Sociopatens generelle træk


Sociopater generelt.

Revideret den 19 marts

af psykolog Henrik Carsten Krarup


Artikel nr. 03


Sociopat betegnelsen bliver brugt til at beskrive de personer som har en meget aggressiv og udadreagerende adfærd især i sociale sammehænge. 

De kan minde noget om psykopatens adfærd, men årsagerne til sociopatens adfærd synes at være miljø og opdragelsesmæssigt bestemt, og ikke arveligt bestemt.


Svær barndom

Sociopaten er karakteriseret ved at have haft en kompliceret og svær barndom, præget af traumer, svigt, overgreb, misbrug samt problemfyldt skolegang. Relationen til de voksne har været præget af mangel på omsorg.


Aggressiv adfærd

Miljøets påvirkning har formet en udvikling af psykopati og givet sociopaten en afstumpet adfærd og en total mangel på sociale adfærdsformer. Sociopaten er ofte i opposition til det bestående samfund og har en konfliktskabende og aggressiv adfærd.


Tydelig utilpasset.

Sociopaten er tydeligt utilpasset og den nemmeste af de tre typer at genkende. Han har ofte et mere råt udtryk, og virker yderst utilpasset.


Kort lunte

Sociopaten har en kort lunte og der skal ikke meget til, før han ender i verbal eller fysisk konfrontation. Sociopaten er fuldstændig ligeglad, for han har ingen respekt for sociale normer, regler og lovgivning. 


Kriminel løbebane.

Mange sociopater har en meget tidlig kriminel løbebane, og de fleste lande har fængslerne fulde af sociopater. Nogle undersøgelser peger på, at op mod 40 % af de indsatte har en psykopati-diagnose.


Tomhed - misbrug

Sociopaten søger konstant at få sine behov dækket, men fra helt lille har han oplevet, at dette behov ikke bliver indfriet. Derfor har han/hun fra ung søgt at dække sin tomhedsfølelse med alkohol og stoffer. Der findes derfor mange sociopater i misbrugsmiljøer.


Sociopaten føler sig inderst inde hævet over samfundets normer, præcis som psykopaten og narcissisten. Denne arrogance og ligegyldige holdning til andre mennesker gør, at mødet med ham kan være yderst ubehageligt.  


Spændingsjagt - tomhed 

Sociopaten er også på jagt efter spænding, udover problemerne med deres uforløste kontaktbehov. Jagten efter spænding kan let løbe af sporet. Jagten på kontaktbehovet er en måde til at dulme denne dybe tomhedsfølelsen. Jo dybere kontaktbehovet, læs behov for en ekstrem søgning efter anerkendelse gør, at han søger oplevelser helt ude på kanten netop der, hvor også andre menneskers liv og sikkerhed sættes på spil. 


Eksemplerne er mange, det ses f.eks. ved hasarderet kørsel i bil og på motorcykel, omgang med fyrværkeri, skydevåben, og livsfarlig ophold på broer, togskinner. Stenkastning fra broer. mv.


Anderkendelse søges

Også en jagt på social anderkendelse giver sociopaten en adrenalin-kick, der udfylder tomhedsfølelsen.Tørsten efter en næsten sygelig anerkendelsestrang kan føre til stor aktivitet og kan udvikle sig til en indtagelse af magtfulde stillinger. Sociopaten søger ofte en lederposition i det miljø, han befinder sig i. Opnår han ikke tilstrækkelig anerkendelse, søger han ofte områder eller ensomheden, hvor han selv kan kontrollere sit liv.


Svigtende fokus

Sociopaten har vanskeligt ved at holde fokus og denne mangel på fokus kan være en følge af den behovstyrede anerkendelsessøgning efter ikke fremtræder stabil. Sociopaten har iøvrigt svært ved at overholde aftaler , hvilke kan skabe problemer i de sociale situationer. Ydermere har sociopaten svært ved at langtidsplanlægge, hvilket kan have stor betydning for energien som benyttes til fokusering. 


Ingen langtidsplanlægning

Derfor er de krav, der stilles i en almindelig skolegang, på uddannelsesinstitutioner og på arbejdsmarkedet vanskeligt for ham at honorere. Kriminalitet bliver derfor for de fleste en vej, fordi de ikke evner at møde de krav, der stilles i det etablerede samfund.


SOCIOPATENS KENDETEGN:


 • Manglende empati
 • Har svært ved at forstå skyld og skamfølelse
 • Aggressiv
 • Arrogant
 • Manglende formål og mål i livet
 • Patologisk løgner
 • Mangel på respekt for andres sikkerhed
 • Ingen nære relationer, gælder også psykopater
 • Problematisk kontakt til familie
 • Socialt belastet baggrund
 • Misbrugsproblemer
 • Manipulativ
 • Manglende respekt for sociale normer, regler og lovgivning
 • Kriminalitet
 • Voldelig
 • Meget kort lunte som er et særligt kendetegn for sociopater.


Psykopaten adskiller sig fra sociopaten


Psykopaten er charmerende, koldblodig, snu, manipulerende, kontrollerende og behagelig at være sammen i korte øjeblikke. Psykopaten er iøvrigt særdeles god til at spille empatisk, når det passer ham.


Sociopaten adskiller sig fra psykopaten ved at være opfarende, impulsiv og kommer derfor ofte i vanskeligheder og kommer i fængslet ofte pga. lovovertrædelser


Sociopaten har svært ved at skaffe sig sociale kontakter og har store problemer  med at beholde dem. 

Sociopaten har svært ved at fokusere på problemer, og holde et spor, eller at følge en plan. 

Sociopaten har svært ved at planlægge sin vej igennem livet.

Sociopaten adskiller ved at have iøjnefaldende mangler på sociale kompetencer. De har også mangel på boglige kompetencer.