2 B uforståelige og farlige psykopater


Ufattelige og farlige psykopater

Nr. 2 b. 

Når du hører om psykopater er der uvished og spænding. At opleve spænding er for de fleste dejligt, men bliver spændingen for intens, skabes angst. Dvs. er du tæt på psykopaten og er det bliver hverdag med ham, oplever du at du er i hans vold og fulde kontrol, og at det at komme ud af denne kontrol er forbundet med angst og frygt.


Hvad kan denne psykopat gøre, det lyder som om der er en forventning til at de er fantastiske. De har ry for at kunne bevæge sig i områder, som er tabubelagte, dvs farlige områder. Det kan på afstand lyde som om han er en mynsterbryder. Det er han også i en sådan grad, at han på områder, typisk tabubelagte, kan slippe afsted med det.


Men også områder, som i vores vildeste fantasi ikke havde forstillet dig. - det ser og er spændende men kun på afstand, men er du lidt nærmere ham, vil du kunne opleve en dynamisk kraft af foretagsomhed og senere en unavngive hensynløshed fra hans side. Det ser fantisk og er det også. Det går først senere op for en, at du har været med til at betale rent økonomisk og følelsesmæssigt.


I overført betydning betydning. Hvis du f.eks. i New York i et mistænkelig og voldeligt miljø ser dig omgivet af unge mennesker med løbesko, er det med at forsvinde hurtigst muligt, Du skal handle på samme måde, hvis du fornemmer, at du træffer en psykopater, se at komme væk, selvom det på afstand ser interessant ud.


Af psykolog Henrik C. P. Krarup

Redigeret 24.juli 2021


To grupper

Psykopater kan meget groft inddeles i to grupper.

Dem som opfører af og til opfører sig psykopaisk og dem som er det 98 procent af tiden. Det er umuligt at se på ham om han er i den ene eller anden gruppe, de opfører sig stort set ens. Det er kun dig som kan finde ud af det, det kan være et meget inciterende møde. Det er her afgørende, om du har en overmådig stærk trang til at føle, at der er en person som virkelig viser, at han holder af dig, for din egen skyld.


Psykopater

har på forunderlig en evne til at læse dit behov og din situation og derefter handle på dette behov, måske lidt forførende, således at det ofte er dig (offeret) som vil søge at holde kontakten med ham. De rigtige ord og den rigtige stemning, restaurantbesøg, bilturer, kunstudstillinger mv, kan støtte forbidelsen.  


Enten er man psykopat eller ikke psykopat. Der er ingen "kun lidt psykopatiske personer" det kaldes de, som har en psykopat-lignende-adfærd. Psykopater er mennesker, som har en skadet personlighed, ofte med hjerneskader. Tusind af mennesker lever sammen med personer, som er skadede på en eller anden måde.


Intimitet og empati er grundstene for et forhold.

Når jeg fremhæver psykopater, er det fordi der ikke er plads til empati, dvs. medfølelse og intim nærhed, hvilket er et par af grundstenene i et parforhold. Du går positivt og lidt naiv ind i en forhold, som ikke indeholder muligheden for anvendelse af empati og intimitet i kærlighedens navn.


Alle, du og jeg kan udvise en adfærd, som i korte øjeblikke minder om en psykopatisk adfærd. Denne adfærd kan ofte tælles på en hånd over et år, dvs. de forekommer sjældent og der er ofte nogle særlige situationer tilstede.


En psykopat er en person, som viser psykopatisk adfærd hele 98 procent af tiden, fordi de har et konstant ønske om kontrol og de medfølgende fordele. Man kan således ikke være lidt eller meget psykopatisk.

 

Psykiatrisk adfærd er mange ting.

Psykopatiske adfærd giver sig vidt forskelligt udtryk fra psykopat til psykopat. Der er nogle  generelle symptomer, som er beskrevet i en artikle her. Det er en eklatant forskel mellem en psykopat og et almindeligt menneske, men psykopaten har nogle særlige egenskaber, de er f.eks. særdeles dygtig til at virke som normalte menneske, de er tilmed meget charmerede og dygtige og derfor vellidt hos deres bekendte, men kun bekendte. De er farlige og udnyttende i familiesammenhænge. Det er også en medvirkende årsag til at de normalt ikke har nogle virkelige venner, f.eks. barndomsvenner.


