligt at kritisere, og det kan psykopaten ikke tolerere. Han kan dog tænke, at det måske er en fordel for ham fordi det kan være medvirkende til, at han igen får den kontrol han ønsker.


Samtalerne vil stille ham positivt overfor partneren eller familien og især bekende. Problemet er, at samtalerne i bund og grund ikke vil have nogen form for varig indflydelse på hans tanker og handninger. Resultatet er typisk, at han kommer 1-2 gange og dropper ud.


Psykopaten kan normalt ikke nås via terapi. 

Andre psykologer fremfører, at der er en terapeutisk udvej! igennem samtale med både psykopaten og hans nærmeste.


Undertegnede mener, at indsamling af data og viden og en forbedring af terapiformer netop er umuliggjort, fordi en psykopatisk person ikke er i stand til, eller vil erkende sin sine fejl. Der kommer ingen ide om at man kan indgå et forlig ved en win win afale.


Typisk samtaleforløb.

I samtalesituationen er det ofte sådan, at han fører ordet eller næsten fastholder at ville have ordet hele tiden, og kan beklage sig over de andres manglende forståelse, og at han i den grad er interesseret i at forbedre forholdet med dette og hint.


Han stiller sig endog meget empatisk over for den spændte sitation, og kan næsten være grædefærdig, når han fortæller vidt og bredt, med stor troværdighed, om hele hans store arbejde, for at støtte sin kone.


Farlig mand.

Havde det været en retssag, vil hans troværdighed samt dygtige advokat let kunne bringe ham sejren. Han målrettethed og veltalenhed giver stor troværdighed, så han bryder aller gense normer og fremfører store kæder af løgne uden nogen form for blusel, og uden nogen form for skam.  Historien viser, at hvis en løgn er stor nok, og gentaget tit nok, vil blive troet.


Udfra psykopatens adfærd, må psykopaten formodes at tænke således: 

"Det er de andres handlinger, som er årsagen til min adfærd, som åbenbart ikke accepteres.

Det er således fejl hos de andre og på ingen måde hos mig selv. Da jeg har overvejet mine hanlinger, ser jeg ingen som helst grund til, at jeg skulle ændre mig for at tækkes andre, som ovenikøbet har fået en gal opfattelse af situationen.


Jeg er fuldt ud tilfreds med mine handlinger. Jeg har ingen grund til at lade mig se ting på en ny måde, da jeg har ret i min anskuelse. Jeg kan dog spille med på, at gå et par timer hos en psykolog, for at vise min gode vilje, så andre kan se, at jeg er samarbejdsvillig".


Jeg kan også fælde en tåre, eller indrømme fejl og på mine knæ bede om tilgivelse. Dette skuelspil plejer at virke, selvom det er lidt pinligt, men i tilgift får jeg min vilje på længere sigt.


Det er vigtigt at huske, at hvis han har en psykopat-lignende-adfærd, er der stor mulighed for en reel forsoning. Han kan bringes til at indse, at noget kan korrigeres, og parterapi og psykolog kan være meget nyttige her. 

 

Igennem psykopatens optik,

vil det netop være at underkende ham og hans i egen øjne fantastiske måde at handle og leve på. Denne underkendelse vil mærkes som en dyb personlig kritik.

 

Har han netop den specielle selvforsåelse, at han er pragtfuld, dygtig og kærlig. Taber han den falske forståelse som han har opbygget igennem sit liv, vil han blive personligt berørt, da hans skrøbelige og lave identitetsopfattelse og selvværd vil bryde sammen. Det vil især overfor arbejdskolleger, og bekendte være fatalt for ham.


Forvreden selvforståelse.

Hans psykopatiske forvredne selvforståelse og adfærd er ekstrem vanskelig at få stabilt  indpasset i hjemmet. Han søger igennem overtalelsestaler og senere ofte med vold og kontollerende blikke at omdanne hjemmet efter sit ønske. Han vil ikke høre på andre, end sig selv. Empati og kærlighed er ikke med i hans program.


Hjemmets betydning

Hjemmet er således det eneste forum, hvor psykopaten kan udfolde sin psykopatiske handlinger, uden at vise omverdenen sit sande jeg. Han kan her opføre sig som han lyster.


