29A behandling af angst

Behandling af angst  

Nødvendig personlig erkendelse er her et must.


Nr. 29A


Det er nødvendigt at du får fuld klarhed over hvad der er sket med dig og hvad der eventuelt vil ske. Du må tage ansvaret for dig selv. Din erkendelse kan ikke skaffes via medicin fra læge og psykiater, men igennem din egen kamp, samt nogle gode venner. En psykolog kan i den forbindelse give et helt neutralt billede af din situation, uden at medicin forplumrer billedet.


Forfatter: Psykolog Henrik Krarup

Siden er redigeret 11. august 2016


Angst kan normalt behandles ved afbetingning. Processen  er  normalt kort og udføres af psykologer. Behandlingen kræver  et godt kendskab til angstens type og fordrer et tæt samarbejde med klienten.


Den ubevidste angst.

Den ubevidste angst kommer naturligvis uden at du mærker årsagen. Pludselige angstanfald kan give panik, også kaldet panikangst, den er beskrevet under artiklen "panikangst" på siden "psyke.dk." se under registeret, og du vil kunne finde den beskrevet under angstformer.


Hvorfra.

Angstanfald kommer fra noget ukendt og foruroligende. Angsten kan fremkaldes når du f.eks. er alene. Angsten kan også fremkaldes ved eksaminer, eller andre præstationer, som du føler du må yde. Det kan være i sociale sammenhænge eller på arbejdet. Der er i øvrigt mange former for angst. Angst kaldes også fobi.

Selve angsten kan medføre mange skadelige ting for dig, f.eks. depression. Ægte depression er en alvorlig sygdom, som skal behandles på hospitalet. Vinterdepression er normalt ikke en ægte depression, du er blot trist og uden initiativ. 

Den ægte depression er en alvorlig lidelse som kræver lægebistand og forløbet kan tage nogle måneder. Depression er din reaktionen på rovdrift af dit mentale og fysiske anlæg. Sikringen i kroppen springer, og det samme er tilfældet med din psyke. Det tager tid at rette op på denne situation.


Angst kan dæmpes ved hjælp af piller eller andre stoffer, hvis din situation er for vanskelig og uudholdelig og du ikke kan klare at få angstens symptomer. Piller eller alkohol mv. kan virker som en buffer mellem det angstens symptomer og din psyke. Det er ok  et stykke tid, men på sigt kan dette misbrug blive en selvstændig sygdom (byrde) for dig. 

At komme viderekræver kendskab til hvad der er årsagen samt at benytte nogle psykiske værktøjer, som du selv skal lære at bruge. Du kan få hjælp til det.

Kursen. Hvis du ikke får et overordnet kendskab til, hvad der er galt med dig, taber du kursen. Din læge kan spørge dig om vigtige symptomer, men hvis du ikke kan finde dem, kan læge ikke hjælpe dig, da han bygger sin behandling på symptomer og erfaring.


Angstanfald

Post traumatiske angstanfald. PTD. De kan fremkaldes af bevidste og ubevidste tidligere ubehandlede angstbetonede begivenheder (post traumatiskePanikangst. Panikangst kommer pludseligt og uden årsag, synes det. men der er en provokation fra omgivelser, det kan være lyde eller situationer eller ting som påvirker dig, uden at du ved af det. Men du bliver hurtigt klar på at der er noget galt, da du hurtigt går i panik med de sædvanlige symptomer, som åndedrætsbesvær, koldsved, angst for at besvime mm.


Det er som nævnt nødvendigt at finde årsagen, dvs. den grundlæggende angst, som ofte har fundet sted under opvæksten, eller noget af den, da det kan være meget svært at se hele billedet år efter, at begivenhederne har fundet sted. Det er sædvanligvis disse spændingsfyldte tidlige begivenheder psykologen kommer ind på. De kan være vanskelige at komme ind på, da de er forbundet med stor sorg og spænding, så psykologen må i disse tilfælde gå gradvis til værks


Angst er pr. definition uklar. Netop på grund af angstens natur, kan den smitte. Det er angstens uklarhed, som kan få fantasifulde tanke til at accelerere, da de er svær at fastholde.

