42B selvvaerd3

3.del af Lavt selvværd 

               Barndommen

Se 1.Del og 2.Del


42B


Mennesker med højt selvværd har gennemsnitligt ingen problemer med deres energi, de har meget mod på livet og er ikke hæmmede i deres aktivitet. dette gælder også under opvæksten. De er glade ved livet og ikke plaget af hvad andre tænker om dem. At få et højere selvværd er i sig selv et mål, fordi du meget livsglæde og energi i dit liv.


Lav selvtillid og "Basic trust" omtales også i artiklen. Nogle kan tage fejl af lav selvtillid og lav selvtillid. Høj selvtillid er, at du er tilfreds med konkrete ting, som du er sikker på at udføre. Lav selvværd kan nemt forekomme selvom du har høj selvtillid.


Af Henrik C. P. Krarup, psykolog.

Red. 6.dec, 2016


Energi.

På det energimæssige område, vil jeg gentage, at du vil mærke en stor forskel på at du får et højere selvværd. Du vil stykvis erfare, at du er i stand til at udføre flere ting end du kunne før.

Har du haft tæt forbindelse med en psykopat, har du meget at rette op på med hensyn til selvværd. Vil du vide mere så læs her.


Årsager. 

Men der er mange andre årsager til lavt selvværd. Der nævnes nogle få forhold her, som kan have skabt det lave selvværd og lavt selvtillid. De fleste relateres til din tidlige opvækst.


Usikkerhed fra hjemmet

Mange mennesker har en følelse af vanskelige forhold i barndomshjemmet. Det lille barns udvikling samt opdragelsesmiljøet har stor betydning for selvværd og selvtillid.


Dannelse af identiteten og tillid til sig selv sker de første måneder i dit liv. Dine forældres holdning og håndtering af dig og eventuelle andre søskende har indflydelse på dannelse af dit selvværd. Disse emner indgår i samtalen sammen med data fra din fortid. Der skal også ses på de opdragelsesmæssige rammer. Har der været klare regler om, hvad du må og hvad du ikke må?


Husregler, tryghed, mm.

Der er nogle opdragelses- og husregler som ikke må være for stramme og ikke for løse. Det vanskelige for forældre er netop, at kunne finde den rigtige balance mellem regler som skal overholdes og de regler som ikke indebærer faremomenter. Er den svære balance fundet, er det med til at give dig som barn tryghed. Det forudsættes, at denne balance til stadighed justeres efter de forskellige situationer og din udvikling.


Når du er har en erkendelse af hvordan din barndom har været med hensyn til tryghed, kærlighed, åbenhed, kan du se på din fortid og de handlinger som du var udsat for. Du kan se at der er en forbindelse mellem dine handlinger før og i dit nuværende  voksne liv. forhold til forældrenes arbejde, dine søskende, at du har en storesøster og storebror, at der var sygdom  familien, at det hang sammen økonomisk- eller ikke. at du er adopteret, at du boede et sted med langt til naboer. mm.


Fortidens brugbarhed.

Hvad kan du bruge det tilbageblik til? Du vil ofte få en aha-oplevelse, da du kan se nogle af de årsager til, den måde du har klaret dig på. Det er meget  nyttigt, da mange af de forestillinger og vaner (læs forsvarsmekanismer) som du har tillagt dig i dit voksne liv, stammer fra dengang. Er der nogle som du skal have ændret, ved du hvor du skal starte.


Uoverskuelighed = utryghed.

Hvis du har haft usikkerhed og uklarhed om væsentlige forhold i opdragelsen, kan du vurdere de faktiske forhold. Hvor tæt var dit forhold til henholdsvis din mor og far. Kørte de deres eget løb. Hvor stor tillid havde du til dem? Havde du deres opbakning. Kunne du betro dig til dem? Hvordan klarede du de eventuelle de spændinger, jalousi, magtstrukturer, som der var mellem dine forældre, søskende.


Har du genereret og oplagret intens spænding i dine unge år, kan det være stærkt medvirkende til, at du handler i forsvar, i stedet for at turde løbe risici. Ved at handle i forsvar, hindres du i at udvikle dig normalt.

Hvis du ved hvad der vil ske, det giver dig tryghed, selvom det, som sker er slemt. Men i din voksenalder har du mulighed for at se dine reaktioner og mulige konsekvenser. Du skal blot arbejde for at få overblik, så du kan handle.


I begyndelsen vil far eller mor nok vise dig, hvordan du skal handle. En af de bedste måder vil være, at du får frihed til at lege dig ind i de forskellige situationer, uden at du skal bære det sædvanlige ansvar. Der er et meget motiverende spændende måde at lære på, som samtidig giver dig et højt selvværd.


Legen.

Det typiske ved legen er, at du har mere frihed til at eksperimentere. Du ser mange versioner af nogle handlinger, og du undgår at være ansvarlig for dine eksperimenter. Dine erfaringer beholder du, de er guld værd. Din fundamentale drivkraft (motivation) til dine handlinger er i begyndelsen, at du ønsker deres kærlighed og især anerkendelse, så du sikrer dig livet.

