44.0 omstillingsparathed

"Omstillingsparathed"

med måde


Nr.44

Omstillingsparathed er godt for erhvervslivet, men også i privatlivet. Det giver en mental mobilitet,som hvis det holdes på en lavt niveau, kan være gavnlig og støtte dig i at undgå at holde på gamle normer og meninger.

Pludselige ændringer klares rolig og fint, hvis du har ressourcer. Hvis ændringerne bliver hyppigere end godt er, får du mange advarsler. Overses de, vil kroppen sørge for at du bliver standset. Du har da en alvorlig stress-sygdom.


Cure. få ekstra ressourser, ved brutalt at skære dit arbejdsprogram ned.


Et lignelse. 

En militærenhed kan uden problemer holdes i et lavt beredskabsniveau, men ved højt beredskabsniveau i længere tid, kan enheden bryde mentalt sammen. De kan ikke tåle at være i højeste beredskabsniveau. Delingen bliver dybt frustreret over at være i et konstant pres.


Af psykolog Henrik Krarup

Redigeret d. 10. august 2016


Omstillingsparathed

har en tråd til socialangst, da en manglende omstillingsparathed kan motivere til at trække sig tilbage, vel at mærke, hvis andre tæt på er omstillingsparate. Omstillingsparathed i sociale miljøer, nær dig, kan give dig en vedvarendere uro, som har samme funktion som stress.


Dynamik- positiv som negativ smitte

I en socialgruppe er der normalt en dynamik. Dynamikken er normalt det middel, som påvirker medarbejdere til at producere mere eller mindre. Motivationen er som en korpsånd, som kan styre korpsets handlemåde. Mao. har dynamik eller fraværet af den betydning for arbejdsfællesskabet.

For at der kan ændres noget grundlæggende, må der være igangsættende ideer samt grobund for ideerne. Der skal være noget at rette, før processen kan gå igang.


For høj omstillingsparathed.

Hvis du ønsker at fremhæve dig selv i en for høj grad, f.eks. forsøger at være for livlig, for morsom, eller  fremhæver emner, enner ideer , som ligger fjernt fra gruppens interessefelt, kan det lyde hult. Høj omstillingsparathed kan også lyde hult, og det virker negativt. Du kan på denne måde komme galt afsted, hvis du mener, at du kan gabe over større områder, end man sædvanligvis kan. Konflikt kan opstå. Den høje omstillingsparathed har også omkostninger, da du kan blive nervøs. Du søger løsninger, som ligger i yderkanten af din kompetence, hvilket giver stress. Det er meget ressourcekrævende at indstille sig på nye områder, særligt når de ikke bliver til noget.  Dette stress moment fører ofte til at kroppen må styre din adfærd.


Kroppen siger stop- du bliver sat ud af spillet, ligemeget hvormeget du stritter imod

Kroppen kan reagere med bl.a depression, maniodepressivitet eller stress. Det er derfor vigtigt at vurdere, i hvor høj grad du skal engagere dig i hjemmet, venner og arbejde. Som det er i dag, forventes det fra mange sider, at du har en mening omkring næsten, og at du er i stand til at klare dig på mange områder, det være sig i familien eller på arbejdet. Hvorfor skal enhver have deres særlige mening, det lyder som om du ønsker at promovere dig.  Se artiklen Stress her.