13A Hvile i sig selv

Kan du hvile i dig selv?

At kunne hvile i dig selv er udtryk for, at du har nogenlunde styr på dig selv og dine omgivelser.


13.A

Hvis du har en rimelig afbalanceret selvkontrol, hvor du har en dialog med omgivelserne og og selvkritik, så hviler du i dig selv. Det er normalt dejligt og gavnligt at hvile i sig selv, da du ser på dig selv og omgivelserne i perspektiv. Det er ydermere et effektivt middel mod stress.


At være i stand til at hvile i sig selv stabileserer også din selvtillid. At kunne hvile i sig selv forudsætter, at du er i stand til at lave win win aftaler. Læs eventuelt om win win aftaler her,

   

At hvile i sig selv- balancegangen-

er en stor nydelse, da du kan se andres og egne handlinger og se årsagerne til dem meget klart. Er du tilfreds, behøver du ikke at gribe ind.

   

Balancegangen-kontrollen

Denne balancegang kan være vanskelig både at etablere og særligt at opretholde, da du og dine omgivelser kommer i forskellige udviklingsfaser. Omgivelsernes omskiftelighed og meningdannelse har stor indflydelse på din balance med dig selv og omgivelserne.

Typisk for  processen er at en etableret balance kun holder kort tid, den skal hele tiden justeres, så det er et arbejde.


Jo klarere du kan se dine eksterne og interne behov i din forbindelse med omgivelserne, jo bedre kan du vurdere, om behovene er så vigtige, eller om du kan få dækket dine behov på anden måde.

Du opnår da at få indblik i, hvordan du står lige nu.


Balancegangen kræver viden og ro.

Med en tilstrækkelig viden, kan du vurdere dine vigtige områder, hvor en balance mellem to områder/ting kræves, hvad er for meget og hvad er for lidt, det kan vendes med dig selv eller andre. Hvem bestemmer dine behov? Det gør du. Er det for indviklet, må du koncentrere dig om et enkelt sag.

 

En overdreven følelsesmæssig eller intellektuel fokusering kan mudre hele processen til.

Det er bedre at være lidt for fornuftig end lidt for følelsesfuld, da mange afgørelse desærre bygger på følelser, som for det meste er subjektive og ustabile.

Følelsesmæssige afgørelser kan  ænder sig katastrofalt hurtigere end fornuftige afgørelser.


For høje forventninger skaber misstemning samt at du aldrig bliver tilfreds med dig selv og tilfreds med dine opgivelser. Man får ikke lyst til at kende dig.


Psykolog Henrik c. p. Krarup

Revideret 10. dec. 2018


Vedligeholdelse

Det er dejligt at have en partner, som du ønsker at dele sine oplevelser og hverdag med. Denne tilstand er ikke uden omkostninger. Nogle mener, at det kan være for dyrt, andre kan ikke leve uden, men i alle tilfælde kræver det vedligeholdelse af parforholdet, hvis du vil have et stabilt udbytte. Denne vedligeholdelse er af en ganske særlig type, da det drejer sig om, at respektere at det anden er et selvstændigt væsen, med hvem du af og til har en god tæt forbindelse.

 

Sløjfeforbindelse.

Denne forbindelse skal være en "sløjfeforbindelse". En sløjfeforbindelse kan ophøre ved at trække i den rigtige tråd i sløjfen, En sløjfeforbindelse forhindrer, at du får en forbindelse, som du er tvunget til (bundet til). Kærlighed kan ikke eksistere eller vokse i tvang.


Selvværd-respekt-kærlighed

Hvis den anden ikke har selvværd nok til at kunne holde sig selv ud, og være noget for dig, vil du automatisk tabe interessen pga. mangel på kærlighed fra den anden. Det er vigtigt at have og vise respekt for hinanden, da det er forudsætningen for kærlighed.


Der kan være nogle psykiske, familiemæssige forhold hos dig, som gør, at du føler ensomhed. Du har derfor et stort ønske om at blive anerkendt også som god partner. Har partneren også svært med at være alene, må der findes områder, hvor du respekterer partneren.


Alternativet er desværre,

at du kan blive smittet af partnerens hjælpeløshed, og hvis du bliver fordi du synes at det er synd for partneren, er du ude på et skråplan, da du så ikke elsker partneren, men hjælper partneren, pga. partneres hjælpeløshed, ikke på grund af kærlighed til partneren.

Selvom du tager dig af partneren, er det ikke sikkert, at pågældende har kapacitet tilovers til dig. Dette kan være medvirkende til at du søger væk.


Du resignerer da overfor den anden, som føler, at du fjerner dig. Du fjerner dig også, måske er der tale om en pause. Denne afstand kan med tiden føre til, at du får en introvert indstilling, så du på den lange bane blive mere egocentreret og dig selv nok.


Er du selvcentreret,

kan det ske, at du pludselig kaster dig ud i stor aktivitet med nogle spændende projekter, som fungerer godt, da du føler, at det giver dig anerkendelse, du har manglet i din selvcentrerethed. Du får lidt afstand fra partneren, så forholdet kan blive acceptabelt.


