2C.0 chefen og psykopatiEr din chef psykopat?

Psykopater i erhvervslivet.

Nr.2C


Samarbejdet i firmaet kan tage skade, særligt hvis psykopaten er chef eller mellemleder,  Medarbejderstaben vil som følge heraf arbejde dårligt og i nogle tilfælde vil medarbejdere blive psykisk nedbrudt og eventuelt tage deres afsked, det kan kaldes dårligt arbejdsmiljø. 

                                                                                                                

Af psykolog Henrik c. p. Krarup

redigeret d. 11. august 2021


Psykopater i erhvervslivet.

I forbindelse med psyke.dk artiklerne om psykopati, handler denne artikel om psykopater i erhvervslivet.

Mennesker med disse træk findes på alle niveauer, ikke blot på leder eller mellemlederposter. Jo højere placeret de er indenfor firmaet, jo mere skade kan de forvolde. Men selv psykopatiske personer på lave arbejdsmæssige niveauer, kan skabe sådanne turbulenser, så samarbejdet i firmaet knirker eller trues alvorligt. Psykopatiske træk tillægges ofte mænd, men kvinder gør sig særligt her gældende i stadig stigende grad.


Psykopaterne kan forgifte hele arbejdsklimaet, og sende mange gode og ellers stabile medarbejdere hjem eller på længerevarende orlov. Det sker ganske umærkeligt, da psykopaten er i stand til at dække sig professionelt ind, og har kendskab til at skabe intriger, som kan blandes sammen med  den magt og position, som de ofte har.


Psykopater.

Psykopater højere placeret i firmaet er personer, som kan tage ubehagelige afgørelser så som fyrrigsrunder og andre større beslutninger, hvor afgørelserne går ud over medarbejderne. Psykopaten arbejder målrettet og ryster ikke på hånden, selvom de bliver kritiseret kraftigt  


Narcissisten.

En anden type med personlighedsændringer er narcissisten, som også er yderst målrettet og som også kan tage nødvenige ubehavelige beslutninger. De er til gengæld yderst følsomme overfor kritik og anden dårlig omtale. Ved kraftig kritik kan de tabe hele sagen på gulvet, og endog blive utilregnlige og voldelige.


Psykopati

Hvordan er de? Er du indstillet på at finde ud af det, må du se på deres handlinger, eller manglende handlinger specifikt. klik her. psykopatens offer. Psykopater i det offentlige  og i erhverv kan være ekstremt smidige og dygtige, så de fremstår som dygtige og yderst kompetente medarbejdere, som virksomheden har brug for.


Generelt er det kendt, at psykopater er fabelagtige faglig dygtige, både til at regne ud og til at manipulere. De er også grove, dvs til at udvise total mangel på medmenneskelig medfølelse, men denne manglende evne kan ligge i deres job, f.eks. som ovenfor nævnt  er de gode til at indføre skrappe regler, eller afskedige medarbejdere.


Modsat kan de også vise deres deres sociale engagement og tjenstvillighed. Udadtil sørger de for, at virke 100 procent troværdige, og ofrer sig gerne, når der er vigtige tilskurer, som kan have betydning for deres arbejde eller karriere. Bagsiden er helt anderledes, bagsiden ses tydeligt på hjemmefronten, hvor hans psykopatiske træk er med til at belaste kone og familie i meget alvorlig grad.


Hvor gode skuespillere er de?

Det er vanskeligt at sige, da det varierer fra erhverv og fra firma til firma. Men generelt er de meget overbevisende, og de forstå at få bruge deres kunnen til at fremhæve sig selv, men på en sådan måde, at aktiviteten synes at styrke firmaets interesser. De er fabelagtige skuespillere. De benytter alle tænkelige muligheder uden den sædvanlige samvittighedsfulde handlen, som tages som en selvfølge. Overskrider de den moralske kvodex, har de mange spidsfindige forklaringer om, at de ikke kunne have handlet anderledes på grund af udefra kommende begivenheder. 


