2A foelsernes Tyranni

Kontroller og afballancer følelser og fornuft.

For kraftige og drømmende følelser forplumrer  din virkelighed, så du ikke  kan handle med fornuften.


Nr. 2A


Redigeret  15 maj 2021

psykolog Henrik c. p. Krarup 


Følelser er vigtige for os alle, 

Da følelserne giver en fornemmelse af, at vi har fat i livets glæde og sorger, hvor vi føler, at vi virkelig kommer ud i små ekstreme oplevelser, som vi føler som liv. Det handler om kærlighed, had, mv. Følelserne lever deres eget liv, de repræsenterer et stærkt behov, og kan derfor have mindre forbindelse med virkeligheder.


Følelser er personlige stærke behov., som verificerer at du lever.

Følelserne dannes udfra stærke personlige behov og håb, og du kan nemt ignorere fornuftige usikkerhedselementer. Ved at fjerne sig fra virkeligheden, og gå  ind i en drømmeverden, kommer du til at handle på dine følelser. Du vil også være i stand til at give nogle gode begrundelser for at handle følelsesmæssigt. Men disse begrundelser holder ikke i dagslys.


Misforståelser

Hvis du har høje forventninger til andre rent følelsesmæssigt, kan dette medføre store personlige nedbrud og skuffelser. Disse skuffelser kan opstå ved at du har misfortolket udtalelser eller kærlige gerninger. Det kan også ske, at den som afsendte disse udsagn indeholdende kærlige følelser, har gjort det, fordi pågældende har været usikker og måske ville please dig, og ikke tør sige hvad de mener.


Forventninger og fordomme.

Forventninger er bedømmelser af forskellige situationer er meget praktiske, da de er dannet fra tidligere oplevelser eller forhold. Forventninger refererer til noget kendt, som man kan forholde sig til. Det kan være positive og negative forventninger, men de giver alle sammen en forhåndsvide, som man kan forbedede sig på.


Man hører ofte, at vi har mange fordomme om dette og hint, men fordomme tages her negativt, men fordomme er i det store og hele også en bedømmelse, blot en for-bedømmelse, som også giver en afklaring på noget positivt eller negativt.


Problemet med pleasing


Du søger at du bliver elsket og anerkendt.

Problemet ved denne kraftige begunstigelse og forkælelse som du giver dem en tid lang, er at de opfatter dine gerninger som en selvfølge, noget de blot får, fordi de tror de har fortjent det (forkælelse) Hvis de engagerer sig i din person og ønsker at hjælpe dig, for din egen skyld, vil du føle dig respekteret og elsket.


Ønsker du at blive respekteret/anerkendt.

Denne respekt/anerkendelse har stor betydning for dig i dit liv, da du med rimelig anderkendelse i din familie og arbejde kan opbygge et godt selvværd ved at få en god balance.

Du vil da i højere grad kunne hvile i dig selv og tage vigtige beslutninger fordi du hviler mere i dig selv og i ro og mag er der således tid til at overveje omgivelsernes meninger og handlinglinger.


De sætter nok pris på dig, de ser på adfærden, men er stort set ligeglade med dig personligt og dine eventuelle følelser. Du skaber ved din pleasing nogle forventninger hos modtageren, som omfatter det de plejer at få og deres positive syn på dig. Personligt engagerer de sig ikke for dig, og det er netop det du søger ved at please dem (def. pleasing er kraftige overdrevne tjenester/gaver)


Omgivelserne indspejles

Omgivelsernes mening og adfærd udvælges og de udvalgte indspejles, dvs kommer i spil omkring de store og små beslutninger i dit liv, det gælder også hverdag, da kotumer dannes i hverdagen. Det er denne vigtige balanceakt, du kan forbedre ved ikke at jage pleasende rundt for at få anerkendelse, som du meget sjældent får fra dem du pleaser. Det er let nok at se disse teorier, men virker det på mig/dig. Teorier skal altid følges op med praktisk handlen.Det er ikke nok at ville eller kuk


Skemasætte.

Ved pleasnings handlinger, må du skemasætte nogle handlinger, så du kan se dig selv i øjnene og sige, at nu har jeg undgået at please, eller jeg har nu gjort meget mindre, end jeg plejer. Undersøgelser har vist, at mange børn har været udsat for misrøgt omsorgssvigt eller vold i hjemmet, Det tager lang tid at minimere eller helt at fjerne denne pleasing, som de har brugt for at kompencere for den dårlige opdragelse.


Der er forældre som ikke kan forstå, at de har svigtet. Der er også forældre, som ikke vil indrømme et svigtet. Andre forældre igen er ikke stand til at udvise empati eller er i stand til at opdrage. Det kan man ikke dadle dem for.


Andre forældre igen, kan godt se, at de ikke har været nok sammen med børnene, og de kan hvis e er til det, og forældrene har viljen, lave om på omsorgen, hvis de gør det medens børnene er små. Er de blevet 12 år og derover er der ikke meget at gøre. 


Følelser contra fornuft

Det er dejligt at have følelser, de er svære at undvære, og endnu sværere, hvis du bliver afhængig af dem. Dvs. hvis du intetanende har givet dem en høj prioritering. Der opstår let urimeligheder og kaos i forbindelse med gennemførelsen af følelsesmæssige handlinger, da følelser kan variere meget og skifte om på sekunder. Fornuftstyrede tanker kan også være subjektive, men det objektive element viser sig ofte. Fornuft eller intellektuelle tanker kan gentages i forskellige situationer, og alligevel beholders "fornuften".


Fornuftsbaserede tanker kan nemmere nedskrives, og bør ikke kunne styres af subjektive følelsesmæssige tanker. En kort besked som f.eks. køb 4 bananer, kan læses og fortolkes af enhver. Ligelides med algebra. f.eks. 4 x2 er 8. Det er ligemeget hvem og hvor beskeden gives, indholdet er det samme, uanset personer med forskellige følelser.


