11C Pleasing. Behagesyge

Pleasingens narkomani


At please fører til stærk afhængighed af den du pleaser. Pleasing dannes langsomt over tid evt på grund af nervøsitet for ikke at være god nok.


Du gør det for at få opmærksomhed og for at få dækket dit behov for omsorg. Det giver en falsk omsorg, da du kun får den så længe du pleaser, og pleasingeffekten aftager med tiden. Det medfører at du må please endnu mere for at få pleasings-omsorgen. Det er vanskeligt at komme ud af denne afhængighed.


Nr.11c


Pleasing er kraftig forkælelse og kraftige tjenester, som står i skarp misforhold til situationen. Pleasing betyder, at du søger at behage i al for stor grad.


A. Enten fordi du mangler omsorg, Eller har manglet omsorg i opvæksten.

B. eller søger at bibeholde forkælelse og kærlighedsniveauet fra de første år.

C. tredie årsag kan være, at du søger omsorg og accept, hvis du har haft et traume, eller er nervøs for vredesudbrud, skændrier, og blot vil have fred. Da pleasingens handlinger skader dig, vil jeg opfordre til at læse mere om pleasing her eller andre steder.


Hvad får du ud af at please? Du får direkte at vide, at du er vellidt og meget givende. Dvs. du får umiddelbart en personlig anerkendelse. Dette må ikke forveksles med omsorg eller kærlighed.


Begge skades.

Det er ikke uden menneskelige omkostninger at please. Plaseren får noget ud af det, som på kort sigt kan betale sig for plaseren, men plaseren må please mere, eftersom gaverne og omsorgens resultater tvinger plaseren til at please endnu mere. Men begge parter, plaseren og modtageren får det dårligere ved pleasing, Pleasingens narkomani


Please fører til stærk afhængighed af den du pleaser. Pleasing dannes langsomt over tid evt på grund af nervøsitet for ikke at være god nok.


Du gør det for at få opmærksomhed og for at få dækket dit behov for omsorg. Det giver en falsk omsorg, da du kun får den så længe du pleaser, og pleasingeffekten aftager med tiden. Det medfører at du må please endnu mere for at få pleasings-omsorgen. Det er vanskeligt at komme ud af denne afhængighed.


Pleasing er kraftig forkælelse og kraftige tjenester, som står i skarp misforhold til situationen. Pleasing betyder, at du søger at behage i al for stor grad.


A. Enten fordi du mangler omsorg, Eller har manglet omsorg i opvæksten.

B. eller søger at bibeholde forkælelse og kærlighedsniveauet fra de første år.

C. tredie årsag kan være, at du søger omsorg og accept, hvis du har haft et traume, eller er nervøs for vredesudbrud, skændrier, og blot vil have fred. Da pleasingens handlinger skader dig, vil jeg opfordre til at læse mere om pleasing her eller andre steder.


Hvad får du ud af at please? Du får direkte at vide, at du er vellidt og meget givende. Dvs. du får umiddelbart en personlig anerkendelse. Dette må ikke forveksles med omsorg eller kærlighed.


Begge skades.

Det er ikke uden menneskelige omkostninger at please. Pleaseren får noget ud af det, som på kort sigt kan betale sig. så pleaseren må please endnu mere, eftersom pleasingens virkning fortager sig, må der pleases endnu mere Men begge parter, pleaseren og modtageren får det dårligere ved pleasing, pleasingseffekten daler efter nogen tid og pleasing. Pleaseren betragtes efterhånden som en selvfølge, og pleaseren kan efterbetragtes som inventer eller servicemodul.


Modtageren kan blive så forkælet, at modtagere kan undgå at få de udviklingsudfordringer, som igennem fiasko og succes giver erfaring til at klare dig.

 

Redigeret d. 10.juli 2018

Af psykolog Henrik c. p. Krarup

copyright

 

Behage- syge: pleasing.

Pleasing ødelægger som ovennævnt din personlighed fra at være opsøgende, spørgende, kvik i replikken, selvstændig til mange opgaver. Dit selvværd var højere end før du startede med pleasing. Selværd er det tillidsgrundlag til opdragerne eller verden, som gør, at du tør prøve livets udfordringer, selvom du er lidt nervøs

.

Pleaseren.