Du danner en grundlæggende tryghed ved, at du er en kær og ønsket person, og at du betragtes som noget af det dejligste, som er hændt dine forældre.

 

Er denne basisværdi i orden, er det lettere at opbygge et godt selvværd. Ved legen opnår du tre ting,

A) en erfaring, som du kan bygge videre på, 

B) en følelse af, at du er meget værd (selvværd)

C) at du får erhvervet en måde at tackle de forskellige situationer, hvilket giver selvtillid samt et "gå på mod".


Der kan være andre problemer i dit barndomshjem. Så som at du er lillebror eller lille søster eller modsat, at du er store bror eller storesøster, begge dele har deres ulemper og fordele.

Du kan også være midt imellem. Til dette spil af faktorer kan der tilføjes mentale sammenstød mellem forældre og deres forældre, svigerfamilien, sygdom, etc.

Der er således mange relationer, som kan skabe yderst indviklede familie-interaktioner. De kan være svære at løse, men blot det at kende dem, kan give dig en forklaring på, hvorfor forholdene har været som de var. Hvis du kender de forskellige relationer nogenlunde, har du også mulighed for at kunne handle anderledes i fremtiden.


2) Forældrenes situation

hvis den ene eller begge dine forældre på grund af deres eget mindreværd søger at fremhæve deres eget værd, ved at gøre de ting, som du skulle have lært at gøre selv, står du og mangler denne frihed til legen og muligheden for at få et bedre selvværd. Forældrene eller den enkelte forældre profiterer ved deres superomsorg, da de bliver regnet som gode forældre.


Det går desværre negativt ud over dig, fordi du mister den meget vigtige følelse at kunne selv. Du mister også det lille vovemod, som skal til, for at opleve og afprøve verden. Du kan muligvis få en basistrust, fordi du bliver forkælet og vellidt, men det er ikke meget værd, da du inde i dig selv mangler at kunne fremvise nogle resultater, som du selv har gjort. ”Se far. Se hvor jeg er dygtig”. Det er basistrusten, som bliver afbalanceret med din egen dygtighed - det er en vigtig balance.

 

Hensynet til forældre

Får du ikke tilstrækkelig frihed, bliver du udsat for det særligt paradoks, da du på den ene side har brug for den hjælp som de giver, og på den anden side gerne selv vil tage nye udfordringer. Problemet er, at kan være svært at afvise hjælpen. At afvise dem giver dig skyldfølelse. Er du i balance med dig selv, må du finde en middelvej, men det kræver at du er klar over problematikken.

 

Tro mod far og mor.

At skære igennem er svært når du samtidig elsker dem. Du vil ikke have, at de tror, at du er utaknemmelig. Du vil føle dig som en dårlig søn eller datter, hvis du afviser dem. Du tror måske, at de gør det af kærlighed til dig, men sandheden er snarere et sted midt imellem. De kan gøre det for deres omdømmes skyld, men også fordi de holder af dig. Selve vægtningen af disse to faktorer er afgørende for din egen udvikling.

Din udvikling, som et selvstændigt tænkende og handlende væsen står og falder med, hvor bevidst du er omkring det "at ville selv," at tage ansvaret for egne handlinger og det, at du skal tage hensyn til dine forældre.


3) opvæksten

Har du igennem opvæksten haft en stor mangel på omsorg, forstået som en kærlig backing op, og mangel på en god balance imellem egen frihed til eksperimenteren, kan du udvikle stor uselvstændighed. Du vil da primært søge efter anerkendelse og kærlighed. Desværre kan du ikke forlange kærlighed. I mange tilfælde vil du please dem, som du ønsker skal give dig omsorg. I nogle tilfælde kan der komme en tendens til en klæbende adfærd. Omkring uddannelse, ses det ofte, at de kærlighedssøgende børn får gode uddannelser, evt.akademiske uddannelser.


Psykopatiske træk. 

Den søgen efter omsorg og kærlighed kan munde ud i at især mange piger falder for mænd med stærke psykopatiske træk.Netop den psykopatiske type, er ekstrem gode til at give dig tryghed, kærlighed og næsten uendelige omsorg, indtil de har magt over pigen.

En psykopat er netop en person, som går efter egne mål. De går 100 procent ind for det. Se artiklen ”psykopatens offer”,


Samvær med en psykopat skader dit selvværd.

Har du levet sammen med en psykopat i længere tid, vil du have være udsat for et intenst angreb på din selvværd. Du må, for at komme tilbage til dig selv, arbejde, dvs. erkende nogle væsentlige ting omkring dig selv og de nedbrydende kræfter, som du udsættes for.


En rum tid.

Det varer normalt en rum tid inden du vil fornemme, at der sker noget med dit selvværd. Det kan være et resultat af de skader, som du har fået i forbindelse med psykopaten, men du kan også tillægge din opdragelse noget af skylden.

 

Et råd, hvis du er i tvivl.

Du rådes til at henvende dig til en psykolog, evt. kun til orientering. Du børl vælge en, som har god erfaring med dine problemer og som samtidig kender til psykopaters handlemåder og tankegang.