52 sorthvid


Sort/hvide handlinger 

(dikotome handlinger)

Undgå de ødelæggende dikotome handlinger


At undgå dette er en hjørneste for at få parforholdet til at fungere bedre. Får du has på disse dikotome handlinger som mange udfører, vil det gå bedre, især hvis du kan få øjnene op for, at det kan være til din fordel.

Kan du ikke gøre det rigtigt, må du overeje at finde årsagen til at du handler som du gør. De kan være mange grunde til det, f.eks. din opvækst, dine forældres opvækst, søskende, job, økonomi mv.
Forfattet af psykolog Henrik

c. p. Krarup

Redigeret d. 09.02.2016


Nr.52


Hvad kan du bruge det til:

Hvad sker der, når du handler dikotomt, (dvs. sort-hvidt)? Når du handler dikotomt, prioriterer du dine egne ønsker og behov, som du er ikker på fungerer og tager stort set ikke hensyn til andre, som kan have lignende hehov.

 

Usikkerhed og uvidenhed

eller mangel på overblik er blandt de umiddelbare årsager til dette. Er du f.eks. usikker, vil det naturligvis være klogt at holde sig til det man er helt sikker på er rigtigt, og du kommer hermed til at holde dig tingene 100 procent. dvs yderpunktet. Du fravælger derfor midterfeltet og holder dig til det du kender, og fraviger ikke dette, og stiller ofte ikke spørgsmål om der er andre ting som kan stå i stedet for det "sikre".


Hvad er dikotome handlinger? Jeg vil forklare det med et billede, som viser at dikotome handlinger så vidt muligt må undgås. 

 

Et billede: At handle sort/hvidt, er som at sende et fjernstyret modelfly på vingerne, hvor du kun kan styre enten helt til højre eller helt til venstre. Det er selvsagt meget vanskeligt at få den til at flyve ligeud. Sådan nogenlunde kan det beskrives, når den ene eller begge parter handler sort/hvidt. Typisk sker det, hvis de hver VIL HAVE DET SIDSTE ORD. Det går meget let galt. Der kan ligge mange årsager bag disse handlinger, lavt selvværd, aggression mv.


Når to elsker hinanden, er man bange for at såre. Når forelskelsen har fortonet sig, og hverdagen kommer, skal der et mere bevidst samarbejde til, et godt partnerskab kræver ofre fra begge parter. Det er her, det kniber for mange par.

 

Diktatorisk person

Hvis du handler i yderpunkterne, dvs. kun ser noget i enten/eller, går du glip af mellemtonerne, det vil sige de grå tomer mellem det sorte og det hvide, set i overført betydning og hermed går du også glip af muligheden for at du og din patner kan blive eninge om et kompromis, (win win forholdet), hvor begge får lidt af det de ønsker sig. Hvis du holder på dit, og fremhæver, at området er dit domæne, og partneren er enig i dette, stopper diskussionen, da partneren må acceptere og undlade at blande sig.

Går du glip af  mellemtonerne, er  det sandsynligt at  modparten vil betragte dig som  for eftergivende eller som  en diktatorisk person.


Blande sig.

på andre punkter vil det være fint, hvis parterne har en positiv win win indstilling, hvor hver føler, at de får nogle ønsker opfyldt. Det skaber tillid, som netop underbygger parfællesskabet. Hjemme hos partneren er det en god ide, at være dig selv nogle gange, og være i tæt fælleskab med partneren, find blot den rigtige balance.


Hvis en af Jer er bedre til at løse en opgaver indenfor et specifikt område, så overlad ansvaret og udførelsen til pågældende, men husk at undlade at blande dig i processen.


Enten- eller  holdningen 

kan være et udtryk for, at du søger at fastholde noget, som du tror er helt rigtigt, det er ok, men det kan også være fordi din handlinger er med til at understøtte dit selvværd, som du mener er en nødvendighed.  

Hvis du i sociale sammenhænge ønsker at hjælpe eller påtage dig en opgave, er det vigtigt, at du er åben for, at dem du hjælper, også er indstillet på at blive hjulpet, og måske har nogle specifikke ønsker.

