59.0 terapi udvikler dig

Terapi,- muligheder, da det udvikler dig


Nr.59


Terapi er en fantastisk proces, som hviler på, at du ønsker, at opnå nye vinkler og løsninger på problemer, og hvor du havde nogle gamle og ikke- up to date- løsninger på. Nogle psykologer eller grupper anvender hjemmeopgaver, for at få styr på processen. Fremfor kun at have et unuanceret syn på dig selv og dine omgivelser, kan du ved terapi finde mange farver, (løsninger) på det samme problem.

 

Sidegevinster. 

Terapi har nogle sidegevinster ved, at du får en anden og bredere forståelse for dine medmennesker. Hvis du på visse områder kunne være godtroende, vil disse områder blive bredt belyst.


Placebo-effekt.

Enhver behandling indeholder en tro på en forbedring. Nyeste undersøgelser viser at medicin, især psykofarmaca, har en placebo effekt på mindst 74 procent. (håb om forbedring effekt). Medicinen har altid bivirkninger, som kan være ganske alvorlige. Giver man patienten medicin med samme udseende som psykofarmaca-pillen, bliver effekten 73 procent, uden bivirkninger. Medicin og placeboeffekten virker meget forskelligt på patienter.


Forfattet af psykolog Henrik Krarup.

Redigeret: 18. august.2016.

navn: indlaering/udvikling.

copyright.


Når du har det dårligt, går du til lægen og bliver behandlet. Denne behandling kan enten være operativ eller medicinsk. Men fælles for behandlingen af er, at du passivt modtager behandling, dog skal du undersøges, måske have medicin mv.  


Om samtale processen

Erkendelsesproblemer. Problemet er, at ikke alle kan modtage psykoterapi med et godt udbytte, fordi  de ikke er mentalt modnet til at se sammenhængen mellem årsagerne og virkningerne, eller de er hæmmede. Samtalerne mål er at give en erkendelse af problemer og muligheder, klienten har, for at få det bedre.


Hvis dette sammenhæng til fulde forstås af klienten, kan klienten se årsagerne. At kende årsagerne er nødvendigt, ja et must, når der skal ændres adfærd. Den angst og andre blokeringer, som du har haft, har gjort tingene værre. Angsten og problemerne har været der hele tiden fra skabelsestidspunktet.


Hvis du har erkendt angsten, er dette ikke nok til at behandle årsagerne. Du ved ikke, hvad du skal gøre med den spærrende angst. Du må behandle den spærrende angst og de vaner, du har tillagt dig for at undgå angsten. Angst- afbetingning processen kræver konsekvens og mod og tålmodighed. Resultaterne kommer hurtigt. Angst afbetingningen må følges op af nye handlingsplaner, så der ikke opstår et vacuum.


Første konsultation.

Når du besøger en psykolog, må psykologen starte på det niveau, hvor du befinder sig. Den første konsultation giver psykologen kendskab til din familie venner og hvordan det hele hænger sammen. Du bør derfor selv gøre dig nogle tanker omkring dine forhold, og hvad du ønsker som slutresultat.


Nogle klienter har høje forventninger, som kan være vanskelige at indfri, hvis klienten ikke selv ved, at de primært skal gøre arbejdet, og at psykologen kun har en rådgivende position. Psykologen har den vigtige funktion at være tovholder. Der er stor forskel på psykologers måde at samtale på, find en som du giver dig tillid.


Læreproces.

Krisens art og din baggrund samt psykologens evne til at få dig til at se nye muligheder, er afgørende for resultatet, samt om resultatet er langtidsholdbart. Psykologen bør give råd, således at processen er målrettet. Processen må ikke gå for hurtigt eller for langsomt.

En psykisk terapi går ud på at skabe en positive indlæring hos dig, så din ulidelige tilstand ændres. Det medfører, at du er i stand til at klare andre tilsvarende kriser i fremtiden.


Målrettethed.

Der er et mål, at sætte klienten i stand til at regulere dine egne føleler og handlinger i de situationer, som volder besvær, evt. på grund af angst. Rationelle tanker og handlinger kan ofte være i modsætning til dine følelsesmæssige tilskyndelser, hvilket resulterer i, at du handler følelsesmæssigt og ikke intellektuelt.

Via din egen udvikling kan du ændre balancen mellem følelsesmæssige tanker og intellektuelle tanker (hjernen), så du i højere grad handler intellektuelt..


Stille krav.

Du må, for at få et positiv behandlingsresultat, stille krav til både psykologen og især til dig selv. Lav eventuelt noter. I bør arbejde tæt sammen for at løse de ofte meget komplicerede problemer. Det er dog dig, som har problemerne inde på livet, og det skal du helst kunne meddele så autentisk som muligt.

 

Denne erkendelse kan give dig inspiration og  især mod til at starte op med ny energi. Mange har det lidt svært ved at erkende, at de ikke kan klare kriser mv. Men det er umuligt at være ekspert på alle de områder som livet består af, så det at være ”dum” på et område, er nemmere at bære, ja det kan endog give motivation til at blive rimelig god på dette nye område.


Langsom terapi.

En rutineret psykolog skal give sig tid til at finde ud af, hvor du mentalt befinder dig på vigtige områder. Dette sker umærkeligt, men kan godt give dig opfattelsen af, at terapien i begyndelsen går trægt uden synlige resultater.


Psykolog uddannelser- din modpart i processen 

Mange psykologer bør have en pædagogisk (indlæringsviden) tilgang, hvor psykologen søger så pædagogisk som muligt at formidle stof kan være tungt. Der er tre former for psykolog-titler, som giver adgang til at kalde sig psykolog. Det er cand.psych, magister i psykologi, og cand.,pæd. psych.


Den sidste uddannelse indeholder en årelang pædagogisk uddannelse inden de påbegynder deres psykologuddannelse.

Dette pædagogiske "must" udelukker naturligvis ikke andre psykologer i at erhverve en gedigen pædagogisk baggrund. Vi taler ikke her om den uddannelse som børnehavepædagoger har erhvervet.

Du kan læse mere i artiklen "vælg din rådgiver" her.


Dit ansvar.

Du må gøre dig klart, at der skal arbejdes med problemet, og at du ikke må dække sig under, at det klares af psykologen, eller at det er synd for dig. Det er psykologens job, sammen med dig, at finde årsager og foreslå løsningsmodeller, som primært du kan arbejde med.


Hjemmeopgaver.

Nogle psykologer regner med at vigtige ting huskes af klienten, andre beder om, at klienten nedskriver nogle nøgleord, som kan bruges ved næste konsultation. Meningen er, at fokusere på det essentielle af  stoffet, når du kommer hjem, Det kan betragtes som en frivillig hjemmearbejde, eller blot som en reminder.


Ja, du bliver klogere på dig selv ved at beskæftige dig med din udvikling i form af en terapi, forudsat naturligvis, at du engagerer dig. Til syvende og sidst er det kun dig, som har ansvaret for det liv, du ønsker at leve.