1.0 Psykopati, hvad er psykopati

    PSYKE.DK
Psykopati

GENERELT


Artikel nr.1


Forfatter: Cand. pæd. psych.

Henrik c. p. Krarup  .

Revideret d. 11.01.2020


Umiddelbart møder du et menneske som du opfatter som ganske fantastisk. Psykopaten (mand/kvinde) fylder ganske meget og er yderst interesseret i at lære dig at kende og særligt at hjælpe dig. Du får følelsen af at have fundet en som forstår dig.


Allerede efter kort tids bekendskab viser tegnene sig, men de opfattes sjældent af dig, fordi du er interesseret i at fastholde forbindelsen, disse forskellige subtile behov forhindrer at din fornuft kommer på arbejde. Det er følelserne som styrer dig. Du er i bund og grund indstillet på at nyde og være psykopatens princesse.


Definition. 

"En psykopat er en person, med dybe personlighedsforandringer oftest i sociale relationer". Om årsagen til psykopatien er der delte meninger. Læs bl.a. artiklen nr. 3


Personlighedsforandringer

(psykopati) har mange ansigter og for at kunne vurdere en mulig psykopat objektivt, skal man kunne fremføre nogne specifikke udtalelser og handlinger, som er gengangere.


En psykopats rygte eller specielle adfærd kan let forplumres af følelser og aggressivitet, som kan føre til en fejlagtig diagnose om at han eller hun er pykopat.


Den svære, men nødvendige erkendelse.

Det kan være vanskeligt at se, om der er tale om en psykopat. Du bliver udsat for et svært gennemskueligt skuespil fra psykopatens side. Hele offerets væremåde kan bekræfte, at hun på ingen måde har nogen dybere erkendelse af, hvad der foregår, og hvad hun er ved at udsætte sig for. Hun har derfor sjældent gjort sig klart, i hvor høj grad forholdet til ham påvirker hende, og hvilke konsekvenser det kan have for hende fremover.


Ressourcer.

Udover at erkende din mentale situation, må du for at  komme ud af forholdet, også have ressourcer, dvs. psyke samt økonomi i tilstrækkelig grad. Nogle kan være heldige at komme ud af forholdet, andre kan i årevis sidde uhjælpelig fast i forholdet. Er det tilfældet, må hun søge hjælp udefra.


Psykopatens to måder at være på.

En psykopat kan beskrives på to måder. Den første beskrivelse er, hvordan psykopaten opfører sig blandt venner, i det offentlige rum og på arbejdet. Den anden beskrivelse er, hvordan adfærden er overfor partner og børn. Det er meget stor forskel på disse to områder.


En anden person

Psykopaten er en helt anden person, når han er på job eller sammen med venner. Psykopatens psykiske grundtema ændrer sig ikke hvor han end er, men de negative sider kommer ikke frem, blandt venner og kolleger, men ses klart i hjemmet.


Han viser sin ekstrem styrende og følelseskolde adfærd i hjemmet. Det er typisk, at en psykopat ikke skilter med disse negative ting, og kan forsvare sig og dine gerninger ved store diskussioner. Normalt får han sin vilje i alle forhold, som betyder meget for ham.


Under artiklen

" Psykopatens symptomer " omtales flere generelle psykopatiske adfærdsmønstre. Mange af disse adfærdssymptomer har vi allesammen af og til i vores liv, medens psykopaten har disse symptomer stort set hele tiden, og når symptomerne kommer, er de som oftest ekstreme.


Altid problemer

At alle, som lever i et parforhold eller ægteskab oplever en udfordring, som skal løses i fællesskab. Det er netop dette fællesskab som psykopaten ikke kan gennemføre. At komme hinanden i møde og at man kan stole på hinanden, er det essentielle i et forhold. Begge parter bør kende hinanden og vide hvor den anden står fysisk og psykisk.


Det er netop i de situationer med uoverensstemmelser, hvor psykopaten benytter sin magt til, gentagne gange, at udnytte sin position, er der grund til at være på vagt.


Når den ene part bestemmer det meste, tvinges den anden som nødløsning til at please for derigennem at få en tålelig hverdag.


Det at please, er ganske vist skadelig på lang sigt for dit selvværdi. Men i en snæver vending kan pleasing være en handlig, som som føles befriende. 

 

Hjemmesiden har en artikel om pleasing her.

      

Enten er man psykopat eller ikke 

De fleste tror, at man kan være mere eller mindre psykopatisk. Det er der delte meninger om. jf. artikle nr. 3.0.


Hvis du har truffet en mand, som opfører sig psykopatisk, må du se på hyppigheden og dybden af disse overskridelser.

sker overskrivelserne meget sjældent, falder adfærden ind under almindelig adfærd, som du og jeg desværre kan lave, Man er ikke psykopatisk af den grund.


Men hvis den psykopatiske adfærd gentager sig, og hvor adfærden er tilstede i 95 procent af tiden, er der meget som taler for at han er psykopat. 


Psykopater er mennesker, som har en skadet personlighed, ofte med hjerneskader. Den ændrede adfærd vil for den kyndige være let at genkende.


Mange adfærdsnormer.

Der er dog vidt forskellige adfærdsformer fra psykopat til psykopat, men der er nogle som er særlig fremtrædende. Disse adfærdsformer er beskrevet i "psykopatens symptomer" som du kan læse i en forkortet udgave 8A  her


Vi har nogle test, som kan give et lille fingerpeg omkring psykopati. Søg på nettet under: psychopath tests. og du vil kunne orientere dig. Artiklerne er normalt på engelsk.