Hvis du erfarer, at dine pleasingsanstrengelser ikke bærer frugt, vil du naturligt nok intensivere din servicen. Den større pleasing vil også blive vane for modtageren, og du må forhøje pleasingen endnu mere- det er skruen uden ende. Du  har under pleasingen haft en stor frygt for at pleaseren vil slå hånden af dig. Du må derfor behandle ham som et råddent æg, og du tør på ingen måde kræve noget af ham til gengæld. Det kan også koste mange penge at please.


Modtager du pleasing

Alt efter pleasingens styrke og karakter, kan pleasingen give dig store fordele også af materiel art, du kan således langsomt hjernevaskes med, at pleaseren og mange andre er til for din skyld og at du lærer at du er noget ganske særligt. Du tager det helt naturligt at kræve ind, samt at du får en klippefast tro på at det er din ret at kræve ind - uden at give noget tilbage. I praksis kan det betyde, at du får høje krav til mange ting, og at du er evig utilfreds og krævende, og derfor vanskelig at være sammen med.


Snigende.

Du opdager ikke med det samme pleasingens negative sider, før du er blevet afhængig af den. Afhængigheden kommer snigende og er vanskelig at udrydde, da nogle af pleasingen omhandler noget du ikke selv kan. Du udvikler derfor en særlig, følelsesmæssig dyb afhængig af pleaseren.


Det vil føre til, at pleaseren bliver afhængig af at please. Modtageren betragter ham dog som en servicemaskine. Vil du kende din egen situation, må du rette henvendelse til de professionelle. som vurderer dig og dine objektivt. Se valg af psykolog. 


Pleasing udvikler sig umærkelig.

Behagesygen kan let og umærkeligt udvikle sig til mere end blot særlig omsorg. Den afskiller sig ikke meget fra et misbrugsforhold af negotin, heroin mv. Vi ser, at fornuften kobles totalt ud. Pleasing er desværre socialt accepteret og er derfor anerkendt. Pleaser en person en anden, er det et privat forhold og omtales det, kommer der hurtigt en undertone af ros !! Det kan derfor hedde sig, at og så menes der, at det blot er forkælelse.


Du får derfor næsten ros fra omgivelserne over dine positive pleasing-handlinger, og ikke nogen panderynker eller råd om at lade være. Pleasingen ser meget tilforladeligt ud, og kan skjules på mange forskellig måder. Behovet for at please ligger ikke altid ligefor, men symptomerne kommer frem ved samtaleterapi omkring opvæksten.


Hvad gør pleasing skadelig?

1. Den hindrer dig (pleasere) i at kunne tænke selvstændig, du superforkæler af følelsesmæssige grunde.

2. Den binder dig til en rolle, hvor du bliver udnyttet, da du tages som en selvfølge, som et servicemodul.

3. Den kan bevirke, at du ikke tager de nødvendige normale forholdsregler omkring økonomi, kærlighed og sociale relationer, da du opfattes som svag, lille og uden ansvar. Omgivelserne vil ikke rådgive dig eller gribe ind, da de er en del af dit pleasingsprogram. Den skaber således nogle næsten uoverstigelige komplikationer i dit liv, som en følge af fortrængte psykiske behov som kærlighed og tryghed. Der er mange mennesker, som slet ikke er klar over, hvad de gør overfor dem selv og overfor deres nære.


4. Ikke god nok. Dit selvværd og selvtillid er i fare.

Hvis du er kommet til den slutning, at han ikke giver dig opbakning og tæt kærlighed, er det nærliggende at tro, at du måske ikke er god nok, og at det hele er din egen skyld.


Svaret er enkelt, "jeg er ikke god nok, så må jeg anstrenge mig mere". Igen bliver din forøgede aktivitet (pleasing) efter kort tid hverdag for ham. Igen bliver du skuffet, da han ikke kommer dig mere i møde. Du kan forsætte en tid lang med at please ham mere og mere, men du får stadig mindre ud af det. Du føler dig fanget i en ond cirkel.

 

Resume.

Modtageren har det normalt fint med din pleasing og er i begyndelsen meget glad for alt det, du uopfordret gør.  Men din søde væremåde vil dog ikke væsentligt ændre modtagerens adfærd overfor dig.  Dine tjenesters virkning fortager sig hurtigt, du modtager ikke mere opmærksomhed eller kærlighed. Hvad gør du så?


