30.0 sorg

Sorg

Nr. 30.0


Tab af elskede personer på grund af sygdom eller ulykke giver en sorg, som særligt i begyndelsen opfattes som en lammelse. Sker dødsfaldet pludseligt opstår der chock. Det er meget smertefulde processer, som alle ønsker at undgå, men desværre må det gennemleves. Sorgprocessen må ikke forceres eller fortrænges. vil Sorgen vil være i underbevidstheden indtil den bliver gennemlevet i din bevidsthed. I visse tilfælde kan dødsfalds reaktioner udløse gamle ubehandlede traumer, således at helbredet bliver belastet i alvorlig grad.


Sorg er et naturligt led af livet for alle mennesker. Men det opfattes ofte som et personligt overgreb. Sorgtilstande ses overalt og er en livsbetingelse, som ikke kan ændres.


Uønskede virkninger af sorgtilstanden, kan i værste fald føre til depression. I tilfælde, hvor sorgen er meget dyb, kan der opstå et ubevidst ønske om at opgive det hele. Den opståede tomheden er for ubærlig så den sørgende ønsker at slutte sig inde. dvs. isolerer sig. Isoleres den sørgene, stopper sorgarbejdet og det kan blive meget svært senere hen at gå videre med livet. 


Den ødelæggende isolation

Terapien: Det tilrådeligt at bearbejde tabet, ikke ved at trække sig, men at tale med andre om tabet og alt det som tabet medfører af ændringer. Det er vigtigt under samtalen at udspecificere dine følelser og håb, som er blevet knust. Anden terapi vinkel: Du skal finde en person, som er villig til at høre på dig og evt. kommentere, hvis du ønsker det.


Måske føler du, at det er synd for dig, hvilket er ok i mindre målestok. Udvikler offerrollen sig, så der optræder nogle særlige fordele for dig som sørgende, vil det skade både sorgprocessen, samt indvirke på dig, så du fremtræder som "en pleaser".


Arbejde. Er det muligt efter den første sorgtid at forsætte sin daglige pligter, arbejde mv. vil det styrke dig. Du kan i mange tilfælde undgå den selvbestaltede isolation. 


Redaktion d. 11. maj 2019

Psykolog Henrik C. P. Krarup


Sorg er almindelig

Sorg er en naturlig ting, dvs. en livsbetingelse, som rammer alle før eller senere. Nogen rammes kraftigere end andre f.eks. ved dødsfald af en person, som sorgramte har haft en stor tilknytning til.


Når chocket er lidt på afstand, vil tabet, som du troede var en ond  drøm blive virkelig. Lammelsen er slut og du må NU forholde dig til de nye forhold, men det tager tid, da din mentale tilstand skal have ro til at blive lægt. dvs. såret skal læges.


Inden du gradvis søger at forsætte livet, vil de fleste kunne fornemme, at afdødes ønske netop er, at du skal fungere i livet, efter dødsfaldet og udbrede den kærlighed, som du har modtaget af afdøde. En kær afdøds højeste ønske er at du og andre pårørende skal leve et godt liv og ikke falde i en dyb depression eller anden dårligdom. F. eks. afhængighed ved pleasing.


Mål kan aflede og virke dæmpende på sorg

Det er vigtigt at du lærer at leve under de nye forhold, dvs. at du accepterer tabet. Tabet skal være i en svag udgave, hvor afdødes positive betydning kommer frem. Tabet skal ikke styre dig, og ikke forhindre dig i at leve livet.

Det er rigtigt, at den tid og de oplevelseser du har haft med afdøde, aldrig kommer tilbage, det kan være en svær accept. Accepten lettes hvis du kan erstatte afdødes indflydelse med nogle reelle mål.

Det er at respektere afdødes minde igennem gerning.

 

Behandling i sorggrupper. Det kan være en positiv øjenåbner, at erfare, at andre også bærer på sorger i en sorggruppe. Det bliver din sorg ikke mindre af, men du kan bedre se, om du er på rette vej ved at sammenligne sorgfortælling med din sorgbehandling. Du vil bl.a. have nytte af, at se og især høre de andres beretninger, og hvad de har gjort i en given situation.

Du får et indtryk af deres kamp for at tackle sorgen og få en mening med livet igen.


Leder. En sorggruppe fungerer bedst, hvis der er en kvalificeret leder, som ikke selv er i sorg, og som derfor kan vurdere situationen objektivt.dvs. vurdere og evt. standse indlæg eller adfærd som er overdrevne eller for overfladiske. Lederen kan være en psykolog. 

