9.A Kan jeg redde min psykopat 2


 

       Kan jeg redde min psykopat

2.del

Nr. 9A


Forfatter: Henrik c. p. Krarup psykolog.

Artiklen redigeret den 13.oktober.2018


Det er en nærliggende positiv tanke for mange, at hjælpe en psykopat, som du har givet så meget og derfor føler dig stærkt knyttet til. En hver hjælp vil indeholde beslutninger og handlinger som er stærkt følelsesmæssigt styret. Der kan derfor være tvivl hjælpens nytte, da der mangler et nødvendigt realistisk overblik. Der er brug for en bred bedømmelse af situationen, en bedømmelse som offret ikke kan se, da offeret har to kasketter på.


Selve tanken om at hjælpe er smuk. Hjælpen indeholder også et håb om en forsættelse af kontakten med psykopaten. Hjælpen kan dække over den angst at miste psykopaten.  At det lykkes at fortrænge angsten, må have sin rod i at offerts ønsker blandes med afhængighed, forblændelse og et massivt håb. Håb kan være en af de stærkeste motivationsfaktorer som eksistere.


Angst og økonomisk usikkerhed.

Der kan dog være andre grunde til at redde psykopaten, f.eks. af økonomisk art. Modsat trækker hendes angst for psykopatens vrede og andre psykiske reaktioner som skaber stor utryghed hos hende selv og pårørende. Det som trækker den anden vej er en angst for økonomisk usikkerhed og tab af status.

Denne ofte ekstreme følsomhed spærrer ofte af for andre vigtige forhold, forddi følelserne prioiriteres højere. Sund fornuft vil kun kunne udvikle sig langsomt i dette følelsesmæssige miljø.


Mange tror, at mere af samme slags handlinger (pleasing og given efter) løser problemerne. Erfaringerne er, at problemerne blive forværret, hvis du giver efter for psykopatens vilje, og tror, at du hen kan ændre ham, for at du kan få empati og tæthed, tager du fejl.

Du bliver blot mere bundet af ham via hans kontrol. Det er ikke kærlighed han søger, men kontrol, selvom han bedyrer at det er hans kærlighed til dig der betyder mest for ham. Men offeret, dvs. dig vil acceptere næsten alt for at tro på hans ord. Han er mester i anvendelse af ordet. ham.


Det er vigtigt at du tager det

meget roligt, ingen hurtige

impulshandlinger,

før du har lavet en slagplan,

kan du ikke lægge en plan,

må du have hjælp til den.


Chock.

Hvis du forståeligt nok er chokeret over at opdage, at han har psykopatiske træk, som du ikke kan leve med, skal du alligevel tage det med ro, og se på de ændringer der er overgået dig før og efter du traf ham. Det handler om få et overblik over skaderne, så vil du have lettere ved at fjerne dig fra ham.  


Små ressourcer

Er du nede psykisk, tilrådes det, at tale med en psykolog, da dine følelser kan spille en altfor stor rolle, og kan virke forstyrrende, eller lammende, når der skal tages store beslutninger. Opstår der tvivl hos dig, må du have objektive råd, ikke veninderåd, selvom det kan være nemt og behageligt.   


Ansvaret er dit.

Det er stadigvæk kun dig selv, som har ansvaret for dit liv. Ansvaret ligger ikke hos nogen andre. Du kan ofte menes, at det er synd for dig, hvilket er en naturlig følelse, men hold den følelse nede, da selvmedlidenhed  hurtigt gør dig handlingslammet, da du søger at fralægge dig ansvaret. Husk at du kan meget mere, end du tror. Tror du, at du ikke kan/tør, har du allerede tabt.


Advarsel.

Det værste du kan gøre, er at anklage ham for at være psykopat.

Du må tage en beslutning om du vil blive i forholdet eller forlade det.

 

Økonomi

En forudsætning for at handle er, at du har din økonomi i orden til at klare dig selv, samt at du har psykiske ressourcer til at gennemføre din beslutning. Du kan regne med en storm af bebrejdelser og chikane. Hvis du er usikker, må du søge en psykolog.

Det er derfor du nøje må bedømme hele din situation i ro og mag, også f.eks. dit forhold til dine eventuelle børn og venner, samt din økonomiske situation, hvis du vil forlade ham.


At forstå en psykopat er umuligt,

da det er som at betræde

en helt anden og

uforståelig verden.


Du søger psykopatens forståelse. Det er normalt, at du vil søge at få hans forståelse samt at du også gerne vil forstå ham. Du får yderst sjældent hans forståelse, og du får slet ikke viden om, hvad han tænker og hvorfor han handler, som han gør.

