10 Mistanken om psykopati


Mistanken

Mistanken om psykopati


Nr.10


Udlånt af psykolog

Henrik c. p. Krarup

Rev. den 21.nov 2018


Hvis du det dårligt med dit parforhold, har du gentagne gange haft tanker om, hvorfor det skal være sådan. Har du mistanke om din partners speciel adfærd, er det nærliggende, alt efter adfærdens art, at tro. at der er psykopatisk træk. Det vil udfra planlægningen af dit liv, bedst at få at vide, om der er psykopatiske træk.


Hvis det er tilfældet, vil du ikke have megen håb om at forholdet ændrer sig positivt, ligemeget hvor hårdt du kæmper. Har du børn, skal der også tages hensyn til dem.


Hvis du har accepteret de samlivsbetingelser som psykopaten ønsker, må du lave om på disse ofte urimelige og nedgørende betingelser. Det kan være yderst belastende og angstbetonet at ændre disse, da han hurtigt vil blive klar over, at du handler som om du er på vej ud. Dette gælder især, hvis uenigheden er så stor.


Der er gode

grunde til frygt

og angst


Du kan derfor med god grund frygte for psykopatens reaktioner, som kan gå fra at være meget sød til frådende raseri, ignoreren,  økonomisk pression og vold.

Hvordan du kommer væk fra en psykopat, eller blot se på, om han er psykopat, er et svært spørgsmål, som er vanskeligt at rådgive om.

Hvis du kan dele emnet med andre, og medtage dine særlige forhold, vil din angst omkring psykopaten mindskes, og du vil kunne se nogle handlingsmuligheder. Der er mange, som føler sig genert, hvis deres private følelser lægges frem, men du kan dele det med en uafhængig rådgiver, evt. en psykolog, som har erfaring med området.


Hvorfor faldt

du for ham


Du kan måske undre dig over, at du i sin tid faldt for ham. For at finde ud af hvorfor du faldet for ham, som måske er psykopat, må du kaste blikket tilbage til din opvækst og tiden derefter. Du havde sandsynligvis haft nogle høje forventninger og drømme, om en som ville elske dig og være til for dig.


Grundlaget kan være, at du har været ude for et stort omsorgssvigt. På den baggrund, vil han pludselig være den eneste ene, som vil elske dig.


Dette har udviklet sig til at du vil fastholde dette fantastiske menneske.et dybt  Han/hun indtræder ind i dine drømme som en virkelig person. Du vil naturligvis søge at bibeholde håbet om at det er den rigtige person, selvom han har nogle adfærdsnormer, som divergerer meget fra almindelig adfærd.


At tage tyren

ved hornene


Forholdet ændres ofte negativt efter nogle måneders samkvem. Du er på dette tidlige tidspunkt frustreret over den ændring som er sket mellem jer. Du undres og forfærdes over denne negative udvikling, hvor han stiller mange krav til dig. Du vil af al magt søge at ændre denne udvikling og handler derfor udfra et stærkt håb om positive ændringer.


Negativ adfærd vurderes mildt af dig, da du ikke ønske at spærre for "psykopatens" positive udvikling. Ethvert lille positiv tiltag fra hans side, noteres som styrkelse af håbet om, at han vil ændre sit til den fantastiske mand, som du mødte tidligere. Undersøger du, hvad der er sket mellem jer, må du i begyndelse holde informationerne tæt til kroppen.


Halve sandheder kan

sætte fantasien i gang


Problemet kan være, at du ikke ved tilstrækkeligt omkring psykopati, til at kunne handle effektivt. Det sker, at du har fået en halvkvædet vise forskellige steder fra, og hvis der går fantasi i området, kan det føre til en spindel af uro og angst. Du vil her føle dig meget alene, da dine tætte pårørende ikke kan forstå dig.


Ingen vil tro, at du bliver

isoleret af psykopaten.


Lammet.

Hvis samværet har været uudholdeligt, og du vil ud af det, må du sikre dig, at du har ressourcer til at komme ud på den anden side. Det kan lyde lidt dramatisk, men at frigøre dig fra en psykopat, er en ressourcekrævende proces, hvor det er en dårlig ide at være alene. For at kunne stå imod psykopatens mangesidige angreb, bør du være sikker og have overblik over både din mentale og materielle situation.

For at få overblik må du have nogle eksempler. Fakta og eksempler kan bruges igen i retssager, hos psykologen mv.

 

Fremtiden med ham.

Hvis du ønsker at have en fremtid med ham, må du overveje de negative som positive forhold. Kan du regne med ham i fremtiden, eller er det for slemt for dig at bryde ud? Synes du at det er synd for dig? Hvis Ja, må du søge at fjerne denne tendens via psykologsamtaler.  Du har sikkert nogle erfaringer omkring kritiske situationer. Det gavner dig ikke, at du får selvmedlidenhed. Selvmedlidenhed medfører, at du bliver offer, hvor du dog får en kort mental lettelse.


Hvis du ser dig omkring og erfarer, at dine venner og veninder ikke kan bruges som rådgivere, er du overladt til dig selv og dine tanker. Du kan blive stadig mere isoleret med fare for at du udvikler en dyb afhængighed af psykopaten.


Psykopaten har

ikke lært at kommuni

kere følelser


Episoderne starter ofte med en manglende kommunikation med ham. Det er vigtigt, at du er i stand til at tale tæt med ham. Hans kommunikation skal både være let og dyb, men der skal kommunikeres om små ting, inden de små ting vokser sig store. Er han psykopat, vil du ikke være i stand til at tale tæt til ham.

 

Kunsten at

samtale


At skabe en ”ægte og tæt” kommunikativ forbindelse er et kunststykke, som kræver to ligeværdige partnere, som begge ønsker en tæt forbindelse. Det vil lette betydeligt, hvis begge parter er vant til at tale om følelser. Nb. en psykopat er sjældent i stand til at tale om sine egne følelser, men han kan lade som om.


