1.0 Psykopati, hvad er psykopati

    PSYKE.DK
Psykopati

GENERELT: Defition, sociopater og narcissister. Parforholdet.


Artikel nr.1


Forfatter: Cand. pæd. psych.

Henrik Carsten Krarup  .

Revideret d. 22.jan.02021


Definition. 

"En psykopat er en person med dybe personlighedsforandringer oftest vedrørende sociale relationer". Om årsagen til psykopatien er der delte meninger. Læs bl.a. artiklen nr. 3


Psykopater, men også sociopater og narcissister har alle personlighedsforandringer, som giver forskellige udtryk i adfærden. Psykopater, som artiklen handler om, kan også have vidt forskellige ansigter. Der er således ingen helt faste normer for psykopatisk adfærd. Det kan bevirke, at diagnosen psykopati er svær at fastsætte.


Et almindeligt forhold  kan være en stor udfordring. Men hvis du danner par med en psykopat, er der en kraftig motivering til at stoppe forholdet. De psykopatiske træk har en lang række alvorlige følger for dig og særligt børn. 


Overskridende normer.

Psykopatens adfærden går ofte ud over etablerede normer, graden og hyppigheden af overskridelser og giver et fingerpeg om at personen opfører sig  psykopatisk. Der er andre forskellige forhold som tages i spil, før man med en vis sikkerhed kan sige, at han eller hun har stærke psykopatiske træk.  


Faglighed.

For objektivt at kunne skelne mellem de forskellige psykopater, sociopater og narcissisters adfærdsformer, må adfærdsformer, udtalelser og andre faktorer noteres og derefter vurderes af uvildige personer, som har den faglig viden og erfaring på området. Denne objektive skelnen vil på grund af omfanget ikke blive behandlet her. 


Psykopater opfører sig vidt forskellige situationer og miljøer. De vigtigste og hyppigst forekomne handlingsmønstre ses i artiklerne 8 og 8A under "psykopatens symptomer". her


ADVARSEL

Udtalelser om at nogen er psykopat må undgås, da diagnoser om psykopati  ofte er meget usikre og fejlbehæftede. Udtalelser fra venner og ofret selv kan let være forplumret af følelser og aggressivitet. Du må handle, så du får din frihed tilbage.Begyndelsen er eller var dejlig for dig.

Allerede efter kort tids bekendskab med en psykopat, viser tegnene sig, men det er ofte for sent, da du normalt er i en fase, hvor du er blind og forelsket. Han opfattes som noget sakralt og ganske vidunderligt, da han i dine øjne er hævet over enhver kritik, da han repræsenterer dine hedeste ønsker om at blive elsket og modtage respekt og empati, som netop har manglet i dit tidligere liv.


Du kan undre dig over den ændrede opførsel du oplever, og desværre reagerer du med at undervurdere de små tegn på ændringerne. Årsagen til din passivitet kan være, at du ikke ønsker at drømmen slutter. 


Drømmen forhindrer din fornuft kommer på arbejde på trods af venners gode advarsler om den overskridende adfærd. At det ikke er forstanden men følelserne, som styrer dig er fuldt forståeligt, men det er skæbnesvangert set udfra din situation. 


En helt anden person

Du kan ikke sætte dig ind i psykopatens psyke, den er ganske speciel, men du kan se hvad han siger og gør og tage dine vurderinger herfra, hvis du sammenligner hans handlinger og udtalelser med almindelige skrevne og uskrevne normer.


To personer.

Psykopaten er to personer, en person, når han er på job eller sammen med venner og en anden person sammen med dig eller familien. 


Psykopaten søger sikkerhed.

Psykopatens psykiske grundtema ændrer ikke, hvor han end er. De negative sider kommer ikke frem blandt venner og kolleger, men i hjemmet, det er psykisk set hans fristed.

Det er også er grunden til at han søger at gøre hjemmetd "sikker", så det alene er ham som bestemmer. Det fantastiske ved en psykopat er, at de nære omgivelser er så afhængighed af ham. Nogle påstår, at de forstår ham, men det er utopi, andre handler med enten at forsvinde eller please ham. 


Din indflydelse på parforhold med en psykopat.

Det korte svar er: næsten ingen.

At alle som lever i et parforhold oplever en udfordring, som kun kan løses i fællesskab. Psykopaten vil dominere, så det nære fælleskab er der ikke plads til. 

--------------

Det er netop i med uoverensstemmelser, hvor psykopaten benytter sin magt til, gentagne gange, at udnytte sin position, er der grund til at være på vagt.


Dårlig alternativ på manglende kommunikation i et psykopat-forhold er bl.a pleasing. Hvis du ikke kender til fordele og ulemper ved pleasing, så læs artiklen om pleasing. her.

      

Enten er man psykopat eller ikke 

De fleste tror, at man kan være mere eller mindre psykopatisk. Det er der delte meninger om. jf. artikle nr. 3.0.

