1.3 Spoergsmål om psykisk hjaelpSpørgsmål


Hvad kan en behandler hjælpe dig med, og hvad er hans eller hendes kompetencer.


Hvad koster en konsultation?

Hvor længe varer en konsultation normalt


Forfatter: Psykolog Henrik Krarup

Redigeret d. 11.april. 2021


Artikel Nr. 1.3Spørgsmål: Hvad er forskellen på en psykoterapeut en psykiater og en psykolog


Muligheder:

1) cand.pæd.psych,spærret titel

2) psykiater, spærret titel

3) cand.psych. spærret titel

4) psykoterapeut. ikke spærret titel


Svar x 4


1) En cand. pæd. psych har en lovbefalet spærret titel. En cand.pæd.Psych er en uddannet psykolog med en pædagogisk overbygning på 4 år. De tager efterfølgende psykologuddannelsen på universitet.


Udgangspunkt.

Deres udgangspunkt er det samme som psykologens men har en 4 årig pædagogisk overbygning, til formidling af psykologi. De kan alle kalde sig psykologer.


Universitetsuddannelser med sidefag i psykologi giver ikke tilladelse til at kalde sig psykolog. f.eks. cand. mag i dansk kan have sidefag i psykologi fra en højere læreranstalt. De er cand.mag i dansk.

 

2) En psykiater har en spærret titel. 

En psykiater er uddannet læge med en efteruddannelse indenfor psykiatri.

En psykiater er således uddannet læge, og må udskrive medicin. Deres videnskabelig tankegang er som en læge.De benytter sig af videnskabelige data og forsøg og udskriver recepter. Samtaleterapi forekommer yderst sjældent.

 

Udgangspunkt:

Medicin. psykofarmica

Psykiateren har specielt erhvervet et bredt kendskab til medicinens indvirkning på psykologiske funktioner.  Psykofarmica påvirker kroppens fysiske og mentale tilstand. Medicinen kan støtte helt fastlåste patienter, så de kan få en form for hverdag, trods medicinens bivirkninger. Meget af psykiaterens tid bruges på at ordinere og udskrive medicin og til efterjusteringer af medicinen.

Medicin kan bevirke, at patienten fastlåses i sin sygdom. 


Klientens forhold.

Enkelte psykiatre anvender også samtaleterapi, for at kunne dosere bedst muligt. Al medicin har mange bivirkninger, typisk kan nogle medicintyper give patienten en følelse af fjernhed og træthed dvs., en glasklokke følelse. Det kan være svært at komme væk fra at bruge medicin.3) En psykolog. En cand. psych har en spærret titel.

De højere Læreranstalter. har tre uddannelsesformer: cand.psych., cand.pæd.psych og licentiat i psykologi


Psykologens udgangspunkt

Psykologens har fokus på at stabilisere klientens  følelsesliv og klientens sociale liv. Familien inddrages om nødvendigt i processen. Klienten deltager i samtaleterapi, hvor baggrunden vendes. Der arbejdes i fællesskab mod en løsning af de problemer, som klienten oplever. Klientens familie og venner bør inddrages, hvis klienten og psykologen accepterer det. 


Psykologen undersøger klientens tilstand og baggrund. Disse data understøttes af psykologens teoritiske tilgang samt af hans eller hendes erfaringer indenfor området. Samtaleterapien kan bringe hæmninger og angstfølelse til ophør eller nedsætte disses skadelige effekt.

Det primære er, at klienten får en dyb forståelse af, hvad de kan gøre for at få et varigt resultat. Dvs. at klienten kan blive i stand til at tage stilling til egne og andres handlinger, og få styrke til at handle på disse ændrede holdninger.

Psykologen opgave er derfor ofte at lede og være tovholder i de forskellige processer.


4) Psykoterapeut har ikke en spærret tittel.

De fleste mennesker tror, at psykoterapeuter er uddannet på en højere læreranstalt, hvilket de ikke er. Der er ingen krav om nogen eksaminer som studentereksamen mv. 


Uddannelsen er fri. Alle kan kalde sig psykoterapeut, uanset skolemæssig baggrund. Der kræves ingen statslig kontrolleret eksamen. Det er et åben erhverv alle må udføre, uanset baggrund.


Diplomskoler.

Man kan gå på private psykoterapeutiske diplomskoler med en høj betaling. Der gives underviser i mange forskellige fagområder. Kursusdeltagerne kan her få udleveret et diplom. Skolerne tilrettelægger selv deres pensum og kurser og priser. Der er ingen kontrol fra statens side.


Psykoterapeutens udgangspunkt er det samme som psykologens, også her kan famlilien indkaldes.SP: Faste priser for en psykolog konsultation?

Svar: Nej,

Der er fri prisdannelse. Priserne aftales med psykologen og går fra ca. 900 kr. til 1500 kr. pr. konsultation. 


Dansk Psykologforening tilråder  p.t. deres medlemmer at tage 900 kr. pr. individuel konsultation. 

Nævnte priser gælder kun som nævnt ved individuelle konsultationer. Parterapi har væsentlig højere takster, ligesom der kan være taksttillæg ved hjemmebesøg og forskudt arbejdstid mm. Forhør dig om prisen hos den enkelte psykolog.


SP: Kognitiv psykolog? (korttids terapi)

Svar: En kognitiv trænet psykolog benytter sig af en meget målrettet terapiform. Kaldes også for kort tidsterapi, i modsætning til f.eks. Freuds konsultationer, som kan strække sig over mange år. Terapiformen er meget konkret og intensiv. Psykologen søger igennem spørgsmål klientens stærke sider. De svage sider, kommer psykologen også ind på, da det er dem, som erfaringsmæssigt skaber problemer.