 


Når du har fået ham på tomandshånd omkring jeres forhold, kan han simulere angerfuld, græde, bede om en ny chance, men husk på, at han er en eminent skuespiller. Du vil aldrig være i stand til virkelig at forstå hans handlinger.


Her er nogle handlingsmuligheder, når du har været igennem dine overvejelser.


1) Du kunne forsvinde fra forholdet ,

2) Du kunne hjælpe ham, fordi du forsat er besat af ham

3) Du kunne hjælpe ham, fordi du har medidenhed med ham.

4) Du kan også handle på en blanding af de ovenstående eksempler.


Selvmedlidenhed. 

Falder du i selvmedlidenhedens net eller pleaser han igen, kaldes din handling en flugt. Det er negativt og vigtigt at holde dig fra. Det er handlinger, som giver en øjeblikkelig lettelse og ro, men som ikke bringer dig noget godt på sigt.


Tal med en

som forstår dig,

det vil give dig

mere ro.Har han det dårligt.?

Af og til har du nok følt, at han har det skidt, selv om han er god til at skjule det, da han mener det er en svaghed. Han benytter alle midler for at skjule sin tilstand. Han kan dog bevidst søge at profitere med at han har det dårligt, for at kunne tiltrække og fastholde dig.

 

Du kan være i tvivl, om han handler udfra egne indestængte følelser, spontane følelser eller om det er ren snu beregning. Det kan dog være en kombination af alle dele. En psykolog kan vurdere om han er psykopat udfra hans handlinger. Men det vigtigste for dig er, at du på den baggrund kan få styrket din formodning om, at du må ud af forholdet.


Fysisk og

mental

vold . Han udfører altid psykisk vold mod dig og ofte fysisk vold. Handlingerne virker ofte som ventiler for psykopaten. Han gør det, for at kunne at kompensere for sine kraftige indre spændinger. De voldelige eller mentale eksplosioner kan forekomme med faste mellemrum.


Handlingerne nedsætter spændingen.

Årsagerne til spændingerne kan være forskellig. F.eks. kan han mangle en fiinregulering af hans egen kontrol, som kan medføre panik. Hvis der er den mindste fare for at psykopaten taber magten, vil han gå hårdt imod de personer, som udgør en sikkerhedsrisiko for hans kontrol. Han vil reagere hensynsløst, styret af angst. Hvis du forsvinder fra hans magtfelt, vil hans magtposition forsvinde.


Dramatisk skuespil

Han kan gøre forskellige ting for at rette op på forholdet. Han har mange farver. Han kan bryde ud i tårer og han kan trygle, og love guld og grønne skove, da han ønsker at opnå kontrol igen. Lykkes det ikke, vil han normalt anvende alle midler incl vold., uden nogen form for begrænsning, for at få kontrol igen.


Han kan slæbe dig til retten. Han kan prøve at udsuge dig økonomisk. Han vil bagtale dig, han kan tæve dig i hjemmet. Han kan bruge børnene som våben imod dig, og gør det ofte, under dække af at han elsker sine eller dine børn.


Hvis du får et barn med psykopaten, gælder der særlige forhold, som du kan læse om Forholdet HER.


Han kan tabe dymamikken.

Som sagt er han en eminente skuespiller, og det er vanskeligt at finde ud af, om han spiller et spil eller mener det alvorligt, i hvert fald i begyndelsen. I nogle situationer, kan det ske, at han ind i mellem taber den dynamik, som han flittigt benytter. Han kan da have svært ved at opretholde sin optimistiske og dynamiske skuespil om at være den venlige, altid givende fantastiske mand, som han elsker at give sig ud for at være,i hvertfald udadtil. I de situationer, hvor han taber kontrollen, kan "psykopaten" vise sig igennem de rå og yderliggående handlinger. Det er derfor du er konstant er utryg og bange for ham.


Teori: Den sorte box 

Hvilke processer der foregår inden i ham, kan vi kun gisne om, men erfaringer og udtalelser fra ofre, samt  hans adfærd kan give os en fornemmelse af, hvad der er foregået hos psykopaten. Indenfor psykologien tales der om en sort box, hvor man kun kender imput og output. Processerne i selve boksen er ubekendt, men output kan vurderes. Omsat betyder det, at du kan vurdere hans gentagne handlinger, som tilsammen giver et billede af, hvad der foregår inden i ham. Amerikanske og Norske undersøgelser peget på, at der kan være fysiske årsager, hviket kan ses ved scanning af hjernens forlapper.


Resume

Har eksempler på sårende og skadelig adfærd, og har gentagne gange forsøgt at ændre det, bør du stoppe efter at han har fået en deadline.

Hvis du stadig ønsker at "redde" ham bør du droppe alle tanker om at frelse ham, da han ikke elsker dig. Til register/home