Sociopatens generelle træk


Sociopater generelt.

Socialt relaterede utillpassede personer.


Revideret den 19 februar 2023

af psykolog Henrik Carsten Krarup


Artikel nr. 03

Kort om sociopat vs psykopat

citeret fra Psykopatfri.dk

"Sociopaten er fuldstændig ligeglad for han eller hun har ingen respekt for sociale normer, regler og lovgivning."

Sociopat betegnelsen bliver brugt til at beskrive de personer som har en meget aggressiv og udadreagerende adfærd især i sociale sammehænge. De kan minde noget om psykopatens adfærd, men årsagerne til sociopatens adfærd synes at være miljø og opdragelsesmæssigt bestemt og ikke arveligt, og de besidder ikke den samme manipulerende adfærd.


Svær barndom

Sociopaten er karakteriseret ved at have haft en kompliceret og svær barndom, præget af traumer, svigt, overgreb, misbrug samt problemfyldt skolegang. Relationen til de voksne har været præget af mangel på omsorg.


Aggressiv adfærd

Miljøets påvirkning har formet en udvikling af psykopati og givet sociopaten en afstumpet social adfærd og ofte en total mangel på sociale adfærdsformer. Sociopaten er ofte i opposition til det bestående samfund.

og har en konfliktskabende og aggressiv adfærd, som fører til kriminalitet.


Tydelig utilpasset.

Sociopaten er tydeligt utilpasset og skiller sig stærkt ud fra psykopaten og narcissistenden. Sociopaten har en kort lunte og der skal ikke meget til, før han ender i verbal eller fysisk konfrontation, og provokerer alle og enhver. Sociopaten er fuldstændig ligeglad, for han har ingen respekt for sociale normer, regler og lovgivning. 


Kriminel løbebane.

Mange sociopater har en meget tidlig kriminel løbebane, og de fleste kommer i fængsel, som er fulde af dem.  Undersøgelser peger på, at op mod 40 % af de indsatte har en sociopatisk lignende diagnose


Sociopaten søger konstant at få sine behov dækket, men fra helt lille er han løbet ind i problemer af social art, hvor han søger at udfylde sin utilfredshed og ensomhed, hvilket kan være svært, hvis han har en lille eller ingen uddannelse. Han må da søge at få sine behov dækket på gadeplanet, hvor han kan bruge vold og stoffer.

Der findes derfor mange sociopater i misbrugsmiljøer og en følge heraf kriminalitet for at få råd til stoffer.


lovlydigheden

Både med og uden uddannelse føler sociopaten lige glad med samfundets normer, men fremhæver ikke sin adfærd og indstilling til overskridelser.  Hvorimod psykopaten og narcissisten søger mere at udnytte de fordele der kan være ved at ignorere landets love. Narcissisten og til en vis grad psykopaten kan jonglere lidt arrogant omkring hvad der er tilladt. Sociapkaten er ligeglad og handler mere rådt og uslebet overfor overskridelserne. 

---

Spændingsjagt - tomhed 

Sociopatens jagt efter spænding som kan erstatte kontakt og kærlighedog, munder ofte ud i kontroverser, vold og kriminalitet. Hans tomrum synes at forblive tomt, så han forsætter jagten på spænding, andre som vil hjælpe ham er i en svær situation, da de ofte kommer ud for konflikter med ham og hans omgangskreds.

Jagten efter spænding kan let løbe af sporet.


Eksemplerne er mange, det ses f.eks. ved hasarderet kørsel i bil og på motorcykel, omgang med fyrværkeri, skydevåben, og livsfarlig ophold på broer, togskinner. Stenkastning fra broer. mv.


Har sociopaten fået en uddannelse, bevæger vi os fra gadeplanetAnderkendelse søges

Jagt på social anderkendelse, giver sociopaten en adrenalin-kick, der udfylder tomhedsfølelsen.Tørsten efter en næsten sygelig anerkendelsestrang kan føre til stor aktivitet og kan udvikle sig til en indtagelse af magtfulde stillinger. Sociopaten søger ofte en lederposition i det miljø, han befinder sig i. Opnår han ikke tilstrækkelig anerkendelse, søger han ofte områder eller ensomheden, hvor han selv kan kontrollere sit liv.


Svigtende fokus

Sociopaten har vanskeligt ved at holde fokus og denne mangel på fokus kan være en følge af den behovstyrede anerkendelsessøgning efter ikke fremtræder stabil. Sociopaten har iøvrigt svært ved at overholde aftaler , hvilke kan skabe problemer i de sociale situationer. Ydermere har sociopaten svært ved at langtidsplanlægge, hvilket kan have stor betydning for energien som benyttes til fokusering. 


Ingen langtidsplanlægning

Derfor er de krav, der stilles i en almindelig skolegang, på uddannelsesinstitutioner og på arbejdsmarkedet vanskeligt for ham at honorere. Kriminalitet bliver derfor for de fleste en vej, fordi de ikke evner at møde de krav, der stilles i det etablerede samfund.


SOCIOPATENS KENDETEGN:


 • Manglende empati
 • Har svært ved at forstå skyld og skamfølelse
 • Aggressiv
 • Arrogant
 • Manglende formål og mål i livet
 • Patologisk løgner
 • Mangel på respekt for andres sikkerhed
 • Ingen nære relationer, gælder også psykopater
 • Problematisk kontakt til familie
 • Socialt belastet baggrund
 • Misbrugsproblemer
 • Manipulativ
 • Manglende respekt for sociale normer, regler og lovgivning
 • Kriminalitet
 • Voldelig
 • Meget kort lunte som er et særligt kendetegn for sociopater.


Psykopaten adskiller sig fra sociopaten


Psykopaten er charmerende, koldblodig, snu, manipulerende, kontrollerende og behagelig at være sammen i korte øjeblikke. Psykopaten er iøvrigt særdeles god til at spille empatisk, når det passer ham.


Sociopaten adskiller sig fra psykopaten ved at være opfarende, impulsiv og kommer derfor ofte i vanskeligheder og kommer i fængslet ofte pga. lovovertrædelser


Sociopaten har svært ved at skaffe sig sociale kontakter og har store problemer  med at beholde dem. 

Sociopaten har svært ved at fokusere på problemer, og holde et spor, eller at følge en plan. 

Sociopaten har svært ved at planlægge sin vej igennem livet.

Sociopaten adskiller ved at have iøjnefaldende mangler på sociale kompetencer. De har også mangel på boglige kompetencer.