Er erhvervslivets psykopater anderledes end almindelig psykopat?

Ja de er anderledes, selvom de har mange fælles træk med de psykopater, som primært udlever deres psykopati indenfor hjemmets ramme. Erhvervs-psykopaten kan i stor udstrækning bruge arbejdet til at udleve sin psykopati. Jo højere psykopaten er i hierkiet, jo farligere er han, og jo mere afhængige er firmaet af dem.

 

Er der kun psykopater i de højere stillinger?

Nej, overhovedet ikke. Det kan være almindelige arbejdere, som har kraftige psykopatiske træk. Det er desværre et fællestræk, at personen kommer til at påvirke hele afdelingen eller hele firmaet, da de har en sans for at spille medarbejdere ud mod hinanden for at skaffe sig indflydelse.


Afdelingslederens profiterer

Qua sin professionelle mulighed for at tvinge ting igennem, kan han opnå to ting.


1) Han får en stærkt tiltrængt behov for at øge sit ofte lave selvværd, ved at styre ansatte og forfølge de mennesker, som ikke gør, hvad han ønsker.


2) Under firma dække. Den anden ting er, at han tilsyneladende handler i firmaets ånd og forretningsmetode. Han skal f.eks. kontrollere og følge op på processer i firmaet, hvilket er en naturlig proces i et firma. Det legaliserer hans handlinger, og som tilfredsstiller hans følelse af sit magtråderum. Det gavner i høj grad hans karriere.


Han har kun en professionel tilgang til "medarbejderen". Forholdet til udnyttede medarbejdere starter netop ikke med "medarbejderens" kærlighed og næsten betingelsesløse tilbedelse, men udnyttelsens baggrund er af arbejdsmæssig karakter.


Chefens egenskaber

De ledermæssige og organisatoriske egenskaber som en chef eller mellemleder skal have, ligner meget de egenskaber, som psykopaten besidder, f.eks. kontrol, upopulære handlinger.


En chef skal kunne hævde sig, og ikke være bange for at tage ubehagelige beslutninger, selvom det kan blive til ulempe for andre. Men hvis chefen ikke kan finde en balance mellem det at vise hensyn, og være hård og eller smidig, er han uegnet som leder. Manipulation, forfølgelse, aggressivitet og kontrolbehov viser sig kun over tid. Det tager tid, og så er muligheden for at afskedige psykopaten ofte forpasset.


Modsætningsfyldt personlighedskarakter

Psykopaten har ingen spærring og begrænsning når de manipulerer. Psykopaten kender ikke til skyld og har ikke indlevelse i hvad medarbejderne tænker og føler. En chef eller mellemleder kan legitimere sine yderliggående manipulationer og en næsten grænseløse dårlige behandling af medarbejdere under titlen chef eller overordnet. Han er næsten urørlig.

 

Chefen er positiv og fantastisk, når firmaet går godt.

Når alting går godt i firmaet, eller når medarbejder-offeret arbejder fint, er chefen charmerende og meget positiv og dynamisk. Så længe chefen anser medarbejde for nyttige, og de gør som han ønsker, går alt som det skal.

Men hvis det går ned ad bakke med firmaet, bliver han krævende, forfølgende og skylder skylden på medarbejderne. Desværre kan offeret også lide nederlag og blive moppet, selvom firmaet går fint. Der opstår ofte et særligt forhold mellem medarbejderen og psykopat-chefen.

 

Svært at se psykopatien i personen.

Medarbejdere kan ikke med det samme fornemme, at chefen eller medarbejderen er psykopat, netop fordi denne dækker sig under et professionelt image. Der kan gå en rum tid, før medarbejderen indser, at der er tale om psykopati. Der går endnu lang tid og mange spekulationer før det går op for medarbejderen (rene) at det er meget vanskeligt at ændre forholdet.

