2A FØLELSER OG FORNUFT

 Følelser og fornuft.

Følelsernes tyranni.

Hvis opskruede følelser er dem der styrer beslutningerne, fører det normalt til en katastrofe. 

Fornuften, det vil sige objektive, ofte neutrale tanker skal være til stede, da de bruger en sikrere erfaringsmasse end følelserne. Følelser er ofte øjebliksbilleder, som er hurtige og ustabile,  hvorimod fornuften dannes udfra emperi og længere tids overvejelser.


Nr. 2 A


Redigeret  2. februar 2023

psykolog Henrik Carsten Krarup 


Følelser er vigtige for os alle, men må afballanceres med sund fornuft (kognitive tanker) 

Følelsernes indhold er ofte af personlig karakter, som kan svinge meget, og afgørelser besluttes meget ofte på en stærk følelsesmæssig baggrund. Sund fornuft skal indgå i ve afgørelser, så resultatet bliver en blanding.

En følesesmæssig/fornufts beslutning omfatter ofte mere end dine egne selvcentrerede beslutninger.

Derfor skal følelser og fornuft finde en balance, så beslutninger får en blanding af fornuft og følelser. Følelser kan betragtes som nogle ofte vidtgående fantasifulde ønsker, som kan blæses op til at være afgørende argumenter for beslutninger.


Uforståelig og besværlige følelser.

At anvende følelser som argument er vanskeligt, da de ikke er stabile, men meget personlige og skal de indgå i en dialog skal man være enige om følelsernes værdi.

Alt i alt i praksis kan være vanskeligt for andre at forstå disse personlige følelser. Hver person har deres egne følelsesmæssige forestillinger om f.eks lykken,Jalousi, ægteskab, penge og andre ønsker.  God kommunikation kan give en løsning for alle parter. 


Små handlinger

Selv meget små ubetydelige handlinger, som vi giver et følelsesmæssigt indhold, kan få os til at handle på et meget spinkelt grundlag. 


Følelser dannes

Følelser er personlige stærke behov. som fortæller, at du lever.

Følelserne dannes udfra stærke personlige behov og håb, og du kan nemt ignorere fornuftige alternativer, som du mener ikke helt har samme resultat.

Ved at fjerne sig fra virkeligheden, og gå lidt længere ind i personlige ønsker, kommer du til at handle mere på dine egne præmisser. Du vil naturligvis være i stand til at give nogle gode begrundelser for at handle følelsesmæssigt, det er ok, men det havde været bedst, hvis også omgivelserne er tilfredse med din afgørelse. 


Misforståelser

Hvis du har høje forventninger til dine omgivelser også af følelsesmæssige relationer, kan dette medføre store personlige nedbrud og skuffelser. Disse skuffelser kan opstå, ved at du har misfortolket udtalelser eller kærlige gerninger.

Det kan også ske, at den som afsendte disse udsagn indeholdende kærlige følelser, har gjort det, fordi pågældende har været usikker og måske ville please dig, og ikke tør sige hvad de mener.


Forventninger dannes af fordomme

Forventninger (bekymringer) er bedømmelser af forskellige situationer, som man tror vil komme i fremtiden. De kan udgøre en beskyttelse mod ubehageligheder. Det kan være positive og negative forventninger, men de giver alle sammen en forhåndsviden, eller forhånds-bedømmelse (dømme) så man kan forberede sig.


Man hører ofte, at vi har mange fordomme om dette og hint, men fordomme tages her negativt, men ordet siger at der er en bedømmelse, som ofte hviler på et erfaringsgrundlag.


Kort omtale af forkæling indbefatter begrebet pleasing. Du søger at du bliver elsket og anerkendt. Vil du vide mere, så klik på her, så får du artikel 11C


Problemet ved at du gør mere for mennesker end normalt, dvs de er begunstiget, er at de efterhånden tager dine handlinger som en selvfølge, og forventer at den vil forsætte. Forkælede personer problem er at de, især børn og unge, får en uvirkeligt forhold til mange ting, f.eks. penge, så at de hindres i at få en udvikling på de punkter, som de forkæles med. Forkælelse, eller pleasing, kan se smukt og kærligt ud, men kan hindre i en meget vigtig udvikling af personen.


Læs artiklen om Pleasing her. artikel 11C