13B forkael1

             FORKÆLELSE.

            

1.del

Nr.13B


Forfatter: Cand. pæd. psych.

Henrik C. P. Krarup.

Red. 17 dec.2018


Forkælelse ses overalt, men næsten ingen har øje forde dobbelte skader, da de fleste forkæler. forkælelse er som nikotin, dejlig lige nu, men den ødelægger.


Definition

Forkælelse eller pleasing er udtryk for at en person modtager hjælp og omsorg i et så stort omfang, at det er grænseoverskridende, dvs går udover det niveau, som er normalt. Hjælpen og omsorgen må naturligvis ses udfra personens udviklingsgrad og alder

.

Forkælelse er dejligt for dem der giver den og for dem som modtager den. Men den forkælede vænner sig meget hurtigt til den, vi mennesker elsker anerkendelse, og vi elsker også at være i fokus- hvilket ofte er tilfældet med den forkælede.


Svært at modtage

På den anden side, kan det også være svært for den forkælede at modtage tjenester og værdifulde ting, da de ikke altid kan give noget tilsvarende, og fornemmer at de står i gæld til forkæleren.


Modtageren vænner sig meget hurtigt til forkælelses-niveauet, og vil forbløffende hurtigt gerne tro, at det er standart, og ønsker ikke at finde ud af, om det er unormalt. Forkæleren må forhøje forkælelsen, hvis modtageren skal vise sig taknemmelig. Niveauerne bliver hurtigt en selvfølge. Senere bliver de krævende, og mener i fuldt alvor, at der er deres ret at modtage denne service.


Hvorfor skadelig?

Hvis mange af de små og store ting bliver gjort for den forkælede, møder personen ingen udfordringer og får derfor ingen erfaringer med at løse selv små opgaver. Modtageren bliver som hjælpeløse børn. Deres selvtillid daler og de tror efterhånden ikke, at det kan klare sig, tage uddannelser mv. De bliver handicappede og den personlige udvikling hæmmes.Vanedannende.

At modtage og give forkælelse er meget vanedannende for begge parter. Men resultatet på den lange bane er negativ og af hæmmende karakter. Den kan derfor medføre at den forkælede bliver stadig mere hjælpeløs og afhængig.  Det kan også  være et udtryk for


Den forkælede kan i mange tilfælde få det indtryk, at de ikke er i stand til at klare de mange almindelige opgaver. Forkælelse rammer dobbelt, da forkæleren også kaldet plaseren, taber selvværd, hvilket den forkælede person også gør, således at de bliver hæmmede og opgiver at tro på at de kan selv.

 

At få at vide,

at du skulle være forkælet, kan være vanskeligt at anerkende, da du nok mener, at du har det rimeligt godt, men at du er forkælet er en svær pille at sluge. Forkælelsesprocessen sker langsomt og det er en behagelig følelse. Den kræver intet at modtage forkælelsen, i hvert fald ikke når tingen/servicen lige er givet, på lang sigt vil den forkælede være i taknemmelighedgæld,


Hvis du betragtes som meget forkælet, kan det let føre til en negativ bane. Om forkælelsen kommer fra andre eller du selv har stillet særlige krav, kan komme ud på ét.


Hæmmet på forskellige måder.

Du opdager først hvordan det står til med dig, når du skal klare dig selv- uden forkælelsen.

Som du senere kan se, svarer mange af problemerne til dem som fremkommer ved lavt selvværd og lav selvtillid. læs om pleasing i kort udgave klik her. Der er også forbindelse mellem pleasing og forkælelse. Pleasing er mellem voksne mennesker. Forkælelse kan ske på alle alderstrin fra barn til olding.

 

1) Den forkælede får vanskeligt ved at forholde sig til mange af livets ansvarsområder. han/hun skal altid have hjælp, og denne hjælpeløshed kan han/hun bruge for  at  få opmærksomhed, en form for anerkendelse af, at han/hun er noget særligt, eller at det er synd for  personen


2) Forkæleren mener, at det er synd for den som forkæles, eller/og forkæleren har psykisk brug for at have en at tage sig af, måske for at vise sin kærlighed. Forældre kan være meget på arbejdet, eller føler at de ikke tager sig nok af deres barn. Forkæleren (plaseren) kan have et stort udækket plejegen. Det giver i alle tilfælde en anerkendelse.


3) Den forkælede kan modsat også være god til at manipulere pleaseren og give pågældende skyldfølelse, så ydelserne forsætter, eller bliver større. Det kan den forkælede gøre ved at være ekstra hjælpeløs eller spille ynkværdig. Så skal den forkælede nok få den pleje, som hun ønsker, med mindre forkæleren siger fra. Den forkælede vil ikke være interesseret i at blive rask, hvis årsagen til forkælelsen er sygdom  mm.


