9.1 Konfliktskyhed og psykopaten


Psykopati

Egenskaber der tiltrækker psykopaten 

Psykopaten er god til at scanne offerets måde at være på, og er god til at udnytte de latente behov som offeret viser via scanningen.


Nr. 9.1


Af psykolog Henrik c. p. Krarup.

Red. Mandag den 19.11.2019


Offertes baggrund.

Ofret kommer ofte fra en familie, hvor der er ringe eller ingen opbakning, der manifisterer sig som stor social isolation og lavt selvværd. Personer med omsorgssvigt og lavt uddannelse kan have tildens til naviditet. Dette medfører en manglende sammenligning af sociale vurderinger samt manglende erfaring, som sammen med deres søgen efter tryghed og kærlighed undlader at reagere tilstrækkelig grad reagerer på handlinger, som ligger udover de socialt vedtagne normer.


Angsten for handlinger, som kan ændre andres indtryk af hende bevirker, at hun føler sig meget utryg, og er efterhånden indstillet på at kaste sig i armene på dem, som kan give hende tryghed og kærlighed. Møder hun en person med stor troværdighed, kan den lidt naive holdning, få hende til at tro fuldt og fast på denne person.


Hvorfor tænder offeret på en psykopat?

Den som tænder på en psykopat, har et latet behov omsorg.for det som de tror kan hjælpe dem med. Der kan være mange grunde, som gør, at hun tiltrækkes, da hun ofte har levet en tilbagetrukket tilværelse, hvor hun søger tryghed og følelsesmæssig stabilitet.

Hun har i de fleste tilfælde søgt at vinde familie og venner for sig ved at være lidt ofrende og pleasende. Hun er udefra set lidt selvudslettende og er tilbøjelig til primært at ofre/hjælpe andre. 


Dette giver en lidt ydmyg og forsagt holdning, som hun ofte mesterligt skjuler, ved f.eks. at agere strømlinet, frisk og lattermild, og som skjuler hendes virkelige behov. Hendes behov for tryghed og kærlighed ikke kommer således ikke direkte til udtryk.


Overfor sociale konflikter trækker hun sig tilbage, og kommer sjældent med sin mening eller ønsker vedrørende forskellige behov. Psykopaten kan ofte fornemme dette, og handler udfra dette.

Har du forbindelse med en psykopat kan du let blive manipuleret, uden at du ved det. Det gælder særligt, hvis du holder dig i baggrunden. Ved generelt at lade andre få ordet, kan dette være et symptom på lavt selvværd eller/og lav selvtillid.


Hvordan opdages en psykopat.

En psykopat kan i begyndelsen være vanskelig at opdage, da han bruger de sædvanlige kontaktmetoder. Psykopaten kan kun røbe sig selv igennem sin adfærd og udtalelser og den negative indflydelse han har på sine nære omgivelser. Professionelt er han nærmest uovervindelig.


Psykopaten fremtræder ofte som en hjælpsom og ressourcestærk person, som har en god uddannelse. Han udviser stor dynamik og hjælpsom, særligt overfor en pige med lavt selvværd.

Hun mærker hans anerkendelse sammen med en følelse af omsorg og tryghed, som hun har ønsket i årevis. Hun falder for hurtigt for ham, da han giver hende den ganske særlig omsorg, som hun længe har ventet på.


Først indfanget.

Er du først indfanget i en fast tro på, at han er løsningen for dig, kan det være ekstremt vanskeligt at bryde ud. At gå fra forholdet er næsten umuligt.

Han har kontrol over dig, da han mener, at du er årsagen til jeres eventuelle brud så han skyder skylden over på dig. Du har søgt at lave et kompromis, men det mislykkes, da han mener at han altid har ret, og vil derfor ikke lave en win win løsning, hvor begge parter mødes på halvveje, og tage ikke sin del af arbejdet med at finde løsninger. 


Win Win. artikel 12A. win win løsninger kræver god ligeværdig kommunikation, og er en af de gode modeller, som kan klare store problemer. Win Win løsninger fungerer ikke samme med en psykopat. Det er derfor klogt at afbryde forholdet.

.