Du vil næsten pr. automatik bruge endnu mere forkælelse, give endnu mere. Det bliver skruen uden ende. Drivkraften er den bagvedliggende angst for, at han bliver gal, og værre endnu, han truer med at gå fra dig. Han kan hurtigt blive vant til at være i den confortzone, som du giver ham, og nærmest  kræve samme eller forhøjet service.

 

Modtageren er ofte en tillukket personlighedstype.

Han vil, som person typisk være indelukket uafklaret og egoistisk. Han har derfor ikke god føling med, hvorfor du pleaser.gør. Han modtager blot service. Han bliver forkælet og stadig mere krævende.   

 

Hvorfor gør du det, og hvad får du ud af det?

Fordi jeg elsker ham, vil du måske sige. For at finde ud af, hvorfor du egentlig gør det, må du undersøge dine motiver. Er du bange for ham, bange for, at han forlader dig?


Eller er du nervøs for hvordan hans lune er, når han kommer hjem? Som et forarbejde, kunne du tage nogle samtaler med en psykolog, for at finde ud af, hvad motivet er for dine handlinger.


Grundtema, som bør ligge bag alle dine tanker om mennesker og deres handlen. Mennesker gør  som hovedregel aldrig noget, uden at der er et formål. Dette kan være latent, men fortjenesten vil vise sig senere. Det er en ide, at bedømme dine handlinger, især pleasing, og du vil finde grunden til at du får noget ud af det selv


typisk ved psykopati, hvor du pleaser.

Ved pleasing forventer du, at fortjenesten kommer øjeblikkeligt, ved at han f.eks. viser sig mere imødekommende, og det kan berolige dig, hvis du er usikker på hans humør. Hans positive handlinger giver dig et håb om, at han lige nu vil behandle dig mildt. På længere sigt stabiliserer viden dit håb om, at forholdet vil blive bedre fremover.


Du må øve dig i

at bedømme din pleasing og prøve at finde ud af, om det du gør er rimeligt i forhold. til situationen.

Hvis du ikke direkte kan se om du pleaser og hvorfor du gør det, kan du igennem samtaler få drejet din livssituation

.

objektiv rådgivning

Du kan arbejde med dig selv med de værktøjer, som du har modtaget under terapien. Du må disktutere med psykologen  hvor grænsen for pleasing og almindelig service er.

 

Hvis du finder ud af, at du er gået langt over grænsen og vil stoppe pleasingen, kan det være svært, fordi næsten hele din identitet er bundet op på at please. Du kan, som mange andre have bygget din identitet op på pleasing, og du vil derfor have direkte angst for at stoppe pleasingen. Det er her du mærker, at du er blevet afhængig af at please. 


Er du på dette niveau, må du modtage en terapi, som fjerner din pleasing. Du får det bedre efter kort tid, fordi du ikke forstiller dig.

 

Aggressive intellektuelle tanker - din snusfornuft

Nuvel, kan du tænke. Det skader vel ikke at være lidt opofrende og kærlig, Jo det gør, hvis det sker i en for stor skala. Du kan ikke please for at få kærlighed, men du får opmærksomhed.


Købmandshandel.

får kærlighed af ham, hvis han elsker dig og giver dig kærlighed igen. Du kan aldrig kræve kærlighed, eller købe dig kærlighed. Kærligheden er en flygtig størrelse, som kræver pleje, alligevel kan den forsvinde som dug for sol.


Fastholde kærlighed?.

Søger du derfor at fastholde nogen fysisk som mentalt så de kan give dig tryghed og kærlighed, vil personen fjerne sig fra dig. Kærlighed er der blot, men tåler ikke at blive spærret inde. Du kan således ikke forlange at få kærlighed, det er det kønslige spil mellem to mennesker.


Hvis du tror, at du får kærlighed ved at please, får du ikke kærlighed


Home/register. daler efter nogen tid og pleasing  betragtes efterhånden som en selvfølge, og plaseren kan efterhånden betragtes som inventer eller servicemodul, som blot leverer den sædvanlige vare (forkælelse mm).


Modtageren kan blive så forkælet, at det kan undgå at få de udviklingsudfordringer, som igennem fiasko og succes giver erfaring til at klare dig.

 

Redigeret d. 10.juli 2018

Af psykolog Henrik c. p. Krarup

copyright

 

Behage- syge: pleasing.

