2 B uforståelige og farlige psykopater

    PSYKE.DK Farlige & uforståelige psykopater

Nr.2b Om psykopater og den skræk og undren, som de giver anledning til.


Af psykolog Henrik C. P. Krarup

Redigeret 4.feb. 2019


En psykopat er en person, som 97 procent af tiden handler som en psykopat, de resterende psykopathandlende personer er kun vikarierende psykopater 3 procent af tiden.


Enten er man psykopat eller ikke psykopat. Der er ingen "kun lidt psykopatiske personer" det kaldes de, som har en psykopat-lignende-adfærd. Psykopater er mennesker, som har en skadet personlighed, ofte med hjerneskader.


Du og jeg kan udvise en adfærd, som minder meget om psykopati. Antallet af de eksempler på psykopatisk lignende adfærd er yderst få og kortvarige, og regnes som normale menneskelige udsving.


En psykopat er en person, som viser sin psykopatisk adfærd hele 98 procent af tiden, fordi de ønsker at opnå fordele eller kontrol. Man kan således ikke være lidt eller meget psykopatisk, men en psykopat kan vise sin psykopatiske skader på en mindre eller mere voldsom måde.

 

Den ændrede psykopatiske adfærd er vidt forskellig fra psykopat til psykopat. Der er nogle  generelle symptomer, som er beskrevet i en artikle her. Det er en eklatant forskel mellem en psykopat og et almindeligt menneske, men psykopaten har nogle særlige egenskaber, De er f.eks. særdeles dygtig til at virke som et normalt menneske, de er tilmed meget charmerede og dygtige og derfor vellidt hos deres bekendte, men kun bekendte, de har sjældent venner.


Se artikel 3 om MC hjernescanninger om psykopaters hjerner her


Der er mange spørgsmål omkring psykopati og mange af spørgsmålene indicerer, at det næsten er umuligt at drage sammenligninger mellem psykopater og ikke psykopaters virkelighedsopfattelse. Vi kan måle på deres adfærd og hyppighed og dybden af deres handlinger i de eksempler, som er citeret. Forstå dem og forstå deres følelser og adfærd, det er næsten umuligt.


Almindelige mennesker

ønsker kun at forstå psykopatens tankegang og motiver for handlinger, når de direkte eller indirekte tvinges til det, fordi de er kommet for nær til en psykopat, eller noget som kunne ligne. Men har du oplevet, at være for nær på en psykopat- og været afhængig af ham, så ønsker du brædende en forklaring på, hvad der sker med ham, og hvad du skal gøre.


        Psykopaten er i bund og grund Normbrydende.

Når de vil opnå fordele, indsmigrer de sig. De forstår på meget kort tid, via deres fantastiske omsorg, at give dig en følelse af, at han er manden i dit liv. Han kan mobilisere stor troværdighed, så at du hurtigt kommer til at stole på ham 100 procent, hvilket kan skabe store ændringer i dit liv. I denne periode kommer deres egocentriske og rå psykopatiske adfærd kun glimtvis frem. Du vælger ofte blot at undre dig, da fordelene ved at kende ham er for store. Du er normalt helt fremmed overfor denne mærkelige og meget sårende adfærd.


Har psykopaten ikke tid til at indsmigre sig, hvis han er hårdt presset, så handler han hensynsløst evt. med vold eller økonomisk chikane. Han anvender ofte udover vold også tavshed, som et våben.


Udsættes psykopaten selv for tavshed, vil han være meget sårbar og blive adeles rasende, fordi han ikke har kontrol over sin situation. Noget som psykopaten altid søger at undgå.


Psykopaten kan handle helt uden hensyn til dig og andre, ,g oven i kan de føje spot til skade. Typiske viser psykopaten i korte glimt en mangel på empati og omsorg, noget som senere bliver hverdagsagtigt, hvis forholdet forsættes, såfremt han er en "ægte" psykopat. Senere i dit forhold, kan den overvældende mangel på empati føre til afbrydelse af forholdet.


Enkelte gange søger de at dække over deres negativ handlinger, men kun hvis det kan svare sig for dem. De er eminente til rollespil og til at lyve med stor overbevising. Overfor bekendte, venner har de sjældent, kan de blive grebet  af deres egne ideer. De kan i deres høje dynamik virke meget karismatiske og deres effektivitet og "omsorg" kan virke imponerende. 


