1.5a søg en god psykolog

                                                                                                                    


 

   Vigtige krav til psykologen 

   og dig selvArtikel 1.5


Af psykolog Henrik Carsten Krarup.

Revideret 11.febr.2023 


Der kan være mange grunde til at gå til psykolog, Du har nogle emner, som du ønsker at vende med en neutral person, så du får en helt anden klarhed og objektivt syn på dit liv. For at få noget ud af samtalen, må du være klædt på til en samtale. Du kan lave en fortegnelse over spørgsmål f.eks. i stikordsform. Psykologen bør møde dig, hvor du er her i livet.  


Tabu emner søges åbnet

Der er mange stofområder som du tror er tabu, eller for intimt for dig til at tale om. For psykologen er denne indstilling hverdag, og derfor søger han/hun at opfordre til at fremkomme med oplysninger trods intimiteten.


Nogle psykologer går lige til spørgsmålet, andre er mere nensomme og nærmer sig intimsfletet mere roligt, så klienten ikke føler sig afklædt eller skræt væk. Som udgangspunkt er det vigtigt, at du føler dig godt og positiv modtaget, hvilket han viser ved kdig føles som åben og aktiv overfor at hjælpe dig. Der må gerne være en smule ildsjæl fra psykologens side


Psykologens interesse 

Psykologens åbne interesse i dig og dit problem kan vise sig f.eks.ved at psykologen beder dig, sammen med han, at sætte ord på aktuelle emner, og forkorte dem til nøgleord.


Det mest praktiske tidspukt er ved afslutningen på konsultationen, så du får noget aktuelt stof til hjemmearbejdet. Psykologen har også samtidig noteret samme nøgleord omkring din sag. Det at der forventes at du tænker over nogle problemer, gliver dig motivation. Dette bevirker at konsultatione og de del-resultater i har været inde på er nærværende ved den næste konsultation.


Erkendelse kommer under pres.

Du tvinges til at konfrontere problemet tæt, som via samtalen er fremkommet.

Psykologen som skal hjælpe dig, må ikke have nogen form for personlige relationer til dig, men være helt neutral, og have en professionel tilgang til den situation og sted i livet, som du lige nu befinder dig.


Årsagen er, at hvis du har anden forbindelse, kan jeres samarbejde svinge over til en slags familierelation, hvor behandlinge bærerpræg af subjektive elementer, hvor der tages familiære  hensyn til dig og ikke rent kognitive hensyn (dvs.rent faglige fakta kan blive ignoreret).


Korttidsteratpi

Samtalerækken hos psykologen foregår oftest som korttidsterapi, hvor man går direkte ind i problemstillingen. Kortids terapi er normalt korte, men terapiens længde afhænger af kompleksiteten af problemerne.


Gamle vaner

De ubrugelige sejlivede vaner som du har etableret skal vurderes. Dette arbejde kan tage tid, og kan være vanskelige at ændre. Dine gamle vaner har nok været effektive, men tiden og forudsætningerne for at vanerne stadig fungerer er tvivl, og må erstattes med vaner, som kan omfatte de nye virkelighed. Psykologen er en slags tovholder, men også en person, som kan give alternative forslag.


Præcise svar

Når du henvender dig hos en psykolog, vil denne stille nogle præcise spørgsmål, som kan føre til en præcisering af dit problem. Men psykologens udtalelse hviler på hans eller hendes faglighed samt på dine præcise, da du intet vinder ved at være venlig og en smule upræcis.


Gamle vaner igen.

Så langt så godt. Du har besluttet, at du vil rydde op hos dig selv. Men de gamle tunge vaner, som du stadig benytter dig af, fordi de så lette at bruge, kan hæmme dig til at skifte.

Disse gamle og dybt forankrede vaner er ofte knyttet tæt sammen med dit sociale miljø og udgør en stor del af din identitet, da de har stor indflydelse på dine handlinger. Du har været meget afhængig af, hvad andre mener om dig. Du handler desværre stadig for meget udfra hvad du tror andre tænker om dig, og det er det, som du skal lave om på.


Behov

Du har brug for opmærksomhed og respekt, og ikke mindst kærlighed fra din omgangskreds. Disse behov kan du være afhængig af og hermed gør det at ændre vaner sværere. Ændringer skal naturligvis ske gradvist over tid, og hvis nogen undrer sig over ændringerne, så forklar dem grunden.


Op ad bakke.

Det er op ad bakke at servere alle dine ændringer (punkter) på en gang. Det er en typisk taktisk fejl, at tro, at du kan ændre lidt ved alle punkterne på en gang. Du vil da tabe alt på gulvet, da et punkts underpunkter ignoreres, i stedet for at blive vendt og accepteret  af dig selv og af omgivelserne. Dvs at et punkt skal bearbejdes og stoffet må have tid til at lagre sig, inden det næste punkt påbegyndes.


Ingen hurtige løsninger.

Du må hverken være for langsom eller for hurtig i processen, da dine omgivelser i de fleste tilfælde ikke umiddelbart kan nå at forstå, hvad det hele drejer sig om. Det er her psykologen kan hjælpe dig med råd. Du må huske på, at dine nære omgivelser har deres egne problemer og liv at tage vare på.


Hvis du haster processen igennem, fordi du har ringe tålmodighed, undgår du de tvivlssituationer, som fremkommer i sammenstødet mellem nye og gamle vaner.


Du kan komme i tvivl senere hen, da disse nye fremgangsmåder ikke er gennemarbejdet nok. Der er derfor stor sandsynlighed for, at du taber det hele på gulvet. Tvivlsituationer skal behandles, når de opstår, ikke gemmes.Vigtige krav til psykologen

og dig selvArtikel 1.5


Af psykolog Henrik Carsten Krarup.