Hvis han opfører sig psykopatisk, må du se på hyppigheden og dybden af disse overskridelser. Hvis overskrivelserne er meget sjældent, f.eks. 5 procent falder denne sporatiske negative adfærd ind under almindelig adfærd, som du og jeg desværre kan lave. Man er ikke psykopatisk af den grund.


95 procent.

Hvis den psykopatiske adfærd gentager sig, og hvor adfærden er tilstede i 95 procent af tiden, er der meget som taler for at han er psykopat. 


Hans elegante måde at udtrykke sig på

Manden (psykopaten nævnes som hankøn,) kan spille på mange strenge. Han er ofte fantastisk veltalende og kan indyde stor respekt og troværdighed, og det gælder både indenfor erhverv og i privatlivet.

Føler han sig en smule truet, handler han meget resolut og ofte spontant med verbalt at true eller love bedring eller ved vold. I disse situationer kan  han til tider få et stirrende stærkt og meget koldt blik.


Truende adfærd

Det kan udvikle sig til korporlig vold. Psykisk vold er mormal og meget udbredt.  Han anvender ofte tavshed, hvilket er yderst traumatiserende, hvilket har er klar over. Disse udbrud af vrede og hævn samt vold sker normalt indenfor privatsfæren, dvs. indenfor hjemmets fire vægge.


Skyld.

Psykopaten har en særlig evne til at påføre andre skyld. Skyld anvendes her til kontrol. Du får skyld for alt, selvom det er evident, at du ikke er skyldig.


Lavt selvværd

Hvis du i forvejen har et lavt selvværd, bliver du udsat for en meget hård belastning af psykopaten. Du bliver bombarderet med argumenter, som inddirekte eller direkte fortæller dig, at du med dine udsagn og handlen har hele skylden. Du får at vide, at du er dum, klodset, uærlig, lyver og hvis det passer ham, er du også ham utro eller en luder etc.


Husarbejde - en selvfølge.

Din flid og opofrelse i hjemmet, dvs. rengøring, vask og madlavning, tæller ikke med i psykopatens overvejelser omkring din uduelighed. Han nedgør dig, fordi det styrker hans magt, ligemeget om grunden er rimelig eller ikke. Som nævnt styrker han sin magt, så hun gør sig stor umage for at gøre ting perfekt. Hun kan altid føle sig skyldig, da ingen er perfekt. Denne skyld får hende til at lystre ham.


Det passer ham godt, så kan styre dig, da han kan påstå, at uden hjælpen fra ham, ville alt gå galt. Han har søgt at frelse dig med gode råd og han søger hjælpe dig ved sin store tålmodighed overfor dig. I hans idelige søgen efter kontrol over dig kan han anvende mange metoder, og en af disse er isolation.


Psykopatens Isolations-teknik.

Det er et gennemgående træk, at Du langsomt og ubemærket bliver isoleret fra dine gamle venner og bekendte, som du søge støtte hos.

Psykopaten provokeres, hvis du opretholder forbindelsen med gamle venner og bekendte. Han provokers fordi han føler, at han ikke har fuld kontrol over dem og han føler, at han hos dine venner ikke kan udøve samme kontrol.


Han betragter dem som en risiko, da de muligvis kan påvirke dig ved at kritisere ham. Du nedslides mentalt langsomt, og oplever en voksende usikkerhed særligt omkring din evne til at klare forskellige opgaver, da din gamle dømmekraft forsvinder.


Det sker selv overfor små opgaver, som du førhen havde klaret i en håndevending. Du tør derefter ikke stole på dig selv, så bliver du usikker. Du spørger da psykopaten til råds, så du ikke bliver skyldig i at lave noget galt.


Din usikkerhed breder sig således, at du tvivler på ting, som du før var ganske sikker på. For at komme eventuelle situationer i forkøbet, kan du spørge om ting, som du ved i forvejen. Du vil på den måde optræde som "lillepige" og please ham.

 

Elsker du ham?

Det centrale spørgsmål er, om du elsker ham nu. Det er normalt det spørgsmål, som en psykolog vil spørge dig om i begyndelsen af et forløb. Du skal bede psykologen om at få nogle redskaber, som vil hjælpe dig i dit forhold til psykopaten.


Hvis der er komplekse problemer, må du tage det med ro, så du får løst enkelte delopgaver


Hvem kan hjælpe dig?

Det kan en psykolog, som er uafhængig af dig. Psykologen bør have en bred empirisk erfaring med psykopater, hvilket ikke alle har. Venner og veninder kan bakke dig lidt op, men deler du alle dine problemer med dem, og beder du dem om råd, vil de have to kasketter på. Den ene som din ven og den anden som  din rådgiver, og resultatet er derefter.


Du bør ikke handle, fordi han er psykopat, men ud fra, at du kan have et rimeligt samliv udfra dine givne forhold.


Hvis du i dit stille sind efterhånden indser at han er psykopat og at din grænse er overskredet mange gange, bør du se om du har ressourcer til denne kamp, eller om du skal have støtte fra en psykolog. Du har den fordel, at du nu bedre er i stand til at se forholdet på afstand, De fleste lægge en plan og får en samarbejdspartner i psykologen.