9D psykopatens angrebsmotoder

Psykopatens angrebsmetoder

Nogle angribsmuligheder

Nr. 9d


Forfattet af psykolog

Henrik c. p. Krarup.

Redigeret 05.juli.2016


Hvor kontrolleret er du


Hans umiddelbare positive væremåde kan være indledningen til et angreb, hvor han strategisk søger at overbevise sig om, at det er ham der har den ønskede kontrol.

Angrebsmetoderne, kan give kan dig en følelse af, hvor bundet du er til ham, og hvilke snigende metoder han anvender, metoder som umiddelbart virker helt naturlige, da de ligger tæt op af almindelig adfærd. Hvis du skriver de oplevede episoder ned, bør de være specifikke, således at de kan genkendes i det daglige, da de huskes på de mange detaljer.

 

Nedskrevne eksampler.

Fordelen ved nedskrivning er, at du beskriver fakta, som ikke kan ændre sig, som man kan ændre  tankerne omkring eksemplet.  Det skrevne  ord , fortællingen kan ikke ændres, så du har mulighed for at vende tilbage  og vurdere det skete, evt. sammen med en anden person.

Hvis du har adskillige eksempler som er grænseoverskridende, kan episoderne tyde på, at du er offer for en psykopat, dvs. inde i hans mangtkreds. Er du i tvivl, må du søge bistand. Gode råd om valg af terapeut, tryk her


Episodernes tyngde, dvs grelle karakter og hyppighed være indikator for tyde på, at du er offer for en psykopat, dvs. inde i hans mangtkreds. Er du i tvivl i tvivl, må du diskuttere hver enklet større tilfælde med en psykolog eller anden helt uafhængig person. Valg af terapeutens habilitet er vigtig for dig, da selv veluddannede, måske ikke har  psykopati-erfaring.valg af terapeut, tryk her


Hvis du konstaterer kontrol,

så vær opmærksom på

bl.a. nedenstående eksempler


Kontrollen over dig.

Email. læsning af breve, åbning af emails og beskeder mm. 

Frihedsfølelsen, dvs. at du føler dig fri til at gøre og tænke hvad du vil, men hvor du samtidig er åben for partnerens kommunikation og behov. Men vil din partner præcis vide, hvem du er sammen med, hvor du er og hvorfor du er der, og hvornår du kommer hjem, må du vurdere, om du kan leve med denne kraftige kontrol, og om det er indenfor normalen.

Selv produceret stærk følelse af kontrol, som ikke finder sted i den styrke, som du tror. Du kan have tidspunkter, hvor du er særlig følsom, denne selvproducerede følsomhed må du overveje, om du har. Er du i tvivl, må du dele din kontroloplevelse med andre, som du har tillid til, for at finde ud af hvad der er op og ned med din fantasi.

   

Er han Jaloux. Optræder der stærk urimelig jalousi, må du gøre opmærksom på de virkelige forhold, og lade ham forstå, at det f.eks. er normalt at have en almindelig øjenkontakt med andre ved en fest, eller tage en eller to danse, uden at det fører til jalouxi hos partneren.

  

Forhør.

Føler du, at du direkte eller indirekte bliver forhørt, eller truet uden nogen forklaring, må du gøre opmærksom på det. Forhøret skjules under foregivelse af at beskytte dig eller almindelig samhørighed. Det ses her, at han kun viser meget lidt respekt overfor dine meninger og handlinger.


Lukker af.

Lukker han af for din kommunikation, er et typisk psykopatisk træk, hvis det sker hyppigt og igennem lang tid. Kører han uden undtagelse ensidigt frem med sine meninger, uden at høre på dig? hvis det er tilfældet, må du notere  ned hvornår og hvad det handler om.  Han kan lukke af for kommunikation ved at være uopmærksom, ved at fjerne sig  eller ved at opføre sig voldelig eller truende, eller ved simpelthed at være tavs, hvilket tangerer psykisk terror.

  

Observer om du langsomt er begyndt at tvivle på dine egne holdninger og meninger? eller føler du dig usikker på tiltag og holdninger, som du før mente var indlysende? 


Observer om du er nervøs /bange for hans reaktioner, f.eks. når han kommer fra arbejdet, eller når du skal spørge ham om noget. f.eks. vrede hvis du foretager dine egne beslutninger uden at have spurgt ham? Er du nervøs eller direkte bange for blot at udtale dig, af angst for hans pludseligt raserianfald 

moralprædiken, eller vold, kan du ikke få dine drømme om at han er den eneste ene. Drop forholdet før du er rigtig fanget.


Observer om du føler at du er skyld i næsten alt det som går galt i hjemmet?


Det kan over tid udvikle sig til, at du for alvor tror, at al hvad der kan gå galt, er din skyld.!

Nedskriv tre eksemplarer, som du du senere kan tænke over.

   

De andres skyld.

Kan han aldrig indrømme egen skyld? er det et tegn på, at det bliver vanskeligt at leve sammen med ham, og at han kan være psykopat. Udvikler det sig med andre psykopatiske adfærdsnormer, som er hyppige, og dybe, må du overveje at afbryde forholdet, men tro ikke, at han er enig med dig, det kommer aldrig over hans mund, da han er psykopat.

  

Hvordan er prognosen,

og kan psykopati behandles?


Der er delte meninger om dette spørgsmål. Er der tale om få og kortvarige psykopati-lignende handlinger, og ikke psykopati er prognosen positiv. Psykopati betragter jeg derimod som umulig at behandle.


Psykopati betragtes som uhelbredelig, både på grund af mulig mangel på social-hukommelse i hjernen, (kan ses via scanning) og det faktum at psykopaten ikke kan eller vil anerkende, at der er noget galt, og derfor ikke vil være motiveret til at gå ind på at ændre sin adfærd. Han vil  påstå, at det er de andres skyld, og at det er dem, som burde behandles i stedet for ham selv.


Lad dig ikke narre

hvis han vil gå til psykolog


Psykopater kan nemt på skrømt gå ind på en terapi, for at virke troværdig, i et forsøg på at få dig tilbage, hvor du var før. Hans terapi bliver ofte af meget kort varighed, da han inderst inde mener, at han er fejlfri og derfor ikke skal behandles. 


Gennemfører han et længere terapiforløb, og gør en aktiv indsats, med fuld motivation, er det sandsynligt, at hans adfærd har været præget af psykopat-lignende adfærd, og ikke af psykopati. Hvis det er tilfældet, er der gode changer for minimering af de psykopatiske træk.


Vigtig meddelelse

om din nytte af artiklerne.


Du vil kun kunne forholde dig til artiklernes oplysninger og eksempler på en overfladisk måde, hvis du undlader at få en erkendelse af din egen situation og således sammenligner dine eksempler, så hele din egen baggrund ligger til grund for din vurdering. Dvs. at eksemplerne og egne følelsesmæssige reaktioner giver dig enerkendelse, så det hele står i relief.