Der er også den mulighed, at han både  dyrker sin psykopati i erhvervet  MEN også indenfor hans hjem.


Test er  uduelig

Det er vanskeligt for mearbejderer at angive en mellemleder, en medarbejder  eller en chef, det kræver fakta, som er vanskelige at fremskaffe, da mange fakta kan vendes. Vi ved at der kan foretages MC scanning, hvor psykopati er en mulighed. Men MC scanning er ikke udbredt, og vil være umulig at anvende overfor en medarbejder, da man således viser en mistillid men også en alvorlig anklage mod den pågældende. Læs om  scanning af psykopater her.


Reaktionen

er derfor, at medarbejderne højst mumler noget til en kollega under en frokost mm. om hvor urimeligt chefen handler, de er ude af stand til at blive hørt, og derfor bliver medarbejdere klemt af psykopaten, og medarbejderen kan ikke finde nogle lidelsesfæller, da de enten vil holde sig udenfor eller er afhængige af deres stilling.kan være i kridthuset hos psykopaten.


Chikaneres

en medarbejder, holder han det normalt for sig selv, han får således sjældent støtte fra en kollega. Da psykopaten sørger for at vinde de andres sympati, ved deres korrekte og ofte omsorgsfulde handlinger, vil medarbejderen falde til føje. Medarbejderen kan føle sig købt af psykopaten, så medarbejderen ikke vil støtte en kollega som er i klemme. Medarbejderne er også bange for at ødelægge deres karriere eller bange for at blive fyret.


Psykopat som chef

Konsekvensen af, at have en leder med psykopatiske karaktertræk er ofte katastrofal, da de ødelægger samarbejdsklimaet.

Deres psykopatiske træk skaber en usikkerhed blandt medarbejderne, som føler sig udsatte og usikre på, hvordan de skal forholde sig til mange vigtige forhold på arbejdet.


Effektiviteten påvirkes, da usikkerhed og angst opstår, fordi medarbejderne ikke præcis ved hvordan chefen til reagere.  Medarbejderen har mindre glæde ved arbejdet, og kan således tabe initiativer, hvilket kan smitte af på afdelingens arbejdsmoral, det kan medføre en deroute, hvor medarbejderen til sidst siger op.


Varige dybe sår.

Næsten alle som kommer i berøring med en psykopat, får dybe og varige sår på sjælen, da arbejdet normalt har en stor identitetsmæssig betydning for den enkelte medarbejder. At blive et offer for en psykopat er på ingen måde noget som holder op, fordi man går hjem. Det undergraver hele personligheden og familielivet. Det er derfor afgørende, at personaleafdelinger, ledelser og fagforeninger genkender symptomerne på en psykopatisk adfærd og handler herefter.


Udtalelser omkring psykopati

Chefer med psykopatske tendenser skader erhvervslivet.

"Folk med psykopatiske karaktertræk har ikke noget at gøre på arbejdspladserne, siger Lars-Olof Tunbrå ".

De psykopatiske chefer eller/og mellemledere skader samarbejdet og trivslen på arbejdspladsen. Det budskab deler organisations - og erhvervspsykolog Arne Grønborg, BST Nord. Han har tidligere arbejdet i 11 år som konsulent for Rambøll med ansvar for bl.a. ledertræning og organisationsudvikling.


Citat: ”Det er vigtigt, at få viden ud om at der er mange chefer, som har psykopatske træk. Det er i almindelighed ikke så udbredt. Når jeg holder foredrag om det, får jeg altid reaktioner fra folk a la ”puuha, jeg troede at jeg var helt alene om at slås med det her”.

"Generelt er vi sådan indrettet, at vi altid tænker det gode om mennesker".


SKYLDIG


Du føler sig skyldig.

Hvor skal man sætte grænsen overfor urimelig behandling, som bliver stadig mere uacceptabel. Hvornår kan man tillade at sig fra. Her spiller angsten for at blive stemplet som samarbejdsuvillig- og blive fyret.

