3.0 En aarsag til psykopati. NORSK USA SCANNER

                                                                                                                      


     


Mulig årsag til psykopati.1.del

Artikel nr. 3

Rc.scanning: Medfødte eller senere opståede hjerneskader, kan tyde på at der kan dannes psykopati. Scannerbilledet med tegning af hjernens forlab, viser de steder,

hvor hukommelsen er svundet ind eller helt mangler.

 Redigeret den 11.august 2021anuar 2017

 Psykolog Henrik Carsten Krarup 

            Copyright

      


Primært for psykopati og parterapi

At leve sammen med en psykopat er meget alvorligt, næsten tragisk for den, det

går ud over, men også til stor skade for pårørende.  Der er meget få, som skilter

med at de er, eller har været i berørning med en psykopat.

Mange ved det ikke, før det er ved at blive for sent, de har måske slet ikke opfattet   noget psykopatisk, men blot en person som var krævende, voldelig og løgnagtig..

 

At få et barn med en psykopat er langt mere problematisk.

      Se artikel 1C. hvor dette bliver uddybet.


Offeret har normalt ingen kendskab til psykopaters

karakter, og kan derfor tro, at adfærden er forbigående.   


Forenklet kan det siges, at enten er man psykopat eller

et menneske med psykopat-lignende adfærd, dvs.

almindeligt menneske, hvor der er håb om en ændring.


En psykopat (han/hun) har en grænseoverskridende adfærd stort set hele tiden, dog kan der være ophold på en dag eller to, særligt hvis psykopaten vil opnå noget eller på anden måde trænges op i en krog, selvom der skal meget til.

Forbigående psykopat-lignende handling er modsat den "ægte" psykopat er meget sjældne måske 1-2 dage på et år. Dette gør at han kan modtage behandling. 


   ----------------------------------------------------------------------------

                                                                                                                       

Mulig årsag til psykopati, 2. DEL

Videnskabelig test af psykopater.

Amerikansk/Norsk undersøgelse af

psykopater.


Sprog.Norsk fra 5.03.2016 citeret fra "psykopaten.info"

sproget er visse steder oversat til dansk for forståelsen skyld


Redigeret den 11. aug. 2021 

af psykolog Henrik Carsten Krarup.

(billedet til venstre)Artikel nr.1.7


Citat. "Har du har møtt en psykopat er vår og de flestes andres råd entydige: Kom deg vekk. Snu (vend) ryggen til og bryt all kontak."

Så kommer spørsmålene: Hva er en psykopat? Finnes det en diagnose? Kan psykopaten behandles?

(Red. disse spørgsmål er vendt i artikler af psykolog Henrik carsten Krarup, se venligst registeret). 


For å ta det første spørsmålet. Der er i dag så vidt vides ingen medisinsk diagnose for å fastslå, at en person faktisk er en psykopat. Andre betegnelser brukes.eks. personlighedsændringer i sociale sammenhænge. 


To hold.

"Jeg mener dog, at der også er en medicinsk tilgang. Undersøgelser er sket ved scanning af hjernens forlapper af to hold psykologstuderende.


Scannertesten resultat.

Det ene hold, hvor der er mistanke om psykopati, viste billederne, at der manglede store dele af forlappens hukommelse, på forlab områder som regulerer sociale relationer. Der er derfor indikation for at der er stor sandsynlighed for at det manglende hukommelsesorgan ville have indflydelse på social tankegang og sociale relationer, Den anden gruppe, dvs. kontrolgruppen af studerende viste ingen af disse hukommelsesmangler.

Ovennævnte notat er af psykolog Henrik Carsten Krarup. 


Finnes det forskjellige type psykopater? Ja. Det finnes mange forskjellig type psykopater. (red: psykopat, sociopat, narcissist og de forskellige grader heraf)


På bloggen har vi skåret gjennom og omtaler konsekvent psykopaten for en psykopat. Dette fordi når du har med en psykopat å gjøre er det sjeldent tvil. Dette vitner de mange historiene på bloggen entydig om. Vi fokuserer på oppførselen til psykopaten og hva den gjør med den, som blir utsatt for den –


psykopatens offer. (Læs artikel nr. 2 om psykopatens offer på dansk. red.)


Drittsekk (oversættes til dansk: røvhul) minner alltid om, at det er vigtigt å skille en psykopat fra en «alminnelig» drittsekk. Folk kan oppføre seg grusomt mot hverandre i en konflikt, i en skilsmisse og gjerne ekstra vanskelig er det med barn, enighed er en sjælden gæst.skilsmissen er med barn


En psykopat er en manipulativ dritsekk. Men til forskjell fra en annen drittsekk, er psykopaten en drittsekk hele tiden. Psykopaten har oppført seg konsekvent over lang tid, (red- psykopaten har opført sig psykopatisk næsten hele tiden).


Her er det mange som gjør seg erkjennelser, når en ser tilbake på livet og simpelthen ikke fatter, hvordan man har funnet seg i behandlingen og psykopatens oppførsel. Hvordan kunne det skje meg? Psykopaten er spik spenna gal (red. psykopaten er gal)


Psykopaten manipulere deg og får deg til å tro, at du er en annen enn du er.