I praksis handler vi mennesker følelsesmæssigt i op til 80 procent.

Det medføre, at der biver taget mange dårlige eller ulykkelige beslutninger, da følelserne er meget retningsbestemt, hvis de skal fungere effektivt, dvs. dækker dine behov effektiv.

Følelsesmæssige handlinger ses ofte som meget sociale, men da følelser ofte er meget personlige, kan de ikke, med følsesmæssig høj tæthed, deles med flere mennesker i et socialt sammenhæng.  Det er derfor vigtigt, at når du skal tage en beslutning, at du ikke handler her og nu, men får tid til at se på andre ligninge eksempler, og sover på det, så sagen kan tilpasses det sociale sammenhæng.


Du kan træne dig

til at sondre mellem fornufthandlinger og følelsesmæssige handlinger. Når du bliver skrap til denne sondring mellem fornuft (cognitive tanker) og følelser, bliver du god til at lave et kompromis mellem disse to vidt forskellige tankemåder. Det er uheldigt, hvis du konsekvent undlader "følelser eller fornuft", da mange af de beslutninger som mennesker foretager ofte er baseret på følelser, men igen, for mange "følelser" er ikke godt.


Uden følelser bliver store dele af dit liv koldt, med for mange følelser, bliver dit liv kaosagtigt. Find din personlige balance.


Følelsesstyrede handlinger

kan være positive og præget af at ville hjælpe andre, andre gange handles der negativt. Handlingerne kan være selvhævdelse, eller blot et ønske om ikke at blive overset. Men i begge tilfælde, vil en følelsesmæssig styret handling let over tid kunne vise sig negativt, hvis handlingerne mangler en bæredygdig virkelighed, dvs. der er for meget følelser/idealer, for meget impulsivitet og en fornuftpræget overblik. 


Ofte ses det, at personer, ligesom brænder for at komme frem med sine følelser, for at få anerkendelse, for at blive attroværdige eller elsket. Følelsesmæssige handlinger kan således stamme fra behov der er dybt forankrede behov i dig.


Da mennesket ikke handler uden at de får noget ud af det, gælder det også her, at anvendelse af følelse giver en klar lykkefølelse. At blive udelukket fra at anvende følelser, giver ensomhed og en følelse af ulykkelighed, samt at du ikke ved hvad der foregår omkring dig.


Fornuften burde være tilstede et eller andet sted, men den forbigås ofte, da den vil bringe ting og tanker ned på jorden, således at lykkefølelsen muligvis formindskes. Du ved ofte alt om hvad der er fornuftigt, men alligevel vælger du næsten pr. automatik den følelsesmæssige givende men usikre vej. Det siger noget om følelsernes magt, og at massepsykose kan besætte tusinde af mennesker. 


Følelser og anvendelse af den

Det at kunne udelukke andre fra at deltage i et socialt netværk,  er en stor magt, som ofte misbruges. Denne anvendelse af "følelser" er ofte negativ, men den virker, da tilknytningsforhold, sikkerhed og tryghed betyder meget i samfundet. Følelser kan være et magtfuldt element, som ikke kan ignoreres.


Eks. Det kan være billigere at bo i Sverige, gode boliger, rimelig skat, stor natur, godt arbejde, ingen autoskatter af betydning,,,, alt godt, men de fleste rejer ikke til Sverige, fordi de har venner og slægtninge i Danmark. De følelser som venner og slægtninge er den magt, som holder mennesker væk fra et ellers lukrativt land.


Skævridning.

Hvis du er klar over denne skævridning, som følge af at du blot bibeholder nogle følelsesmæssig prægede handlinger. Det gør du fordi du i sin tid har arbejdet for disse nye vaner og deres fordele. Men livssituationen ændrer sig for de fleste mennesker. De gode og førhen nyttige forsvar/vaner kan sjældent følge med, med mindre du har bragt dem up-to day. De er velprøvede, og netop specielt skabt til at kunne klare dine særlige problem-situationer i fortiden. Dengang det acceptabelt for dig.


Nu må du overveje hele området, eller specifikke problemer, for at se, om de gamle løsningsmodeller stadig er gode for dig. Du må eventuelt søge støtte for at handle fornuftigt. (kognitivt/intelligent). Har du haft store vanskeligheder, f.eks. ved at ikke at kunne styre din økonomi, eller parforholdsproblemer, vil det være en styrke for dig, at kende din egen styrke og begrænsning. 


En erkendelse, 

omkring din egen formåen, er en god begyndelse for senere at få en succes. Du kan således opnå at finde en balance mellem det følelsesmæssige og det rationelle. Det er jo særdeles kendt, at du som jeg ved hvad der er fornuftigt og rationelt, men alligevel vælger man at handle på følelser, da de rent kontant giver det du ønsker, Nu.

Samtaler kan nogle gange overbevise dig om, at der måske var værd at prøve det rationelle, da fordelene ofte er store, problemet er blot, at fortjenesten kommer senere. Samtaler er til for at du kan tænke over din adfærd uden at gøre det for presset. 


Overblik kræver afstand. 

Præcis som en stratek eller hærfører, har du for at kunne handle, brug for få det store overblik. må parterne ( også dig) trække sig lidt væk fra den aktuelle situation for at se de store linjer. Er du ikke i stand til at få overblik, må du overveje professionel hjælp.


Tvang.

Teorien er enkel, gør du intet, tvinges du før eller siden til at handle, da du billedlig set er oppe i en krog. Hvis du ikke handler der, vil andre handle for dig.dlyder let, men det kan være et større arbejde med at erkende, hvornår aktioner bliver aktuelle.


Home/register