9.0 kan jeg redde min psykopat nr.1

 Kan jeg redde min psykopat

Afsnit 1

Nr. 9.


Forfattet af psykolog Henrik c. p. Krarup

Redigeret den 11 februar 2020 


"At redde min psykopat" handler mest om sårede følelser og håb som skaber stor frustration, som kan munde ud i et stor sensibilitet omkring egen position og den afhængigheden af psykopaten.


Du ønsker at redde ham, men du er en del af processen, da du ønsker, at have en forbindelse med ham. En selvcentreret samt empatisk følelselse får dig til at arbejde for "at redde ham"


Et råd: Få vendt din viden med en psykolog og få mere at vide om hvordan en psykopat og du tænker om dig selv og ham.

Der er mange, som kan klare selv store opgaver, hvis de har gjort hjemmearbejdet godt, dvs. har viden om psykopaten og deres egen situation.


Du elsker psykopaten. du handler mod alle gode råd, som siger, at du skal afbryde forholdet og skynde dig væk. Andres erfaringer med psykopater gælder ikke "min psykopat", der er noget ganske særligt.


Afsnit 1 beskriver ofte påtrængende spørgsmål. Et ønske om at redde ham, kan vise, at du endnu har ubehandlede følelsesmæssige områder vedrørende ham, og at du endnu ikke har været i stand til helt klart at erkende dette.


Afsnit 2 beskriver forholdet, når du har erfaret, at han er psykopat, men ikke er klar over, hvad det betyder på sigt. Tryk til afsnit 2 her.


Udgangspunktet

er din nuværende situation under eller efter dit tætte forhold til en psykopat. Din situation er ofte unik i den forstand, at det er dine følelser og særligt din opfattelse af situationen, som er afgørende. Hele situationen er præget af kaos, fordi du både elsker ham og hader ham, og svinger mellem disse to poler.


Situationen

Situationen er unik for alle som ser på og forstår lidt af psykopatiens væsen. Situationen er ikke unik blandt ofrene for psykopater, den er helt klar, problemet er at ofrene ikke kan skaffe sig den samme klarhed og erkendelse, som vi som står udenfor og ikke er indfanget af psykopatens magt.


Du er meget optaget af at tænke på ham og du søge konstant at forstå ham og den adfærd, som han har udsat dig for. Du, du søger tegn på, at han ændrer sig og holder af dig. Du har også en snært af medlidenhed med ham, til trods for at han har gjort dig meget ondt.


Tavshed.

På et tidspunkt bliver det for meget for dig at være mentalt alene, da han ikke taler med dig omkring jeres forhold, og måske heller ikke vil røre ved dig. Han udstråler ofte, at han vil være sig selv og kan ignorere dig på den grusommeste måde. Det smertende er, at psykopaten via sin behandling af dig, har isoleret dig fra andre, bla.a. gamle venner og veninder, så du har ingen eller meget få mennesker at henvende dig til, når du har det slemt.


Mishandling.

At ignorere et menneske, kan betegnes som mental mishandling. Du har naturligvis ambivalente følelser overfor ham med had og kærlighed. Pleasing gør det hele værre, så du må finde en anden udvej. Man ved emperisk, at du eller andre som er i en tilsvarende situation enten forsætter med at please, eller fjerner dig fra psykopaten.


Utryghed og angst er normalt omkring psykopater

Da du ikke har den ønskede tæthed med ham, og måske presser ham, kan han blive aggressiv og eventuelt voldelig, af den grund ses det, at kvinden pleaser ham, taler overdrevent positivt om ham og roser ham. Effekten udebliver sjældent, han bliver venlig og omgængelig.


Du går ofte, hvis...

Er han omgængelig, får det dig til at slappe af. Du behøver ikke at være nervøs, og behøver derfor ikke at veje dine ord, da de kan være indledningen til lange diskusioner og blive brugt imod dig.

