43.0 Selvvaerd livshistorie

Lavt Selvværd

En vej til et højere selvværd

Nr.43

Det siges, at selvværd er noget som erhverves lige efter fødslen. Denne tro på at jeg kan og jeg føler mig værdifuld i alle aspekter, kaldes også Basic trust. Ved målrettet arbejde kan du erhverve et bedre selvværd. Men før du begynder, må du kunne se, hvor du føler, du har et lavt selvværd- og have overblik over disse situationer, hvor du føler lavt selvværd. Selvtillid kan du relativt  let skaffe dig, ved at blive god til at udføre nogle områder.

Denne artikle handler om at få overblik over dit tidligere liv, hvor det lave selvværd har regeret. Ved at få et overblik over mange af de episoder, som har givet dig lavt selvværd, kan du etablere, ved fornuftens hjælp, et godt selvværd.

Jo mere du ved om dit ophav, dit miljø, din familie og andre vigtige begivenheder, jo bedre er du i stand til at vide, hvor dine stærke og svage sider er, og handle på dem. 

Det kan være ubehageligt at erkende sine svage sider, men det er nødvendigt, hvis du vil vil have det bedre med dig selv.


Erfaringer.

"livet leves i fremtiden" siges det og det er rigtigt, men store fejltagelser som du har betalt for, kan i de fleste tilfælde være nyttige ved fremtidige beslutninger. Der er mange som tænker, at jeg vil leve her og nu og de fejl der er begået skyldes andre eller min egen manglende udvikling. Her må du huske, at det er dig, og udelukkende dig, som har ansvaret for at køre dit liv. Problemer er der nok af, og du kan ikke eller må ikke styre andres liv.


Sige fra.

Men du bør også sætte grænser for, hvor din grænse er for andres indblanding, og det kan være vanskeligt, da du ønsker at være sammen med andre og have det bedst muligt, dvs. være godt socialt integreret, uden at du skal ud og please andre. Det er en balancegang, fordi andre har det på samme måde. I nogle tilfælde må du gerne glæde andre ved at samarbejde med dem  om dine og den andens sociale behov. Det handler om dit syn på balance og modpartens syn på balance i en social virkelighed.

Hvis modparten har underskud i sine behov, men ikke kan sse det, vil pågældende ikke tage hensyn til dig og dine behov, og det hele kan skævrides.


Balance.

Det her her balancens betydning er enorm, og balancen kan reguleres ved hjælp af samtale, at du og han er åbne omkring deres behov og følelser, så selv små problemer kommer op til debat.

Hvis mange små problemer samler sig om næsten samme indhold, vil der opstå nogle  områder, som ikke kan korrigeres uden at selve problemer debatteres, det er det mange undgår, da de tror, at deres forhold (parforhold, venneforhold) vil tage skade.


Korrektion

Der er nu tale om en dybere korrektion, som ikke må ignoreres, da det let kan være en bombe under relationen. Hvis du føler at forholdet/sociale relationer går anstrængt, bør du efter at have vendt det med modparten, og ikke fået positive reaktioner frekventerer en psykolog, for at du med ham kan få sat ord på området og sædvanlige løsninger på problemer her. Hvis du ikke kan beskrive præcis det du mener skal debatteres med vedkommende, vil han ikke kunne forstå, hvad du mener.

Han vil søge at forstå dine men også sine egne behov, før han kan ændre sig og komme dig i møde.


Forfatter i psyke.dk :

Psykolog Henrik C.P. Krarup

redigeret d.11.august 2017 


Tilbage til fortiden.

Set igennem psykologens optik, vil "livshistorier" give dig et godt værktøj til et forbedret selvværd. Der er tre artikler om selvværd, du kan læse på psyke.dk  klik her til nr.1 Det kan give en accept af dine handlinger hvad enten de er positive eller negative. Du får da den dybere forståelse af og anvendelse af de psykiske værktøjer, som du har brug for i en samtale med psykologen.


Hvad gør livshistorier.

Livshistorie giver dig sammenhæng, noget som kan virke meget støttende for dig i hverdagen. Livshistorier vil hjælpe dig til en accept af helheden, som består af såvel negative som positive handlinger i dit liv.


Omliggende områder.

Men du skal ville det. Det er ikke altid sagen at styre direkte mod det, som du eller psykologen mener er galt. Et overblik over det område og tilstødende områder, styrker holdbarheden af den egentlige terapi.  Her i livet er vi ofre for tilfældige værdivurderinger, som derefter styrer vores liv.


Offertanken.

Tanker som kan føre til, at du betragter dig selv som offer, bør undgås, da du bliver afhængig af denne tanke, og dette vil påvirke dig negativt, ligsom du vil blive en plage for dine omgivelser. Din livshistorie er et af de midler, som kan bruges til at stabilisere dit selvværd.