Nogle aktiviteter, som

han står for er beundrings-

værdige, men det meste er

som en ond drøm, som varer

ved og ved.


Målrettetheden imponerer

Af og til chokeres vi over den måltrettethed og fantasi, psykopater kan udvise. Omgivelserne synes, at de er fantastiske, charmerende og dygtige, og det er de også. Hans relation til familien er til gengæld meget anstrengt og er bagsiden af psykopatens verdensmandsagtige fremfærd. Der er således mange forskellige facetter omkring en psykopat.


De psykopatramte

Det kræver stor indsigt og erfaring at hjælpe de psykopatramte, ofte med psykologhjælp. Mange kvinder higer efter at forstå ham. De skriver lange breve til ham i et forsøg på at retfærdiggøre sig, og give deres syn på nogle misforståelser. De skriver også for at kunne nå ham, så han måske kan se hendes problem (deres fælles problemer), men psykopaten svarer yderst sjældent. De bruger meget ofte tavshed som svar. 


Erfaringer viser, at der ikke er plads til to, som bestemmer, når den ene part er psykopatisk anlagt. Der er kun accept tilbage, hvilket kvinden føler næsten er umuligt i længden, efter de skader, som han har påført. Hvis du ikke kan acceptere de livsbetingelser, som psykopaten giver, må du afbryde forbindelsen, men det tillader han ikke. 


Det er grænseoverskri-

dende at han får lov til

at styre os.


Det svært at fatte, at vi alligevel i stor grad lader ham styre os, også efter, at han har forladt scenen. Meget af aktiviteten kommer, fordi han vil forsøge at få kontrollen igen. Du har måske gjordt det lettere for ham, ford du bl.a. er blevet hjernevasket af ham. Du er også i en vanskelig situation, fordi du føler, at du selv har en del af skylden for hans intervention. Eks. ses styringen i skyldkomplekser, som du har oparbejdet. Den almindelige styrende vurdering omkring grænser og skyld og selvskyld er ofte ude af drift.


Denne styring er helt klart af følelsesmæssig karakter ikke fornuftsmæssige tanker, og det anbefales at drøfte dine afgørelser med f.eks. en psykolog, så du får træning og selvjustits med henblik på denne sondring mellem følelsesmæssige handlinger og handlinger som er præget af fornuft (kognitive beslutninger). Denne træning kan betyde meget i dit forhold til psykopaten.


"Mødet fascinere dig,

men kom endelig ikke

med ændringer"


Træffer du en psykopat, vil du opdage, at du har truffet noget, som du ikke kan forstå. Der er dog noget, som fascinerer dig dybt. Jo mere du er sammen med ham, jo flere spørgsmål og undrende adfærd oplever du, og du lærer hurtigt, at tunge spørgsmål, som du ønsker til debat, ikke er lige det, du kan hos en psykopat. Hvis du gør det, bliver der højst sandsynligt et brud, eller dine spørgsmål forbliver ubesvaret.


Du starter med

at være dronning over

alle dronninger.


Men mødet med ham har netop givet dig noget, som du ikke er vant til. Han repræsenterer noget som føles ekstraordinært og spændende og som samtidig gør dig til en hovedperson hos ham.


Der er mange faktorer, som du ikke kan gennemskue, og det er i sig selv spændende. Men hvis spændingsniveauet bliver for højt, kommer ansten ind i billedet. (forhøjet arousal).

Det er noget, som du dybt i din sjæl ønsker mere af, og dette "noget" rammer et stort dybt behov hos dig.


Dette behov bl.a. være en fortrængt ønske om at modtage kærlighed. Forståelsen af dette behovs vigtighed har sjældent været helt bevidst, netop fordi du ikke personligt har kunne forholde dig til en omsorg, du aldrig har mødt. Du har kun mødt noget lignende gennem drømme. Drømmeforestillinger er ikke konkrete og kan derfor ikke tages helt alvorligt.


Fatamorgana. Han er fantastisk,

men angst for at tabe ham

er også fantastisk stærk


Mådet første gang.