Hvis vold, tavshed, løgne og fordrejninger samt usikkerhed i længden fjerner muligheden for at elske ham, er det naturligt at gå fra ham. Hvis du har styrke til at undersøge din situation nærmere, vil den give dig klarhed over de muligheder du har.


Forsætter du.

Forsætter du dit samvær med ham, kan du ikke gøre andet end at følge psykopaten, og få det bedste ud af det. Det går bedst, hvis du erkender, at det er ham som bestemmer.


Personlige erfaringer

De personlige erfaringer du har fra dit samvær med psykopaten samt andre oplysninger kan give dig en følelse af, hvordan du generelt har det med dig selv og psykopaten. Før eller senere kan du simpelthed ikke klare mere. Det sker, at kroppen brydder sammen med sygdom eller stress.

Sker det, er det kroppen som handler, senere i forløbet kan du så undersøge, hvorfor kroppen greb ind og hvilke faktorer der primært gjorde udslagest.


Du vil da kunne overveje at handle. Hvis du har nogen forbindelse, vil dette forplumre og eventuelt aflede målet, at du vil være fri. Har du et barn med en psykopat, læs venligst denne artikel her


At handle mod en psykopat kræver stålsathed,

masser af energi og ikke mindst viden om,

hvordan psykopater handler og forsvare sig,

samt ikke mindst en viden om dig selv, og

dine motiver, som har ført til din situation


Bryder du ud.

Hvis du har fjernet dig fra ham fysisk, kan det tage en rum tid, inden du kan finde dit gamle handlende jeg, fordi du har indarbejdet hans måde at tænke og handle på. Du vil ofte føle dig skyldig, selv om han ikke er tilstede. Din evne til at tænke og handle selvstændigt er i høj grad bestemt af den hjernevask, som han har udsat dig for.


Du kan intet gøre uden ressourcer

Føler du, at du ikke kan komme videre, men tænker meget på ham, kan årsagen være, at du ikke havde ressourser. Men ressourcer er ikke nok, du skal handle fornuftigt udfra hele din situation, og bryde dine vaner, en for en. Du kan evt. søge hjælp og lære hvordan psykopater tænker, så du kan genkende de mønstre, som han har indpodet i dig.


Erfaringer

Du kan da vælge at få hjælp til at behandle din situation af en, som har erfaring med lignende psykopatiske situationer, som du har arvet. Psykologen bør have en dyb forståelse for din situation, vise handlekraft og have kendskab til hvordan en psykopat tænker og handler. At vende dit forhold kan give dig store mentale ressourcer.  Du v har brug for både psykiske og fysiske ressourcer, da du skal forsørge dig selv og evetuelle børn.


Læs mere under "valg af terapeut"  om forskellen mellem de forskellige terapeuter.


Psykopaten kender dine svage punkter

Du må undersøge dine egne svage punkter, så du ikke falder i næste gang. Men i de fleste tilfælde, når du er hos ham, er du altid helt alene, og får ingen støtte af ham, med mindre det er en fordel for ham.


Han er i dit sind i nogen tid, og det kan få dig til at tro, at du elsker ham.

Du har igennem lang tid investeret mange følelser, positive handlinger og håb i ham. Du vil derfor normalt stadig have dybliggende ofte ambivalente tanker omkring ham og hvordan han har det og føler inderst inde. (dem har du aldrig fået noget at vide om, da han normalt er tavs omkring dette.  


Dine følelser er ofte en forvirrede blandingaf varme følelser, undren og had. Hadet kommer fra hans totale mangel på forståelse for dig og hans tilsidesættelse og nedgørelse af dig, hvilket han åbenlyst kan nyde. Han kan da mærke sine egen styrke, ved at kunne herske over dig. Du har ikke desto minde stadig meget omsorg for ham, til trods for at du har følt/føler dig forkastet og smidt væk som affald.

 

Samtale omkring dine erfaringer. 