 

Psykopaten manipulerer dig og får dig til at tro, at du er en anden, end du er. Han fortæller dig f.eks. at du er hans udkårne og den vigtigste person i hans liv og at han elsker dig og vil give sit liv for dig mm. Han gør det for at få muligheden for at fastholde dig i hans spind af kontrol. Når han har denne, vender han tilbage til sin psykopatiske adfærd.

 

Hans elegante måde at udtrykke sig på

Manden (psykopaten nævnes som hankøn,) kan spille på mange strenge. Han er ofte fantastisk veltalende og kan indyde stor respekt og troværdighed, og det gælder både indenfor erhverv og i privatlivet.

Føler han sig en smule truet, handler han meget resolut og ofte spontant med verbalt at true eller love bedring eller ved vold. I disse situationer kan  han til tider få et stirrende stærkt og meget koldt blik.


Truende adfærd

Det kan udvikle sig til korporlig vold. Psykisk vold er mormal og meget udbredt.  Han anvender ofte tavshed, hvilket er yderst traumatiserende, hvilket har er klar over. Disse udbrud af vrede og hævn samt vold sker normalt indenfor privatsfæren, dvs. indenfor hjemmets fire vægge.


Skyld.

Psykopaten har en særlig evne til at påføre andre skyld. Skyld anvendes her til kontrol. Du får skyld for alt, selvom det er evident, at du ikke er skyldig.


Lavt selvværd

Hvis du i forvejen har et lavt selvværd, bliver du udsat for en meget hård belastning via psykopaten. Du bliver selvsagt bombarderet med argumenter, som inddirekte eller direkte fortæller dig, at du har hele skylden. Du får at vide, at du er dum, klodset, uærlig, lyver og hvis det passer ham, er du også ham utro eller en luder etc.


Husarbejde - en selvfølge.

Din flid og opofrelse i hjemmet, dvs. rengøring, vask og madlavning, tæller ikke med i psykopatens overvejelser omkring din uduelighed. Det at han nedgør dig, medvirker til, at du føler dig skyldig og det passer ham godt, da han så kan manipulere dig, så du gør, som han vil. Hans søgen efter kontrol medfører også andre metoder, og en af disse er isolation.


Psykopatens Isolations-teknik.

Det er et gennemgående træk, at Du langsomt og ubemærket bliver isoleret fra dine gamle venner og bekendte, som du søge støtte hos.

Psykopaten provokeres, hvis du opretholder forbindelsen med gamle venner og bekendte. Han provokers fordi han føler, at han ikke har fuld kontrol over dem og han føler, at han hos dine venner ikke kan udøve samme kontrol.


Han betragter dem som en risiko, da de muligvis kan påvirke dig ved at kritisere ham. Du nedslides mentalt langsomt, og oplever en voksende usikkerhed særligt omkring din evne til at klare forskellige opgaver, da din gamle dømmekraft forsvinder.


Det sker selv overfor små opgaver, som du førhen havde klaret i en håndevending. Du tør derefter ikke stole på dig selv, så bliver du usikker. Du spørger da psykopaten til råds, så du ikke bliver skyldig i at lave noget galt.


Din usikkerhed breder sig således, at du tvivler på ting, som du før var ganske sikker på. For at komme eventuelle situationer i forkøbet, kan du spørge om ting, som du ved i forvejen. Du vil på den måde optræde som "lillepige" og please ham.

 

Elsker du ham?

Det centrale spørgsmål er, om du elsker ham nu. Det er normalt det spørgsmål, som en psykolog vil spørge dig om i begyndelsen af et forløb. Du skal bede psykologen om at få nogle redskaber, som vil hjælpe dig i dit forhold til psykopaten.


Hvis der er komplekse problemer, må du tage det med ro, så du får løst enkelte delopgaver


Hvem kan hjælpe dig?

Det kan en psykolog, som er uafhængig af dig. Psykologen bør have en bred empirisk erfaring med psykopater, hvilket ikke alle har. Venner og veninder kan bakke dig lidt op, men deler du alle dine problemer med dem, og beder du dem om råd, vil de have to kasketter på. Den ene som din ven og den anden som  din rådgiver, og resultatet er derefter.


Helbredelse af psykopaten?

En psykopatisk person er yderst vanskelig at helbrede, for ikke at sige umulig, da psykopaten ikke mener, at det er ham, der er noget galt med, men de andre eller dig. Der er dog mange forskellige meninger om dette spørgsmål.


Prognosen for de skader,

du har fået af psykopaten er rimelig god. Det gælder, hvis du målrettet  vil søge væk fra ham og hans direkte og inddirekte indflydelse. At fjerne dig fra ham betyder desværre ikke, at du har forladt ham mentalt. Han kan i lang tid bo i dit sind- hvilket kan spærre af for at du kan komme videre i dit liv.


Et barn kan ikke kaldes for psykopat, trods eventuelle klare træk, før de har udviklet deres personlighed i en senere alder.


Advarsel:

Det vil være katastrofalt, hvis du anklager nogen for at være psykopat uden grund, men handle, så du får din frihed tilbage.


Du bør ikke handle ud fra, at han er muligvis er psykopat, men ud fra, at du efter længere tid samliv mener, at du i bund og grund ikke kan accepter hans behandling af dig.


At du bliver overbevist om, at han er psykopat, kan fremskynde dine handlinger,  Hvis du løsriver dig, bliver du også bedre i stand til at se forholdet på afstand, og derigennem blive i stand til at stå fast på dine beslutninger.


Diagnosen social dysfunktionel karakterforandring 

kan være uhyre vanskelig at ændre. Der skal mirakler til.