42A selvvaerd2

      2.Del. Lavt selvværd og selvtillid.

Nr.42A                                    Se også 1.del og 3. del


Psykolog Henrik C. P. Krarup.

Redigeret. 6. januar .2018


Ironi og kropssprog.

Har du lidt skepsis, er du lidt mistroisk, er du ikke tilbøjelig til at troen på lidt overdrevne historier eller udsagn. dvs. at du har svært ved at se det sjove ved ironisk tale. Du er tilbøjelig til at tro, at det ikke er ironi, og at det nok handler om et endnu et angreb på dig og din person. Du tror instinktivt, at du skal nedgøres. Hvis du betragter andre med lavt selvværd, vil du se små skjulte tegn på, at de også har svært ved at opfatte ironi.


De føler, at de må forsvare sig selv, eller i det mindste ikke bliver til grin overfor andre. Det handler ofte om ganske små og ligegyldige ting, som ikke burde virke så sårende. Men det er ofte sådan, at de små ting kan såre meget. Modsat er de i en størrelse, som du kan gøre noget ved.


Overreagerer

En lille sag kan følelsesmæssigt bliver vurderet ekstremt højt. Langt højere end det har været meningen. iscenesætteren af den lille sag, har blot ment at det ville være underholdende, og søger der blot at ville lave lidt sjov. De andre undrer sig over den negative kraftige reaktionen.


Overskud?

At du vil reagere så negativt ved små latterlige ting, er et tegn på, at du ikke har det overskud, at du ikke hviler i dig selv. At omgivelserne efterhånden lærer, at gå stille med dørene, når du er i nærheden, er en logisk følge.

Arbejdskolleger ved at de ikke må ironisere noget, men i stedet for nøje overveje ordvalget. Dette kan på den lange bane bevirke, at du lidt efter lidt bliver lukket ude, således at de andres spontane udsagn, fortællinger, vittigheder, ikke kommer for dine øre.Hvis du tror, at alle kun vil nedgøre dig, er det en meget ødelæggende tankegang. Din mistro vil sidde på ydersiden af dig som en kappe, men den forsætte med at trænge længere ind i din krop.


Det resulterer i, at du automatisk tager enhver handling som et personligt angreb, du skal forsvare dig imod. Det siger sig selv, at modparten vil blive skuffet, da han mente det som en venlihed, en spøg, som desværre blev misforstået.


Den gammel kjole. - et mønster på lavt selvværd.

 F.eks. hvis nogen siger, "hvor er din kjole dog yndig," vil du som har et svagt selvværd svare, "nååå det er bare en gammel kjole, som jeg har købt i røde kors for 20 kroner."

Husk på: Der blev ikke spurgt om, hvorfra kjolen kom. Det er blot om en rosende udtalelse, fra en person, som vil dig det godt. Intet andet. Udtalelsen gik ud på at give dig en personlig ros, fordi du ser bedårende og dejlig ud i kjolen. Du bør svare i overensstemmelse med den rosende situation." Ja er den ikke pæn, tak for at du siger det".


Har du holdt et foredrag, og hvor du får ros. Husk at svar med et " Mange tak, det er dejligt at høre".


Er der forskel på lavt selvværd og lav selvtillid.

Det er der. Disse to størrelser kan i farten godt forveksles, da de til tider kan gribe lidt ind i hinanden. Du kan godt have et lavt selvværd og samtidig have et højt niveau af selvtillid.

 

Definition på lavt selvværd.

Det er en alt-om-sig gribende følelse af, altid at være mindre værd end alle andre mennesker. Den mindre værdivurdering af dig selv er en grundstemning, som gælder alle dine relationer både til dig selv og til dine omgivelser.

Angsten for ikke at slå til er normalt årsagen til denne passivitet. For at komme angsten for handling til livs, må du se på dine tidligere reaktioner og de fremkommende mønstre. De kan bedst fastholdes ved noter samtidig med en samtalerække.

 

Terapi situation.

At komme nærmere ind på de mange faktorer, som fører til lavt selvværd er der ikke plads til her.

Dem vil du få udredt ved at tale med en psykolog, som netop vil spørge ind til situationer, som du har haft det svært ved og som har plaget dig. I en terapisituation går psykologen ud det sted, hvor du er i dit liv og de problemer, som du har rent aktuelt.


Cirkulære tanker

Du søger argumenter for ikke at handle. Du opregner mange grunde som skal vise, at du ikke skal handle. Du overdriver din argumentation, fordi du ikke tør handle. Argumenterne er derfor overdrevne eller fejlagtige. Nogle argumenter bygger du videre på, så resultatet bliver, at du på ingen måde skal handle. set udfra virkeligheden, er resultatet af dine cirkulære tanker urealistisk. Resultatet for dig er, at du undgår angsten for den fiasko, som du i din negative tankegang mener vil komme.

Det er din undskyldning for dig selv, og de fungerer fint, da du undgår angsten for den fiasko, som du regner med vil indfinde sig.


Tro.

Dit motto kan være "Hvis jeg tror, at jeg ikke kan, så kan jeg ikke". Det giver dig ro, du udfordrer eller udvikler dig ikke. Du ville få det bedre, hvis dit motto er "Jeg tror, at jeg kan. jeg går positivt ud fra, at jeg kan, går det lidt skævt, så finder jeg ud af, hvad jeg skal gøre næste gang."

Tro er en stærk motivationsfaktor ved alle handlinger, også negativ tro som nævnt ovenfor. Du må langsomt komme væk fra din mistillid til dig selv.


Psykologer har normalt udviklet en fremgangsmåde, som fungerer på den måde, at du kan lære at tackle dine automatiske negative indstilling til at du ikke kan. Passivitet er mere ufarligt end aktivitet, lyder de automatiske tanker.

Via samtaler vendes nogle håndgribelige handlinger, som har denne negative automatik. Disse øvelser skal gentages og hjemme må du søge at tackle små problemer af samme art.


Gamle skader tager tid

At have lavt selvværd kan have påvirket dit liv i alle dine leveår. Det tager derfor tid at ændre dybt indgroede holdninger og vaner, som du dengang har brugt, for at kunne klare de forskellige situationer.


Samtalen søger langsomt at præge din erkendelse omkring dig selv og den virkelighed du har været med til at præge. Er du tilfreds med dine handlinger? Hvis du er utilfreds, må psykologen og dig vende de handlinger, som ikke har været optimale.

At udføre de nye vaner igennem træning, kan give dig nogle uigendrivelige vidnesbyrd om, at du kan selv.

Hele din adfærd, måde at tale på, måden du bærer tøjet på, dit humør, vil ændre sig positivt.