4.0 Terapeut valg

Valg af behandler 


Det er afgørende at vælge den rigtige terapeut. Skal det være en psykoterapet eller en psykiater eller en psykolog. Der er enorme forskelle i deres behandling.


Nr. 4.0


Forfatter, psykolog  Henrik Carsten Krarup.

Redigeret d.12.11.2021


Det centrale problem

må findes i tæt samarbejde

med klienten, uden at klienten

kommer meed lange lange forklaringer.


Behandler omkring psykopati

Ved at tage een konsultation, kan du fornemme om psykologen er dynamisk indstillet og hurtigt  kommer på sporet af hvad sagen er - udfra dine svar samt egne erfaringer. Du bør selv arbejde med at finde de årsager, som du har kendskab til.


Rådgivning er komplekst

Det er ofte svært for klienten at nærme sig de følsomme og ofte tabubelagte områder. Psykologen skal undgå at klienten blokerer for de virkelige problemer. At lytte til ofret og stille de rigtige spørgsmål på det rette tidspunkt kan fremme tilliden og forsåelsen. Tillid har en næsten aftafgørende for hele forløbet.


Hvilken terapeuter er der at vælge imellem


1) en psykoterapeut,

2) en psykiater

3) en  psykolog


Svar


En psykoterapeut har ikke en spærret titel.

Alle kan kalde sig psykoterapeut, uden at have nogen form for uddannelse. Der kræves ingen eksamen. De er ikke berettiget til ydernumre i sundhedsvæsnet.

Der er dog private diplomskoler, som mod god betaling underviser i psykologiske emner. Kursusdeltagerne får efter endt undervisning udleveret et diplom. Diplomskolerne kan selv tilrettelægge deres kurser og indholdet af det. 

 

Psyko-terapeutens fokus. De ønsker at hjælpe via samtale. Salær aftales med klienten ligesom hos psykologen. Den gennemsnitlige pris svarer til psykologens konsultationspriser. p.t. 900-1100 kr. for 45-50 minutter.


----------------------------

En psykiater har en lovbefalet spærret titel, og er uddannet læge,

En psykiater er uddannet læge med en efteruddannelse 2-3 årig efteruddannelse.

Deres idiologi dvs grundlæggende tankegang er stort set som lægens. Begge har fokus på patientens sygdom. De er meget konkrete i deres handlinger, som læger er.


Psykiateren har erhvervet et godt kendskab til psykologi indenfor særlige områder, og har især et indgående kendskab til psykofarmaka, dvs. medicin som påvirker den mentale tilstand. Men ofte medtager de ikke andre udefra kommende faktorer så som sociale eller familiære relationers indflydelse.

Klientens mentale tilstand som følge af relationer, som klienten oplever med kone og børn og bekendtskabskreds medregnes sjældent i større grad i en diagnose. Medicin er her meget vigtig i terapien.


Psykofarmica.

Psykiateren benytter i sin behandling normalt psykofarmaka. De anvender megen tid på at finde ind til den rigtige medicin og er gode til at dosere den medicinske mængde, hvorved de kan skabe positive ændringer, trods kraftige bivirkninger.


Psykiaterens fokus tager udgangspunkt i, at der er noget fysisk galt med klienten dvs. de hælder ofte til den antagelser, at der er nogle manglende funktioner i kroppen, fx manglende kontaktstoffer, dysfunktionelle kirtler mm. 

Psykiateren anvender  som nævnt i stort omfang medicin. Dette høje medicinforbrug har været fremme i pressen, hvor man stiller sig kritisk til en næsten uhæmmet forbrug, som ofte fastlåser klienten i sin situation.


Bivirkninger

Al medicin har bivirkninger og mange typer medicin giver patienten en "glasklokke" følelse, dvs en følelse af at være udenfor, selvom medicinen doseres rigtigt. I de tilfælde, hvor patienten er meget syg og fastlåst i sygdommen, kan psykofarmaka være en særdeles god løsning, da den kan hjælpe med til at opretholde en form for kunstig dagligdag. 


Psykolog titel er en lovbefalet spærret titel,

En psykoterapeut-titel må ikke kalde sig psykolog i følge loven. Mange mennesker tror, at han eller hun er uddannet, og stiller sjældent spørgsmål ved terapeutens uddannelse.


Psykolog-titlen dækker tre universitetsuddannelser: cand. psych.- cand.pæd. psych., og licentiat i psykologi. De kan alle kalde sig psykologer. Bifag med psykologi ved universitetet  i forbindelse med anden cand. uddannelse berettiger dem ikke til at kalde sig psykolog.

Psykologen kan ansøge om at få ydernummer til sundhedsvæsnet


Psykologens fokus er at stabilisere klientens tankeliv og udrede hele klientens situation, som særligt omfatter klientens nære familie, kone, børn og arbejdsplads. Det gøres primært igennem samtaler ud fra klientens sociale oplevelser og baggrund. Familiemedlemmer kan inviteres af psykologen, for at begge parter kan udgøre en støtte via samtale.

Psykologen skal altid anbefale, at klienen lader sig undersøge af lægen for alvorlige legemelige sygdomme. Samarbejde mellem psykolog og læge kan anbefales.


efa