Du kan senere opleve, at luften går ud af aktiviteterne. Der kan være mange årsager til nedgangen. Nogle årsager har ydre, måske økonomiske årsager. Af andre årsager kan være, at du er meget uligevægtig og hyperaktiv, på grund af din manglende hvilen i dig selv.

Du kan også være lidt for aktiv fordi du går efter overfladiske og lette løsninger. Det kræver styrke og en rolig velovervejet adfærd, hvor du viser, at du erkender din egen styrke- og  svaghedspunkter.


Balance.

Din indre styrke kommer ikke af, hvad du kan overkomme, eller hvor sej du er, men af, at du kan lære at balancere mellem dine egen svaghed og styrke. Hvordan kan du finde balancen? Grundlæggende skal du lære hvor og hvor stærke dine svagheder og din styrke er. Det kan du gøre, ved at søge egne erfaringer, og vurdere hver enkelt handling, så du lærer dine egne reaktionsmønstre at kende. 


Balanceakten kræver agtpågivenhed, hvis du vil foretage en vigtig handling bør du 1) vurderes alternativer 2) måske justere handlingen. Dvs. hvor meget betyder denne handling for mig: Kan jeg tillade mig at gøre det, og hvad vil effekten være.


At hvile i sig selv giver ro og overblik.

Du skal ikke jage efter roen, den opstår naturligt når du er i balancen. Du har mentalt overskud, da roen opbygger dette overskud. Overskuddet gør,at du ikke er til fals for hurtige ideer og ad hoc løsninger.


De sociale relationer træder lidt tilbage.

Denne ro, betyder også at du netop ikke behover at trækker dig tilbage fra mange sociale relationer. Kunsten ligger i, at du har en passende, dvs. afb  fra før er, at du ikke bliver dybt afhængig af, hvad andre siger og føler, eller du er nervøs for hvad andre føler og tænker, at andre tænker.


Du må ikke ignorere det sociale engagement.

Hvis du ignorerer det sociale element, og trækker dig tilbage, og tror, at du hviler i dig selv, vil det ødelægge dig på sigt, og tilsidst bliver du tvunget til yderliggående handlinger.


Sagt på en anden måde, så må du på ingen måde isolere dig (ordet isolere, kommer af de latiske ord insula, som betyder en ø)


Egen status?

Har du selvstændige meninger, eller har du kopieret træk fra dit netværk, eller lader du dig styre? Det afgørende er, at du søger at finde ud af hvor du står, og at du ikke foregøgler, at du er noget andet end det du er. Hvis du lader sig styre i for høj en grad, må du lære at sige fra, så du kan finde din status


Ansvaret er dit.

Primært er dit liv og udvikling dit eget ansvar. Det kan aldrig være andre menneskers ansvar, så du kan ikke skyde skylden på andre, når noget går galt.


Dine vurderinger af din balance kommer fra de tanker, som du har opsnappet eller har arbejdet dig frem til. Det er disse erfaringer, du kan bruge. Du kan supplere erfaringerne med ny viden, så du føler dig up to date. Dine handlinger må også bære præg af, at du er positiv indstillet overfor andre, så går det hele lidt lettere.


Du må ikke underkende nogle rimelige behov, da behovene vil komme tilbage til dig som frustration eller aggression. Det vil berolige dig selv og indirekte også omgivelserne, hvis du lidt stædigt forfølger nogle mål, som andre kan se er positive.   


Disse planer eller mål behøver ikke at være beskrevet i detaljer, men som nogle hensigtserklæringer, som du har nedskrevet. Planerne kan være en nyttig ramme, som du kan holde dig til, hvis eller når du bliver usikker på kursen. Mennesker omkring dig vil føle, at du en gennemtænkt og fastlagt plan.

Hvis du informerer dem i grove træk om, hvad der foregår, vil det være godt for alle parter. Det er  vigtigt, at de er trygge ved dig.


Vigtige status - kontroller.

Meningen med status er, at se, hvor du befinder dig i dit liv og din udvikling. Hvis resultatet er positivt, hviler du dig nogenlunde i dig selv. Disse kontroller er nødvendigt, da du og verden som sagt, hele tiden ændrer sig. Det er let blot at glide med på alverdens ideer og gøremål.


Er du er utilfreds.

Hvis du er tilstrækkelig utilfreds med dig selv, og adskillige gange forsøgt at komme i gang, kan du kikke på din fortid og finde eksempler på, hvor du i bakspejlet har handlet mindre klogt. Husk at man ofte betaler en høj pris for dårlige erfaringer, så brug disse erfaringer og undgå faldgrupperne.


Har du tabt overblik, må du søge professionel hjælp.

Vedkommende vil efter en kort samtale, spørge dig direkte om ting, som plejer at give problemer, og du vil på den måde komme i gang. Det er kun ved at gå ind og turde se på sig selv, og arbejde med egne problemer, at du kommer videre, men det kræver, at du tager dig sammen. Desværre kan det ske, at der intet sker, før du føler dig tvunget op i et hjørne, og tvinges til at handle.