Du må da acceptere, at ting ikke bliver gjort lige som du ønsker det, eller er vant til. Det handler med andre ord om at du eventelt nedsætter dine ønsker om den anerkendelse, som du får ved at hjælpe. Det er et ømt punkt for mange mennesker- især yngre personer, som ønsker at frelse andre med deres hjælpende handlinger.


Selvhævdelse.

Vi skal alle sammen være her. Mange føler en stor usikkerhed i sociale situationer, og det kan friste til at trække megen opmærksomhed til sig ved at føre sig frem. Evt med egne ideer. Det frarådes at "fylde for meget"  selskabet. Du kan modsat også være en person, som er selvudslettende og pleasende. Det handler selvfølgelig om at finde en balance mellem disse to roller, hvilket i mange tilfælde kan være svært. Psykologer kan give en god rådgivning på dette punkt. Der er også terapier, hvor du lærer at forholde dig til sociale grupper. Klik på small-talk, og læs om hvordan smalltalk muligvis kan hjælpe dig.

  

Dikotomi (sort hvid holdning)

fører nemt til, at du for at føle sig sikker og tryg ved situationen, tilsidesætter andre menneskers ønsker ved kun at se på dine egne behov og fastholder mine meninger, som det allervigtigste. På kort sigt kan det selvfølgelig styrke dit selvværd, men ikke på lang sigt. Sort/hvid holdninger kan virke som en forstærkning af din opfattelse af dig selv som værende stærk og dygtig. Det bekræfter også, at du har din egen mening. Hvis du ønsker et godt forhold til andre, må du også give dem plads med deres meninger og holdninger, så de også får en passende del indflydelsen. Dette gælder særligt ved parforhold.


Det gentages,

at det er negativt at handle sort/hvidt, fordi den anden part unddrages indflydelse, som giver en vis grad af selvværd og chance for at kunne måle sig selv ved at høre og se andre. At behandle en situation i et forhold ud fra en sort/hvid holdning, give som nævnt store problemer, da den anden part eventuelt bliver trykket mentalt ned, eller går sin vej, når de har fået nok.


Maniodepressive handler dikotomt,

De ser enten deres virkelighed på en manisk måde, med meget stor aktivitet og den depressive handlen, hvor de ikke foretager sig noget.  Det virker ekstremt opslidende både for dem selv og for deres omgivelser.

 

En perfektionistiske handling

er dybest set også en dikotom handling, da perfektionisten mål er at gøre det hele perfekt- næsten sygeligt. Det til trods for, at omkostningerne arbejdsmæssigt kan være meget høje. Andre forhold kan også blive tilsidesat, da perfektionisten vil sætte næsten alt ind på at gøre arbejdet 100 perfekt. Det er en yderliggående handling.

Perfektionistens mål er, at der ikke må sættes en finger på det arbejde, som er udført. Det er en slags pleasing af omgivelserne, hvor perfektionisten "køber " sig til noget goodwill, eller føler, at de har den fulde kontrol med området, hvor de er perfektionister. En mere almindelig og sund måde er en "ikke perfekt måde", som kan være god nok. Benyttes denne 90 procent metode, i stedet for perfektionismens 100 procent metode, er der tid til det hav af ting, som har manglet opmærksomhed.


Mange eksempler på sort/hvide holdninger.

Unge er ofte i en opbrydningsfase, hvor de søger bekræftelse- næsten for en hver pris. De søger derfor at manifestere sig ved at fremhæve sig selv og deres egen dygtighed. De ældre søger via formuft og særligt deres erfaring at fastholde deres livsstil, men er mere åbne for at lade andre meninger komme til, også motiveret af, at de ældre kunne forny nogle holdninger og handlinger.


Arbejde og privatlivet.

Hvis du følelsesmæssigt prioriterer f.eks. arbejdet højt, kan det være, fordi du har brug for en særlig anerkendelse, eller bedre økonomi.