Angstanfald kan behandles med gode resultater hos en psykolog.


En særlig angstform er vagabonderende angst.

Efterhånden som en angst udvikles, kan den smitte andre områder i dit liv, så du udvikler stor usikkerhed og mindre selvværd. Hvis du har en angst, kan du udvikle den således at du bliver angst for angsten, og ikke for det angsten oprindelig  repræsenterer. Den oprindelige angst kan være vanskelig nok at bekæmpe.


Angsten for angsten

er en videreudvikling af den oprindelige angst. Angsten for angsten er mere alvorlig og  vanskeligere at fjerne, da den har smittet større områder, som ellers ikke har nogen nævneværdig forbindelse med den oprindelige angst. Tilstanden tager tid at udrede. Har du udviklet angst for angsten, er det vigtigt at finde tilbage til den oprindelige angst.

Når fantasien hjælper med, kan angsten for angst svulme op til uanede størrelser. Angsten for angsten er derfor ukontrolleret og lammende og føles som en ubærlig tilstand og uudholdelig tilstand. Din virkelighedsfølelse og alle almindelige funktioner er langt væk.


Venner forstår dig ikke,

når du har angst, fordi du kan virke fjern eller fordi du kommer med en stribe omgåelseshandlinger eller udtalelser, som er uforståelige for dem. Det er klart, at det er uforståeligt, da du nok ikke i tilstrækkelig grad kender dine egne forhold.. Du er ikke pligtig til at delagtiggøre alt omkring dit liv og dine følelser for omverdenen.


Dit behov i denne situation er at Du netop har brug for andres forståelse. Den som har angst, har mere end nogen andre brug for forståelse og omsorg og især respekt for din lidelse. Men ofte kan omgivelserne , f.eks. din familie, partner ikke forstå dig, da de kun ved meget lidt om emnet, samtidig har de problemer med at rumme dig og din lidelse, hvilket kan belaste forholdet til dig. Der må andre, som kender mere til angst, som du må støtte dig til.


Hvad er du bange for ved angstanfald.

Ved angstanfald er du dybest set bange for at tabe kontrollen over dig selv. Det er ikke selv angsten, du er bange for, men de virkninger du får af anfaldet. Du er f.eks. bange for at blive sindssyg, måske bange for at dø. 


Skab dig et intellektuelt overblik.

Det som man bl.a. ved terapien ønsker, er at du skaber dig et objektivt overblik over din situation, således at du får nogle redskaber som du kan styre ved egen fornuft. Med disse objektive redskaber kan du minimere eller undgå angstanfald.


Gradvis nedsættelse af angsten. Afbetingning.

I terapiforløb sker der en gradvis afvending af angsten i takt med, at klienten får større og større overblik over sin situation i netop de områder som har været årsag til angsten. Det kognitive (den erkendelsesmæssige overblik) overblik giver dit en befriende kontrol, som giver dig ro. Du føler dig ikke så fastlåst af angsten og de problemer som  opstår af den.


Overblik.

Når du har rimelig overblik, kan du begynde at behandle den specifikke grundlæggende angst, således at du er i stand til at handle dig ud af det truende angstanfald.


Undgåelsesadfærd

Man ser mange eksempler på mennesker, som bliver paniske ved den blotte tanke om et kommende angstanfaldet, således at de for enhver pris søger at undgå at komme i de situationer, som indeholder en mikroskopisk lighed med tidligere situationer. Det medfører, at du langsomt oparbejder en undgåelsesadfærd, så du bevidst undgår de områder, hvor der er mulighed for angstanfald. Det kan komme så vidt, at du har lavet så mange undgåelsesadfærd og systemer, at du kan blive tvunget til at blive hjemme.


Sociale fobier

Den form for angst ligner meget angsten for tomme pladser, små rum, højdeskræk mv., men de sociale fobier har i tilgift det, at du føler en gennemgribende angst og nervøsitet i sociale sammenhænge. Den sociale angst er ofte "flerhovedet" da socialangstens mange årsagssammenhænge griber ind i hinanden.


Sociale fobier.