60 psykolog assistance

Psykolog assistance nødvendig ?

                                           Nr.60


Win win

Det tilrådes først at forsøge en win win forhandling med dem, som du er uenig med, udnytter dig. Det siges at være næsten umuligt, hvis det er med en psykopat. Ved mange andre kan en win win proces være positiv. Er du/I  kørt helt fast efter mange forsøg, kan løsningen være parterapi.


Neutral

Parteapeutens neutral rådgivning kan give en objektiv belysning af problemet. Psykologen skal for at kunne råde og mægle kende det generelle billede.


Psykologens dynamik

Husk at du og din partner begge skal føle tillid til terapeuten. Primært skal han/hun være en god lytter, og tage jeres udsagn alvorligt. Forhør jer hos venner og bekendte om de kender en god parterapeut. 


Forfatter psykolog Henrik Krarup

Revideret d. 28 august 2018Hold dig ikke tilbage, det er ok kun at bede om en konsultation,

Skriv dine problemer ned i punkter og se om psykologen kan give rimelige seriøse svarer på dine spørgsmål.

  

Psykologhjælp - placebo effekten 

Men alene det at frekventere en psykolog med 1-2 timer, kan i sig selv give et kraftigt løft af håb og hermed energi til at arbejde med problemerne. Denne effekt hedder "placeboeffekten". hvor troen på at dine handlinger eller psykologens udsagn giver en positiv effekt. Psykologen bør naturligvis ikke være fra Jeres omgangskreds, dette for at undgå venskabelige relationerer, da det forplumrer hele processen.


Win Win processen. (grundig kommunikation er her et must)

Når du tidligere stod for at skulle formulere spørgsmål til din partner, oplever du ofte, at der er alvorlige forhindringer af kommunikationsmæssig art. Det ses typisk, at I taler forbi hinanden, selvom I begge virkelig søger at forklare sagen så nøjagtigt som muligt.

 

Modparten skal gentage den andens udsagn.

For at være sikker på, at din spørgsmål er forstået, må du bede din partner om at gentage indholdet af det du sagde, med sine egne ord. Det er måske lidt klodset, men effektivt, da I ikke spilder kostbar tid med misforståelser. Først når du ved, at partneren har forstået det du sagde, kan du gå videre. Du må endelig opfordre modparten til at gøre det samme med dig. Dette benyttes også med succes ved samtale med en psykolog.


præcisering af spørgsmålet, ved at gentage spørgsmålet.

Alternativet er, at I taler forbi hinanden, så idelige misforståelser opstår, og det er frustrerende, at du ikke kommer nogen vegne. Misforståelser kan også følelsesmæssigt slide på hinanden, da I let går over til at bebrejde hinanden jeres dårlige kommunikation. Modparten misforstår let, og tvinges til at forsvarer sig mod angreb, og det hele kan ende med mudderkastning, altsammen pga. dårlig kommunikation.


Tal dog pænt, og vær tålmodig.

Taler du pænt til din partner, vil du ikke provokere. Taler du grimt og især højt til din partner, vil dine ord med garanti fremkalde aggression som kalder på forsvar, i stedet for at søge løsning.

Hvis du fremsætter dine ønsker og samtidig viser, at du godt kan forstå, modpartens ønsker og behov, er der en god grobund for, at I kan tale uden agression, så i kan komme til en kompromis(win win).


Psykologen kan virke som tovholder, dvs som en neutral 3. person 

Benyttes en psykolog, kan psykologen hjælpe til en forståelse af de bagvedliggende problemer, som ikke er umiddelbart klart for parterne. Psykologen fungerer således som forslagsstiller og som tovholder i den proces, som kan løse de fremlagte problemer.


Forberedelse.

I øvrigt vil du få meget ud af samtalerne, hvis du inden konsultationen forbereder dig, helst skriftligt. Det foreslås ved parterapi, at begge parter laver en grov skitse om deres ønsker inden mødet. Det er vigtigt for et godt møde, at begge er velforberedte.


Hyppige problemer.

Du må ikke fortrænge vrede og følelser, da fortrængning koster psykisk energi.

Et problem ad gange bør gennemarbejdes, så bekymringerne antal mindskes. Det er vigtigt, at den ene part genlunde ved, hvor den anden part rent mentalt befinder sig. De flest mennesker har stort set de samme ønsker, men kan forklare ønskerne på vidt forskellig måde. Det er ofte forklaringsvinklen, som giver problemer.


Empati, kommunikation og behov. 

Hvis hele samtalen med din partner eller psykolog er præget at, at du er usikker på, hvad du vil, og måske har svært ved at åbne dig og udtrykke dine reelle følelser, må psykologen og dig søge at komme ind på det at være åben. Hvis du ikke er rimelig åben og tør vise dine svagheder og styrker, kan det hindre fremgang.


Start langsomt

og detaljeret, følg dine noter. Du kan, hvis du øver dig, bliver rimelig god til at finde kernen i dit problem, og måske også se, hvilke forskel der er mellem din fremlægning og modpartens fremlægning, og benyt eventuelt modpartens måde at fremlægge det på.


Småtings- kommunikation.

Kommunikation omfatter både tale og måden at handle på. Der er næsten ingen grænser på jvpr små ting der kan tales om. Særligt de små ting kan hurtigt vokse sig store, og eventuelt knytte sig sammen med andre små ting. Små og store ting giver modparten en følelse af, at de kender dig, og omvendt. Det giver en tryghed. Hvis han ikke kan forstå dine tanker og den måden du sender dem ud på, står han i vildrede og er usikker på dig og dine tanker.


