26. panikangst og panikangst

Panik-angst


Panikangst PTD kommer som et anfald som lyn fra en klar himmel. Angsten kaldes også Post Traumatisk Disorder.  Fremkaldt af  begivenheder fra fortiden.


Panikangst ved en nuværende fare, har samme symptomer, men årsagen er ikke tidligere ubehandlede angstfyldte situationer men fremkaldt ved panikagtige situationer i nuet.


Nr. 26.0


Af psykolog Henrik C.P. Krarup

Revideret d. 10. august 2016


Panikangst er en angst, som personer kan få, hvis de har oplevet kraftige psykiske traumer fra fortiden. Psykisk set er disse personer jeg-stærke, dvs. handlekraftige personer med et normalt godt fungerende hverdag.


Hvad er panikangst

Panikangst er særligt kendetegnet ved, at den kommer pludseligt, ligesom ud af den blå luft. Panikangst er meget frygtet, da den netop kommer uden forudgående varsler. Det giver en generel usikkerhed.. Panikangst er en lidelse, som er alvorlig, hvis den udvikler sig, men ved at tage den alvorlig, kan samtaler bevirke, at den ikke udvikler sig.


Symptomer

Panikangst symptomerne er voldsomme angstanfald med kropslige symptomer som

stærk hjertebanken, 

åndenød, 

skælven eller rysten,

smerter i brystet, 

stærk sved,

kvælningsfornemmelser,

svimmelhed, 

kraftig frygt for at dø eller blive sindssyg. 

Høj puls. 

Kvalme. 


Det en angst for selve angstanfaldet, hvor du tror, at du taber kontrollen over din krop.


POST TRAUMATISK DISORDER. Denne panikangst, hvor angsten stammer fra fortiden, fremkommer i situationer eller bestemte steder, med særlige kendetegn, eller indretninger, fremstår som regel situationsbestemt eller indtræffer på bestemt steder, hvor man har haft et anfald tidligere.


PTD fremkaldes

Det kan f.eks. være en indelukkethed, en gul farve på væggen, som kan tænde et anfald, det at stå i kø, kan også udløse PTD. angstanfald. På lignende måde, kan du få anfald, hvis du føler dig indespærret i et tog, fly eller bil, og den ikke kan standse foreløbig.

Hvis det sker i særlige butikker, tog, fly. vil Du undgå at komme i den situation, hvor der er mulighed for angstanfald. Men efterhånden som flere og flere steder bliver "stemplet" som farlige, indskrænkes din bevægelsesfrihed. I de værste tilfælde, tør du ikke gå udenfor en dør. Vi kender alle sammen til at få et ildebefindende ved f.eks. at opholde sig i små rum, stå i en kø hos købmanden, være på store pladser.


Post Traumatisk Disorder og Undgåelsesadfærd

Efterhånden udvikler du en stor følsomhed overfor lignende situationer. Disse situationer kan være vidt forskellig fra den oprindelige situation i barndommen, det er derfor at den føles meget overraskende og som om angsten kommer fra den blå luft.


Små lighedspunkt kan virke som trigger. (aftrækkeren på et gevær)

Denne lille detalje opleves som noget gammelkendt, et deja vue, og du er prædistineret til at tro, at der er et forestående slem begivenhed i vente. Det giver angst.


Starten på anfaldet.

Du vil da ret hurtigt blive nervøs, din puls stiger lynhurtigt fra 80 til 140, og du har det dårligt.

Denne følsomhed for angsten indvirker på ens dagligdag ved at du prøver at sikre dig mod angstanfald. Du kan langsomt forbyde dig selv at komme på visse lokaliteter. Du er bange for at køre bil. Du er bange for at flyve, mm. Det kan ende med, at du bliver så angst for næsten altting, at du tvinger sig selv til at være hjemme.


Snigende angst.

Hele denne udvikling af angst kommer normalt snigende. Problemet er, at angsten kan "brede sig hæmningsløst" til at omfatte næsten alle områder af dine hverdag. Det kan f.eks. brede sig til, at man er bange for at gå på fortovet, handle ind eller køre i bus som før nævnt. Angst anfaldene kommer, fordi du føler dig låst fast i en situation, f.eks. en kø eller i en bil.

 

Andres opfattelse.