Kognitiv terapis vigtigste opgave er at skabe den nødvendige fine balance mellem klientens følelser og klientens intellektuelle tanker. Bevidstheden om denne balances vigdighed samt erkendelse om, hvad der kunne være gjort, skaber en handlingsplatform


Psykologen arbejder på at støtte klienten til at han/hun ved egen kraft er i stand til vurdere sin situation og derefter handle på en måde som fører til en løsning.


SP: Ventetid til psykolog/psykiater?


Svar: Der kan forventes ventetider både hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere, hvis man ønsker refusion på timebetaling. 

Ventetiden igennem denne ordning meget lang, ofte måneder, da mange henvender sig pga. prisen. Du kan anmode om at tale med en psykolog eller en psykiater. Der er flest psykiatere ansat på dette område. Hvis du får en henvisning til psykolog/psykiater kan du spare ca. halvdelen af konsultations pris. Du får normalt 10 timer til halv pris.

Konsultationstiden kan variere fra 45-55 minutter.


Det kan være klogt hurtigt at skifte psykolog eller psykiater, hvis I ikke kan arbejde rigtigt sammen. Mennesker er forskellige, det vigtigste er, at du føler, at du har tillid til og sympati for psykologen, og at du føler, at psykologen er meget opsat på at hjælpe dig.


SP: Jeg er bekymret, da jeg ikke kan overskue min situation. Hvad skal jeg foretage mig?

Svar: Du skal først forsøge at sætte ord på dine problemer skriftligt. 
Grib en blyant og skriv ned, hvad du føler og hvad du reelt gør ved dine problemer. 
Du kan senere få brug for kende problemernes omfang. Et godt hjemmearbejde vil styrke psykologens arbejde.


SP: Når jeg har sat ord på problemet, hvad skal jeg da gøre?

Svar: Du må altid først henvende dig hos din læge. Lægen skal undersøge om der er noget fysisk i vejen med dig.


Er der ikke det, kan du bestille tid hos en psykolog. 

Hvis du stadig har det psykisk dårligt, kan du som en "dårlig nødløsning" midlertidigt få nogle beroligende medicin hos din læge, indtil der er plads hos en psykolog.


Medicin bør kun gives i kort tid, da psykofarmaka normalt ikke helbreder, højst nedsætter dine psykiske smerter. Psykologen må orienteres om eventuel medicin. 

 

SP: Er det dyrt at gå til psykolog?

Svar: Ja,og nej. For få tusind kroners ud kan du få ændret dit liv radikalt. Hvis du arbejder godt med en psykolog, kan du få afklaret store personlige problemer, hvilket ikke kan måles i penge. 

Hør psykologen, hvor mange konsultationer psykologen skønner der skal til.  


SP: Kræver det mere at gå til en psykolog end til f.eks. en psykiater.

Svar: Ja, du skal arbejde tættere sammen med psykologen, Du udvikler dig af dette samarbejde. 


Hjemmeopgaver. Nogle psykologer kan i slutningen af konsultationen fastholde nogle stikord, som klienten kan have i tankerne til næste konsultation. Ordningerne er altid frivillige. Psykologer må ikke ordinere medicin, men medicin kan du få hos din læge. Problemer som har været der længe undervejs, tager normalt længere at få skik på.


SP: Er det vanskeligt at finde en god psykolog?


Svar: Det kan være svært. Det er dig, som skal kunne sympatisere med psykologen og visa versa. 
Du opnår ikke meget, hvis du ikke kan svinge med psykologen, i så fald må du skifte i en fart. Spørg eventuelt venner og bekendte om de kender en god psykolog.Du skal ikke tale psykologen efter munden, vær ærlig og sig frem. psykologen har tavshedspligt.  
Psykologen bør vise stor årvågenhed, uden at presse dig for meget. Find din balance på dette felt


SP: Kan jeg benytte en god ven som "psykolog".

Svar: Det er uklogt at benytte familie eller venner, når du har behov for psykologisk rådgivning. Det bør frarådes, da venner og tætte bekendte normalt er inhabile, da de kender deig. dvs. rådgiveren er følelsesmæssigt er bundet af dig. Det er i øvrigt svært at finde en psykolog-ven, som har indsigt i lige netop dine problemer. SP: Kan jeg benytte både lægens/psykiaterens medicin og psykolog på samme tid ?

Svar: Ja, det kan du godt, du skal blot meddele, hvad du foretager dig.  Hvis du ikke meddeler det til dem, vil hver part tro, at det er deres behandling som alene gør udslaget. Husk på at piller sjældent kan løse dine følelsesmæssige og sociale problemer.


SP: Hvormeget skal jeg fortælle min partner og nære venner om min samtale med psykologen?

Svar: Så lidt som muligt. 
psyke.dk tilråder, at du kun fremkommer med de meget store linjer til partneren, og kun de ting, som direkte vedrører den anden. 
Det kan skabe "støj" hvis partneren/venner optræder som privat-terapeut uden at have passende distance og professionel indsigt.


Skriver du notater ned, bør informationerne gemmes, evt. på en USB flashhukommelse.

 


SP: Hvordan kan jeg støtte mine bestræbelser på at få stabile og hurtigere resultater?


Svar: Lav et kort resume omkring samtalen sammen med psykologen, vend tilbage til resumeet næste gang. Nedskrevne stikord virker positiv på arbejdsglæden, samt at det skrevne ord ikke senere kan ændres. 

 

Til top Til forsiden (index)H