Hvis du først mener, at du er et offer, vil andre til at begynde med føle medlidenhed med dig. Det kan støtte dig lidt. Du kan ikke bruge medlidenhed til noget positivt overhovedet. Din udvikling kan gå i stå, fordi medlidenheds/offertanken kan blive så undværlig for dig, at du ikke ønsker andet end at forsætte denne skævridning af dit liv. 


Livshistorien

Livshistorien giver dig også en øvelse i at skille vigtige ting fra uvigtige, når du sammenligner eksempler fra før og nu. Du trænes til at koncentrere dig og dine bagvedliggende behov. Det kan forklare mange af dine handliger, men du kan opdage, at de handlinger, som du udførte "før" var velgjort. Det er således ikke belæg for, at du handlede forkert dengang. Det vil styrke sit selvværd og selvtillid.

 

Følelser og perspektiv.

Sammenlagt vil det gøre dig mere analytisk og handlekraftig, da bekymring og angst vil fortone sig, når du ved, at handlingerne er indenfor det acceptable.

Da mange af dine handlinge er styret af dine følelser, kan disse handlinger falde galt ud. Ved den historik gennemgang, vil dette problem med følelsernes styring blive klart for dig.

Megen stress og depressioner vil i de fleste tilfælde blive kvalt i starten, hvis du handler på sikker grund og der ikke er nogle handlinger, som giver angst og nervøsitet. Skulle der være handlinger, som har en angstspænding i sig, har du via dit arbejde med din livshistorie bedre kunne takle kommende situationer.- og undgå at gå i panik.


Livshistorie

er med til at give os en erkendelse af os selv og de positive som negative handlinger som livet er fuldt af. Behovet for livshistorier kan med andre ord kan give et overblik som kan berolige dig ved nye ubehagelige eller angstfyldte situationer.


Stress og omstillings-parathed. 

Vores kulturelle baggrund i den vestlige verden tilsiger os, at vi alle skal udvikle os til at blive stadig bedre, være mere omstillingsparate, at søge udfordringer, og være gode til at løfte opgaver. Det siges, at gøre dig stærk. Der er naturligvis en vis sandhed i dette, hvis det gøres moderat. Men hvad er moderat i relation til dig! Det er til diskussion. Det er her psykologen under en diskussion kan rede tingene ud.


Omstillingsparathedens kræver ressourcer, disse ressourcer må ikke være så store, at det går ud over privatliv, arbejdsliv. Omstillingsparatheden har sine store fordele, men kan være for kostbart, hvis den overdrives.


Negative handlinger

De fejltagelse, som vi naturligvis gør her i livet, kan blive udsat for en bearbejdning, så de på den lange bane kan blive vendt til noget positivt. Jeg hører ofte om mennesker, som har været igennem meget ondt, udtale sig positivt om deres negative erfaringer. Det de har været igennem, har udviklet dem. Hovedreglen er, at du vil føle dig stærkere mentalt set, når du har fået erfaringer, som kan benyttes til tilsvarende kommende hændelser.


Vrede og aggressivt 

er normalt udtryk for noget spontant af følelsesmæssig karakter, som pludselig kommer frem. Vreden skal bearbejdes og årsagerne til vreden skal nedskrives og gentages, så du ved, hvad der bringer dig op i det røde felt.


Sorg og livslede. Ligeledes med sorg, men sorg er tungere at bearbejde og kan tage nogen tid. Der skal ikke her vises hen til behandlingsmetoder, blot skal det nævnes, at denne vrede og sorg kan føre til en projektion, som kan hæmme og herved spærre af for, at du får det bedre.


Hæmninger må naturlig undgås, inden sorgen og vreden farver hele livssituationen. Livslede og bitterhed er ofte resultager af en uforarbejdet sorg og vrede. Recepten er en udredning af aggressionerne, sorg, så hæmninger ikke dannes. Hæmninger gør, at du spærrer af for vigtige forhold i dit liv. Hæmninger kan indeholde mange forhold, som vi ikke har plads til at nævne her.


Opsummering:

Livshistorien som terapeutisk metode.

Din livshistorie giver dig mulighed for at få overblik. Overblik er vigtigt for at kunne handle, så du ikke behandler symptomerne, men de bagvedliggene årsager.


De fleste har mulighed for at få et overblik over deres hidtidige liv. Livshistorier kan binde mange vidt forskellige handlinger sammen, f.eks. uddannelse, økonomiske forhold, sygdom, uddannelse.

 

Du har brug for at føle, at du har handlet bedst muligt og at du har en accept af de handlinger fra fortiden. Dvs. at du anerkender, at dit selvværd i snit, har været ok. Den måde du har forvaltet dit liv på, udfra dine egne præmisser viser, at du dengang havde styr på din egen værdi. Negative handlinger bliver ikke undskyldt, men der er en forklaring på de negative handlinger. Der vil altid være fejltagelser igennem livet.