Usikkerheden går over i angst

vil få din partner til at være meget følsom og sårbar i begyndelsen. Efterhånden som han/hun ser, at modparten ikke svarer, eller svarer på noget helt andet, vil der opstå en afstand evt. tavshed. For at få en tæt følelsesmæssig kontakt, må hver især forsøge kontakt, selvom der er chance for en fiasko. Du kan blive misforstået, men det må ikke afholde dig fra at forsøge igen for at komme i kontakt. Har du ingen kontakt, går alt i stå, og der dannes efterhånden en fjendtlig stemning, som spærrer af for at komme hinanden i møde.


Basis og følelser

Kærlighed er en betingelse for et partnerskab, men det er ikke nok. Det bør nævnes, at det er basalt at have følelserne og er trygge ved hinanden. At have fælles interesser er med til at opbygge trygge forhold. Er en eller begge parter uforudsigelige, kan det være inciterende, og spændende, og kan danne grundlag for et varigt forhold. Men oplever parret for stor spænding, vil denne arausal, dvs spænding blive lidt for spændende, og så kommer angsten til syne. Begge parter må være vågen overfor for høj spænding og gøre opmærksom på spændingen.   Følelserne ændrer sig med din udvikling, så der kræves justeringer, præcis ligesom en båd, som skal vedligeholdes. psykoterapi, Ikke parterapi.

Når dybere følelser af pinefuld karakter fra mange bevidsthedslag tages op i samtalen, har vi forladt parterapi og taler nu om individuel psykodynamisk terapi. Grænsen er dog flydende mellem disse to terapiformer. Han/hun må forlade parterapien og  finde sig sin egen psykolog.


Forventninger.

Indenfor både individuel terapi og parterapi  har forventninger og opdragelse en magtfuld betydning. Drømmens betydning er stor og et liv uden drømme og glorificerende mål sige ikke værd at leve. Men drømmen må ikke skabe en ”anden virkelighed”, Drømmen må gerne styre fremtidens planer så længe drømmen er realistiske.


Virkelighedens fortrænges

Hvis du altid har forestillet dig en mand med fantastiske egenskaber, samt at du blot skal blive hengivent elsket og æret, uden at give noget igen, er du i vanskeligheder, da virkelighedens verden er anderledes. Du kan også tro, at du selv er en prinsesse eller du tror, at du er noget ganske særligt, som bør honoreres. Så bliver du selvsagt skuffet, når omgangskredsen bliver træt af dine evige krav.


Omgivelserne får skylden.

Du vil, hvis du ikke er klar over at dine forventninger går over grænsen, beskylde omgivelserne for at virkeligheden ikke bliver som du ønsker den. Du vil, hvis du er langt fra virkeligheden, ikke være i stand til at se og forstå omgivelsernes modstand mod din drøm. Du vil da føle, at du bliver uretfærdigt behandlet og at de andre ikke kender deres besøgelsestid.


At være sammen med en med høje forventninger

Hvis du har høje forventninger til dig selv bliver du perfektionist, med de heraf følgende problemer.  Hvis du har høje forventninger til omgivelserne, og forsætter du med at opretholde en krævende og egoistisk holdning, bliver du uudholdelig at være sammen med.


Egoisme og/eller materiel rigdom giver ikke grobund for kærlighed mellem to mennesker. Penge giver kun flere muligheder, ikke lykke. Hvis du har været eller er forkælet, har du også høje forventninger. Disse kan på den lange bane give dig store problemer, da du bl.a. ikke kan etablere den tryghed, som du søger ved at være elsket og elske. Læs mere om "høje forventninger" her


Den eneste ene

Du kan ikke finde den eneste ene, som du måske søger. Men det er umuligt, hvis du også selv skal udvikle dig. Normalt får du ikke "den eneste ene", du må, som med alt andet i tilværelsen gå på kompromis. Du skal være glad for at få muligheden for at få nogle udfordringer.


Hvis du har tendensen til at være perfekt, for at fremhæve dig selv og for at kompensere udfylde ønsker og behov, vil modparten få det unødigt vanskeligt. Det perfekte vil satse på en evig søgning af det perfekte, som ikke eksisterer, da der altid vil være mulighed for at forbedre. I praksis vil denne holdning kun skabe et ulykkeligt parforhold. Hvis det lykkes dig at gøre dig uundværlig så kan du muligvis beholde dit parforhold.


Eksempel.

Hvis du f.eks. som ung har fået dannet en standard, som løser aktuelle problemer, benytter du denne standard så længe som muligt lige indtil standard-adfærden ikke fungerer.  Når du så pludselig står i en situation, som du ikke har set komme, vil du opfatte det som en krise. Du kan bryde sammen, men du kan også se på det positive i sagen, fordi du netop har chancen for, på krisegrundlaget, at udvikle nye regler, som kan bære dig igennem.


Tryghed, en afdeling af kærlighedområdet

Med i den personlige udvikling er tryghed og kærlighed grundstene. Efter et nystartet forhold er alting rosenrødt, du er forelsket, men når denne dejlige euforiske tilstand er dampet af, må du omstille dig til bevidst at arbejde for kærligheden, som ikke er gratis.  Kærligheden kræver som alt andet vedligeholdelse.

 

Kærlighedens natur.

Kærlighed er således ikke noget som kommer ned fra himmelen eller noget som du har krav på. Kærligheden er noget som pludselig kommer, og du kan ikke bede om at blive elsket. Det er den anden part, som skal give dig kærlighed. Hvis du investere tid og energi i at fastholde og udbygge den kærlighed som du har modtaget, kan du måske forhindre at den går sin vej. Men der er dog ingen garanti for at den bliver hos dig. I dette spil er der ingen retfærdighed.Home/index