4.0 Terapeut valg

Vælg den rigtige terapeut 


Det er afgørende at vælge den rigtige terapeut. Skal det være en psykoterapet eller en psykiater eller en psykolog. Der er enorme forskelle i deres behandling.


Nr. 4.0


Forfatter, psykolog  Henrik Carsten Krarup.

Redigeret d.12.11.2021


Det centrale problem

må findes i tæt samarbejde

med klienten, uden at klienten

kommer meed lange lange forklaringer.


Behandler omkring psykopati

Du må sikre dig, ved at tage en konsultation, at psykologen hurtigt og dynamisk kan fornemme din situation udfra viden fra dig selv og egne erfaringer som ligner dine problemer. Det er tidsrøvende, at psykologen ikke starter helt forfra, men at han hurtig får en fornemmelse af, hvad der er problemet.


Rådgivning er komplekst

Det er ofte svært for klienten at nærme sig de følsomme og ofte tabubelagte områder. Psykologen skal undgå at klienten blokerer for de virkelige problemer. At lytte til ofret og stille de rigtige spørgsmål på det rette tidspunkt kan fremme tilliden og forsåelsen. Tillid har en næsten aftafgørende for hele forløbet.


Hvilken terapeuter er der at vælge imellem


1) en psykoterapeut,

2) en psykiater

3) en  psykolog


Svar


En psykoterapeut har ikke en spærret titel.

Alle kan kalde sig psykoterapeut, uden at have nogen form for uddannelse. Der kræves ingen eksamen. De er ikke berettiget til ydernumre i sundhedsvæsnet.

Der er dog private diplomskoler, som mod god betaling underviser i psykologiske emner. Kursusdeltagerne får udleveret et diplom. Diplomskolerne kan selv tilrettelægge deres kurser og indholdet af det. 

 

Psyko-terapeutens fokus er det samme som psykologens. De ønsker at hjælpe via samtale. Salær aftales med klienten ligesom hos psykologen. Den gennemsnitlige pris svarer til psykologens konsultationspriser.


En psykiater har en lovbefalet spærret titel, og er uddannet læge,

En psykiater er uddannet læge med en efteruddannelse 2-3 årig efteruddannelse.

Deres idiologi dvs grundlæggende tankegang er stort set som lægens, Begge er alene focuseret på patientens sygdom. De er meget konkrete i deres handlinger. Psykiateren. De har erhvervet et godt kendskab til psykologi indenfor særlige områder, men har især et indgående kendskab til psykofarmaka, dvs. medicin som påvirker den mentale tilstand.


Psykiateren benytter i sin behandling normalt psykofarmaka. De anvender megen tid på at finde ind til den rigtige medicin og er gode til at dosere den medicinske mængde.


Psykiaterens fokus tager udgangspunkt i, at der er noget fysisk galt med klienten dvs. de har den antagelse, at der er nogle manglende funktioner i kroppen, fx manglende kontaktstoffer, dysfunktionelle kirtler mm. Klientens mentale tilstand og de relationer, som klienten har med kone og børn og bekendtskabskreds medregnes sjældent i en diagnose.


Psykiateren anvender  som nævnt i stort omfang medicin. Dette høje medicinforbrug har været fremme i pressen, hvor man stiller sig kritisk til en næsten uhæmmet forbrug, som ofte fastlåser klienten i sin situation.


Bivirkninger

Al medicin har bivirkninger og mange typer medicin giver patienten en "glasklokke" følelse, dvs en følelse af at være udenfor, selvom medicinen doseres rigtigt. I de tilfælde, hvor patienten er meget syg og fastlåst i sygdommen, kan psykofarmaka være en særdeles god løsning, da den kan hjælpe med til at opretholde en form for kunstig dagligdag. 


Psykolog titel er en lovbefalet spærret titel,

En psykoterapeut må ikke kalde sig psykolog, men det er svært at kende forskellen.

Psykolog-titlen dækker tre uddannelser: cand. psych.- cand.pæd. psych., og licentiat i psykologi. De kan alle kalde sig psykologer.  Andre uddannelser kan have et sidefag, med f.eks. psykologi eller dansk. Det berettiger dem ikke til at kalde sig psykolog.

Psykologen kan ansøge om at få ydernummer til sundhedsvæsnet


Psykologens fokus er at stabilisere klientens tankeliv og udrede klientens situation, som også omfatter klientens nære familie, kone, børn og arbejdsplads. Det gøres primært igennem samtaler ud fra klientens sociale oplevelser og baggrund. Nære relationer kan også inviteres af psykologen til en samtale.

Psykologen bør anbefale, at klienen lader sig undersøge af lægen for alvorlige legemelige sygdomme og få en passende behandling. Samarbejde mellem psykolog og læge kan anbefales.


efa