Se artikel 3 om MC hjernescanninger om psykopaters hjerner her


Det er svært at se forskel.

Der er mange spørgsmål omkring psykopati og mange af spørgsmålene indicerer, at det næsten er umuligt at drage sammenligninger mellem psykopater og ikke psykopaters virkelighedsopfattelse. Vi kan måle på deres adfærd og hyppighed og dybden af deres handlinger i de eksempler vi hører om. Vi kan konstatere deres adfærd, men at forstå deres bevæggrunde og at de kan udføre disse handlinger er for de allerfleste helt uforståeligt.


Mange mennesker

Mange mennesker ønsker meget at forstå psykopatens tankegang og motiver for den helt normbrydende handlinger de direkte eller indirekte tvinges, fordi de ønsker brændende at følge og hjælpe psykopaten, siden han kan handle på denne måde, som han gør og samtidig skade partnerskabet.


Psykopaten er i bund og grund Normbrydende.

Når psykopaten vil opnå fordele, indsmigrer de sig. De forstår på meget kort tid, via deres fantastiske omsorg, at give dig en følelse af, at han er manden i dit liv. Han kan mobilisere stor troværdighed, så at du hurtigt kommer til at stole på ham 100 procent, hvilket kan skabe store ændringer i dit liv og holdninger. I denne periode kommer deres egocentriske og rå psykopatiske adfærd kun glimtvis frem. Du vælger ofte blot at undre dig, da fordelene ved at kende ham er for store til at du giver slip på ham. Du er normalt helt fremmed overfor denne mærkelige og meget sårende adfærd.


Mangler psykopaten tid?

Har psykopaten ikke tid til at indsmigre sig, hvis han er hårdt presset økonomi, så handler han hensynsløst evt. med vold eller økonomisk chikane. Han anvender udover vold også tavshed, som et våben.

Han har ofte problemer med økonomien, så han kan ofte lyve sig til et lån til projekter, som kun han tror på, men er han overbevisende, får han det. Han siger ikke, at han vil afbryde forbindelsen til dig, men det ligger i luften. Der er næsten altid økonomi mellem ham og hans offer.

Tilbagebetaling datoen overskrides ofte, du får da en ny løgn, det er sjældent du får pengene tilbage. Han kan også påstå, at du har fået pengene tilbage, og du har bevisbyrden, men det  skaffer ikke pengene tilbage.


Tavshed overfor psykopaten

Modsat hvis du føler at du må presse nogle indrømmelser igennem, kan du anvende samme tavshed overfor psykopaten. Det er nok det værste man kan udsætte selv en psykopat for. Han vil være meget sårbar og blive adeles rasende, fordi han ikke kan få feedback over de kontrolpunkter han har omgivet dig med. Vil du provokere en psykopat, da gør det med tavshed.


Tavshed

Psykopaten kan handle helt uden hensyn til dig og andre. I begyndelsen viser psykopaten i korte glimt en mangel på empati og omsorg, samt at han tager let på ansvaret, det er ofte det som skaber en mistanke og forundring hos dig. Disse glimt sker stadig oftere indtil det er noget hverdagsagtigt. Senere i dit forhold, kan det blive for slemt, da du ikke får den kærlighed, tryghed, snarere tværtimod.


Ingen gensidighed, den er et stykke af vejen underforstået af dig.

På den intime front er der intet at hente, ingen gensidighed, og du bliver ensom og psykopaten gør sit til, at du bliver isoleret, da  han frygter, at du skal få tanker om at bryde forholdet. Dvs. veninder, bekendte ses ikke i hjemmet.


Enkelte gange søger psykopaten at dække over deres negativ handlinger, når han vil berolige dig. En smule mere venlig og forekommende, uden altfor mange løgne og fortielser, kan få dig til at tro, at han nu er på vej tilbage til den dejlige mand, som han spillede i begyndelsen af jeres forhold.


