23.0 angstens natur

Angstens natur

Nr. 23.0

Angst og belønning er motivationsfaktorer som styrer mange af vore handlinger. Negative forventninger, bekymring eller direkte angst er en medvirkende årsag til, at vi undgår at handle, eller udfører undvigelseshandlinger. Det giver på sigt handlingslammelse.


Artiklen i psyke.dk er stillet til

rådighed af psykolog Henrik c. p. Krarup. 

Redigeret  januar.2017


Fysiske symptomer på angst. .

De fysiske reaktioner på angst kan være kraftløshed, kvalme, kold våd hud. rystelser, åndedræts besvær, urolig mave og fysisk manglende balance. Mange konsulterer deres læge, uden at være klar over, at det er angst, da angst har mange ansigter.


Psykiske symptomer

Det viser sig ved let ængstelse til svær ængstelse, stor mental uro, altsammen uden at vide hvorfor du føler denne uro. Panikfølelse er også et symptom. En følelse af, at du ikke kan klare dig selv, eller specifikke opgaver, som du er vant til. Det gælder også almindelige dagligdags situationer. Du giver let op, hvis du føler, at den simple opgaver overstiger dine evner. Den store altomfattende angst, er at du tror at du bliver sindsyg eller at du nu skal dø. Begge dele frarøver dig kontrollen over dig selv.


Du tænker dikotomt, dvs. sort/hvid, og har nærmest tunnelsyn. Du mangler evnen til at overskue ikke komplicerede situationer.


Find angsten.

Hvis du er grebet af angst, kan du blive forvirret, og handler ofte sådan. Du kan blive desperat. Du  søger af al magt at fjerne dig mentalt fra tilstanden. Du kan have nogle erfaringer med at fjerne angsten, blot ved at undgå de situationer, som kan indeholde angstprovokerende forhold. Angst er pr. definition diffus, og det er derfor vanskeligt at finde årsagen til angstens opståen. Frygt er derimod noget konkret. f.eks. jeg frygter en eksamen. 


Forekomst

Stærk og ægte angst opleves relativt sjældent i hverdagen. Vi oplever lidt af den i fjernsynet, hvor vi kan fornemme, at personer må have været meget bange, når de har været udsat for angstprovokerende forhold som overfald, fare for at dø etc.  Men i hverdagen oplever vi kun en svagere form for angst, som bedst kan beskrives som en stærk bekymring. Vi mærker den ved stress situationer, hvor vi ofte taber fokus. 


Hvad er angst

Angst er en tilstand som både fysisk som psykisk hensætter mennesket i en uudholdelig mental smertelig tilstand uden udvej. Mennesket har altid været årvågent, af mangel på sikkerhed. Det gør vi for at hindre overgreb og ulykker. Hvis denne uro eller agtpågivenhed vokser i størrelse, vil mennesket udvikle angst og stress. Følelsen af angst og frygt kan bekæmpes indirekte via stoffer, alkohol, eller piller.


Angst er lig med uklarhed og smittefaren er stor

Angstoplevelsen indeholder adskillige stærke elementer af uklarhed. Denne uklarhed, eller mangel på viden om signaler og situationer og ikke-gennemskuelige faktorer, gør det næsten umuligt for dig at vide, hvor stor angsten er og især, hvor den kommer fra.


Angstfølelsen kan derfor accelerere psykisk, så den smitter af på andre forhold, så reaktionerne bliver langt kraftigere end den burde være og kan i nogle tilfælde virke lammende.


At bekæmpe angsten 

er vanskeligt, da angsten virker lammende på din handlekraft, alt den stund, at du ikke kan finde kilden eller kilderne til angsten. Kan du ikke finde årsagen, kan du naturligvis ikke gribe ind. Du kan kun angribe angstens arnested, hvis du er dig selv, fattet. Du kan gå til en psykolog, så I sammen kan funde mulige årsager.


Forskellen mellem angst og frygt?

Angst og frygt forskellen er berørt før, men det er vigtigt at se på forskellen, da mange kan handle mere struktureret, hvis de opdager, at det handler om frygt. Angst en uklar og ustruktureret. Usikkerheden opfattes som meget smertelig og frustrerende. Angst er således ikke en konkret størrelse, men noget der billedlig talt svøber sig om dig som en tåge eller som en kvælerslange. Du ved ikke, hvor den kommer fra. Du har derfor svært ved at finde årsagen til angst. Usikkerheden hersker og denne usikkerhed giver forstærker angstfølelsen. Angst kan accelerere til panik. Panikangst beskrives også i en artikel.


Angstens kilder

Angstens kilder er mangfoldige, og vil ikke blive nævnt specifikt her. Angst kan starte med en bekymring og accelerere til en stadig dybere angst. Det er vanskeligt at behandle angst, hvis du ikke har fundet det område som kan være en kilde til angst. Angstens grundlag kan normalt findes igennem en psykologsamtale, hvor der et et tæt samarbejde mellem psykolog og klient. Angsten kan da minimeres eller helt forsvinde.

 

Angst forsvinder ikke altid

Ikke al angst forsvinder lige let, da der er forskellige former for angst. Angst terapi fungerer normalt fint. Husk på at den fundamentale angst altid vil være tilstede.


Angst for angsten, er en eskalering af din angstprægede situation

Angst på et højere niveau er netop angsten for angsten, dvs., det du frygter er ikke selve angsten, men angstanfaldet, som fysiske reaktioner, svimmelhed mv.. Det er altså yderst konkret situationer (frygt er konkret). Lidt upræcist kaldes denne frygt for angst, så det sædvanlige udtryk "ansten for angsten" kan accepteres.

Angst beskrives normalt ved de situationer, som opleves angstprovokerende. Som f.eks. flyveangst, opleves før og under flyvning. Angorafobi.(fobi=angst) er angst som fremkommer i små lukkede rum men paradoksalt også ved åbne pladser! Det angstprovokerede element er det samme, men der er forskel på den terapeutiske tilgængelighed og på de terapeutiske resultater.


Er klienten klædt på til terapien?

hvis en klient ikke er disponeret for at modtage forslag til ændringer, vil der ikke finde nogen positiv terapi sted. Klienten skal være mentalt motiveret, og forstå sin egen situation samt kunne se andres situationer, for at kunne arbejde sig frem til en løsning. Der er derfor stor forskel på, hvordan og hvor hurtigt resultaterne kommer ved en terapi. Din egen modenhed og andre forudsætninger er her vigtige punkter.


Dine ressourcer indgår som et vigtigt element:

For at kunne minimere eller fjerne angsten, har du brug for ro, tid og energi. For at få dette, kan det være nødvendigt at du har mindre travlhed i hverdagen. Du må disponere anderledes.


Kan du ikke overskue angsten, og er angsten næsen ubærlig, må du overveje at søge professionel bestand. Du vil ofte opdage, at det, som du tror er en stor angst, ikke behøver at være det. Der er ofte helt andre ting, som får dig til at føle angst. Viden omkring eventuelle angstkilder er et kraftigt våben mod angst.


To kasketter på

Få nogle samtaler med en kompetent person indenfor angst terapi. Det forhindrer, at der opstår inhabilitet, da tæt forbindelse med f.eks. en ven vil skabe alvorlig støj, som vil influerer på kvaliteten af den hjælp, som du ønsker at modtage.


slut