45.0 livsglaede

Livsglæde i sociale grupper.

Nr.45


Artiklen beskriver nogle enkle regler, som kan hjælpe på din integration i gruppen. Holder du dig udenfor dine sociale grupper, er du på mange måder i store vanskeligheder.


Det kan være et spørgsmål om, at have tillid til sine sociale omgivelser, og ikke bliver nervøs og derfor søger  at undgå at grupper.

Hvis denne undgåelse escalerer, udvikles social angst. Du må være positiv i mødet med den sociale gruppe. På hjemmefronten må du se, om du er åben nok, så du kan sætte ord på dine følelser. Gruppen vil over tid opdage dine stærke og svage sider.Vestens stigende velstand.

I de senere år er forskningen omkring livskvalitet og glæde nærmest eksploderet. Man søger en forklaring på, hvorfor den vestlige verdens stigende velstand ikke fører til en tilsvarende stigning livskvalitet og glæde, sammenholdt med lande som ikke har tilsvarende velstand.


Det er dig, som har ansvaret for dit liv og de ansvar, som du pådrager dig. Der er en klar tilbøjelighed til, at mange mennesker skyder skylden for mislykkede handling og forløb over på andre mennesker eller på hele samfundet-hvilket forflygtiger ansvaret. At skyde skylden på andre, er en kortsigtet løsning, som tværtimod gør, at du er mindre klædt på til at klare dit liv.


At tage ansvaret og kæmpe for det du vil opnå af både sociale forbindelser og materielle ting, gør at du bliver gladere for dine fremskridt, da du netop har kæmpet for dem, og ikke tager dine livsforhold som en selvfølge. Se i øvrigt artiklen om forkælelse her.


Vi i vesten tager velstand som et krav, en ret, som man ikke glædes specielt over. I ulande er det ikke en selvfølge, velstand er slet ikke noget, man kræver, og mange mennesker bliver meget tilfredse/lykkelige. Fattige befolkningsgrupper har ofte ingen mulighed for at få det bedre, hvorfor de tilsynelandende affinder sig med de forhold de har. - og søger at se det positive i deres situation. 


Du skal lade dig inspirere af de lyse sider i tilværelsen ud og satse på at få et godt netværk, som mindst muligt bæres oppe af materielle goder, da anskaffelse af goderne kræver din tid. Tiden bør du dele med dit netværk. Det kan være en svær proces, da mange måler hinanden på deres materielle rigdom. Men hvis du tænker lidt anderledes, og f.eks. serverer god mad, og ikke michelin mad, er hovedvægten på de menneskelige relationer.


Tanker som går i den rigtige retning i billedsprog: "Det kommer an på, hvem der sidder ved bordet, ikke hvad der står på bordet (af lækre retter)". dvs. det er det sociale aspekt, som bør veje tungest.


Social aktivitet.

Undersøgelser bl.a. fra Indonesien har vist, at glæde ved livet ikke er betinget af velstand, men snarere af en spontan social tæt aktivitet. I den forbindelse fremtræder anerkendelse som en betingelse for glæde. Hvis livsforholdene er meget ringe, vil selv små forbedringer føles som en relativ stor lykkefølelse. De basale livsnødvendigheder er i mange industrialiserede lande en selvfølge, hvilket de ikke er i u lande.


Basale livsnødvendigheder.

Årsagen til manglende glæde er et samspil mellem forskellige faktorer. En vigtig faktor er, at du har de basale livsbetingelser nogenlunde i orden, dvs. mad, husly mm. Det sociale netværk har stor betydning når de basale betingelser ikke er  i orden, da fællesskabet kan virke støttende i svære perioder.


Velafvejet balance i at give og modtage.

Du skal forme din rolle indenfor dette netværk, således at du får en rimelig anerkendelse af det som du yder til fællesskabet, og ikke pleaser for at få denne anderkendelse. Har du først fået et ”ærlige" billede af dig selv og din indflydelse på netværket, vil andre l kunne føle sig trygge ved dig, for du ikke går på strandhugst efter anderkendelse, som du ikke er berettiget til. Indonesien.