Umiddelbart kan ingen ikke se faren for angstanfald, heller ikke dig selv, du bliver bare dårlig pga. angsten. Ingen andre kan se, at der er grund til at få højt blodtryk, svimmelhed, svedetur. Det føles som en angst, som kommer ud af den blå himmel. De forstår det ikke, selv om du fortæller dem om årsagen til anfaldene.


Behandling.

PTD, kan behandles af psykolog via særlig udredning samt afbetingsteknik. Det kan tage adskillige konsultationer, men PTD ,s prognose er positiv.


Angsten er skabt af din egen fantasi. Du er angst for at tabe kontrollen og blive sindssyg. Dette vil dog de færreste erkende, hvis de da har mod og lejlighed til at åbne sig for andre og fortælle om deres næsten invaliderende problem. Hvis de ikke åbner sig overfor fagfolk som psykologer, udvikler det sig til en social isolation med de psykiske og sociale følger. Denne isolation kan udvikle sig til forskellige former for tillægssygdom.


Svært at sætte ord på.

Mennesker som lider af panikangst PTD har normalt store vanskeligheder med at forklare deres angst og sætte ord på deres oplevelse af angsten. De ønsker at blive taget alvorligt, men det er vanskeligt, da de i så fald må forklare dybt personlige oplevelser fra deres fortid. Når anfaldet sker, har de meget kort tid til at undgå situationen. Det er som en bombe, som de ikke kender sprængningstidspunktet på.

 

Samtaler mod PTD panikangst.

Vores erfaring er, at det primært handler om tidligere voldsomme oplevelser, som skal bearbejdes, da de slider på den psykiske stabilitet og styrke. Disse panikagtige reaktioner kan forhindres, hvis man igennem samtaler kan finde de forhold som afstedkommer panikangst anfaldene.

Igennem samtalerne kommer psykologen også ind på nogle anvendelige teknikker, som her og nu kan virke lettende, hvis de indarbejdes og bruges.

 


Panikangst, ved direkte fare

Hvis du handler panisk, og bliver handlingslammet fordi der rent bogstaveligt sker noget livsfarligt, eller du tror, at det er livsfarligt. Du kan ofte se det farlige. Du kan blive bange for at dø. Her handler det om at undgå at "trykke på panikknappen" men med psykologhjælp søge at fortælle sig selv, og gentage, at det du nu oplever ikke er noget farligt.


"Jeg kan klare det, hvis jeg handler med min fornuft."

Dette skal du gentage i nogle handlinger, som ledes af psykologen. Sker den farefuld situation ofte, må du træne hos en psykolog, så du ved. hvad du skal gøre. VIDEN OG HANDLING MODVIRKER PANIK.


POST TRAUMATISK DISORDER. Panikangst, som trigges af tidligere tiders rædsler, ydmygeler, smertefulde oplevelser, kommer ud fra en blå himmel. Der er ingen farlige situationer her og nu. Det er også denne panikangst, som kan brede sig til at omfatte hele din hverdag, og som kan begænse dig. Det er angst for angstenanfald. Jf. ulykken og den farlige katastrofesituation, hvor du må undgå at panikke.


Basis angsten

Basisangst er den angst, som vi alle er født med. Det er en evne til at kunne undgå alvorlige situationer. Angsten omfatter f.eks. at skaffe sig stenøkser mv. for at forsvare sig, så man kan holde sig i live. Det kan i lettere tilfælde kaldes en bekymring, som kan relatere sig til (erfaring) tidligere situationer, som har været ubehagelige eller farlige. Basis angsten omfatter dybest set angst for at tabe kontrollen over sit legeme og især kontrollen over psyken, f.eks. at blive psykotisk eller sindssyg.


Biologisk orienterede forskere, som henholder sig til biologiske teorier, heriblandt enkelte psykiatere, mener, at der ofte er tale om en endogen (indefra kommende) angst, som forårsages af en eller flere biologiske forstyrrelser. f.eks. fobier, hvor mange er bange for slanger, ædderkopper, mv.

Disse tilstande behandles med medicin, f.eks. antidepressiv medicin med rimelig god succes. Den er hurtigtvirkende og kun lidt ressourcekrævende. Det bliver de ubehandlede problemer ikke mindre af.