1.3 SPOERGSMoeL OM PSYK.HJEALP

    PSYKE.DK
Spørgsmål


Bl.a. Hvilke behandlere er bedst for dig?

og andre spørgsmål, f.eks. hvad koster en konsultation?


forfatter: Henrik Krarup

Redigeret d. 11.10.2019


 Artikel Nr. 1.3Spørgsmål: Hvad er forskellen på en psykoterapeut en psykiater og en psykolog


Muligheder:

1) cand.pæd.psych,spærret titel

2) psykiater, spærret titel

3) cand.psych. spærret titel

4) psykoterapeut. ikke spærret titel


Svar x 4


1) En cand. pæd. psych har spærret titel. Er uddannet som psykologen med har en særlig pædagogisk overbygning. Ofte har de en 4 årig pædagogisk uddannelse, hvorefter de tager selve psykologuddannelsen på universitet.


Udgangspunkt.

Deres udgangspunkt er det samme som psykologens men har en 4 årig pædagogisk overbygning, til formidling af psykologi. De kan alle kalde sig psykologer.


Universitetsuddannelser med sidefag i psykologi giver ikke tilladelse til at kalde sig psykolog. f.eks. cand. mag i dansk kan have sidefag i psykologi fra en højere læreranstalt. De er cand.mag i dansk.

 

2) En psykiater har en spærret titel. 

En psykiater skal have en lægelig uddannelse og efteruddannelse indenfor psykiatri. 

En psykiater er således uddannet læge, og må udskrive medicin. Deres videnskabelig tankegang er som en læges, da de også har lægeuddannelsen. De støtter sig meget til videnskabelige data og forsøg.

 

Udgangspunkt:

Medicin. psykofarmica

Psykiateren har specielt erhvervet et bredt kendskab til medicinens indvirkning på psykologiske funktioner.  Psykofarmica påvirker kroppens dysfunktioner bl.a. psykiske og fysiske tilstand, og medicinen støtter helt fastlåste patienter, så de kan få en nogenlunde hverdag, trods ofte kraftig bivirkninger. Meget af deres tid bruger de på at ordinere og udskrive medicin og efterjusteringer af medicinen.

Psykiateren søger at hjælpe patienten via medicin.


Klientens forhold.

Enkelte psykiatre anvender også samtaleterapi, for at kunne dosere bedst muligt. Al medicin har mange bivirkninger, typisk kan nogle medicintyper give patienten en følelse af fjernhed og træthed dvs., en glasklokke følelse. Det kan være svært at komme væk fra at bruge medicin.3) En psykolog. En cand. psych har en spærret titel. De højere Læreranstalter. har tre uddannelsesformer: cand.psych.- cand.pæd.psych og licentiat i psykologi


Psykologens udgangspunkt

Psykologens har fokus på at stabilisere klientens  følelsesliv og klientens sociale liv. Familien inddrages om nødvendigt i processen. Klienten deltager i samtaleterapi, hvor baggrunden vendes. Der arbejdes i fællesskab mod en løsning af de problemer, som klienten oplever. Klientens familie og venner bør inddrages, hvis klienten og psykologen accepterer det. 


Psykologen benytter sig af sin teoretiske viden, for at bryde eventuelle hæmninger og angstfølelser hos klienten. Det primære er, at klienten får en erkendelse af, hvad klienten skal gøre for at få et varigt resultat.

Psykologen kan derfor lede og være tovholder i de forskellige processer.


4) Psykoterapeut har ikke en spærret tittel.

De fleste mennesker tror, at psykoterapeuter er uddannet på en højere læreranstalt, hvilket de ikke er.


Uddannelsen er fri. Alle kan kalde sig psykoterapeut, uanset skolemæssig baggrund. Der kræves ingen statslig kontrolleret eksamen, da det er et åben erhverv alle må udføre, uanset om de er dygtige eller ej.


Diplomskoler.

Nogle har dog taget taget et private diplom på private diplomskoler.skoler, som mod betaling underviser i psykiske fagområder. Kursusdeltagerne kan her få udleveret et diplom. Skolerne tilrettelægger selv deres pensum og kurser og priser. Der er ingen kontrol fra statens side.


Psykoterapeutens udgangspunkt er det samme som psykologens,  famlilien kan naturligvis indkaldes.


SP: Faste priser for en psykolog konsultation?

Svar: Nej, Der er fri prisdannelse.  Priserne går fra ca. 800 kr. til 1500 kr. pr. konsultation. 


Dansk Psykologforening tilråder  p.t. deres medlemmer at tage 850 kr. pr. konsultation. Nævnte priser gælder kun ved individuelle konsultationer. Parterapi har væsentlig højere takster, ligesom der er taksttillæg ved hjemmebesøg og forskudt arbejdstid mm. Forhør dig om prisen hos den enkelte psykolog.


 SP: Kognitiv psykolog? (korttids terapi)

Svar: En kognitiv trænet psykolog benytter sig at en meget målrettet terapiform. Kaldes også for kort tidsterapi. Terapiformen er meget konkret og derfor intensiv. Psykologen søger igennem spørgsmål klientens stærke sider. De svage sider, kommer psykologen også ind på, da det er dem, som skaber problemer.


Kognitiv terapis vigtigste opgave er at skabe den fin balance mellem følelser og klientens intellektuelle tanker, som derefter kan resultere i handlinger. 