Pleasing ødelægger som ovennævnt din personlighed fra at være opsøgende, spørgende, kvik i replikken, selvstændig til mange opgaver. Dit selvværd var højere end før du startede med pleasing. Selvværd er det tillidsgrundlag til opdragerne eller verden, som gør, at du tør prøve livets udfordringer, selvom du er lidt nervøs

.

Pleaseren.

Hvis du erfarer, at dine pleasings anstrengelser ikke bærer frugt, vil du naturligt nok intensivere din servicen. Den større pleasing vil også blive vane for modtageren, og du må forhøje pleasingen endnu mere- det er skruen uden ende. Du  har under pleasingen haft en stor frygt for at plaseren vil slå hånden af dig. Du må derfor behandle ham som et råddent æg, og du tør på ingen måde kræve noget af ham til gengæld. Det kan også koste mange penge at please.


Modtager du pleasing

Alt efter pleasingen styrke og karakter, kan pleasingen give dig store fordele også af materiel art, du kan således langsomt hjernevaskes med, at plaseren og mange andre er til for din skyld og at du lærer at du er noget ganske særligt. Du tager det helt naturligt at kræve ind, samt at du får en klippefast tro på at det er din ret at kræve ind - uden at give noget tilbage. I praksis kan det betyde, at du får høje krav til mange ting, og at du er evig utilfreds og krævende, og derfor vanskelig at være sammen med.


Snigende.

Du opdager ikke med det samme pleasingens negative sider, før du er blevet afhængig af den. Afhængigheden kommer snigende og er vanskelig at udrydde, da nogle af pleasingen omhandler noget du ikke selv kan. Du udvikler derfor en særlig, følelsesmæssig dyb afhængig af pleaseren.


Det vil føre til, at plaseren bliver afhængig af at please. Modtageren betragter ham dog som en servicemaskine. Vil du kende din egen situation, må du rette henvendelse til de professionelle. som vurderer dig og dine objektivt. Se valg af psykolog. 


Pleasing udvikler sig umærkelig.

Behagesygen kan let og umærkeligt udvikle sig til mere end blot særlig omsorg. Den afskiller sig ikke meget fra et misbrugsforhold af heroin mv. Vi ser, at fornuften kobles totalt ud.


Pleasing er socialt accepteret

Pleasing er desværre socialt accepteret og er derfor anerkendt. Pleaser en person en anden, er det et privat forhold og omtales det, kommer der hurtigt en undertone af ros !! Det kan derfor hedde sig, at og så menes der, at det blot er forkælelse.


Du får derfor næsten ros fra omgivelserne over dine positive pleasing-handlinger, og ikke nogen panderynker eller råd om at lade være. Pleasingen ser meget tilforladeligt ud, og kan skjules på mange forskellig måder. Behovet for at please ligger ikke altid ligefor, men symptomerne kommer frem ved samtaleterapi omkring opvæksten.


Hvad gør pleasing skadelig?

1. Den hindrer dig (pleasere) i at kunne tænke selvstændig, da du superforkæler en anden af følelsesmæssige grunde.

2. Den binder dig til en rolle, hvor du bliver udnyttet, og det mærkes, når du nedsætter eller stopper pleasingen. Modtageren vil blive ked af det pga. skuffede forventninger eller undre sig over dig.

3. Den kan bevirke, at du ikke tager de nødvendige normale forholdsregler omkring økonomi, kærlighed og sociale relationer, da du opfattes som svag, lille og uden ansvar. Omgivelserne vil ikke rådgive dig eller gribe ind, da de er en del af dit pleasingsprogram. Den skaber således nogle næsten uoverstigelige komplikationer i dit liv, som en følge af fortrængte psykiske behov som kærlighed og tryghed. Der er mange mennesker, som slet ikke er klar over, hvad de gør overfor dem selv og overfor deres nære.

4. Ikke god nok. Dit selvværd og selvtillid er i fare.

Hvis du er kommet til den slutning, at han ikke giver dig opbakning og tæt kærlighed, er det nærliggende at tro, at du måske ikke er god nok, og at det hele er din egen skyld.


Svaret er enkelt, "jeg er ikke god nok, så må jeg anstrenge mig mere". Igen bliver din forøgede aktivitet (pleasing) efter kort tid hverdag for ham. Igen bliver du skuffet, da han ikke kommer dig mere i møde. Du kan forsætte en tid lang med at please ham mere og mere, men du får stadig mindre ud af det. Du føler dig fanget i en ond cirkel.