Da du nok ikke havde erkendt at du havde et stort behov for anerkendelse og kærlig omsorg, i din opvækst, som sandsyndligvis er præget af omsorgssvigt, vil mødet med psykopaten mærkes som et en orkan, næsten som en åbenbaring og positivt shock. Du oplevede dig selv og ham som noget helt dejligt.


Du ønskede at lade dig udfyldt af det “uvirkelige livgivende behov, som kaldes kærlighed, hvor du følte dig i centrum”. Du må have knebet dig i armen og undret dig over, at det vidunderlige menneske du har mødt, virkelig eksisterer.


Fatamorgana

Du ønsker selvfølgelig ikke, at denne drømmelignende tilstand forsvinder, du er helt optaget af det og søger med al magt at bibeholde denne virkeligheden. Det du oplever er ekstremer, og en ekstr

em fokusering  på dig og dine behov, som du ikke engang vidste at du havde. Fornuften lader du fare, da den udfra almindelig snusfornuft fortæller dig, at det hele må være et fatamorgana.


Med glæden får du også en angst for at miste ham. Denne angst vil vokse sig stærkere, jo mere afhængig du bliver af ham.


Du har ikke før mødet med psykopaten oplevet en så stor tæthed og kærlighed fra nogen mennesker, en kærlighed uden betingelser. Du ved endnu ikke, at den kærlighed, du følte ved mødet var falsk.


Du har haft en forstilling om, at du kunne have haft en lidt bedre omsorg i opvæksten. Du har set på andre, som øjensynligt har haft et tæt og godt forhold til deres forældre. I lyset af disse indtryk, kan du vurdere, at du har haft et omsorgssvigt.

Men hvilken værdier kan du tillægge et forhold, som du ikke har oplevet? Det ved du i realiteten ikke. Du har kun dine drømme, behov og andres adfærd at bedømme udfra.


Nu pludselig får du det hele med orkanstyrke, som nærmest slår benene væk under dig. Du falder i overført betydning for ham, som overgår alle dine drømme. Dine egne vurderinger rækker ikke til. Den fornuftige og dygtige pige med egne meninger og meningers mod er nærmest forsvundet til fordel for en, som du føler, vil dig al det bedste og fører dig videre, næsten uden din medvirken.


Du kører på autopilot, som styres af ham. Men den utopiske tilstand varer netop ikke ved. Hans omsorg, hans kraftige fascinerende belejring og eurobring af dig tager som alting en ende, selvom du ikke vil erkende det på dette tidspunkt. Han handler hurtigt, og et eksempel herpå er, at han i løbet af få uger kan foreslå, at I skal bo sammen, helst hos dig, da det er mest praktisk-  kan han sige. Han ønsker måske at komme i sikker havn og have en som betaler for ham.


Men hele flyttesagen indsyltes i hans store ord om uendelig kærlighed til dig, og lyse og dejlige fremtidsplaner. Han kan sige, at hans eneste ønske her i livet er at kunne hjælpe dig og beskytte dig, det er derfor bedst, at I flytter sammen. 


Jeres forhold vil - siger han- også kunne udvikles bedre og hurtigere ved at bo sammen. Udfra disse motiver, vil han have fat i den lange ende, da det er meget vanskeligere at få ham smidt ud, hvis han bor der, har sin egen nøgle, og sine personlige ting.


Perfektionist kræver meget.

Det er særligt hans søgning efter at vise, at han er perfekt, en umulig tanke, men den medfører målrettethed, som ikke tager nogen form for hensyn. Denne dynamisk som vises, viser også stor effektivitet.

---

Da han ikke har et almindeligt udviklet følelsesregister, anvender han de egenskaber, som han har til at dække egne behov og kun egne behov. Er han god til at skaffe sig indflydelse og magt, på forskellige ikke altfor stuerene metoder, anvender han dem.


Magt 

er en af de bedste kompensationer for tæthed og kærlighed, som han ikke kan klare. Denne indflydelse ønsker han naturligvis at bebeholde, for så har han da noget som ligner det, han ønsker sig, men ikke har, menlig empati og følelser for andre mennesker.


Magt aktivitet.

For at kunne bibeholde magten, må han rundt for at kontrollere om han har den endnu. Det er dog endnu bedre at styrke magten med forskellige tiltag, så han i nogen tid fremover er sikker på at have magten. Det kræver, at han skal være på stadig vagt, og handle i sin hårde stil, hvor han tilsidesætter god opførsel. Det medfører, at psykopaten skal være evig aktiv for magtens skyld via løgn, trusler, økonomiske sanktioner mm. Men hvor langt kan han gå i sin kontrol og undertrykkelse af hende.


