49A humor


Humor er befriende,

men ses også som et forsvar.


Nr.49A

Af psykolog Henrik Krarup.

Redigeret  d. 20. august. 2016


Humor er en af de emner, som kan indgå i en terapeutisk samtalerække som også berører vidtspændende områder som angst, ironi, psykopati og hæmninger. Misbruger du humoren, ja det er op til dig selv at afgøre. Gør du det, må du overveje at droppe eller minimere humoren, da den hindrer dig i at komme videre.  


Høj kurs.

Humoristiske mennesker ellers er i høj kurs. De er lette at være sammen med og tale med.

De opleves som vidunderlige mennesker, netop fordi de forstår at balancere elegant omkring mange forskellige emner. De gør det på en behagelig og lidt overfladisk konverserende måde. Humoristiske mennesket er i høj kurs ved selsskaber, da de sjældent laver problemer, men snarere er en gevinst for selsskabet.

De kan belyse verdenssituationer og personlige problemer let og elegant, endog rumme en del humoristisk selvrandsagelse, hvis de vel at mærke selv kommer ind på området, og kan bestemme hvad de taler om.


Overskud. 

Overdreven humor signalerer overskud og livsglæde. Sådan ser det umiddelbart ud, men hvis de havde det godt og var i balance med sig selv, ville de ikke gøre sig den anstrængelse at gå ind for så megen humor. Lidt humor kan absolut gå an, ja det kan sogar være et must visse steder. Lidt humor er netop et oplivende element. Holder du humoren på det niveau er det fint. Modsat er det negativt, hvis du som før omtalt anvender humoren som et beskyttelsesskjold, som kan udsætte vigtige beslutninger og handlinger


For meget humor.

Jeg er inde på dem, som benytter humor i større skala. Der er en patos omkring disse mennesker, som synes at have overskud til humor. Om de i virkeligheden har det overskud og er i  balance med sig selv, som humor signalerer, er et åbent spørgsmål. De har ofte kun lige det viste overskud, fordi de er hæmmede eller angstfyldte, og derfor ikke ønsker at give sig i kast med ressourcekrævende tanker og handlinger, som kan løse deres svære problemer.


Kan massiv humor betale sig?

Hvad får de ud af masser af humor? Det er langt mindre energikrævende at udskyde, fremfor at tage sig sammen og gå ind i en proces som de opfatter som bekymringsfyldt eller angstpræget. Der er talrige andre måder at udskyde på. F.eks. alkohol, stoffer, ludomani, overdreven motion, for blot at nævne nogle områder.


Kan altid finde fejl. 

Kan du kritisere disse humoristiske mennesker. Jo, du kan naturligvis altid finde noget, som er negativt ved alle mennesker, også de humoristiske. Skal de endelig kritiseres for at anvende massivt humor, må der være et formål med det, f.eks. at give dem en hjælp til selvhjælp omring problemer.


Alle har problemer. Dybere liggende problemer af forskellig art forekommer altid hos alle mennesker. Det er sjældent, at du selv kan sige dig helt fri fra dem. Mener du alvorligt, at du er fejlfri, må du overveje at se nærmere på din egen selverkendelse.


Humorens natur

opleves som overfladisk og humor giver en let måde at fortælle andre om egne betragtninger eller om andres situation. Psykisk tilfredsstillelse. Med den overfladiske og humørfyldte måde, vil samtalen blive let, uden at der lægges vægt på løsning af problemer. Men problemer omtales dog, og det kan psykisk set være en stor lettelse at omtale problemer, selvom der ikke kommer noget konkret plan eller handling ud af det.