,

Sorggrupper kan hjælpe dig frem da det giver et mere personligt engagement, på grund af de personlige kontakter. Man kan lettere i denne kreds øjeblikkeligt gå tilbage i emnerne og stille spørgsmål om noget, som er blevet omtalt tidligere.


Skriftlige online grupper kan også bruges. Fordelen er, at de kan foretages online, men du mangler den vigtige tætte personlige  kontakt, -  Det at se hinanden og føle med hinanden har stor psykisk relevans. Den skriftlige korrespondance skal være meget præcis, da der ellers er store muligheder for fejlfortolkning, eller forplumring af meninger og svar. 


Det skrevne ord står fast, og kan i mange tilfælde virke firkantet og stift. Det tager lang tid at skrive. Du får ved brevskrivningen mulighed for at formulere dig præcist, således at du udarbejder en kladde og forfiner den, så det endelige indhold afspejler din følelser og handlinger.


Du kan henvise til citater, artikler og vende dette med den anden sørgende. Det er en fordel at du kan søge tilbage til tidligere brev og kommenterer udfra dette.


Kombinationen. Der er intet i vejen for at lave en kombination, hvor man sender et breve - oplæg - frem til en eller flere. Det giver mulighed for at behandle nogle spørgsmål tættere, da deltageren har nogle retningslinier på skrift. Det giver en meget målrettet behandling af sorgen.


Familiens vel.

Det kan være slemt, men nødvendigt for dig, at dine familiemedlemmer at undvære dig i store dele af sorgperioden. I hele tidsrummet fra sorgens begyndelse til at du kommer ud på den anden side, har de måtte undvære store dele af din kærlighed og hjælp, da sorgarbejdet er energikrævende har der ikke været megen energioverskud. De pårørende har levet i en verden, hvor de har taget store hensyn til dig, så deres behov for omsorg og accept har været udskudt.


Sorgperiode? hvad er normalt.

Der er ingen norm, den enkelte må behandle sin sorg individuelt. Det vil med andre ord sige, at du er frit svævende, at du selv må styre disse processer og ingen vil råde dig, hvis du ikke vil eller har lyst.

En tommelfingerregel siger, at en sorg helst skal være væsentlig nedbragt indenfor ca. 3 måneder, når der er blevet arbejdet med sorgen. Det er dog en meget grov regel, som bygger på såkaldte "normalpersoner og normale tab", men reglen giver dog et fingerpeg.


Udskudt sorg. 

Er en sorg, som er blevet ignoreret, eller i hvert fald ubehandlet. Nogle, typisk mænd, har en håndfaste eller firkantede (misforstået mandlig) måde at klare sorgperioden på. De kan ignorere, at de er i sorg, og starter med fuld kraft på arbejdet, som om intet var hændt. De fokuserer på fremtiden, og lader hånt om sindets reparationen.  


Forsætter de deres ignoreren af tidligere ubehandlet sorg/angst, kan det manglende sorg bryde frem ved andre kriser. Det kaldes udskudt sorg. Den kan komme lige pludselig uden nævneværdig grund, ligesom en panikangst.

Det anbefales at få undersøgt, om der er tale om en udskudt sorg, og om denne skal behandles evt. via samtaleterapi. 


Ansvaret er dit. Det lyder ganske naturligt, men det kan for nogle være svært virkeligt at tænke over, at de konkret må tage ansvar for deres liv og sorg og om hvor meget sorgen skal fylde. Vi taler om en bevidst prioritering af energien og den tid som anvendes på den. Hvad vælges fra.

Ansvaret og behandlindgen er til syvende og sidst hos den sørgende. Ingen kan overtage selve sorgarbejdet, og slet ikke mecicinering.


Psykologhjælp. Du kan få en direkte hjælp ved samtale med en psykolog, som naturligvis vil koncentrere sig 100 procent om din sorg, hvorimod du i sorggruppen må dele din tid med medlemmerne, som sjældent har den erfaring og de kunskaber, som forventes af en psykolog. 


Normalt kan et psykiske velafbalanceret menneske behandle sin sorg igennem nogle måneder. Er du af forskellige grunde ude af stand til at tage dig af din sorg, kan sorgtilstanden trække ud og det anbefales at søge sorggrupper eller psykolog, da medicin ikke kan ændre på sorgen.

 

Din reaktion på sorgen kan være vidt forskellig fra andre i samme situation. Det kan f.eks. vise sig igennem "humørsyge", hvor du uden at ville det svinger i dit humør til skade for dig selv og dine omgivelser, så du kan opfattes som mental ustabil.