Det handler her om at hvile i sig selv på de væsentlige områder omkring tryghed. Omgivelserne iagttager dig, og vil i nogle tilfælde søge at "hjæpe" eller styre dig. Ved at du stort set hviler i dig selv, udsender du indtrykket af overskud, så vil alle slappe af, hvilket fordrer, at der ikke er nogle skjulte forhold, som kan give nervøsitet. En relativ tryghed opstår fra begge sider.

 

Kommunikation er nødvendig for opnåelse af "give og tage" balancen.

De egenskaber, som du helst skal være i besiddelse kan være:


1) god kommunikationsevne. 

dvs. du skal være åben, men ikke for åben, når du taler med dem. Find deres interesse punkter. Hvis det er svært, bør du i begyndelsen "smalltalke", det giver en harmløs kontakt, som kan udvikle sig senere hen. Ingen føler, at du har skjulte dagsordner, dvs. der er ingen faremomenter. Det skal naturligvis ikke overdrives.

Sproget: Det vil sige, uden brug af indviklede sætninger. Du bør undgå fremmedord, med mindre du er sikker på, at de bliver forstået


2) Evnen til at give udtryk for dine følelser er vigtig. 

Men sørg for også at høre på den anden part, og du må sikre dig, at du bliver forstået. Det er bedre at underspille. Det er også vigtigt at du bruger et sprog, som alle kan forstå.


3) Tålmodighed

er en dobbelt dyd både for dig og for sin samtalepartner. Giv dig tid til at forklare dig på en rolig og velovervejet måde og giv modparten tid til at forstå dig. Det er ok, at vende tilbage til et emne og klargøre dette for partneren, hvis du føler, at partneren ikke har forstået dybden af det du siger.


4) Empati. 

En evne til at kunne sætte sig ind i andres menneskers livsforhold er vigtig. (empati) Det kan give dig store fordele i samværet med dem, da de forstår at du kan se deres forhold og handlinger.


5) Tillid tillid og tillid.

At du holder dit aftaler er nødvendigt, hvis du skal spille sammen socialt set. Hvis du gør fejl, må du selvfølgelig informere om årsagerne. Det er grundlæggende, at mennesker kan regne med dig. Det skaber tryghed og tillid.


6) Misforståelser.

Kommer du til at sige noget galt, eller bliver du misforstået, bør du vende tilbage lidt senere, helst samme dag, og forklar din sag roligt. Du har da tid til at sige det, som du ikke fik sagt.


Spark til selvoptagne personer.

Mennesker som presser sig frem med deres meninger, kan blive meget selvcentrerede og fremkalde negativ stemning, som let kan forstærkes til et problem for hele kredsen. Det er sjældent, at en gruppe kan "hjælpe" selvcentrerede personer med psykiske problemer, det må overlades til professionelle. Men det er personen selv, som skal kunne indse, at de har et problem. Resultatet kan blive, at pågældende fryses ud.


Intet show up.

Anerkendelse af dig og dit liv i det sociale rum, giver dig tryghed, da du føler, at vi forstår hinanden og accepterer hinanden. Du er således ikke tvunget til at lave en show up forestilling, som bygger på noget oppustet og forstilt.

 

Er jeg god nok far eller mor eller på arbejdet.

Det rigtige billede af dig selv, får du både af sig selv og dine omgivelserne. Der er rig mulighed for at misfortolke, så overlad det til en psykolog, hvis det er et problem.


Hvis du derimod til stadighed søger at sikre dig med en for kraftig kontrol af dig selv og omgivelserne, og benytter perfektionisme mm, får du vanskeligheder med din sociale tilknytning. og problemer med arbejdet, ægteskabet og vennerne.


Ny forskning viser, at man kan træne glæden frem, ved bevidst at fokusere på andre værdier end på materielle værdier.Det er hårdt arbejde Der er nogle råd på dette område:


Søg bevidst at se det positive i handlinger, som du (ellers måske pga. trang til selvhævdelse), vil fordømme. Det kan normalt betale sig. Du rådes til at fastholde disse positive eksempler ved at skrive dem ned.Du rådes til at planlægge gåture for at skabe variation, hvor du kan opleve noget spontant.


Du rådes til at planlægge faste tidsintervaller med vennerne.


Du rådes til at investere lidt tid til fordel for andre, uden at du bliver ”en fast hjælper”.