Psykologen arbejder på at støtte klienten til at han/hun ved egen kraft er i stand til vurdere sin situation og derefter handle på en måde som ikke skader klienten eller omgivelserne.


SP: Ventetid til psykolog/psykiater?


Svar: Der kan forventes ventetider både hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere.

Ventetiden igennem denne ordning meget lang, ofte måneder, da mange henvender sig pga. prisen. Du kan anmode om at tale med en psykolog eller en psykiater. Der er flest psykiatere ansat på dette område. Hvis du får en henvisning til psykolog/psykiater kan du spare ca. halvdelen af konsultations pris. Du får normalt 10 timer til halv pris.

Konsultationstiden.  Den kan variere fra 45-55 minutter.


Det kan være klogt at skifte psykolog eller psykiater, hvis I ikke kan arbejde rigtigt sammen. Mennesker er forskellige, det er vigtigt at du føler, at du har tillid til og sympati for din psykolog, og at du føler, at psykologen vil samarbejde med dig.


SP: Jeg er bekymret, da jeg ikke kan overskue min situation. Hvad skal jeg foretage mig?

Svar: Du skal først forsøge at sætte ord på dine problemer skriftligt. 
Grib en blyant og skriv ned hvad du føler og gør ved dine problemer. 
Du vil altid senere få brug for klart at kunne redegøre for hvilke problemer du har for at få den rette terapi. Det vil støtte eventuelle løsningsforslag.
SP: Når jeg har sat ord på problemet, hvad skal jeg da gøre?

Svar: Du må altid først henvende dig hos din læge. Lægen skal undersøge om der er noget fysisk i vejen med dig. Er der ikke det, kan du bestille tid hos en psykolog. 

Hvis du stadig har det psykisk dårligt, bør du frekventere en psykolog. 

Får du medicin af din læge, bør denne kun gives kortvarigt og lægen bør til stadighed holde øje med medicinen. Medicin bør kun gives i kort tid, da psykofarmaka sjældent løser basale problemer, højst udsætte dem. Psykologen må orienteres om eventuel medicineventuel medicin. 

 

SP: Er det dyrt at gå til psykolog?

Svar: Ja,og nej. For få tusind kroners ud kan du få ændret dit liv radikalt. Hvis du arbejder godt med en psykolog, kan du få afklaret store personlige problemer, hvilket ikke kan måles i penge. 

Hør psykologen, hvor mange konsultationer psykologen skønner der skal til.  


SP: Kræver det mere at gå til en psykolog end til f.eks. en psykiater.

Svar: Ja, du skal arbejde tættere sammen med psykologen, Du udvikler dig af dette samarbejde. 

Hjemmeopgaver. Nogle psykologer giver hjemmeopgaver for, for at fastholde væsentlige relationer. Ordningerne er altid frivillige. Psykologer må ikke ordinere medicin, men medicin kan du få hos din læge. Problemer som har været der længe undervejs, tager normalt længere.


Er det vanskeligt at finde en god psykolog?
Svar: Det kan være svært. Det er dig, som skal kunne sympatisere med psykologen og visa versa. 
Du opnår ikke meget, hvis du ikke kan svinge med psykologen, i så fald må du skifte i en fart. 
Du skal ikke tale psykologen efter munden, vær ærlig og sig frem. psykologen har tavshedspligt.  
Psykologen skal være dynamisk uden at presse dig for meget. Find din balance på dette felt


SP: Kan jeg benytte en god ven som "psykolog".

Svar: Det kan være uklogt at benytte familie eller venner, når du har behov for psykologisk rådgivning. Det bør frarådes, da der er t inhabilitet, da rådgiveren følelsesmæssigt er bundet af dig.  
Det er i øvrigt svært at finde en psykolog-ven, som har indsigt i lige netop dine problemer. 
Hvis du benytter venner, så kan venskabet spærre af for en objektiv rådgivning. Et sådant terapiforløb kan ofte ødelægge et venskab.

Problemet for klienten kan ofte ændre sig.
Svar:psyke.dk har mange eksempler på, at klienter har en ide om årsagerne, men at problemet er et helt andet sted. Det at finde kernen i problem kan være et stifinderarbejde.


SP: Kan jeg benytte både lægens/psykiaterens medicin og psykolog på samme tid ?

Svar: Ja, det kan du godt, du skal blot meddele, hvad du foretager dig.  Hvis du ikke meddeler det til dem, vil hver part tro, at det er deres behandling som alene gør udslaget. Husk på at piller sjældent kan løse dine følelsesmæssige og sociale problemer.


SP: Hvormeget skal jeg fortælle min partner og nære venner om min samtale med psykologen?

Svar: Så lidt som muligt. 
psyke.dk tilråder, at du kun fremkommer med de meget store linjer til partneren, og kun de ting, som direkte vedrører den anden. 
Det kan skabe "støj" hvis partneren/venner optræder som privat-terapeut uden at have passende distance og professionel indsigt.


Skriver du notater ned, bør informationerne gemmes, evt. på en USB flashhukommelse.

 


SP: Hvordan kan jeg støtte mine bestræbelser på at få stabile og hurtigere resultater?


Svar: Lav et kort resume omkring samtalen sammen med psykologen, vend tilbage til resumeet næste gang. Nedskrevne stikord virker positiv på arbejdsglæden, samt at det skrevne ord ikke senere kan ændres. 

 

Til top Til forsiden (index)H