Men han gør det med beregning, da han regner med, at du så bliver hos ham. Måske ønsker han nye lån eller andre fordele. men kun hvis det kan betale sig for ham. Han har sandsynligvis prøvet mange piger før, så han er på hjemmebane med rollespil og løgne og mange gange demostrerer han en næste for overdreven empati, som kan give bagslag, da rollespillet hermed åbenbares. 


Overfor bekendte, overfladiske venner har psykopaten et frirum, hvor de kan blive grebet af egne ideer og fremfører dem i dette forum  . De kan med deres høje dynamik virke meget karismatiske og deres effektivitet, sammen med vennerne. Hans omsorg for vennerne kan virke imponerende. 


Nogle aktiviteter, som

han står for er beundrings-

værdige, men det meste er

som en ond drøm, som varer

ved og ved.


Målrettetheden imponerer vennerne men også andre som træffer ham perefært. 

Af og til chokeres vi over den måltrettethed og fantasi, psykopater kan udvise. Omgivelserne synes, at han er fantastiske, charmerende og dygtige, og det er han også. Hans relation til familien er til gengæld meget anstrengt og er bagsiden af psykopatens verdensmandsagtige fremfærd. Der er således mange forskellige facetter omkring en psykopat.


De psykopatramte, incl.familie

Det kræver stor indsigt og erfaring at hjælpe psykopatens ofre, de tvinges ofte til at bruge psykologhjælp, hvis de har tabt overblikket. Som nævnt higer mange kvinder efter at forstå ham. De skriver lange breve til ham i et forsøg på at retfærdiggøre sig, hvis de f.eks. føler sig skyldig i nogle handlinger. De giver deres syn på nogle misforståelser.


Mange skriver lange breve for at få svar eller for at forklare sig og for at komme tæt ind på ham og hjælpe ham, så han måske kan se hendes eller sine egne problemer, men psykopaten svarer yderst sjældent, og hvis der kommer et svar, kommer det ofte som et angreb, som normalt ikke vedkommer emnerne i brevene. De kan tilgengæld bebrejde og anklage dig og kalde dig luder, sindsyg kælling mm. De bruger også ofte tavshed ens våben, ved ikke at svare.


Der er ikke plads til to.

Erfaringer viser, at der ikke er plads til to, som bestemmer, når den ene part er psykopatisk anlagt. For offeret er der kun accept tilbage. hvilket for de fleste kvind en føler næsten er umuligt i længden, efter de skader, som han har påført dem. Hvis du ikke kan acceptere de livsbetingelser, som psykopaten giver, må du afbryde forbindelsen, men det tillader han netop ikke. Kvinderne kan også være så nedbrudte, at de slet ikke er i stand til at kæmpe imod.


Det er grænseoverskri-

dende at han får lov til

at styre os !!


Det svært at fatte for normale mennesker, at vi alligevel i stor grad lader ham styre os, som har tæt forbindelse med ham, også efter, at han har forladt scenen. Meget teler forat aktiviteten kommmer, fordi han har lagt en skjult dagsorden ind i din hjerne, og den vil sørge for at du henvender dig igen, hvis han er rejst, fordi du føler dig alene og hjælpeløs. Du kan mene, at det er bedre at lade sig lede næsten 100 procent, end kaos.


Børn lærer af psykopaten

Du har måske gjordt det lettere for ham, ford du bl.a. er blevet hjernevasket af ham. Du er også i en vanskelig situation, både økomomisk og følelsesmæssigt, fordi du føler, at du selv har en del af skylden ved at lære ham at kende.


Identifikation

Børnene i familien er også påvirket og deres identifikations objkter (far og mor) bliver forskruet, da empati og ansvarsfølelse kan have lidt skade, da de ser deres far og en presset mor handler laizzie faire, dvs. ikke holder fast ved en konsekvens holdning. Konsekvens er ofte en mangelvare i opdragelsesrelationer.


