38.0 krise generelt

Nr.38     Der er simple kriser og komplekse kriser.Definitionen på en krise:

En krise er en situation, hvor de sædvanlige forholdsregler og rutiner ikke kan anvendes. Man står uden disse hjælpemidler og man må ofte søge helt nye veje.


Af cand. pæd. psych. Henrik Krarup.

artiklen er revideret 01.11.2018


Løsningen 

på krisen er, at du erhverver nye værktøj / viden til en løsning af de nye opståede problemer. Du og undgår at lave lappeløsninger. 

Når du ved det, kan du begynde langsomt at anvende nye værktøjer for at få nye værktøjer, må der udvikles nye værktøjer, som skal bruges til fremtidige mulige problemer. Panikhandlinger skal undgås.

 

Simple kriser 

Kan du normalt selv klare. Du får således et erfaringsgrundlag til andre lignende sager. Til disse sager kan venner benyttes som en nødløsning.


Større kriser kan startes af små eller simple kriser, som ikke får en passende løsning. Du må orientere dig nærmere om det virkelige problem og især baggrunden og give lidt tid, da krisen og omfanget kan ændre sig. Kriser kan virke chokerende og det hindrer et overblik af situationen. Chok kan virke som støj, som kan fordreje krisen, så der opstår panik. Det er ofte billigere i det lange løb at få professionel hjælp. 


Råd fra venner ved personlige kriser.

Menneskelige kriser kan dæmpes med rådgivning fra familie og venner. En omsorg er altid på sin plads, hvis den gives med omtanke.

Hvorfor er venner og familie ikke gode nok? Hvis du ønsker støtte, vil det selvfølgelig være naturligt at benytte venner og familie, det er samtidig nemmere og billigere. Da dine nærmeste ikke både kan være terapeuter og ven på samme tid, har du et problem.


1) Du kan ikke have samme tillid til deres ekspertise, som til en fagmand.


2) Du vil måske ikke sige hele sandheden, da du må tage hensyn til personlige relationer.


3) Vennen kan blande personlige forhold ind, og ikke som en professionel, holde sig til sagen.


4) Du kan ikke kræve hurtig hjælp, da du får en ”gratis konsultation”.


5) Vennen kan komme i klemme i kredsen, da han/hun ved noget, som andre ikke ved.


6) Rådgivningen kan let føre til, at du mister din ven /venner.


7) Du kan ikke kræve en professionel tavshedspligt, på samme måde, som hos en professionel


8) Du presses ikke i samme grad til at fremlægge baggrund som overfor en professionel.


Rådgivningens afstand 

Dette skal ikke tages som en lovsang til de professionelle, men for at løse problemer, må du kunne respektere den person som behandler, det er meget sjældent, at det er et familiemedlem eller en ven har de rette kvalifikationer. Der må også være en professionel afstand. Du vil få bedre resultater ved at lytte til råd og anvisninger fra en professionel, da du som sagt ikke skal tage hensyn til venskabet.


Neutral vurdering.

Råd og vejledning er bedst, når personen som giver dem rådgivningen, kan vurdere dit problem ud fra ekspertens generelle erfaring i kombination med din egen erfaring. Du har ikke brug for en rådgiver, som siger det, som de tror, du gerne vil høre. En rådgiver, som har tæt forbindelse med dig, vil være nervøs for at tabe forbindelsen til dig og dine, hvis der rådgives imod din vilje. 


Orientering. 

Professionelle som arbejder med disse problemerne kan i de fleste tilfælde give dig råd og forhindre, at du taber orienteringen i din krise. Hvis du taber orienteringen kan du ikke handle korrekt. De har erfaring med hvilke konsekvenser kriserne har.


Psykologen kender ofte de kommende problemer. 

De kan også komme ind på de hurdler, faldgrupper og problemstillinger som du må igennem.


Livskriser. Det er kriser som de fleste mennesker kommer ud for, og derfor er der god rådgivning på dette område.


Støtter dig i din proces.

De kan forbedrede dig igennem dialog og diskussion, så du er klædt på til at tackle egne problemer. Et er at I får en plan udarbejdet, et andet er at kunne overholde planen i praksis, hvilket kan være noget helt andet.


Personlig behov. 

De kan rådgive om dine personlige ønsker og behov. De kan diskutere med dig om nogle af livets spørgsmål og nødvendige handlinger dvs. Konsekvenser omkring ansvar og arbejde, som du ikke kan eller bør undgå.


Dine svage sider. Rådgivning skal ske med din tilladelse og accept, da du skal være inde i nogle af de rådgivninger, som er aktuelt for klienten. De bør vejlede dig om dine svage og stærke sider, således at du ikke bruger unødvendige ressourcer. At kunne se sin egen styrke i ens såkaldte stærke sider er en personlig styrkelse.


Motivation. 

Psykologen må have din tillid, da psykologen må arbejde tæt sammen med dig, og søge at vise dig, at det kan være en fordel at vise de svagere sider af en selv. Du må sætte dig ud over andres meninger i nogen udstrækning. Du skal ikke acceptere andres mening, hvis du er uenig med deres meninger.

Ovenstående liste er ganske lang. Den er dog ikke fuldstændig, men angiver nogle vigtige punkter, som de professionelle burde være i stand til at yde. Men det udelukker naturligvis ikke andre dygtige mennesker, blot skal du sikre dig, at de er veluddannede.