 

Resume.

Modtageren har det normalt fint med din pleasing og er i begyndelsen meget glad for alt det, du uopfordret gør.  Men din søde væremåde vil dog ikke væsentligt ændre modtagerens adfærd overfor dig.  Dine tjenesters virkning fortager sig hurtigt, du modtager ikke mere opmærksomhed eller kærlighed. Hvad gør du så?


Du vil næsten pr. automatik bruge endnu mere forkælelse, give endnu mere. Det bliver skruen uden ende. Drivkraften er den bagvedliggende angst for, at han bliver gal, og værre endnu, han truer med at gå fra dig. Han kan hurtigt blive vant til at være i den confortzone, som du giver ham, og nærmest  kræve samme eller forhøjet service.

 

Pleasing modtageren er ofte en tillukket personlighedstype.

Han vil, som person typisk være indelukket uafklaret og egoistisk. Han har derfor ikke god føling med, hvorfor du gør, som du gør. Han modtager blot service. Han bliver forkælet og stadig mere krævende.   

 

Hvorfor gør du det, og hvad får du ud af det?

Fordi jeg elsker ham, vil du måske sige. For at finde ud af, hvorfor du egentlig gør det, må du undersøge dine motiver. Er du bange for ham, bange for, at han forlader dig?


Eller er du nervøs for hvordan hans lune er, når han kommer hjem? Som et forarbejde, kunne du tage nogle samtaler med en psykolog, for at finde ud af, hvad motivet er for dine handlinger.


Grundtema, som bør ligge bag alle dine tanker om mennesker og deres handlen. Mennesker gør  som hovedregel aldrig noget, uden at der er et formål. Dette kan være latent, men fortjenesten vil vise sig senere. Det er en ide, at bedømme dine handlinger, især pleasing, og du vil finde grunden til at du pår noget ud af det selv


typisk ved psykopati, hvor du pleaser.

Ved pleasing forventer du, at fortjenesten kommer øjeblikkeligt, ved at han f.eks. viser sig mere imødekommende, og det kan berolige dig, hvis du er usikker på hans humør. Hans positive handlinger giver dig et håb om, at han lige nu vil behandle dig mildt. På længere sigt stabiliserer viden dit håb om, at forholdet vil blive bedre fremover.


Du må øve dig i

at bedømme din pleasing og prøve at finde ud af, om det du gør er rimeligt i forh. til situationen.

Hvis du ikke direkte kan se om du pleaser og hvorfor, kan du igennem samtaler få drejet din livssituation

.

objektiv rådgivning

Du kan arbejde med dig selv med de værktøjer, som du har modtaget under terapien. Du må diskutere med psykologen  hvor grænsen for pleasing og almindelig service er.

 

Hvis du finder ud af, at du er gået langt over grænsen og vil stoppe pleasingen, kan det være svært, fordi næsten hele din identitet er bundet op på at please. Du kan, som mange andre have bygget din identitet op på pleasing, og du vil derfor have direkte angst for at stoppe pleasingen. Det er her du mærker, at du er blevet afhængig af at please. 


Er du på dette niveau, må du modtage en terapi, som fjerner din pleasing. Du får det bedre efter kort tid, fordi du ikke forstiller dig.

 

Aggressive intellektuelle tanker - din snusfornuft

Nuvel, kan du tænke. Det skader vel ikke at være lidt opofrende og kærlig, Jo det gør, hvis det sker i en for stor skala. Du kan ikke please for at få kærlighed, men du får opmærksomhed.


Købmandshandel.

Du får kærlighed af ham, hvis han elsker dig og giver dig kærlighed igen. Du kan aldrig kræve kærlighed, eller købe dig kærlighed. Kærligheden er en flygtig størrelse, som kræver pleje, alligevel kan den forsvinde som dug for sol.


Fastholde kærlighed?.

Søger du derfor at fastholde nogen fysisk som mentalt så de kan give dig tryghed og kærlighed, vil personen fjerne sig fra dig. Kærlighed er der blot, men tåler ikke at blive spærret inde. Du kan således ikke forlange at få kærlighed, det er det kønslige spil mellem to mennesker.


Hvis du tror, at du får kærlighed ved at please, får du ikke kærlighed


Home/register. 
t