Denne styring er helt klart af følelsesmæssig karakter ikke fornuftsmæssige tanker, og det anbefales at drøfte dine afgørelser med f.eks. en psykolog, så du får træning og selvjustits med henblik på denne sondring mellem følelsesmæssige handlinger og handlinger, som er præget af fornuft (kognitive beslutninger). Denne træning kan betyde meget i dit forhold til psykopaten.


"Mødet fascinere dig,

men kom endelig ikke

med ændringer"


Tilbage til starten.

Træffer du en psykopat, vil du opdage, at du har truffet noget, som du ikke kan forstå og som virker mystisk og meget tiltrækkende, en følelse som for dig til ikke at bruge din sunde fornuft.. Der er dog noget, som fascinerer dig dybt. Jo mere du er sammen med ham, jo flere spørgsmål og undrende adfærd oplever du, og du lærer hurtigt, at tunge spørgsmål, som du ønsker til debat, ikke er lige det, du kan hos en psykopat. Hvis du gør det, bliver der højst sandsynligt et brud, eller dine spørgsmål forbliver ubesvaret.


Du starter med

at være dronning over

alle dronninger, men ender

med at blive en ensom skuffet'

kvinde.


Men mødet med ham har netop givet dig noget, som du ikke er vant til. Han repræsenterer noget som føles ekstraordinært og spændende og som samtidig gør dig til en hovedperson hos ham.


Der er mange faktorer, som du ikke kan gennemskue, og det er i sig selv spændende. Men hvis spændingsniveauet bliver for højt, kommer ansten ind i billedet. (forhøjet arousal).

Det er noget, som du dybt i din sjæl ønsker mere af, og dette "noget" rammer et stort dybt behov hos dig.


Dette behov bl.a. være en fortrængt ønske om at modtage kærlighed. Forståelsen af dette behovs vigtighed har sjældent været helt bevidst, netop fordi du ikke personligt har kunne forholde dig til en omsorg, du aldrig har mødt. Du har kun mødt noget lignende gennem drømme. Drømmeforestillinger er ikke konkrete og kan derfor ikke tages helt alvorligt.


Fatamorgana.

Han er fantastisk,

men angst for at tabe ham

er også fantastisk stærk


Mødet første gang.

Da du ikke havde erkendt at du havde et stort behov for anerkendelse og kærlig omsorg i din opvækst, som er præget af omsorgssvigt, vil mødet med psykopaten mærkes som noget meget stort, en næsten som en åbenbaring og positivt shock. Du oplevede dig selv og ham som noget I to har sammen, som er noget hellig og ubrydeligt.


Du ønskede at lade dig udfyldt af det “uopnåelige livgivende behov, som kaldes kærlighed, hvor du følte dig i centrum”. Du må have knebet dig i armen og undret dig over, at det vidunderlige menneske du har mødt, virkelig eksisterer.


Fatamorgana

Du ønsker selvfølgelig ikke, at denne drømmelignende tilstand forsvinder, du er helt optaget af det og søger med al magt at bibeholde denne virkeligheden. Det du oplever er ekstremer, og en ekstr

em fokusering  på dig og dine behov, som du ikke engang vidste at du havde. Dine gode venner og veninder står måbende overfor dine handlinger, og søger at tale dig til fornuft, men fornuften lader du fare. Du tror ikke at det er et fatamorgana, og psykopaten og hans dynamiske superoptimistiske indstillinger og og handlinger søger at fastholde dig i din drøm. 


Slangen følger med.

Samtidig med drømme følger angsten for at miste psykopaten. Denne angst vil vokse sig stærkere, jo mere afhængig du bliver af ham, da du så er afhængig i et lille helvede sammen med ham.


Du har efter alt at dømme ikke før mødet med psykopaten oplevet en så stor tæthed og kærlighed fra nogen mennesker, en kærlighed uden betingelser. Du ved endnu ikke, at den kærlighed, du følte ved mødet var falsk, og hvis du fik stærke beviser for at det var falsk, at han var psykopat, ville du blankt afviser tanken som  en umulighed. 