Akut  program køre

for at få hende tilbage

ved at angre mm.


Hvis du vil gå,

pga. hans adfærd, vil han ofte have et akut program, dvs. et Ad Hoc program, hvor han f.eks. bliver ydmyg, bedende og kører meget på sin empatiske følelser (som han ikke er i besiddelse af) for at få dig tilbage i folden. Kniber det, kan han anvende vold, trusler, løgn, bedrag og økonomisk pres samt psykisk krigsfølelse, bl.a. ved at forsvinde, være tavs etc.


Han kan spille dette akutprogram, og give udtryk for stor anger, og kan virke som om han dybt inde forstår sin kone og de skader han har forvoldt, Men det er bluf, som ofte lykkes, da han er dygtig og yderst troværdig. Han er ofte veluddannet og kvik og yderst veltalende samtidig med at han har ordet i sin magt.


Fælles børn bliver

gidsler og han finder

ALTID en grund til  at klage


Hvis der er fælles børn, kan de bliver de gjort til gidsler, for at få krammet på hende, han magtmæssigt har brug for. Han har en stor troværdig, så med god ord og eller skrappe trusler, tvinges hun til endnu engang vise sig venlig og eftergivende (svag). Man må huske på, at hun stadig husker og håber på hans tidligere supersøde adfærd vil vende tilbage.


Hun kan også overfaldes af en egenskyld, da hun husker på, at han har sagt, at meget er hendes       skyld. Meget få kvinder har fattet, at han handler samvittighedsløst. De tillægger ham alligevel følelser og tror endog, at han gengælder deres følelser, selv længe efter han er ude af deres liv.


Kvinderne tror, fordi de har elsket ham og ofret sig for ham,  at der vil være noget venligt eller en smule kærlighed tilbage fra ham til dem. De står stumme og i dyb undren over, at han end ikke vil læse eller høre på det, som de meddeler ham.


Det sædvanlige svar er tavshed. Det forhindrer ikke, at han bringer helt andre ting på bane, hvor han fører sig frem og kræver svar, ofte om ligegyldige ting. Han bruger kommunikation, ligegyldigt med indholdet, til at forsøge en kontrol.


        Historik.

Problemet er, at han ikke har brug dig, men for kontrollen over dig. Han mener, at han ikke skal tage særlig empaiske hensyn til dig. Generelt elsker han dig ikke og respekterer dig på ingen måde, men vil gerne udnytte dig, på falske forudsætninger.

Det er i og for sig ganske klart, da han inderst inde ikke forstår følelser, og kan da heller ikke reagere som en, der har følelser. Han kan derimod føle had og et dybt personligt tab, hvis han taber kontrollen over hende eller andre, som han har i sit magtnet. Det er et tab, som han af al magt søger at undgå, og han vil gå meget vidt.


Denne mangel på

følelser er antagelig

bestemt af arv og miljø


Psykopati ikke nogen sygdom, men undersøgelser har vist, at psykopati er styret af arv og især miljø men videnskabelige grundige skanninger af hjernen har vist, at hjernen på psykopater er præget af afgørende hukommelsesmæssige mangler. Udfra disse undersøgelser tyder noget på, at psykopatisme er en mangel, som ikke nødvendigvis kan være medfødt.

Kilde: psykopat.info.(Norsk undersøgelse)


Miljøet har også betydning.

Miljøet har lært ham at undgå følelser, så grundigt, at følelser og de fiaskoer, som hører til der, er blevet fortrængt. Kommer han ind på følelser, og det fortrængte popper op, vil han opleve en sand angst og rædsel. Det hele synes at drukne i angst, som han vil undgå. Empati og kærlighed bliver kædet sammen med angsten, og bliver derfor ikke behandlet. 


ser at empati og kærlighed betyder meget i sociale relationer, så meget, at han ønsker at vise, at han også kan det med empati og kærlighed. Derfor vil han søge at vise, at han har disse egenskaber, sammen med villa, vovse og volvo.