(red. ser du tilbage til den førhen handlekraftige person, er det som at opleve en helt anden person)


Hverdagspsykopaten.

Siden det ikke finnes en sikker diagnose er det etterhvert blitt vanlig å skille mellom en fullblods psykopat og en person med varierende grad av psykopatiske trekk. De vi kaller hverdagspykopatene. Dem finner du rundt deg over alt i samfunnet. 


Dr. Robert D. Hare  En autoritet på dette felt er Robert D. Hare som utviklet en mye brukt symptomøsjekkliste for måling og diagnostisering av psykopati.


”Hare Psychopathy Checklist – Revised” (PCL-R) er et instrument for å finne ut, om en person er psykopat. Testen består av en 20-punkts sjekkliste, hvor en beregner poeng på bakgrunn av intervju, observasjon, og gjennomgang av historikk om personen"


Maksimum score er 40 og minimum 0. Scorer man 30 regnes man som psykopat i USA, mens man i Eruopa anser en score på 25 for å tilsi at man er «fullblods» psykopat.


Den alminnelige oppfatningen er derfor at ordet «psykopat» ikke er en diagnose, men et ofte anvendt ord for en person med ændret personlighed.

 

Antisosial Personlighetsforstyrrelse eller Dyssosial Personlighetsforstyrrelse derimot, er det flere som får som diagnose, og det er disse diagnosene som beskriver psykopati og sosiopati i størst grad. Det finnes også andre diagnoser som ligger nært opptil.»


I nyere faglitteratur er imidlertid begrepet «psykopat» på vei tilbake, kanskje mest i USA. Her ser i motsetning til i Norge, oftere at dommere karakteriserer den domfelte som psykopat eller psykopat av værste art.

 

Udbredelse

På bloggen refererer vi til, at tall indikerer at 1 % av befolkningen scorer som «fullblods psykopat», mens 2-3 % av de øvrige er personer med ulike personlighetsforstyrrelser – som alle har ulik grad av psykopatiske trekk.


De fleste av oss vil «score noen poeng» på denne testen, uten hverken være psykopat eller forstyrret. Vi vil forandre oss over tid. Det gjelder også de, som scorer høyt på listen, men under 25 poeng. De har fremtredende psykopatiske trekk og gjerne andre diagnoser.


Aldrig forandre sig.

Den ene procent som får full score er fullblod psykopat, og  De) vil aldri forandre seg. Med stor sannsynlighet har vedkommende en medfødt fysiologisk defekt, som det ikke kan gjøres noe med.

Psykopaten er bokstavelig talt livsfarlig. Har du truffet på en slik, er det kun ett råd som gjelder. Bryt all kontakt, kom deg vekk eller gå til grunne som menneske.


Barn med en psykopat.

Har du barn med en psykopat er du bundet for livet. Da gjelder det å lære seg mestringsteknikker.


(Det handler her om at få det bedste ud af det, uden at komme under psykopatens kontrol. Dette kræver strategi og kontrol om, hvad der aftales og ellers siges til psykopaten og andre. Red.) Les mer om det på andre artikler på bloggen.

Hares Psychopathy Checklist – Revised” (PCL-R)


Hares checkliste

I denne sjekklisten kartlegges en person for å finne ut om vedkommende er psykopat etter Hares oppfatning. Det er utelukkende fagfolk, som kan gjøre testen.


(Det gjøres blant annet en grundig bakgrunnssjekk om adferd helt tilbake i barndommen) Her er karaktertrekkene som undersøkes:


1. Glatthet/overflatisk sjarm.....(overfladiskhed og charme)


2. Storhetsideer om egne evner og betydning (urealistiske vurdering af virkelighed og evner)


3. Behov for stimulering/lett for å kjede seg (højt stimulationsbehov


4. Patologisk lyving  (sygelig løgner)


5. Bedragersk/manipuleren)de   (bedrager og manipulerende, for egen vindings skyl)


6. Mangler anger og skyldfølelse  (kan ikke angre, kan ikke føle skam)


7. Grunne affekter  ( må oversættes som "hidsig og truende adfærd, med intens ondt blik)


8. Ufølsom/manglende empati (mangler indfølelsesevne, ufølsom pga. manglende følelser)


9. Parasittisk livsstil     (snylter på andre, kan derfor svindle og bedrage omkrig penge)


10. Dårlig atferdskontroll    (dårlig adfærdskontrol)


11. Promiskuøs seksuell adferd     (yderliggående seksuel  adfærd)


12.Tidlige atferdsproblemer     (opdagelses problemer)


13. Mangel på realistiske fremtidsplaner (ikke realistiske fremtidsplaner)"


Når du har fået en form for vished omkring ham, og du overvejer om du kan eller vil fjerne dig fra ham, må du indregne at denne process tager mange ressourser og tid.


Du vil også i denne periode komme i tvivl om mange forhold til ham og eventuelt barn, bolig, økonomi. nye bekendtskaber etc.


Det tilrådes at få nogle samtaler med en neutral person, som du kan sige alt til.