Den tidligere beslutsomme pige forvandles.

Nu pludselig får du alt det du har drømt om med orkanstyrke, som nærmest slår benene væk under dig. Du falder i overført betydning for ham, som overgår alle dine drømme. Dine egne vurderinger rækker ikke til.

Den fornuftige og dygtige pige med egne meninger og handlekraft er forvandlet til en person, som i et og alt retter sig efter psykopaten.


Du kører på autopilot,

som er kodet af ham. Men den utopiske tilstand varer ikke altid ved. Hans omsorg, hans kraftige fascinerende belejring og eurobring af dig tager som alting en ende, selvom du ikke vil erkende det på dette tidspunkt. Han handler hurtigt, og et eksempel herpå er, at han i løbet af få uger kan foreslå, at I skal bo sammen, helst hos dig, da det er mest praktisk og billigst for ham. Han ønsker måske at komme i sikker havn og have en som betaler for ham.


Typisk træk er hurtig indflytning.

Men hele flyttesagen indsyltes i hans store ord om uendelig kærlighed til dig, og lyse og dejlige fremtidsplaner, hvor I gør skønne ting sammen. Han kan sige, at hans eneste ønske her i livet er at kunne hjælpe dig og beskytte dig, og det er bl.a. derfor  bedst, at I flytter sammen.   

Vores forhold vil - siger han- også kunne udvikles bedre og hurtigere ved at bo sammen. Hvis disse planer om bolig udføres, har han fat i den lange ende, da det er meget vanskeligere at få ham smidt ud når han er insalleret og fået sin egen nøgle og personlige ting med sig.


Perfektionist kræver meget.

Det er særligt hans søgning efter at vise, at han er perfekt, en umulig tanke, men den medfører målrettethed, som ikke tager noget hensyn til omgivelserne. Denne målrettede og hensynsløse dymamiske adfærd er pypisk for en psykopat. 


Da han ikke har et almindeligt udviklet følelsesregister, anvender han de redskaber, så han kan dække egne behov, og kun egne behov. Er han god til at skaffe sig indflydelse og magt. Han ser normalt stort på de metoder, han får etableret magten på. 


Magt

er en af de bedste erstatning for tæthed og kærlighed, en forbindelse han er ude af stand til at klare. . Han ønsker at have tæhed og kærlighed i sine forhold, men han kender ikke følelser - tæthed og kærlighed. han tror at vide, at følelser, tæthed og kærlighed er vigtige mål for andre i deres liv.


Han ønsker derfor at være som andre, skabe en familie og smuk kone samt børn, som han kan vise frem. Han ser også, at høj materiel standard bliver beundret, og søger derfor at anskaffe sig god uddannelse, hus og stor bil mv. Han er jaloux på dem som kan forstå følelser og empati, og tager magt i stedet for.


Magt aktivitet.

For at kunne bibeholde sin magtposition på mange niveauer må han rundt for at kontrollere, om han har den endnu eller om han må forstærke sin magtposition på nogle fronter. Det er dog endnu bedre at styrke magten med forskellige skrappe tiltag, så han i nogen tid fremover er sikker på at have magten.


Det kræver, at han skal være på stadig vagt, og handle i sin hårde stil, hvor han tilsidesætter almindelig god tone og overtræder divers taburegler, hvis det er nødvendigt. Det medfører, at psykopaten som nævnt skal være evig aktiv for magtens skyld via løgn, trusler, økonomiske sanktioner mm. Men han kan stadig være usikker, og det kan være grunden til at han i hemmelighed holder liv i gamle kvindebekendskaber, så kontakterne kan vækkes i live, hvis han mister magten.


Akut  program køre

for at få hende tilbage

ved at angre mm.


Hvis du vil gå,

pga. hans adfærd, vil han ofte have et akut program, dvs. et Ad Hoc program, hvor han f.eks. bliver ydmyg, bedende og kører meget på sin empatiske følelser (som han ikke er i besiddelse af) for at få dig tilbage i folden. Kniber det, kan han anvende vold, trusler, løgn, bedrag og økonomisk pres samt psykisk krigsfølelse, bl.a. ved at forsvinde, være tavs etc.