Man tvinges således ganske langsomt til at acceptere mere og mere.


Den tanke kommer langsomt frem, om at du måske selv er skyld i at det hele kører som det gør. Du tvivler efterhånden på dig selv og dine evner, og tager skylden på dig selv, og ikke på psykopaten. Nu bliver du presset endnu mere af din chef, mellemleder eller medarbejder, hvilket medfører endnu mere selvbebrejdelse og skyldfølelse, hvilket samlet giver en følelse af at du ikke slår til på arbejdspladsen. Det kan dine gode kolleger ment mærke.


Man siger til sig selv, at ingen andre, kan finde på at behandle mig på en sådan måde. Der må stikke noget andet under, når chefen handler med så lidt hensyn, som han gør overfor mig.


Kollegers opbakning

Kan det svare sig at gå imod chefens opførsel. Nej, det kan det normalt ikke. Du vil blot dreje skylden imod dig selv efter en stund. Kan dine kolleger i fællesskab hjælpe dig og støtte dig mod chefen.?


Nej, det er meget sjældent at det virker, da der altid vil være nogle rygklappere, som ikke kan indse chefens fejl, fordi det ikke går ud over dem. Eller de vil ikke se dem. De er måske bange for ikke at avancere eller at de får problemer med arbejdet.


De har måske en arbejdsmæssig forbindelse med chefen, som kan vanskeliggøre deres medvirken. Mennesker tæt på chefen kan derfor være ambivalente, de kan være imponerede over chefens arbejdsydelse og dynamik, samtidig med, at de kan se, at der også er en bagside, hvor nogle medarbejdere kommer i klemme. De ignorerer ofte kritisable forhold da det sjældent involverer dem direkte.


Ledelsen

Firmaets ledelse kan også have ganske svært ved at anerkende, at de måske har taget fejl ved ansættelse af en leder med psykopatiske træk. De kan have alverdens undskyldninger for at feje problemet under gulvtæppet. Måske er psykopaten med i ansættelsespanelet.


Det ville være en god ide at opfordre alle personaleafdelinger til at  tage en snak med alle som ønsker at sige op, eller har sagt op, for at finde ud af den bagvedliggende grund til deres handling.

 

Ofte akademikere

Firmaer som betjener sig af akademisk arbejdskraft kan være særligt ramt, da det ofte er veluddannede og logisk/matematisk tænkende personer. Psykopatiske personligheder rekrutteres ofte fra disse kredse.

 

Kan du kæmpe imod er uden støtte fra ledelsen

”Det kræver meget stor styrke at tage kampen op, så man må spørge sig selv, om det er det, man vil bruge sine kræfter på. Det dræner virkelig ens arbejdsevne. Hvis ikke personalekontoret og topledelsen kan se problemet indenfor inden for et kort tidsforløb - fx 1 år - så find et andet job eller forsøg at flytte til en anden afdeling. Det handler om at skærme sig selv af” Siger Arne Grønborg, erhvervspsykolog i BST Nord.


Find et nyt job hurtigt

Bedste råd er, at finde et nyt job så hurtigt som muligt, og undlade at tage kampen op. Er det ikke muligt at finde jobbet indenfor en rimelig tid, må du notere de chikaner og overgreb og handlinger, som du har været udsat for. Det kan bruges senere, hvis der kommer en sag ud af det. 


Efterbehandling er normalt nødvendig?

Du kan få en god orientering igennem en organisation. Hjemmesiden er Søg TOXIMANAGEMENT.dk


Alt efter hvor medtaget du er efter kontakten med psykopaten, kan det være nødvendigt at gå i dybden med, hvad der egentlig skete med dig. Du har behov for at finde ud af, om det er dig, der er noget i vejen med eller psykopaten.


Kognitive psykologer er gode til den individuelle behandling, hvorimod organisatoriske spørgsmål fordrer en anden form for ekspertise.


Læs mere her til Toxicmanagement.dk   

  home