Totalt uden at tage hensynet til dine følelser, har han respektløst søgt anden selskab igennem forbindelser f,eks med gamle veninder mv. Du skal have et realistisk billede af ham og hvad han står for.

Disse oplevelser du personligt har fået, er derfor meget værdifulde. Når du vil kæmpe dig fri. Du kan også bruge dem i en samtalerække med en psykolog. Egne erfaringer og handlinger, kan via samtale og modspil hjælpe dig med at få ophævet dine drømmeagtige emotionelle håb, som du stadig i underbevidstheden tillægger ham.


Elsker du ham?

Dette vigtige tilbagevendende spørgsmål kan du eventuelt få styr på via samtale, og den dybe tillid til, hvad han siger, kan ligeledes bliver brudt, sammen med din andre spørgsmål, f.eks. din tro på, at "drømmemanden" kan komme tilbage. Du får igennem samtaler efterhånden et andet syn på på om han kan ændre sig.

Der vil dog stadigvæk være et lille håb om, at han er den eneste ene. at processen går langsomt  kan skyldes, at du instinktivt protesterer imod, at psykologen kritiserer psykopaten. Med andre ord har du et eller andet forsvar for psykopaten. Du har oparbejdet et Stockholm syndrom.


Det mindste håb.

Medens du boede sammen med psykopaten og oplevede mange nedture, blev du nærmest specialist i at please ham. Hvis han viser sig en smule fra den positive side, tror du naivt, at der er tale om en bedring i jeres forhold. Men dette håb, selv den mindste smule, binder dig til ham. Så længe du har selv det mindste håb, vil du være der for ham. Så motivationen til at blive fri er væk, med mindre du har prøvet det før.


Man handler først til sidst.

Men hvor er bunden? Er der ikke et lille håb et sted? Hvad med forholdet, hvis du har et barn? Når du er helt ned på bunden mentalt set, og ikke øjner noget håb, så er chancen for at du dør dig fri størst, da du har mindre at tabe. Din fornuft siger dig, at det, du har oplevet er vildt uacceptabelt og at du, for at overleve, må tage nogle beslutninger.


Den fornuft, som du viser her, giver ingen plads til urealistiske drømme, hvilket kan føles som en angst og tomhed. Sammenholder du dine drømme med din fornuft, vil du opdage, at der eksisterer en reelt kamp inden i dig selv mellem din fornuften og dine følelser.  


Kampen i dig selv.

Denne kamp er afgørende for dig og din fremtid. Hvis du vil ud af forholdet, skal du i begyndelsen lade fornuften, det kognitive, have hoved indflydelsen, hvilket kan være pinefuldt og meget svært, da du ofte er isoleret fra venner og almindelig fornuft. 


For at finde ud af, hvor du er rent følelsesmæssigt og hvor du er fornuftsmæssigt, bør du diskutere dette under samtaleterapi, da du ikke kan bruge dine nærmeste, og de venner. Nb. en ensidig anvendelse af fornuften er ok, når vi taler om din kamp mod psykopaten, da erfaringer viser, at fornuft alene sjældent giver lykke. Det handler om at du kan den svære balancegang mellem fornuft og følelser.

Men indenfor din kamp, må du kun anvende fornuften. Din modstander forstår inderst inde ikke følelser, og vurderer det som et svaghedstegn, som psykpaten er ekspert i at udnytte.


Repetition. 

Hvis du ikke kan overskue dine problemer, må du skrive det hele ned  med dato begivenhederne for at få overblik, samt hjælper det dig at få overblik. Overblik giver dig et klart billede om hvor tit uregelmæssighederne forekommer, og hvad du har gjort. Dvs. om du accepterer eller protesterer. Hvis dine anstrengelser ikke bærer frugt, da søg en psykolog med speciale i området. Det første skridt er, at du fuldt ud forstår, at du må få en erkendelse omkring de to vidt forskellige afdelinger i dit sind.


