9,E Hvad tænker psykopaten?

At forstå psykopatens handlinger objektivt 

er dit bedste forsvar, når du bryder ud.


Problemet med psykopater er, at vi ikke kan forstå deres bevæggrunde til, at han sårer så dybt og er ligeglad med dine behov. Med i billedet er også, at du også kræver forståelse for dine handlinger. Vi ønsker en accept og en undskyldning, som er næsten umulig at få.


Nr. 9E

Af psykolog Henrik Krarup

redigeret d. 23. april 2018


Vurdering af psykopaten fordrer gode værktøjer, så du har tid til at se på forholdet uden at blive ked af det eller aggressiv. Aggresivitet forplumrer fornuften, der skal objektivitet til. Det er let nok at sige, at du skal benytte din sunde fornuft, men realiteten er at det er vanskeligt, endsige umuligt at inkludere følelser.


For at begrænse den følelsesmæssige styring, må du have en seriøs samtalepartner, som du lader komme tæt på dig, og som kan stoppe dig i din anvendelse af følelser. Dit ønske om accept og undskyldning fra psykopaten- og som du ikke får, er med til at frembringe mange følelser som had, hævn, skyldfølelse og usikkerhed.


Fremgangsmåden kan give dig styrke og ro planlægge at fjerne de sidste rest af ham fra dit sind, så du kan komme videre. Han bor stadig i dig, selvom han er fysisk fjernet. Din opgave er at fjerne de sidste rester.


Afstand.

Afstand til ham skal opretholdes, Det er en nødvendighed. Du må som hovedregel undgå at kontakte ham. Hvis det er nødvendigt, skal kontakten være kort og der må ikke være nogen hængepartier, som giver lejlighed til at genoptage kontakten, da det eller  kan opstå en glidebane. Du må heller ikke spekulere på hans forhold, da det mentalt bringer dig nærmere til ham.


Det er derfor ikke her, du skal komme frem med krænkelser af dig og det indre raseri og muligvis hævnlyst, som psykopaten har fremkaldt. Du får aldrig hans forståelse for, at du har haft det hårdt, og du får aldrig ham til at indrømme, at du er blevet misbrugt og ydmyget.

Du kan komme ud for en kraftig reaktion efter bruddet, noget som du kan arbejde dig ud af via samtaler.


læs artikel 3 om årsagen til psykopatisme.


Ligeglad med din omsorg?

Normalt er han ligeglad med dig, du er kun en servicegenstand. Han er personligt ligeglad med, om du forstår ham eller ej, hvilket virke yderst sårende. Dette går først senere op for dig, når du er kommet ud af dine følelsesmæssige tåger.


Blot det, at du får en mistanke om psykopati siger, at du så småt er på vej væk. Du vil næsten altid føle dårlig samvittighed, understøttet af hans hyppige udsagn, som siger, at alt er din skyld. Du kan derfor føle dig som en forræder.

 

Der er mange sindsoprivende spændinger forbundet med ham og dit forhold. At føle sig skyldig er udmarvende og fremkalder en følelse af, at du aldrig gør det godt nok. Det er normalt at du kan tumle med dine sårende følelser i lang tid frem over, selv efter at du har forladt ham.

Du vil stille dig selv en uendelig række spørgsmål som gentages i en uendelighed som går ud på: "Om jeg nu handlede rigtigt, om han har ret i at jeg er uduelig, eller om jeg var for skrap mod ham". Du får kun det ud af det, at disse uafklarede handlinger og tænkte skyldforhold tager din kostbare tid og livsglæde og hindrer dig i at komme videre.


Hvis disse tanker er ubærlige, må du vende problemerne med andre, som har forudsætningen for at sætte sig ind i din situation.


Elsker han dig.

Det er normalt, at psykopater ikke kan elske personer, men de er til gengæld gode til at fortælle andre, at de elsker dem, dvs. dig. Psykopaten får dig til at tro, at du er den eneste ene for ham, og at han elsker dig. Psykopater er helt uimodståelige i deres utrættelige kurmageri og logiske forklaring blandet op med luftkasteller og positive forudsigelser - men de elsker dig ikke, hvilket deres handlinger klart viser igennem deres adfærd.


De ønsker at give udtryk for at de har lige så megen empati som alle andre, og at de er mindst lige så gode samfundsborgere. De har normalt ingen venner, da de har afbrudt forbindelsen.


Efterforskning,

noter er nødvendige


For at få kontinuitet i din efterforskning af ham, bør den være skriftlig, og du må nedskrive dine oplevelser dag efter dag og måned efter måned. Når du ser tilbage på disse notater og oplevelser, kan du bedre se, hvad der er foregået. Noterne tegner et klart andet billede af ham og af dig selv. Du vil forbavses over at opleve dig selv i noterne. Du vil undre dig over, at du ikke sagde stop for længst, du vil føle, at du kunne have tænkt dig bedre om, da andre fortalte dig, hvad de så i ham og hans adfærd.


Det fremgår af din undersøgelse, at du alt for mange gange har pleacet ham, fordi du har frygtet ham. Du kan netop se, hvilke gentagelser der er tale om, men forhåbentlig kan du også se, hvor lidt du har fået ud af dine anstrengelser. Du er blevet meget klogere på dig selv. Men forhåbentlig også klogere på, hvor dine svagheder og styrker er.


Manglende overblik

skaber frustration


Denne nyttige viden er en styrke.

Psykopaten skal du behandle kontant og hårdt, Inden og efter at du er blevet fri for ham. Du må behandle ham på samme måde, han behandler dig på, uden spor af venlighed, da venlighed tolkes som et svaghedstegn. Det er en konsekvent hård og kølig, nærmest jurist handlemåde, som kun giver ham få muligheder. Behandling af ham vil over tid betyde, at han dropper dig.


At holde på ham.

Ønsker du modsat at holde på ham, fordi du er personlig afhængig af ham, eller ønsker du at holde på ham, fordi du ser det som en livsopgave at hjælpe ham? Hvad grunden end kan være, må du se på, om dine personlige behov for kærlighed og tryghed på sigt vil blive dækket.


Hvor er du om 5 år? 

Samværets skader tager tid at reparere.

Det som du skriver ned, må du holde for dig selv. Stoffet kan indeholde sårede følelser og raseri.


Du må ikke underkende den magt, som han har over dig, da du har været helt afhængig af ham i lang tid. Det tager også sin tid at komme væk fra denne afhængighed, fordi det er blevet en stor del af din identitet.