3.0 aarsagen til psykopati, teorier

Årsag til psykopati

 Teorier om årsagen til psykopati

Nr. 3.0

Der er delte meninger om årsagen til psykopati. Nogle psykologer mener, at det er socialt og genetisk bestemt. Videnskaben har arbejdet meget omkring spørgsmålet, og som noget af det sidste, har videnskaben påpeget, at man har påvist hjerneskader ved anvedelse af  MC scannere.


I følge disse forsøg er der en overvejende sandsynlighed for, at psykopati i mange tilfælde er skader eller medfødte skader af hjernen. Det kan for nogle betyde, at håbet om helbredelse af psykopatien er blevet meget ringere, for ikke at sige umuligt.


Det er en nyttig viden, men en ringe trøst, da evnen til at tage del i det sociale liv, har så ringe chancer. At kurere en psykopat er nærmest umuligt, fordi det som skaber en psykopat, kommer fra en uoprettelig hjerneskade. Det er en helt anden sag, hvis en person har en psykopat-ligende-adfærd. Det er et langt træk men der er god prognoser for at få en bedring. Dette sker bedst igennem samtaleterapi.


Revideret: 1 januar. 2020

Af psykolog Henrik c. p. Krarup

copyright.


Kærlighedstab samt udviddet social angst.

Der er forskellige teorier om årsagen til psykopati. En teori er inde på, at der er sket en dyb traumatisk angstbetonet social begivenhed, hvor personen ikke har fået dækket sit kærlighedsbehov, netop på grund af angst. Dette behov er blevet isoleret i ekstrem grad, på grund af mangel på personlige kontakter, så der sker en dyb fortrængning.


Denne proces kan støttes af arvelige- og sociale processer. Psykopaten har senere i mange tilfælde søgt kompensation for hans mangel på social forståelse, ved at søge magten, så de har en betydning i sociale situationer, men også i almindelighed.


Nyere forskning

Nyere videnskabelige undersøgelse bl.a. i Norge og USA, har med hjælp af MC scanninger af hjernen tilføjet nye dimentioner omkring psykopatiens opståen.

Undersøgelsen kommer fra tests af to grupper, en kontrolgruppe og en gruppe med personer, som hver havde fået diagnosen psykopat. Resultater af MC skanning af hjernen har givet en stærk formodning om, at psykopati kan stamme fra en alvorlig hjerneskade, enten inden fødslen eller efter. MC scanningen viste, at psykopat-gruppen manglede store dele af den sociale hukommelse i hjernelappen, se billedet nedenfor.


Forskellen mellem kontrolgruppen og gruppen af patienter med diagnosen psykopati, var signifikant (betydelig). Det danner en stærk formodning om at der var en tæt forbindelse mellem psykopat-diagnosen og gruppens MC scanninger af hjernen.

Kontrolgruppen derimod var i stand til at klare sig klart bedre socialt, empatisk mv. Den anden gruppe havde store problemer omkring det sociale felt og forståelsen af empati og følelser. De havde især problemer med at forstå andres følelser, da de som nævnt i følge MC scanningen ikke havde udviklet en hukommelse omkring sociale egenskaber. 


De mange og undværlige sociale imput kunne ikke opbevares og bruges ved næste sociale interaktion. Kontrolgruppen havde ingen problemer her. Om disse hjerneskader kan nedarves eller er opstået som en mangel i hjernens udvikling, er et spørgsmål, som der arbejdes med.

.

BLACK BOX

Vi ved ikke, hvad der sker omkring psykopati

Før MC scanner undersøgelserne var vi henvist til input og output teorien. Den kan billedligt beskrives således. Det kan sammenlignes med en sort box. Boksen modtager i den ene ende nogle data, og de behandles i den sorte boks, og i output kommer der en adfærd.


Vi kender ikke noget til behandlingen inde i boksen, men undersøgelser viser, at der er mulighed for at hjernen via scanning, har en skade, som lader til at kunne hæmme sociale relationer, som bl.a. kan give angst i og mangel på at kunne håndtere sociale interaktioner. Der er dog mange andre psykopatiske symptomer, som kendetegner psykopati..

 

Men vi kan beskrive, hvad der er input og hvad der er output. De har en adfærd, (output) og hvis input gentages vil der opstå et mønster. Udfra forskellige input kan der dannes en form for standard adfærd, indenfor nogle områder. Nogle af disse gennemsnitlige adfærd er gengivet i artiklen psykopatens symptomer.


Udrag af norsk artilel. kilde. Psykopaten info": Manglerne forklarer de manglende sociale færdigheder hos en psykopat, og hvorfor han opfører sig så skamløst og djævelsk. Psykopaten kan ikke angre eller skamme sig.


Skammer du dig ikke over hvad du har gjort, kan du ikke angre. Hvis du ikke føler anger, er der ingen grund til at undskylde eller føle medfølelse, mener psykopaten. Medfølelse ser han som en udslag af uærlig sentimentalitet, da han ikke selv kan genkende ægte medfølelse. – Han kan dog lade som om og spille skuespil. Som han tror at vi alle gør, når vi har ondt af nogen.


“Du skal bare lyve og spille Florence Nightingale for at komme i himlen og hyklerisk synge salmer og tilbede grædende børn, så du får tårer i øjnene. Det hele er noget, du finder på, fordi du føler at du får noget ud af det."


Citat og billede fra "psykopaten.info" Den asociale mand UDEN psykopati = ASPD – P og raske mænd havde en normal udviklet hjerne. De asociale MED psykopati, = ASPD + P havde reduceret mængde af grå materie i den forreste frontallap, temporallappen, og to andre områder, hvor også den hvide masse mangler. Dette kendetegner psykopaten som en særskilt gruppe, med helt specielle egenskaber.

I RØDE OG ROSA OMRÅDE FORAN I PANDEN, (Pre-frontale cortex (hjernebarken), og orbifrontala cortex = frontallappen), samt det blå felt, (den forreste temporale cortex = tindingelappen), er afgørende for den menneskelige evne til at handle ansvarligt, socialt, det at have en levende sjæl og være fuldgyldigt medlem af en gruppe. På de farvede områder, viste MRI scanningen manglende grå materie = hjerneceller.


Manglerne kan forklare de manglende sociale færdigheder hos en psykopat, og hvorfor han opfører sig så skamløst og djævelsk. Psykopaten kan her have svært ved at angre eller skamme sig. Arv og miljø påvirkninger kan også påvirke personen i psykopatisk retning, hvis der er en reduceret hukommelse.Image0013 gengives korrekt på smartphone lodret.


Kilde til videnskabelig undersøgelse af psykopater.

Norsk undersøgelse. Hvorfor psykopaten aldri kan forandres – koblingene finnes ikke som hos normale mennesker. se "psykopaten.info" på pc. eller mac.  Se scannerbilleder af alm. hjerner og hjerner som tilhører psykopater.

Norsk. site:Tengel.no

Dansk. Lisegården.dk