Han kan spille dette akutprogram, og give udtryk for stor anger, og det kan virke som om han dybt inde virkelig forstår sin kone og de skader, han har forvoldt, Men det er bluf, som ofte lykkes, da han er dygtig og yderst troværdig. Han kan også ødelægge dit røgte og bagtale dig ved offentlige møder, og du har ikke en chance da  han er veluddannet og kvik og yderst veltalende samtidig med at han har ordet i sin magt.


Fælles børn bliver

gidsler og han finder

ALTID en grund til  at klage

----------

Hvis der er fælles børn, bliver de normalt gjort til gidsler i skilsmissen. For at få krammet på hende, han magtmæssigt har brug for. Han har en stor troværdig, så med god ord og eller skrappe trusler, tvinges hun til endnu engang vise sig venlig og eftergivende (svag). Man må huske på, at hun stadig husker og håber på hans tidligere supersøde adfærd vil vende tilbage.


Hun kan også overfaldes af en egenskyld, da hun husker på, at han har sagt, at meget er hendes       skyld. Meget få kvinder har fattet, at han handler samvittighedsløst. De tillægger ham alligevel følelser og tror endog, at han gengælder deres følelser, selv længe efter han er ude af deres liv.


Kvinderne tror, fordi de har elsket ham og ofret sig for ham,  at der vil være noget venligt eller en smule kærlighed tilbage fra ham til dem. De står stumme og i dyb undren over, at han end ikke vil læse eller høre på det, som de meddeler ham.


Det sædvanlige svar er tavshed. Det forhindrer ikke, at han bringer helt andre ting på bane, hvor han fører sig frem og kræver svar, ofte om ligegyldige ting. Han bruger kommunikation, ligegyldigt med indholdet, til at forsøge en kontrol.


Historik.

Problemet er, at han ikke har brug dig, men for kontrollen over dig. Han mener, at han ikke skal tage særlig empaiske hensyn til dig. Generelt elsker han dig ikke og respekterer dig på ingen måde, men vil gerne udnytte dig, på falske forudsætninger.

Det er i og for sig ganske klart, da han inderst inde ikke forstår følelser, og kan da heller ikke reagere som en, der har følelser. Han kan derimod føle had og et dybt personligt tab, hvis han taber kontrollen over hende eller andre, som han har i sit magtnet. Det er et tab, som han af al magt søger at undgå, og han vil gå meget vidt.


Denne mangel på

følelser er antagelig

bestemt af arv og miljø


Psykopati ikke nogen sygdom, men undersøgelser har vist, at psykopati er styret af arv og især miljø men videnskabelige grundige skanninger af hjernen har vist, at hjernen på psykopater er præget af afgørende hukommelsesmæssige mangler. Udfra disse undersøgelser tyder noget på, at psykopatisme er en mangel, som ikke nødvendigvis kan være medfødt.

Kilde: psykopat.info.(Norsk undersøgelse)


Miljøet har også betydning.

Miljøet har lært ham at undgå følelser, så grundigt, at følelser og de fiaskoer, som hører til der, er blevet fortrængt. Kommer han ind på følelser, og det fortrængte popper op, vil han opleve en sand angst og rædsel. Det hele synes at drukne i angst, som han vil undgå. Empati og kærlighed bliver kædet sammen med angsten, og bliver derfor ikke behandlet. 


ser at empati og kærlighed betyder meget i sociale relationer, så meget, at han ønsker at vise, at han også kan det med empati og kærlighed. Derfor vil han søge at vise, at han har disse egenskaber, sammen med villa, vovse og volvo.


Men hvis han ikke kan forstå følelser og empati, er der intet der hindrer ham i at bruge dvs. spille rollen som empatisk og kærlig mand, fordi det kan svare sig for ham. På denne måde kan han på elegant vis styre sine medmennesker og udnytte dem, da han ikke i det store og hele ikke kan isolere sig socialt. Han er inderst inde fuld af foragt overfor følelser, empati og kærlighed og svaghed.


