2A foelsernes Tyranni

    PSYKE.DK


Følelsernes tyranni

For mange og dybe følelser og for lidt dybe følelser er lige slemt. Det handler om at finde den svære balance mellem følelser og fornuft


Nr. 2A


Redigeret  5 januar 2016 af

psykolog Henrik c. p. Krarup 


Følelser er meget vigtige for os alle, 

da følelserne giver, at vi kan føle livet. Det handler om kærlighed, had, mv. Følelserne lever deres eget liv, og kan have en mere eller mindre forbindelse med virkeligheden.


Følserne dannes udfra håb og behov, og det ser rimeligt ud, fordi du ønsker at det ser rimeligt ud, og du kan nemt ignorere fornuftige usikkerhedselementer. Ved at fjerne sig fra virkeligheden, og gå  ind i en drømmeverden, kommer du til at handle på dine følelser. Du vil også være i stand til at give nogle gode begrundelser for at handle følelsesmæssigt. Men disse begrundelser holder ikke i dagslys.


Har du mulighed for at opretholde høje forventninger og følelser, som svarer til høje forventninger, vil du i mange tilfælde gøre det. Selv vigtige begivenheder bliver ikke taget alvorligt nok, men fremtræder uvirkelige og uden at du har forstået at der er et ansvar at løfte.


Det er dejligt at have følelser, de er undværlige, men hvis de tager overhånd, og du bliver afhængig af dem. Der opstår let urimeligheder og kaos. Vi ønsker at styre vigtige ting med fornuft, men lokkes til at tro på, at følelserne er afgørende også for planlægning af vor liv.


I praksis handler vi mennesker følelsesmæssigt i op til 80 procent. Det medføre, at der biver taget mange dårlige eller ulykkelige beslutninger. Det er derfor vigtigt, at når du skal tage en beslutning, at du ikke handler her og nu, men får tid til at se på andre ligninge eksempler, og sover på det. spørg dig selv, om du handler.


Du kan træne dig til at sondre mellem fornufthandlinger og følelsesmæssige handlinger. Når du bliver skrap til denne sondring mellem fornuft (cognitive tanker) og følelser, bliver du god til at lave et kompromis mellem disse to vidt forskellige tankemåder.


Uden følelser bliver store dele af dit liv koldt, med for mange følelser, bliver dit liv kaosagtigt. Find din personlige balance.


Følelsesstyrede handlinger kan være positive og præget af at ville hjælpe andre, andre gange handles der negativt. Handlingerne kan være selvhævdelse, eller ønske om ikke at blive overset. Men i begge tilfælde, vil en følelsesmæssig styret handling let over tid kunne vise sig negativt, hvis handlingerne mangler en bæredygdig virkelighed, dvs. der er for meget følelser/idealer, for meget impulsivitet og en fornuftpræget overblik.


Ofte ses det, at personer, ligesom brænder for at komme frem med sine følelser, for at få anerkendelse, for at blive attroværdige eller elsket. Følelsesmæssige handlinger kan således udledes af behov der er dybt forankrede behov i dig. Da mennesket ikke handler uden at de får noget ud af det, gælder det også her, at anvendelse af følelse giver en klar lykkefølelse. At blive udelukket fra at anvende følelser, giver ensomhed og en følelse af ulykkelighed.


Fornuften er tilstede et eller andet sted, men den forbigås, da den vil bringe ting og tanker ned på jorden, således at lykkefølelsen formindskes. Du ved ofte alt om hvad der er fornuftigt, men alligevel næsten vælger du næsten pr. automatik den følelsesmæssige givende men usikre vej. Det siger noget om følelsernes magt, og at massepsykose kan besætte tusinde af mennesker. 


Skævvridning.

Hvis du er klar over denne skævridning, vil du måske handle? Men følelser optræde for det meste som gode gamle vaner, som er meget styrende, de er velprøvede, og netop skabt til at kunne klare situationer i fortiden. Dengang var det acceptable for dig.

Nu må du overveje hele området, for at se, om de gamle løsningsmodeller stadig er gode for dig.- du må eventuelt søge støtte for at handle fornuftigt. (kognitivt/intelligent). Har du haft store vanskeligheder, f.eks. ved at ikke at kunne styre din økonomi, vil det være en styrke for dig, at kende din egen begrænsning, og søge hjælp så du undgår følelsesmæssige impulskøb.


En erkendelse, 

omkring din egen formåen, er i sig selv en succes og en god begyndelse, således at du kan finde en balance mellem det følelsesmæssige og det cognitive (fornuft). Det ses ofte, at selvom du ved hvad er er rigtigt, og fornuftsmæssigt tvinges du af dig selv og af omgivelserne til at gøre det modsatte. Samtaler kan gøre det lettere at se nye vinkler, forudsat at du er indstillet på at ændre din adfærd. Din indstilling må modnes.


Overblik kræver afstand. 

For at kunne få det store overblik, må parterne ( også dig) trække sig lidt væk fra den aktuelle situation for at se de store linjer. Når "landskabet" kendes, er der en chance for at opstå enighed. Er du ikke i stand til at få  overblik, må du overveje professionel hjælp. Om giver dagliglivet en god stabilitet. Teorien lyder let, men det kan være et større arbejde med at erkende, hvornår aktioner bliver aktuelle.Home/register