Du kan ved at prioritere arbejdslivet flygte fra ansvaret i et anspændt privatliv. Det gør ikke forholdet bedre, hvis du ikke forstår hende, ikke svarer hende med fuld opmærksomhed, eller anvender størstedelen af dine ressourser på noget andet end parforholdet. Kvinder har ofte det ønske, at have en fornemmelse af, hvor du er fysisk samt mentalt.

Det er en løsning med en middelvej, som I begge må være indstillet på at finde.


Kraftig selvhævdelse kan godt forenes med et parforhold, blot skal der indgås aftaler, som smidigt tilgodeser begge parter. Men begge parter får meget ud af det, hvis de aftaler specifikt. Begge parter får deres halve kongerige at regere over. Modangreb eller underkastelse er en typiske reaktion, når uenighed opstår.


Større tæthed.

Er du i stand til at handle udfra kompromisser og ikke enten-eller holdninger, vil dine handlinger gøre, at du lader hende føle sig uundværlig, da hun føler, at hun kommer tættere på dig. Det er en teori, som kan forstås af mange, men teori er ikke nok, du bør søge at omsætte teorien i praksis. Manden kan love, at reparere i huset, men det bliver hele tiden udsat, med forskellig begrundelse. Over tid falder hans troværdighed. Det er ofte her filmen knækker, når teorien omsættes til praksis.


Oplysningens betydning

At der er tusinder, som har samme ide, er ikke ensbetydende med at den er rigtig. Et lemming effekt. Det hele står og falder med, om det er en mængde mennesker, som har bred indsigt og erfaring indenfor området. Oplyste personer vil principielt ikke handle dikotomt, men vil kunne søge mange alternative muligheder, dvs. fremstille et nuanceret billede af det som de tænker og vil handle på.f


Voksen.

Det er ganske naturligt at ungdommmen har tilbøjelighed til at handle dikotomt. Det kommer af, at de endnu ikke har fået en bred erfaring på mange områder, og derfor går til yderlighederne, fordi der er mere sikkerhed der.

Mange voksne kan også handle enten/eller, på mange områder, da det at være voksen ikke er ensbetydende med at have en allround bred erfaring. Ved begrebet "voksen" forventer man handlinger, som bærer præg af omtanke og ansvar. Dvs. de har nået en alder og udvikling, så de kan tænke og handle ud fra egne behov samt at have sans for samfundets skrevne og uskrevne regler. Samfundet ændrer sine normer over tid, og det kan give nye udfordringer og stor usikkerhed, som også giver sort/hvide handlinger, ganske enkelt fordi der ikke er ressourcer til at sætte sig ind i nye ændringer. Hvor meget og hvor lidt du skal kunne følge med er en sag som din sunde fornufts bør styre.


Om det perfekte.  

Det lyder smukt at sige, at jeg gør mit bedste. Du skulle snarere sige, jeg vil gøre mit bedste udfra den givne situation og de foreliggende behov. Det vil sige, at du vil gøre noget tilstrækkeligt godt. Hvis du gør noget perfekt, og du ikke generer andre, er det ok at handle perfekt, siden du har ressourcerne til det. Men hvis du ved at gennemføre noget perfekt begrænser andres eller for den sags skyld dine egne muligheder, er det klart negativt.

 

Kan det lade sig gøre at hande perfekt, uden at det går ud over andre af livets forhold. Det kan det, men kun hvis du er perfekt på et begrænset område, hvor andre ikke har indflydelse. Hvis det ikke går, må du indgå kompromisløsninger. Du kan starte med at lave en plan, og lade andre, f.eks.din partner, få indflydelse på denne plan.


På det personlige plan.

Hvis du er perfekt, dvs. virkelig perfekt, så der ikke er en finger at sætte på dine handlinger, vil din partners reaktion over tid blive meget negativ. Partneren har brug for udfordring, så der sker en udvikling. Partneren vil være sammen med dig og har derfor brug for dig i mange beslutninger og livssituationer, men også have udfordringer, blot ikke for mange, da du så ikke kan fordybe dig i de enkelte udfordringer.