Den forkælede vil da ikke gå til lægen, eller går nødtvungent gå til lægen,uden at gøre noget for at gå ind på noget, med henblik på at få det bedre. Ved denne manglende interesse sørger den forkælede for, at  blive forkælet og plejet på alle måder.


4) Du er noget særligt

Du, som er forkælet, kan føle, at du er noget ganske særligt. Omgivelserne kan have fortalt på en direkte eller indirekte måde, at du er noget særligt. så du så må stille dig det spørgsmål, om det kan passe.

Enhver som roses eller får særlig behandling vil over tid blive påvirket af denne opmærksomhed.

 

5) Forkæleren kan forkæle med den ene hånd, og kræve noget andet med den anden hånd.Noget for noget princippet.


6) For forkæleren kan den forkæledes positive følelser betyde så meget, at forkæleren forsætter med forkælelsen, da forkæleren ikke ønsker at miste dette feedback.


7) Hvis du, som forkælet finder ud af, at du ikke har lært at klare dig i almindelige situationer, men mangler selvstændighed og stadig er afhængig af hjælp, så ER du hæmmet. Du oparbejder en angst for at handle, og hindres hermed i at udvikle dig tilfredsstillende.


8) Den forkælede person: Du vil ofte søge bevidst eller ubevidst at fastholde omgivelsernes syn på dig som en person, som har brug for hjælp og omsorg. Du undgår herved at opleve dig selv som hæmmet, men prisen er, at du er blevet meget afhængig af dine nære omgivelser og stærkt afhængig af den omsorg og forkælelse forkæleren(erne) giver dig. Denne afhængighed kan på sin vis sammenlignes med narkomanens afhængighed af heroin.


Tillbud.

Gode pædagogiske tilbud fra offentlig side om optræning, skolebesøg, dannelsesrejser mv. kan give dig selvstændighed og måske lidt højere selvværd, Du kan føle dig tvunget til at afvise, fordi du inderst inde føler dig usikker og bange for det nye. Du føler sig mest sikker på det, som du kender.

 

Følgevirkninger af forkælelse:


At du kan blive meget uselvstændig og bange for at komme udenfor dit private område, hvor du føler dig sikker på ikke at møde overraskelser.

 

At din angst kan forstærkes, så den også udbreder sig til en social angst. læs om socialangst HER

At du bliver stadig mere usikker og måske føler, at du bliver lidt naiv, fordi du ikke er på omdrejningshøjde med dem, du sammenligner dig med.


Det kan føre til, at du fører dig frem, blot for at være aktiv. Det hele kan let blive uigennemtænkt og presset, og du efterlader et dårligt indtryk af dig selv..


At du ikke lyst til at gå ud, da du er usikker. Men du forsøger alligevel at hænge med.

At du knytter dig til mennesker, som du kender helt igennem og som ikke kræver noget af dig.

At du lukker sig inde i dine egne cirkler, hvor du nogenlunde kan sætte dagsordnen, og føle sikkerhed. el


At du kan føle, at du ikke kan de samme ting som andre. Du kan sige, at du ikke er interesseret i dette og hint,  men sandheden er snarere, at du ikke vil have fiasko, og derfor tør du ikke lære nyt. 

Det er dit lave selvværd og lave selvtillid som hæmmer dig i din evne til  indlæring.


- At du ønsker, at du er bedre til at tage beslutninger som lidt vanskelige.

- At du ikke skal undersøge alle muligheder og alle priser inden du nølende tager en beslutning. det handler om at påtage sig ansvaret for dit liv.


At du dækker over dig selv, ved at synes at det er forfærdeligt synd for dig, så du kan undgå den smerte det er at stå udenfor. Du er afhængig af at andres omsorg, da de netop mener at det er synd for dig.

 

At der nok er ingen, som vil have mig. Jeg kan ikke noget, og jeg er meget usikker på, hvad jeg skal sige til hende/ham, som jeg inderst inde synes er dejlige og spændende.


At jeg alt i alt er gennemført utilfreds med mig selv, og ønsker have mod til at gøre hvad jeg har lyst til


Hvad vil alternativet være?

Det afgørende for at undgå dette negative resultat vil  først at erkende, at den tilstand, som du befinder dig i er negativ, og at du må igennem en række samtaler kan se din situation og få inspiration til at handle.


Men det er også nødvendigt at fortælle dine omgivelser, at du siger fra med hensyn til at blive forkælet, og at du siger fra i andre relationer.Register/home