Men hvis han ikke kan forstå følelser og empati, er der intet der hindrer ham i at bruge dvs. spille rollen som empatisk og kærlig mand, fordi det kan svare sig for ham. På denne måde kan han på elegant vis styre sine medmennesker og udnytte dem, da han ikke i det store og hele ikke kan isolere sig socialt. Han er inderst inde fuld af foragt overfor følelser, empati og kærlighed og svaghed.


Naboen og hans private forhold.

Han er panisk angst for at det skal komme frem at han er psykopatisk. Han er derfor ekstrem opmærksom på, hvad naboen siger, hvad naboen har indkøbt, og hvad naboen øvrige status er. Han er meget følsom overfor omgivelserne vennerne, særligt familien, som er hans fæstning, noget som fortæller omgivelserne om hans status i samfund.


Trues fæstningen,

dvs. hans privatliv, vil han gøre næsten alt, for at kunne bibeholde fæstningen incl kone og børn. Og med hans stærke fokusering på handling og store energi, vil han være effektiv og kan nemt skade sine nære omgivelser., hvilket ikke påvirker ham.


Han er som en diktator,

som lægger planer, og udfører dem, uden at tage sønderligt hensyn til mennesker, som kan komme i klemme. Han kan udbrede sine ideer, eller begrunde sine handlinger udfra, at han støtter samfundet. Da han ikke føler en følelsesmæssig binding til kvinder, har han let ved at handle, da han ikke savner kvinder eller er bundet til hende.En dyb psykopatisk person elsker hverken sin kone eller sine børn. Det er præstice projekter.


Juridisk kølighed efter fraflytningen 

har du lært at tage hensyn, være venlig og behandle mennesker på en god måde, og forventer også den samme hensynsfulde adfærd fra andre mennesker. Når du har kontakt med en psykopat, er de fleste almindelige mennesker indstillet på at tage hensyn, være venlig og positiv. Der kan begår du begå en stor fejl, hvis du kommunikerer sødt og hensynsfuldt med ham, efter at du er fraflyttet.


Du bør behandle ham med juridisk korrekthed- uden at vise nogen form for føleser. Ved at svare ham positivt eller venligt, fortæller du ham, at du er svag og kan udnyttes, og han gør det.


Sex erfaring.

Han har god erfaring med sexualitet, og ved præcis hvordan hun ønsker at modtagelig for berøring, kærtegn. Hans smukke ord i kombination med opvartning, rejser, spændende ture, opfatter hun som som dyb hengivenhed. Der bliver vendt op og ned på hele hendes verden. Hun føler, at han er den eneste ene, som forstår hende og vil hjælpe hende med alt.


Dæmonen.

Hun har sjældent forstået det dæmoniske i hans væsen, Hun har ikke forstået den dualisme som hersker i ham (skuespillet og psykopaten), og ikke forstået, at han virkelige motiver for at have med hende at gøre er ren udnyttelse og ingen kærlighed fra hans side.

Men han er netop tiltrækkende bl.a fordi han har status, fordi han siger, han elsker hende, og fordi han fører hende ind i en verden fuld af spændende begivenheder, som aldrig synes at holde op. Han er ekspert i at give håb til hende, når han har været særligt uudholdelig og grusom. Så små episoder, hvor han sårer, vælger du at se stort på. Han er eminent til at give forklaringer og lyve, så du vurderer det som småting.


Psykopatens familie

Specielt er psykopaten meget lukket omkring sin familie og tidligere forhold. Ofte har han børn, og voksne børn. Undersøg hvordan det går dem og spørg indtil dem. Du vil opdage, at han sædvanligvis er reter tavs eller overfladisk omkring dem og sin egen fortid inclusiv barndom. Han er meget få venner, men masser af bekendte, som kan betragtes som hans hof. Han gør meget for at fremhæve de gode egenskaber, som er gældende i samfundet. Derfor er han vellidt og sørger for at virke meget troværdig

.

Mennesker som er tæt på ham, oplever ham helt anderledes negativ, krævende idet han udnytter dem, uden at tage nogen form for ansvar.


Han tager ikke ansvar for udtalelser eller handlinger, som han beviseligt har begået. Han benægter fakta og hvis han ikke kan det, siger han, at han er blevet forledt til det, fordi han er blevet offer for andres slette handlinger.