6A farlige høje forventninger

Farlige høje forventninger


Det er kostbart i overført betydning at have for høje forventninger, da du kan ødelægge store dele af din livsglæde. Men det værste er, at du altid vil være skuffet og krævende og være meget vanskelig at være sammen med, hvis du har for høje forventninger- lidt ydmyghed bør foretrækkes.

Forkælelse kan give samme resultet.


Nr. 6A

Hvad er ulempen ved ultimative drømme og høje forventninger. Du bliver krævende, evig utilfreds. Du bliver evigt søgende efter det ideelle, som ikke eksisterer, da der altid er en tanke om at det kunne blive bedre.


Af psykolog Henrik C.P. Krarup

Revideret d. 10. januar 2016


Det som erfaringsmæssigt giver dig et godt liv er, at du befinder dig godt i dit private netværk, dvs. familie, kone og børn, venner, som holder af dig. Det vil sige, at det er de bløde værdier, som har en altoverskyggende vigtighed, og som mange har sat pris på og ønsker at fastholde.


Hvad skal jeg blive til, eller hvordan skal jeg leve mit liv nu og om 10 år. Det kan være svært for mange unge, men også ældre, at finde et livsindhold, som giver en vis mening med tilværelsen. Men at søge efter målbare materielle værdier i for høj grad, vil gøre, at du ændrer fokus væk fra kærlighed og omsorg.


Det ville være en god ide at tænke over, hvilke ønsker du har til livet, og om disse ønsker kan give dig glæde, samtidig med at du holder øje med ikke at drive rovdrift på andre, for at få denne glæde.

Sådanne tanker/undersøgelser får du især, hvis du føler at der er noget galt med et eller to sociale relationer. Du kan langsomt træne dig til at blive god til at vurdere dine sociale relationer, eller du kan vende det med en psykolog, som netop er trænet til at se bagom relationerne. 


En øjenåbner

Det kan netop være en øjenåbner at tale med en professionel, fordi du indirekte tvinges til konfrontation med dine egne ønsker, og skal sætte dem på skrift eller beskrive dem. Du tvinges også til at gøre dig ekstra umage og samtidig står overfor en som ikke er inde i dit netværk, og som kan pege på andre forhold, du måske skulle overveje.

Psykologer eller tilsvarende personer skal have en professionel afstand til dig. De er normalt gode til at se de store linier, fordi de har stor baggrundsviden og har truffet andre end dig før, med lignende tanker. En ældre rådgiver har en større mulighed for at kendskab til det forløb, fordi de har livserfaring udover deres professionelle erfaring. Det kan give dig nogle råd, som du så kan tage stilling til.


Høje forventninger. Nogle mennesker har desværre høje forventninger, samtidig med at de ikke har erhvervet megen livserfaring. Høje forventninger kan stamme fra dårlig rådgivning, eller en mangel på selverkendelse, eller /og navivitet. Høje forventninger kan komme af en senere udvikling, hvor man på grund af fejlinformation eller manglende omtanke, ikke tror, at ting kan være komplekse. Høje forventninger kan stamme fra opdragelsesmæssige årsager. De høje forventninger og små erfaringer sætter en grænse for et lykkeligt liv.  


Deres forventninger skaber en barriere, så de ikke kan falde til ro og lægge mål og koncentrere sig om disse mål. De bruger det meste af tiden på at skyde skylden på andre for uheld samt er optaget af at  jagte opfyldelsen af de drømme, som bygger på deres alt for høje forventninger.


Høje forventninger omdannes hurtigt til en kærlighedsdræbere, fordi fokus f.eks. bliver rettet mod høje materielle krav, eller en perfekt partner, begge dele giver kun kortvarig glæde, med masser af problemer. Du vil, hvis du har for høje forventninger, altid være utilfreds, sjældent være glad for det du har, og du vil fremover ikke have rist og ro i din jagt på dine egne høje forventninger.

Du lærer aldrig at være tilfreds, du bliver krævende, og mener at du er i din gode ret til at kræve ind eller tror, at du er en ganske særlig. 


Modsat ville du have det bedre på et lavere ambitionsniveau. Dette niveau kræver, mindre arbejde og hermed mere tid til dem du elsker. Denne omstillingsproces kan være vanskelig, da de fleste har medindregnet en stor del af deres identitet i  et højt ambitionsniveauet. At ændre dine krav og egne krav til dig selv, dvs. ambitionsniveauet. Det er en proces, som kræver erfaring og balancekunst, som ikke kan erhverves på kort tid.


De forskellige krav bør gennemgåes, og eksemplet vendes således, at du motiveres til at handle af egen kraft.


Hvad gør du så? Du kan gå i tænkebox og handle, når du har en overordnet skitse over de punkter, hvor du skal sætte ind. Der er intet så dejligt som at være sammen med en som er glad og tilfreds med sig selv og de personer som han/hun er sammen med.