3.0 index. reserve index

    PSYKE.DK


                                                                                                                      


     


Mulig årsag til psykopati

Artikel nr. 3

Rc.scanning: Medfødte eller senere opståede hjerneskader, kan tyde på at der kan dannes

psykopati. 


Artikler vedr. psykopati  m m.

      

     

      Primært for psykopati og parterapi

      At leve sammen med en psykopat er meget alvorligt, næsten tragisk for den, det

      går ud over, men også til stor skade for pårørende.  Der er meget få, som skilter

      med at  de er i berørning med en psykopat.

      Mange ved det ikke, før det er ved at blive for sent. 

      At få et barn med en psykopat er langt mere problematisk. Se artikel 1C.

Offeret har normalt ingen kendskab til psykopaters karakter, og kan derfor tro, at adfærden er forbigående. Når vi taler om psykopati, er man ikke

mere eller mindre psykopatisk.


Forenklet kan det siges, at enten er man psykopat eller

et menneske med psykopat-lignende adfærd, dvs.

almindeligt menneske, hvor der er håb om en ændring.


      Redigeret den 11.januar 2017

            Psykolog Henrik C.P. Krarup 

            CopyrightDet vekslende billede. Scannerforklaringen. Der ses stor mangel på hukommelse på det

nederste billede i område for sociale' normer. Om det er medfødt eller

kommet efter fødslen er uvist. Det kan betyde, at fysiske hjerne mangler

vil kunne forklare psykopati. Det øverste

billed er en "normal hjerneforlap"
Ekstra Artikelfortegnelsen ses nedenfor.


SpørgsmålKlart formulerede korte personlige spørgsmål kan frit rettes til psykolog Henrik C. P. Krarup.

Kontakt tidspunkter: Telefonkontakt foretages altid indenfor almindelig arbejdstid, hvorimod sms og e-mails kan kan afsendes på alle tidspunkter.

Besvarerelser kan ske uforbindende gennem via telefonen. Samtalen kan evt. aftales, via sms, telefon, sms eller e-mail. Tlf.+45 20737609. Mail: krarup.henrik@gmail.com. Henvendelser besvares hurtigst muligt. Dette gælder ikke lørdag søndag, helligdage og i ferier, med mindre andet er aftalt. Annonyme henvendelser besvares i princippet ikke, da henvendelser er omfattet af psykologernes tavshedspligt.


       Psykopati

 

Tæt eller blot perifer forbindelse med en psykopat, kan give alvorlige psykiske skader, hvor du (offeret) langsomt og umærkeligt indfanges. Har du efter nogen hårrejsende grænseoverskridende oplevelser, følt at den afvigende adfærd nærmest er reglen i  stedet for undtagelsen, bør du i  egen interesse undsøge, om han er psykopat, bl.a. ved at læse artiklerne omkring psykopati.  Det afgørende er, om du er i eller vil tænkes at komme i en uudholdelig situation.


Om 25 artikler 1-11c om psykopati. De kommer ind på mange forhold, som kan binder dig til psykopaten.

Råd: Start med en artikel, som omhandler problemet for dig personligt, og undersøg, om andre artikler her berører noget af det samme. Teknik: Du kan i mange tilfælde benytte smartphone, men PC. eller Mac giver dog bedre resultater.

Artikel 2.a beskriver situationen. når det handler om at komme væk fra psykopaten, fordi dine følelser tager magten. Artikel 4. Omtaler råd og støtte.


      ARTIKLERNE:

         

         Artiklerne er lette at læse på smartphones. Det anbefales dog at anvende PC eller Mac


1.      Hvad er psykopati

1.A    Norsk kort og stærkt citat om psykopati.

1.AA  Amerikansk/norsk psykopat test

1.B    Løsrivelsesprocessen

1.C   Barn med en psykopat,2. UDGAVE.

2      Er du et offer for en psykopat

2.A   Følelsernes tyranni, forstå ham objektivt

2.B   Den uforståelig og farlige psykopat

2.C   Psykopater i erhvervslivet

       3      Hvorfor psykopati. Teorier om dannelse af psykopati

       4      Vælg den rigtige terapeut.

       4.A   Psykopaten og samtaleterapi?

5      Joans brev, en case

6      Hvordan fjerner jeg mig fra psykopaten?

6.A   Store forventninger

       6.B   Spørgsmål og svar

       7      Din virkelighed med psykopaten

8      Psykopatens symptomer

9      Konfliktskyhed i psykopatiske relationer

9.A   Kan jeg frelse min psykopat 1.del. Jeg elsker ham, og elsker han dig?

       9.B   Kan jeg frelse min psykopat. 2.del

9.C   Børn med en psykopat

9.D   Hvordan kan psykopaten angribe dig.

       9.E   At forstå ham objektivt, det bedste forsvar mod psykopaten

       10    Mistanken om psykopati

11.A  Hvilke kontrolmidler har psykopaten

11.C  Pleasingens alvorlige følger. Behagesyge, tab af selvværd


      Parterapi 


Parterapi er en god starterplatform, terapien kaldes også "korttids terapi". Den kan i mange tilfælde løse problemer. Parterapi anvendes, når parterne gentagne gange  har forsøgt  at klare egne problemer. Løses de ikke der, anbefales individuel terapi.