Revideret 11.febr.2023


Der kan være mange grunde til at gå til psykolog, Du har nogle emner, som du ønsker at vende med en neutral person, så du får en helt anden klarhed og objektivt syn på dit liv. For at få noget ud af samtalen, må du være klædt på til en samtale. Du kan lave en fortegnelse over spørgsmål f.eks. i stikordsform. Psykologen bør møde dig, hvor du er her i livet.


Tabu emner søges åbnet

Der er mange stofområder som du tror er tabu, eller for intimt for dig til at tale om. For psykologen er denne indstilling hverdag, og derfor søger han/hun at opfordre til at fremkomme med oplysninger trods intimiteten.


Nogle psykologer går lige til spørgsmålet, andre er mere nensomme og nærmer sig intimsfletet mere roligt, så klienten ikke føler sig afklædt eller skræt væk. Som udgangspunkt er det vigtigt, at du føler dig godt og positiv modtaget, hvilket han viser ved kdig føles som åben og aktiv overfor at hjælpe dig. Der må gerne være en smule ildsjæl fra psykologens side


Psykologens interesse

Psykologens åbne interesse i dig og dit problem kan vise sig f.eks.ved at psykologen beder dig, sammen med han, at sætte ord på aktuelle emner, og forkorte dem til nøgleord.


Det mest praktiske tidspukt er ved afslutningen på konsultationen, så du får noget aktuelt stof til hjemmearbejdet. Psykologen har også samtidig noteret samme nøgleord omkring din sag. Det at der forventes at du tænker over nogle problemer, gliver dig motivation. Dette bevirker at konsultatione og de del-resultater i har været inde på er nærværende ved den næste konsultation.


Erkendelse kommer under pres.

Du tvinges til at konfrontere problemet tæt, som via samtalen er fremkommet.

Psykologen som skal hjælpe dig, må ikke have nogen form for personlige relationer til dig, men være helt neutral, og have en professionel tilgang til den situation og sted i livet, som du lige nu befinder dig.


Årsagen er, at hvis du har anden forbindelse, kan jeres samarbejde svinge over til en slags familierelation, hvor behandlinge bærerpræg af subjektive elementer, hvor der tages familiære hensyn til dig og ikke rent kognitive hensyn (dvs.rent faglige fakta kan blive ignoreret).


Korttidsteratpi

Samtalerækken hos psykologen foregår oftest som korttidsterapi, hvor man går direkte ind i problemstillingen. Kortids terapi er normalt korte, men terapiens længde afhænger af kompleksiteten af problemerne.


Gamle vaner

De ubrugelige sejlivede vaner som du har etableret skal vurderes. Dette arbejde kan tage tid, og kan være vanskelige at ændre. Dine gamle vaner har nok været effektive, men tiden og forudsætningerne for at vanerne stadig fungerer er tvivl, og må erstattes med vaner, som kan omfatte de nye virkelighed. Psykologen er en slags tovholder, men også en person, som kan give alternative forslag.


Præcise svar

Når du henvender dig hos en psykolog, vil denne stille nogle præcise spørgsmål, som kan føre til en præcisering af dit problem. Men psykologens udtalelse hviler på hans eller hendes faglighed samt på dine præcise, da du intet vinder ved at være venlig og en smule upræcis.


Gamle vaner igen.

Så langt så godt. Du har besluttet, at du vil rydde op hos dig selv. Men de gamle tunge vaner, som du stadig benytter dig af, fordi de så lette at bruge, kan hæmme dig til at skifte.

Disse gamle og dybt forankrede vaner er ofte knyttet tæt sammen med dit sociale miljø og udgør en stor del af din identitet, da de har stor indflydelse på dine handlinger. Du har været meget afhængig af, hvad andre mener om dig. Du handler desværre stadig for meget udfra hvad du tror andre tænker om dig, og det er det, som du skal lave om på.


Behov

Du har brug for opmærksomhed og respekt, og ikke mindst kærlighed fra din omgangskreds. Disse behov kan du være afhængig af og hermed gør det at ændre vaner sværere. Ændringer skal naturligvis ske gradvist over tid, og hvis nogen undrer sig over ændringerne, så forklar dem grunden.


Op ad bakke.

Det er op ad bakke at servere alle dine ændringer (punkter) på en gang. Det er en typisk taktisk fejl, at tro, at du kan ændre lidt ved alle punkterne på en gang. Du vil da tabe alt på gulvet, da et punkts underpunkter ignoreres, i stedet for at blive vendt og accepteret af dig selv og af omgivelserne. Dvs at et punkt skal bearbejdes og stoffet må have tid til at lagre sig, inden det næste punkt påbegyndes.


Ingen hurtige løsninger.

Du må hverken være for langsom eller for hurtig i processen, da dine omgivelser i de fleste tilfælde ikke umiddelbart kan nå at forstå, hvad det hele drejer sig om. Det er her psykologen kan hjælpe dig med råd. Du må huske på, at dine nære omgivelser har deres egne problemer og liv at tage vare på.


Hvis du haster processen igennem, fordi du har ringe tålmodighed, undgår du de tvivlssituationer, som fremkommer i sammenstødet mellem nye og gamle vaner.


Du kan komme i tvivl senere hen, da disse nye fremgangsmåder ikke er gennemarbejdet nok. Der er derfor stor sandsynlighed for, at du taber det hele på gulvet. Tvivlsituationer skal behandles, når de opstår, ikke gemmes.