Medlidenheds-fælden.

Hvis du søger medlidenhed. p.g.a sorgen, kan en overdreven medlidenheds-opmærksomhed blive vanedannende, og du kan uvidende fastholde sorgen, uden af behandle den. Kærlighed kan ikke trives i et "medlidenheds klima".


Aggression og skyldfølelse 

Det kan komme som et chok for mange, at opdage, at de kan blive rasende på afdøde, fordi pågældende har svigtet dem ved at forsvinde ud af deres liv. Det er tanker, som efterladte er flove over at opdage . Denne aggression kan vendes til en dyb skyldfølelse, da de er ganske klar over at man ikke viser sit raseri til omgivelserne.


Symbiose.

Den efterladte, føler sig chokeret over tabet opleve en dyb identitetskrise, som viser sig ved total udmattelse og tomhed.Denne kraftige reaktion kan opstå, hvis afdøde havde et symbiotisk forhold til efterladte. Afdøde har via symbiose vist sine følelser og magt over efterladte. Symbiosen har på den anden side givet afdøde en anerkedelse og indflydelse. Afdøde har sålænge symbiosen eksisterede haft en elsket person.


Senere i sorgforløbet kan denne efterladte i sit stille sind blive vred over, at afdøde havde ladet komme så vidt i den ensidige tilknytning ved at tillade at en symbiose kunne opstå.

Symbiosen kan have sin baggrund i en psykisk sygdom, eller svær psykisk ubalance. I et symbiotisk forhold opstår der foruden kærlighed også stor magt og kontrolfunktioner, som regulerer symbiosen. 

Der ligger i en symbiose en høj grad af magt og egoisme. Noget af denne magt og indflydelse kan være ubevidst styret. 

At begge parter har tilladt sig at fylde så meget for hinanden, gør det især meget vanskeligt for den efterladte, at opbygge en ny identitet, når den ene part forlader forholdet. 


Sorg efter efterladte er sjældent på et symbiotisk niveau. At blive ladt alene i en symbiotisk situation, hvor efterladte har været tæt på 100 procent afhængig, kunne tyde på, at afdøde har psykiske traumer eller en psykisk ubalancer, som skulle være udredt af en psykolog. Efterladte kunne i denne situation bruge en dygtig psykolog, som kunne hjælpe med genopbygningen.


Venner skal blot lytte

Gode råd fra venner og bekendte kan være gode, men også negative, da mange vil opfordre dig til blot at komme videre med livet, hvilket også er et godt råd, vel at mærke, hvis du har klaret størstedelen af din sorg. Hvis du kan få dine venner til blot at lytte til dig, vil det være en stor hjælp. De er i forvejen usikre på, hvad de skal gøre eller sige, for at støtte dig.


Sorg er lig med-Mental beskyttelse

Tabet kan opleves som et chok. Det dybe og altslugende tomrum som opstår ved chock, kan betragtes som en mental beskyttelse, som har til formål, at sætte hele det psykiske system ud af kraft en vis tid. Tabet heles over tid, men sorgprocessen må startes og ikke ignoreres. 

 

Årsag til manglende sorgbehandling.

Nogle mennesker har store vanskeligheder med at gennemleve tabet. Årsagerne kan så mangeartede, at det vil føre for vidt at komme ind på det her. Det vigtigt at understrege, at uforarbejdet sorg efterlader sig spor, som psykisk kan påvirke dig år fremover.


Skjult spænding

Du vil i så fald bruge megen energi på at holde denne undertrykkende ubevidste proces i gang. Den skjulte spænding fra udskudt sorgbehandling, kan bryde ud i belastende situationer i din hverdag. Hvis du har problemer med ægteskabet, kan spænding og aggression bevirke en adfærd, som gør dig mindre god til at behandle parforholdet på en hensigtsmæssig måde.


Repetion

- Sorg er en naturlig ting som alle før eller senere får igennem livets faser.

- Sorg skal have sin tid. Psykisk kaos skal fortage sig, ikke gemmes væk

- Gemmes sorgen ubehandlet væk, opstår der tab af energi, og personlige relationer minimeres eller ødelægges

- Gemmes dyb sorg kan du blive følelsesmæssigt handlingslammet, det medfører også skade på relationer

- Er sorgen ikke aftaget meget inden 3-4 måneder, vil det være klogt at overveje en behandling.

- Der er sorgfaser,  klik her om artikel om sorgens faser Her

- Har du yderligere spørgsmål, kan du bruge telefontilbuddet. se "home"