4.0 Terapeut valg

Vælg den rigtige terapeut 


Det er afgørende at vælge den rigtige terapeut. Skal det være en psykoterapet eller en psykiater eller en psykolog. Der er enorme forskelle i deres behandling.


Nr. 4.0


Det centrale problem

må findes af psykologen

uden lange

forklaringer


Behandler omkring psykopati

Du må sikre dig, at psykolog hurtigt kan føle din situation udfra viden og erfaringer som ligner dine problemers verden. Psykologen bør ikke starte med "adam og eva" men kende hele den verden, som du nærmest kun har antydet. Dvs. at psykologen hurtigt få tanker om det centrale.


Forfatter, psykolog  Henrik Krarup.

Redigeret d. 22.6.2016


Rådgivning er komplekst

Det er ofte svært for klienten at nærme sig de følsomme og ofte tabubelagte områder. Psykologen skal undgå at klienten blokerer for de virkelige problemer. At lytte til ofret og stille de rigtige spørgsmål på det rette tidspunkt kan fremme tilliden og forsåelsen. Tillid har en næsten aftafgørende for hele forløbet.Forskellen på

1) en psykoterapeut,

2) en psykiater

3) en  psykolog


Svar


En psykoterapeut har ikke en spærret titel.

Alle kan kalde sig psykoterapeut, uden at have nogen form for uddannelse. Der kræves ingen eksamen, da det er en helt åben uddannelse. De har ingen ydernummer i sundhedsvæsnet.

Der er private diplomskoler, som mod god betaling underviser i psykologiske emner. Kursusdeltagerne får udleveret et diplom. Diplomskolerne kan selv tilrettelægge deres kurser og indholdet af det. 

 

Psyko-terapeutens focus er det samme som psykologens. De ønsker at hjælpe via samtale. Salær aftales med klienten. Den gennemsnitlige pris svarer til psykologens konsultationspriser.


En psykiater har en lovbefalet spærret titel, og er uddannet læge,

En psykiater har en længerevarende uddannelse med en efteruddannelse som tillæg til lægeeksamen.

Deres tankegang er oftest lig med lægens. De har erhvervet et godt kendskab til psykologi indenfor særlige områder, men har især et indgående kendskab til psykofarmaka, dvs. medicin som påvirker den mentale tilstand.


Psykiateren benytter i sin behandling normalt psykofarmaka. De anvender megen tid på at finde ind til den rigtige medicin og er gode til at dosere den medicinske mængde.


Psykiateren tager udgangspunkt i, at der er noget fysisk galt med klienten dvs. de har den antagelse, at der er nogle manglende funktioner i kroppen, fx manglende kontaktstoffer, dysfunktionelle kirtler mm. 


De anvender derfor primært i stort omfang medicin. De koncentrere sig i minde omfang om klientens sociale handlinger. Der har i perioder været megen fokus i pressen, at psykiatien anvender medicin i en for stor mænde.


Bivirkninger

Al medicin har bivirkninger og nogle typer kan give patienten en "glasklokke" følelse. Selvom medicinen doseres rigtigt. I de tilfælde, hvor patienten er meget mentalt syg og fastlåst i sygdommen, kan psykofarmaka være en positiv løsning, om end resultatet kan være langt fra en normal tilværelse.Psykolog titel er en lovbefalet spærret titel, hvor psykologen skal have en universitetsuddannelse.

En psykoterapeut må ikke kalde sig psykolog, men det er svært at kende forskellen.

Psykologtitlen dækker tre uddannelser: cand. psych.- cand.pæd. psych., og licentiat i psykologi. De kan alle kalde sig psykologer.  Andre uddannelser kan have et sidefag, med f.eks. psykologi eller dansk. Det berettiger dem ikke til at kalde sig psykolog.

Psykologen kan ansøge om at få ydernummer til sundhedsvæsnet


Psykologens fokus er at stabilisere klientens tankeliv og udrede klientens situation, som også omfatter klientens nære familie, kone, børn og arbejdsplads. Det gøres primært igennem samtaler ud fra klientens sociale oplevelser og baggrund. Nære relationer kan også inviteres til en samtale. Psykologen kan anbefale, at klienten via sin egen læge får medicin, som dog skal betragtes som en midlertidig støtte.enkelte tilfælde kan der opnås gode resultater, hvis klienten kan få en midlertidig støtte i en overgangsperiode. Samarbejde mellem psykolog og læge kan anbefales.