De to forskellige afdelinger hedder fornuft og følelser, og der skal være plads til begge. Det kan i praksis være ret kompliceret, for hvornår kan du afgøre, hvad der er fornuftigt og hvad der er følelser og hvilken vægtning skal du give begge dele i de vidt forskellige situationer, som dagliglivet består af? praksis kan være kompliceret, hvorfor samtalen kredser omkring specifikke eksempler, du har oplevet.

 

Både fornuften og følelserne skal i det almindelige liv (området psykopater er undtaget) have deres plads efter nøje overvejelser, derfor må ingen af dem få den afgørende vægtning.


Der må være en fine balance mellem disse modpoler. Nogle mennesker har svært ved at finde balancen, og må derfor lære, hvor grænsen går imellem at overskride begge grænser. Hvis du overvejer at bryde forbindelsen eller er midt i denne vanskelige proces, siger erfaringer, bør du udelukkende må prioritere at være fornuftig og målrettet, ellers kommer du ikke ud af forholdet. Psykopaten er ekspert i at fremhæve de sjældne gode stunder fra fortiden.


Tovholder.

Du kan betragte psykologen som en advokat, som sammen med dig skal vinde din sag.


På dette punkt kan en psykolog være en stor hjælp som støtte og tovholder, da små fejltrin kan betyde, at du falder tilbage til det tvungne forhold tilbage i forholdet, hvilket mange har prøvet. Du har normalt brug for en helt uafhængig fagperson til at bakke dig op, selv små tvivlsforhold og usikkerhed bør vendes, da din selvtillid til mange ting har været større. Det anbefales ikke at bruge venner og familie som kvalificeret hjælp. Du kan måske føle, at du får en opbakning, men rådene er ofte overfladiske, og de er ikke uafhængige..Den nye verden.

Når du finder den rette vægtning i de enkelte tilfælde, venner og nye bekendsskaber, vil de i højere grad respektere dig, som den du var i gl. dage. Du vil føle dig fri. Du vil, når du er igennem, kunne stole på egne beslutninger, og ikke have den utrygheden omkring den underliggende, som du altid havde dengang.

 

Psykopatens normaltilstand,

dvs. når han ikke ekstraordinært skal sikre sig yderligere kontrol.

Når han ser på dig, og du er uenig med ham, har han et særligt koldt og koncentreret blik. Han kan være opfarende, og være voldelig, lyve meget, fordreje sandheden 180 grader, være utro, være ude af stand til at modtage kritik, være kontrolfreak, endevende dine private sager, anklage dig og andre helt umotiveret, han kan forfalske underskrifter, stjæle og forfølge andre, hvis de ikke er for ham.


Han kan især påføre dig skyldkomplekser, for at styre dig. Han er ligeglad med, hvordan du og andre har det på alle planer. Han undlader at respektere dig, undlader at give dig kærlighed, da en stærkt psykopatisk person ikke har empati eller kan give kærlighed, selvom de kan lade som om de er empaiske og kærlige.


Med slet skjult fornøjelse kan han anklage dig uden grund, fordi han skal bekræfte sin egen styrke. Han er meget opfindsom mht. at bedrage dig økonomisk. Han er ikke i stand til at forstå dig, selvom du måske tror det, ligesom du kan tro, at han elsker dig. 


De nævnte symptomer, er nævnt i tidligere artikler. Det skal understreges, at vi taler om en psykopatisk person.


Psykopat-lignende handlinger.

Husk også på at psykopatlignende handlinger udføres af almindelige mennesker, for at være psykopatlignende handlinger, læs herom her.

 


Motivationen og selvrespekt:

Hvordan skal du kunne respektere dig selv og vinde andres respekt, hvis du ikke tager ansvaret for dit liv? Hvordan kan du forlange, at nogen vil kunne elske dig, hvis de ikke respekterer dig? Det er vigtige forhold hos de fleste mennesker.