Samtaler bør ende op med, at begge parter kan indse modpartens behov og ønsker, og er villig til at indgå en win win aftale. Gift for samtaler er, at hver part vil have ret eller det sidste ord. Ønsker om generelt at få ret, tyder på en vis umodenhed, som viser sig ved  denne rigide holdning, dvs. stiv holdning. Det kan fortælle noget om personens selvværd.


Små positive træk 

Oplever du hans glimtvise positive adfærd, vurderer du det som et tegn på, at han vil ændre sig og være sød. Men misforstå det ikke. Du skal forsætte med at skabe en tæt kontakt, og ikke give op og tro, at han senere vil komme ind på jeres samtale. I  øvrigt fremkommer hans positive handlinger, når han vil opnå noget hos dig, ikke af kærlighed til dig.


Almindelige parforhold contra psykopatens parforhold

I almindelige forhold er der fejl på begge sider. Men hvis vi er inde på at se på et forhold, med en virkelig psykopat, og ikke en, som af og til opfører sig psykopatisk, er forholdene en del anderledes.


Opstår der problemer i dette psykopatiske forhold, ses det, at psykopaten handler langt mere udspekuleret og hensynløst. Han/hun vil være mere kontrollerende, lyve mere raffineret, og samråd, med psykopaten vil det være en absolut undtagelse. For at få noget konstruktivt ud af mødet, kan du nedskrive nogle holdepunkter. Så ved du sort på hvidt, hvordan psykopaten handler.


Psykopatens løfter.

I bedste fald lover han/hun bod og bedring, som erfaringsmæssigt ikke holder dagen ud. Det er kun dig, som må give dig og acceptere hans ønsker, da han ellers kan bruge trusler eller anvende raserianfald som pressionsmiddel. Se artiklen "psykopatens symptomer."


Typiske ses det, at han konsekvent skyder skylden og ansvaret fra sig og lægger den over på dig. Igennem skylden styrer han dig ved at give dig dårlig samvittighed og forværre dit mindreværd.

Skylden kan få dig til at gøre de utroligste ting, ting som du senere vil betegne som tåbelig, og som du helst ikke vil indrømme for dig selv. 

Hans manglende hengivenhed og empati er typiske psykopatisk træk. Når man ser på psykopaters adfærd, er det helt generelle indtryk, han er totalt ligeglad med følelser, og hermed også dine følelser.


Føler du dig

gennemkontrolleret


Føler du dig gennemkontrolleret og bundet, er det ikke tilfældigt, da det er psykopatens natur. Senere i forløbet kan du undre dig over din egen handlemåde. Du handler nu på en måde, som slet ikke ligner dit gamle jeg. Du kan med andre ord næste ikke genkende dig selv og dine handlinger fra perioden inden du traf ham. 

Det kan tage mange samtaler at finde ud af, hvad der er sket.

.

Psykopaten vender spørgsmålet

Spørger du ham direkte ind til hans adfærd, kan han svare, at du selv er skyld i de negativ ting du oplever med ham. Han kan også svare, at du indirekte har tvunget ham til at handle sådan. Han kan sige, at det er dig, der skal ændre dig, ikke ham. Han kan ligeledes sige, at han har handlet af kærlighed til dig, for at beskytte dig! 


Husk på, at han er en mester i at belægge sine ord, og at du i de fleste tilfælde tror på, hvad han siger. Han har høj troværdighed, samtidig med at han normalt har en høj uddannelse og fører sig frem med en høj materiel standard.


Det er svært at

tale med ham


Hvis du er offer for en psykopat, vil du normalt have svært ved at henvende dig til ham, når du er utilfreds. Hvis du søger en forklaring af ham, kan du opleve, at han ikke taler om sagen, men fremhæver at du ikke har benyttet de rigtige dækkende ord for det du vil ind på. Han ønsker præcise formuleringer. du kan have svært ved at finde de rigtige ord, eller vendinger overfor ham, da han vil fremhæve, at han skal have præcise formuleringer af et problem.  Diskussionen ender ofte med at ku ikke kan komme frem til det emne, du ønsker, pga. manglende formulering. Du frygter iøvrigt hans raseri og overilede handlinger evt. vold. Det er en angst, som hænger ved hele jeres forhold.


Under 4 øjne.

Hvis du endelig presser ham til at tale med dig under 4 øjne, ses det ofte, at du fremtræder lidt for bedende, eller pleasende (sukkersød) i et forsøg på at give udtryk for dine ønsker og følelser. Du har et håb om, at han vil se sagen fra din side.

 

Han kan ikke se sagen fra din side.

Desværre sker det sjældent, kun hvis det kan betale sig for ham, eller han giver sig på et ikke-vigtigt område. Husk, at han tænker ikke på dig og hvordan du har det. Det er tydeligt, at han ikke tager omsorg for dig, for din egen skyld, det kan føles som en spand koldt vand på dig, som netop ønsker hans omsorg og kærlighed.


Det primære for dig er at, du ved hvor han befinder sig psykisk i forhold til dig. Har du i længere tid ikke følt, hvor han er , kan du ikke føle den ønskede tryghed. Du vil så gå fra ham, ligegyldigt om han er psykopat eller ej.


Han kan dog som nævnt overfor, også reagere positivt og forstående, bedende etc. hvis det kan betale sig for ham selv. Det er uvist, om det er skuespil, men det vil vise sig efterfølgende, hvor han ikke lever op til det han har lovet. 


Desværre ses det ofte, at han ignorerer skriftlige aftaler, under henvisning til at grundlaget for aftalen er anderledes, eller han har følt sig presset til aftalen.Home/register