       

       12.A  Win win processen bør alle bruge

12.C  Inger brev til Carsten

12.D  Kan sex forebygge skilsmisse

13    Passionen som forsvand og Georges brev

13.A  Om at kunne hvile i sig selv

13.B  Forkælelse 1. del

13.C  Forkælelse 2. del. magtstruktur

13.D  Diaglogen kunst, det sidste ord kunst

13.F  Teenagere og problemer

13.H   Parterapien betydning og længde

     


 

Individuel terapi


Individuelt terapi er en dybere personlig terapiform, som er meget effektivt. Der sker en udredning af de dybereliggende årsager. Individuel terapi anvendes også. Et individuelt terapiforløb tager lidt længere tid, da flere faktorer skal udredes.


   

  Angst


Bagved mange problemer findes angst. Angst har en gennemgribende rolle i næsten alle psykisk problemer, og mange er ubevidst omkring det. Prognosen er god, da de fleste angstformer kan behandles effektivt.

 

       23     Angstens natur. Kender din angst

24     Angsttyper

25     Angst

       26     Panikangst ptd, post traumatisk disorder

27     Social angst

28     Angst-bekymring af ubehandlet angst

29     Neurotisk angst

29 A  Angst, behandling af angst


Sorg


Sorg viser sig på mange måder, ved tab af forældre og slægtninge mm. Tab af en elsket,

personlige tab, f.eks. af ens egen troværdighed, ære, selvværd, ære eller materielle goder.


Sorgen bør ikke være det bærende element i dit fremtidige liv, men det er ok at den fylder meget i nær fremtid. Der foregår en mentalhygiejnisk proces, som søger at genoprette den mentale balance, så at du kan vende tilbage til det normale liv.


Dyrkning af sorg, eller fortrængning af sorg, to yderpunkter, er ved overdrivelse negativt. Andre psykiske problemer, som var tilstede inden tabet kan forstærke sorgen. Dine medmennesker gør sjældent opmærksom på dit misbrug af sorgen.

 

30     Sorg generelt

31     Sorgens 4 faser

32     Livets grundbetingelser er vigtig baggrundsviden i styringen af livet.


Opdragelse.


Opdragelse er altid en vanskelig sag. Der er ikke nogen opskrift på en god opdragelse. Det kan du godt opgive. Der vil altid være knaster selv hos de bedste familier. Det kan hjælpe meget på opdragelsen - eller tiden efter opdragelsen, at vende forholdene, så de værste misforståelser og direkte fejl ikke bundfælder sig.

Omdrejningspunktet er meget tæt kommunikation, og en medfølgende balance, da små og store ting til stadighed ændrer sig.

 

33      Basal tryghed. 1.del  basic trust

34      Basal tryghed. 2. del. basic trust.

36      Forkælelse 1.del

35 A   Opdragelse 1. del

35.B   Opdragelse og sexualitet 2. del

37      Om forkælelse 2.del


Krise og lavt selvværd


Kriser er defineret som kortvarige. De er dybt frustrerende. Krise opstår, når gamle rutiner kommer til kort. Definitionen på en krise er netop, at der ingen umiddelbar løsning eksisterer og at en ny løsning skal findes.


38    Kriser generelt

39    Kriser, hvad kan gøres her og nu


Ondt i psyken & filosofiske tanker


Det handler om de psykiske forhold, som ikke umiddelbart har noget navn, men som er uudholdelige. Behandlingen er  samtale.


41     Lavt selvværd 1.del

42A   Lavt selvværd 2.del

42B   Lavt selvværd 3.del


43    Brug livshistorien - bedre selvværd

44    Omstillings parathed, er det en god ide

45    Livsglæde


46    Notat teknik, en uundværlig hjælp

48A  Stress

48    Stress og udbrændthed


49  Depression, to former for depression

50   Smalltalk.

51.  Humor er nyttigt, også som våben

52.  Sort hvide handlinger. (Dikotome handlinger) 

55.  Frihed, en mærkelig størrelse

       56. Livets grundbetingelser . Nogle betingelser, som ikke kan ændres.

57. Tilgivelse, Hævn, medlidenhed.


58.  Søvnens nødvendighed.

59.  Terapi udvikler

       60.  Psykolog assistance nødvendig
Artiklerne bliver først brugbare...


De fleste læsere vil forholde sig til artiklernes teorier og oplysninger på en overfladisk måde, ligesom du ser på oplysningerne igennem en glasvæg. Eksemplerne og viden bliver først for alvor nyttige for dig, såfremt du inddrager og sammenligner oplysningerne med dine egne erfaringer.

Dvs. at eksemplerne og  oplysningerne her kan hjælpe dig med at sætte dine egne erfaringer i relief. 

Artiklerne kan give dig ny viden. Du kan bruge den nye viden som afsæt eller som baggrund for dine oplevelser, når du arbejder med problemer, f.eks. din situation med en psykopat eller ved andre problemer, hvoraf nogle f.eks. er beskrevet i nærværende artikler.       Lær hurtigere uvant stof: 

       Læs på papir i stedet

       for pc. tekst


Tips ved nyt stof.  Undersøgelser viser, at indlæring kommer op på et højere niveau, hvis du læser en tekst på papir i stedet for på en skærm. Hvis du finder stof, som du skønner er værd at lære, må du udskrive teksten og strege det vigtigste under med en overstregningspen. evt med kommentarer.

Professor Anne Mangen og kolleger ved Stavanger Universitet anbefaler, at læse på papir. Undersøgelsen bygger på 7210 elever, år 2013. Tryk derfor artikler ud på papir.