Der er meget lidt omsorg og kærlighed i hjemmet under hans dominans, så eventuelle børn får ikke en opdragelse, hvor de frit kan tale om følelser, eller kan føle at han elsker dem. Følelser er tabu, da følelser ikke harmonerer med gennemførelsen af hans magtposition.

 

Er der børn

vil de vokse op i en verden, hvor følelser bliver ringeagtet fra psykopatens side. De udsættes derfor for et alvorligt omsorgstab. Det går også ud over konen, kæresten og disses tætte venner.


Hvis hans kontrol mislykkes, lader han sin frustration gå ud over familien, eventuel med vold. Overfor hans bekendte er han meget positiv overfor empati og følelseser, og dette er magtpåliggende for ham at de har den opfattelse.


Kender ikke følelser

Da han virkelig ikke kan forstå følelser, empati og kærlighed, så tvinges han til at handle anderledes, han benytter  indflydelse og magt som kompensation, og får han ikke sin vilje, kan han være iskold og beregnende og kynisk.


Det går langt bedre i vennekredse, da de ikke kan gennemskue ham, men tror, at han er en verdensmand, en god mand overfor sine kone og vidunderlig far til sine børn. Han frygter følelser da han ikke forstår dem. Det er grunden til at han i næsten alle sociale relationer skyr ansvar.

     

Psykopater er ofte højtbegavet,

Psykopaten er normalt meget charmerende og indtagende. Han vil normalt udnytte hele sit potentiale til det yderste for at nå sine mål. Det gør ham stærk, da han ikke bruger ressourcer på at bibeholde følelser overfor andre mennesker.

Han har ingen bekymring omkring eventuelle skader, han forvolder.


Hans målrettede dynamik.

Hans målrettethed og stædighed gør, at han også kan være stærk indenfor sit erhverv, hvor han mange gange kan komme langt, eks. leder af butiksafdelinger mv., særligt på lederplan, da denne stilling ofte kan kræve ubehagelige beslutninger. Det passer ham godt, da han er i sand til at tage svære beslutninger, dvs. fyringer mv. uden at det går ham på.


Undervurdering 

Det ses ofte, at han bliver skæbnesvangert undervurderet af kvinden. Han er farlig og effektiv, netop fordi du har let ved at tilgive ham hans gerninger, af frygt for at tabe forbindelsen eller skræmt af mulig vold.


Han mangler i stor grad den sociale og følelsesmæssige side, som hos andre mennesker virker almindeligt regulerende i sociale sammenhænge, hvor man følger mange uskrevne regler.


De mennesker han har overfladisk kontakt med, behandler psykopaten som almindeligt mennesker, der kender de sociale uskrevne love om adfærd.  overholder dem, også overfor psykopaten. Psykopaten overholder dem kun, hvis det kan svare sig., og som overholder dem, det er langtfra tilfældet med en psykopat.


Han bryder disse sociale uskrevne love, hvis det er nødvendigt for ham. Dvs. de fleste mennesker behandler hinanden venligt og har en naturlig tolerance. Men en psykopat vil udnytte denne "almindelige tolerance" uden blusel, da han føler, at det er hans ret, da reglerne ikke står nogen steder.


Hvis du agerer overfor psykopaten.

Hvis du vil gennemføre noget overfor en psykopat, må du desværre handle  og desværre også tænke på samme måde som en psykopat, og ikke behandle psykopaten som andre almindelige mennesker. Det kan være ekstremt vanskeligt at omstille sig i en given situation. B.l.a, på grund af din opdragelse.

  

Dvs. når du handler med psykopaten, må du således handle uden skam og uden at du føler skyld, din interne begrundelse er, at du føler dig tvunget til handlingen, udfra sin situation med psykopaten.

Den måde er naturligvis stik mod din natur og derfor vanskeligt. Kniber det, så søg støtte hos en kognitiv psykolog, så du kan gennemføre dine handlinger, selvom psykopaten truer dig.


Den anden og yderst effektive løsning er at rejse væk eller lægge fysisk afstand til ham, men det kan være vanskeligt at gennemføre


Vigtig meddelelse

om dit udbytte af artiklerne.

De fleste læsere vil forholde sig til artiklernes teorier og oplysninger på en overfladisk måde, ligesom du ser på oplysningerne igennem en glasvæg. Eksemplerne og viden bliver først for alvor nyttige for dig, såfremt du inddrager og sammenligner artiklernes oplysninger med dine egne erfaringer.

 HOME/ARTIKLER 


      
slut