28.0 angsttraume

ANGSTTRAUMER

Bekymringer, angst og ubehandlede traumer

Nr. 28.0

Løsningen er enkel i princippet, men kræver ressourcer, da det kræver meget af dig, blot  at ville se problemerne i øjnene. Du skal ville en forandring, hvilket kan komme ganske langsomt. Du må arbejde systematisk med et problem.


Artiklen er forfattet af psykolog Henrik Krarup 

og formidlet igennem hjemmesiden

psyke.dk Redigeret 12.maj 2017

  

Du skal have klarhed over, hvad der giver dig traumer, samt vurdere din energi for at arbejde med dig selv. Du skal evt. sammen med andre kunne se, at du laver fremskridt. Du anbefales kun at have en ting at arbejde med af gangen, evt, to ting. Den anden ting må have tæt forbindelse med den første ting.


Terapeutisk er det især begivenheder omkring din barndom, du må undersøge nærmere. Nogle af disse problemer. svære bekymringer eller traumer er ofte relateret til kærlighed eller mangel på kærlighed. Det kan også være mere voldsomme begiveheder, eller direkte svigt. Den person, som kan støtte dig i dit arbejde, må du have tillid til. Du må ikke pynte på dine erindringer eller nedtone din angst, da terapeuten således unddrages vigtige informationer.


Ubehandlede traumer og bekymringer tager din energi. 

Du bruger megen energi på at spekulere på løsninger og fantasifulde måder at tackle dine forhold på, men der skal ofte gribes dybere ind i omtalte problemer, hvis der skal komme varige løsninger frem. Her er det igen nødvendigt at du fastholdes til kun alt få bugt med et problem ad gangen. Overblik er stadig et nødvendigt værktøj til løsning af problemerne, alene overblikket gør, at du kan prioritere problemerne. Det kan give dig ro.


Du kan undgå:

at du bliver træt hurtigt, øjensynlig uden grund, tror du.

at du hurtigt bliver irritabel.

at du har en kort lunte, og hurtigt kommer op i det røde felt, hvilket kan være uheldigt.

at du har problemer med at sætte ord på vigtige ting, som du skal meddele andre, da du ikke kan koncentrere dig om situationen. 


Har du en ubevidst angst.

Det før omtalte ubehandlede traume stammer ofte fra indre konflikter fra opvæksten, eller voldsomme begivenheder som f.eks. krig, slagsmål mv.. Disse konflikter kan vågne op provokeret af udefra eller indre stimuli. Det kan opleves som panikangst.


Man taler om et undertrykt og uforarbejdet konfliktforhold. Den kan lægge beslag på mange timer af din vågne tilstand og som optager megen tankeenergi. Det opleves som om du bliver kraftløshed og  har en generel mangel på livsglæde. Tilstanden kan have samme udtryk som en let depression.

Det mentale energiforbrug stiger stødt, jo længere du har gemt begivenhederne. Du anstrenger dig yderligere, men må konstatere, at du ikke engang kan klare dine fundamentale pligter.


Energitabet kan blive så voldsomt, at du nødsages til at undlade nødvendige gøremål og sociale relationer. Du er nu på grund af din situation i vane med at fokuserer langt mere på dig selv en mentalt godt er.

 

Hvad er der galt med mig, kan du spørge dig selv.

Du bliver nervøs for, om der er noget alvorligt galt med dig. Det fremtræder efterhånden som en bagvedliggende angst, da du ikke kan få nogen klar begrundelse for din tilstand fra din læger, som du har besøgt.


Du spørger lægen. 

Du bør altid spørge din læge først, for at se, om der er noget fysisk galt. Du kan fristes af lægens medicintilbud. Du får derfor ofte noget medicin som kan lette. Medicin er godt som en midlertidig hurtig mulighed. Medicin kan ikke i længden fjerne angsten, men blot dulme den. Husk dog på, at der bivirkninger.


Profiterer.

Du kan også i din rædselsfulde situation få fordele af din tilstand, fordi du bliver behandlet særligt af dine venner og familie.


Styrer du dine omgivelser?

Den føromtalte koncentration af dine tanker omkring dig selv og dit helbred kan bevirke, at du fylder for meget i psykisk forstand inde i dig selv, men også i dine tætte omgivelser, lidt som en anorektiker. Du kan i nogle tilfælde undlade at gøre dit bedste hos psykologen eller andre, som vil hjælpe dig. Du kan afslå, da du vil miste megen omsorg og position (som syg).


Din personlighed kan blive stadig mere introvert (indadvendt) af dine bekymringer eller angst, og du kan føle du dig mere ensom og socialt isoleret ? og kan blive lidt firkantet i sociale relationer.

Undgår du veninder og venner? Måske ønsker du, at det blot går over, så du ikke er til byrde for dine venner. Du mangler da rådgivning af neutral art, fra en som er ældre end dig.

 

Lider du af skyld og præstationsangst? 

Du kan føle at du ikke er god nok og derfra er der ikke langt fra at du føler dig skyldig, da du føler, at du har svigtet dine nærmeste. Det kan være helt ubegrundet, men det forekommer.

hvad tænker de andre om dig. Det går du meget op i, og handler på.Ville det være en ide om du kunne få et overblik over dine muligheder? Du vil måske med en smule hjælp, kunne se dine psykiske problemer og handle derefter.


Kender du årsagen til dine problemer?

Hvis du ikke er vant til at tænke i de baner, kan du ikke have erfaring omkring dem. Det ville være nemmere at mene, at du er et offer for omgivelser eller for din skæbne. Du kan herefter skyde skylden over på en diagnose eller anden kalamitet. Din sygdom er jo ikke din skyld, du er uskyldig og med den overbevisning kan du "herske" over andre, som vil dig det godt. Det er ikke noget som kan anbeales, medlidenhed fører i sig selv ikke til noget godt liv.


Kommentar: Det kan anbefales at du laver en gennemgang af dit liv, så du kan finde frem hvornår det begyndte at gå galt, og lave en handlingsplan. Angst kan let lamme dig, hvis du ikke har en plan, som kan bringe dig igennem. Det er ligesom et økonomi budget, her har du hold på dine økonomiske handlinger.

Mangler du kærlighed? Den kan du næppe få, hvis du kræver stor kontrol og kræver opmærksomhed af dine omgivelser. Det er en dårlig ide, at få medlidenhedsomsorg. Det er et skråplan


Vácuum?

Måske er du bange for det vacuum som opstår, hvis du ikke kræver kærlighed og respekt af dine omgivelser.

Udfyldelse af vacuum. Du kan ikke med succes kræve kærlighed.

Når din forældrerolle, barnerolle er ved at blive afviklet, og du langsomt ændre dit forhold til familien. Må du mentalt trække dig tilbage og søge at udfyld det opsåede vacuum. Du må arbejde med dette, der findes mange løsningmodeller.


Hvad skal jeg da gøre?

Du er den eneste, som har ansvaret for dig selv. Hvis du føler, at du kan få det væsentlig bedre, må du tage en beslutning, hvor du sætter dig for at få et kvalificeret overblik over din situation, i stedet for at finde nogle lappeløsninger.

Du må organisere din egen rådgivning. Du kan henvende dig til kommunen, eller andre kvalificerede folk, hvor du kan få nogle psykiske værktøjer, som du kan anvende. Anvendt rigtigt, vil disse psykiske værktøjer gradvis formindske de særlige problemer, du har fundet frem til, således at du starter på en positiv cirkel. Det er ikke en søndagsudflugt, for havde det været det, ville du forlængst have behandlet det, medens problemerne var mindre.