Naboen og hans private forhold.

Han er panisk angst for at det skal komme frem at han er psykopatisk. Han er derfor ekstrem opmærksom på, hvad naboen siger, hvad naboen har indkøbt, og hvad naboen øvrige status er. Han er meget følsom overfor omgivelserne vennerne, særligt familien, som er hans fæstning, noget som fortæller omgivelserne om hans status i samfund.


Trues fæstningen,

dvs. hans privatliv, vil han gøre næsten alt, for at kunne bibeholde fæstningen incl kone og børn. Og med hans stærke fokusering på handling og store energi, vil han være effektiv og kan nemt skade sine nære omgivelser., hvilket ikke påvirker ham.


Han er som en diktator,

som lægger planer, og udfører dem, uden at tage sønderligt hensyn til mennesker, som kan komme i klemme. Han kan udbrede sine ideer, eller begrunde sine handlinger udfra, at han støtter samfundet. Da han ikke føler en følelsesmæssig binding til kvinder, har han let ved at handle, da han ikke savner kvinder eller er bundet til hende.En dyb psykopatisk person elsker hverken sin kone eller sine børn. Det er præstice projekter.


Juridisk kølighed efter fraflytningen 

har du lært at tage hensyn, være venlig og behandle mennesker på en god måde, og forventer også den samme hensynsfulde adfærd fra andre mennesker. Når du har kontakt med en psykopat, er de fleste almindelige mennesker indstillet på at tage hensyn, være venlig og positiv. Der kan begår du begå en stor fejl, hvis du kommunikerer sødt og hensynsfuldt med ham, efter at du er fraflyttet.


Du bør behandle ham med juridisk korrekthed- uden at vise nogen form for føleser. Ved at svare ham positivt eller venligt, fortæller du ham, at du er svag og kan udnyttes, og han gør det.


Sex erfaring.

Han har god erfaring med sexualitet, og ved præcis hvordan hun ønsker at modtagelig for berøring, kærtegn. Hans smukke ord i kombination med opvartning, rejser, spændende ture, opfatter hun som som dyb hengivenhed. Der bliver vendt op og ned på hele hendes verden. Hun føler, at han er den eneste ene, som forstår hende og vil hjælpe hende med alt.


Dæmonen.

Hun har sjældent forstået det dæmoniske i hans væsen, Hun har ikke forstået den dualisme som hersker i ham (skuespillet og psykopaten), og ikke forstået, at han virkelige motiver for at have med hende at gøre er ren udnyttelse og ingen kærlighed fra hans side.

Men han er netop tiltrækkende bl.a fordi han har status, fordi han siger, han elsker hende, og fordi han fører hende ind i en verden fuld af spændende begivenheder, som aldrig synes at holde op. Han er ekspert i at give håb til hende, når han har været særligt uudholdelig og grusom. Så små episoder, hvor han sårer, vælger du at se stort på. Han er eminent til at give forklaringer og lyve, så du vurderer det som småting.


Psykopatens familie

Specielt er psykopaten meget lukket omkring sin familie og tidligere forhold. Ofte har han børn, og voksne børn. Undersøg hvordan det går dem og spørg indtil dem. Du vil opdage, at han sædvanligvis er reter tavs eller overfladisk omkring dem og sin egen fortid inclusiv barndom. Han er meget få venner, men masser af bekendte, som kan betragtes som hans hof. Han gør meget for at fremhæve de gode egenskaber, som er gældende i samfundet. Derfor er han vellidt og sørger for at virke meget troværdig

.

Mennesker som er tæt på ham, oplever ham helt anderledes negativ, krævende idet han udnytter dem, uden at tage nogen form for ansvar.


Han tager ikke ansvar for udtalelser eller handlinger, som han beviseligt har begået. Han benægter fakta og hvis han ikke kan det, siger han, at han er blevet forledt til det, fordi han er blevet offer for andres slette handlinger.