12A Win Win

Win win 

Forhandlingstaktik i bl.a. parforhold


Nr.12A


Win win er en enkel måde, at finde kompromisser på ikke blot i parforhold. win win går i sin enkelthed ud på, at begge parter skal have fordele ved forhandlinger.


Redigeret d. 22. nov.2018

af psykolog Henrik p. c. Krarup


En grundlæggende forudsætning for at anvende denne enkle teknik er, at de deltagne personer er indstillet på at fravige en del af sin egen "ekspertise", dvs. at de ikke kan få alle deres ønsker igennemført. At modparten får en del af deres ønsker/krav opfyldt er naturligvis problemfyldt, men modparten har det på samme måde. Fordelen er at begge parter får noget ud af at forhandle på denne måde. Det modsatte er at det hele går i hårknude, fordi ingen af parterne vil give sig en tomme.


Win Win er derfor et nødvendigt redskab, når man vil undgå låste forhandlingssituationer. Win Win forhandlinger understøtter, at vi alle skal være der. Det skal skabe en opblødt situation, hvor du kan gå tilbage og genforhandle de win win resultater, hvis forholdene ændrer sig. Ved at vise, at de kan tale sammen, og forhandle i ro og mag, vil forudsætningen for resultatet blive det bedst mulige, da det foregår uden agrassion.


win win holdningen kræver, at du er klædt godt på til forhandlingerne.

win win forhandlerne skal have en god indlevelsesevne, så de kan sætte sig ind i modpartens baggrund og samtidig vurdere om der er særlige forhold af personlig karakter, som kan påvirke gennemførelsen af deres mål. Dvs. at begge må være indstillet på at se sagen igennem modpartens optik, men alligevel sørge for, at de når tæt på eget mål. Forhandlerne må melde ud, og begrunde kravene, så modparten kan indse det rimelige i de fremsatte krav.


Resultatet af en Win Win mægling f.eks. hos en psykolog, kan være gode, da psykologen kan styre processen og sørge for, at begge parter får deres sag belyst, på en måde, hvor ingen bliver nedværdiget. Samtidig fastholder psykologen fokus. Afslutningen af forhandlingerne bør ende med skriftlig aftale, som både psykologen og de andre parter får et kopi af. De vigtige ting bør skrives på en liste til begge parter, som begge parter har accepteret.

 


Win win bevirker, at i begge bliver vindere.  Win win  benyttes primært hjemme hos parterne, men er yderst effektiv hos psykologen,


Følelser er undværlige,

men ved forhandlinger

skal der være styr på dem,

da de ikke helt kan undværes.


De følelsesmæssige forhold.

De følelsesmæssige forhold må være til stede, men kun i lille grad. De kognitive tanker (snusfornuftige tanker) skal være til stede i rigt mål. Hvis du har for høje forventninger til resultatet kan den skuffelse du oplever skabe emotionelle reaktioner, og du vil føle dig forurettet.


Denne følelsesmæssige tilstand kan virke ind på forhandlingerne med ustabilitet.

Du vil sandsynligvis på forskellig måde søge at finde en kompensation for din skuffelse og irritation, ved at problematisere andre problemer, som ikke vedrører vedrører sagen.


Aggresion

Det kan du f.eks. gøre igennem aggression, hævn, hvilket ikke er konstruktivt. Det medfører, at du kan komme op i det røde felt og bliver utroværdig. Din modpart vil føle sig angrebet og måske krænket og vil måske ty til en lignende agressiv adfærd.


Begrebsforvirring

Hvis man misforstår begreber og ord for nogle processer, kan man anvende timer på at blive enige om ord og begreber.


Parforhold og afsluttede sager.

Oftest kan den en part, vende tilbage med følelsesladede argumenter omkring allerede trufne aftaler, fordi de engang har følt sig meget såret. Det virker meget ødelæggende på forholdet, da manden ikke kan forstå, at ting som er uddebatteret og aftalt endnu engang kommer frem.


For at komme videre, kan det være en ide, at få problemet vendt hos en mægler eller en psykolog, og lave noget skriftligt om problemet.


Home/register